»Candidatura Mundiei 2029: l ie debujën de n referendum«

Data

02 de november 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La Lia provinziela per la Cura dl'Arpejon Culturela de Süditrol, deberieda cun la Lia tët per la Defendura dla Natura y
dl Ambient de Südtirol y la Lia per Natura y Usanzes de Gherdëina, ie dla minonga che l ie debujën de n referendum n con' dla candidatura de nosta valeda per i Mundiei dl 2029 de schi alpin
Fotografia: 51 ani de svilup. A man ciancia, Sëlva tl 1970, canche l ie stat l Mundiel de schi alpin. A man drëta, Sëlva tl 2021.

L articul tla edizion atuela de La Usc di Ladins.