Jita dl Cor y dl’Urchestra de Dlieja

Data

09 de otober 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Nce chëst ann se à i ciantarins y sunadëures dl Cor y dl’Urchestra de Dlieja de Urtijëi ancuntà, per passé n bel di deberieda n cumpania, coche da tradizion

Cor Urtijëi - Na bela dumënia de setëmber sons muec dala set daduman cun strumënc, notes y flucions plëns de bona ueia de viers de nosc cumpanies de La Plí de Fodom. Pra chësta ucajion ons pudù abelì la Santa Mëssa, ciantan la “Orgelsolomesse” de Wolfgang Amadeus Mozart. La Mëssa ie stat drët sentida da duc i partezipanc fediei che ie unic a Mëssa. Do Mëssa nes à l Cor de La Plí nvià a n bel gran buffet te si sala de proa, ulache son mo restei n pez a s’la ciaculé y sambën nce a s’la cianté.

Foto:Ciantarins y sunadëures dl Cor y dl’Urchestra de Dlieja de Urtijëi

Deplù tla USC stampeda di 5 de utober.