L act de Helmar Demetz

Data

10 de otober 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ert -Nstadì iel stat la giaurida dla mostra garateda de Helmar Demetz da Uridl tla Cësa Café Surëdl de Urtijëi

La giaurida de Helmar Demetz tla Cësa Café Surëdl ie stata n sada ai 22 de setëmber danmesdì. L artista à pudù saludé na bela cumpëida de nteressei de ert, danter chisc nce plu espunënc dl’Unika.

Metù ora à Demetz chedri a acril, che refigurea la persona umana tl dessëni de act. Suvënz à Demetz bele metù ora chedri de paesajes, chëst iede iel chedri de act, “ajache la persona umana ie nteressanta da depënjer, dantaldut l act dl’ëila,” da coche dij Demetz.