Canche la lijënda ie l plu sot de nosc vester

Data

17 de auril 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
N cunzert de marueia iel stat n lunesc a Urtijëi te Cësa di Cungresc, cun la familia Schuen da La Val tla Val Badia, Les Ganes te si furmazion nueva y Andrè Schuen cumpanià da Daniel Heide cun l tlavier.

Cieche ie segur ie che la cualità, sibe dla familia Schuen che dles Ganes, te pëia ite, l ie sentimënt che i à te sé, dat inant da pitli insù da mami y tati Paul y Hilda. Mé per dì, la frases de mujighes, sibe tl mezzopiano che tl piano, cun mpo laite l’articulazion dl crescendo y descrescendo: cualità, sentimënt, talënt, da pel de gialina!


La lijëndes: la cuintessënza de nosc vester:

Tla lijëndes dla Dolomites iel la Ganes y I Salvans che viv cun nëus, mo for, che persunalisea nosc vester, l ie Luianta y Dolasila, l ie Ey de Net, l ie l Rëni de Fanes y l fauz rë de Falzares, l ie la muntaniola y I tieres de nosc raion.
Lijëndes che ie unides scrites su per tudësch, ma che per ladin ieles defati la cuintessënza de nosc vester, y nscila iel stat, a audì la cianties per ladin n ucajion dl cunzert, ch’l cër’ unì ca ndrët, jan ite diretamënter tl sentimënt, tl cuer y tla punza de chiche scota su, cun na sala tocia y plëina de jënt.

Deplù tla edizion scrita de La Usc di Ladins

David Lardschneider