Südtirol Gardenissima 2018: na lauda dantaldut al'urganisazion

Data

14 de auril 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Bedaia d'or a Nicole Delago. Nce Innerhofer vënc: la urganisazion à metù via rëies a na maniera che n ne pudëssa nia se falé. La Südtirol Gardenissima à desmustrà nce chëst ann de ne vester nia mé na garejeda de schi ma nce na bela festa dl sport y na tradizion da purté inant te Gherdëina
N dumënia ai 7 de auril da trëicherc ala ot daduman piova via i prims sun l purtoi Secëda/Raiser, per la 22ejima edizion dla Südtirol Gardenissima, la garejeda de slalom lerch plu longia dl mond. L plu bel tëmp de for, temperatures n mumënt sot a nul, almanco daduman, y n panorama sciche for de marueia, chëst ann mo plu de marueia!

Deplù te la edizion dl 13 de auril