La vëta

Data

21 de mei 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
N liam nuef per l daunì dl artejanat artistich de Gherdëina. La lia nueva nasciuda dal bujën de salvé chësc artejant tipich de Gherdëina y sustenida da duc i Chemuns de Gherdëina, ie unida prejenteda chëst'ena passeda te na cunferënza stampa
La Vëta, che possa vester la vëta tl lën, o na vëta che lieia adum, ma nce la vëta mineda sciche vester adatei per fé zeche, ie propi l drë inuem per chësta lia nueva, che se tol dant de sustenì y mantenì nce tl daunì l artejanat artistich de Gherdëina.

Deplù te la edizion dl 18 de mei