17 ubietifs per l 2030 per n svilup sustenibl

Data

03 de mei 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Nstadì à scumencià l proiet tla biblioteches de dut Südtirol, pra chël che l fej pea nce la biblioteca San Durich de Urtijëi. L cunzet ie chël di 17 ubietifs metui su dal'ONU per n miëur daunì
Savon che per pudëi viver mo plu de mé n doi o trëi generazions sun nosc planët brum, messons se purvé a miuré nosc stil de vita uni di, l plu che la va. Chësc nia mé dal pont de ududa ambientel, ma sambën nce y dantaldut sozio­culturel. Per l mond dla tiera y dla jënt.
L’ONU à bele tl 2015 metù adum na lista de 17 ubietifs da arjonjer nchin tl 2030. L ne se trata te chësc cajo, plu che te uni auter cajo, nia mé de na lista, ma de n messaje, de n apel, de n bujën.
Danter la truepa bilbioteches te dut Südtirol che fej pea pra l proiet de sensibilisazion che mët tl zënter na lingia de libri n con’ de chisc ubietifs, iel nce la biblioteca San Durich de Urtijëi.

Bruno Maruca

Plu nfurmazions tla edizion atuela de La Usc di Ladins.