Cuncors leterer Europa: Nadia Rungger vënc

Data

07 de mei 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L Südtiroler Künstlerbund SKB y la Provinzia de Bulsan à metù a jì n cuncors leterer cun la tematica "Europa". Śën iel unit ora i trëi inuemes de chiche à venciù, che puderà liejer dant si lëur dan l Cunsëi de Provinzia.
Cun si storia "europa im gespräch" à Nadia Rungger de Puntives venciù un di trëi pesć da 2.000 euro. 
(Fotografia de Karin Schmuck)