N diare de lecorc te Sëlva

Data

18 de agost 2018

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Massimo Arrighi, n ël de 72 ani de Roma, ie bele da passa sessant’ani incà te Sëlva per passé de bela enes d’instà. Śën àl publicà l diare che l ova scrit da pitl canche l univa te nosta valeda.

Sun la fotografia: Massimo Arrighi à publicà l diare che l à scrit danter l 1956 y l 1967, ntan l’enes che l passova tlo te Gherdëina. Tla fotografia iel da udëi la prejentazion dl liber tla biblioteca de Sëlva. L à prejentà Ellis Kasslatter, da udëi a man drëta.

Deplù tla USC stampeda di 17 de agost.


Bruno Maruca