I Lëns sturcei de Iender

Data

09 de november 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Tla USC di 9 de nuvëmber ons publicà na lingia de fotografies y de articuli n con’ dla gran eghes, dl gran vënt y di danns che ie unii fac nstadì, nce tla valedes ladines. Kuno Moroder de Urtijëi, pilota de joler, à n mierculdi ai 7 de nuvëmber fat na fotografia de Iender da sëurajù, ulache n vëija cieche la natura à fat iló tlo bosch. La streda furestela ie curida defin da lëns sturcei; n generel iel da udëi la fazion di dis de bur’ tëmp, cun l vënt che à danz fat n gran dann ala cuntreda. Na bona iel che jënt ne ie nia ruveda tl pricul iló, ma per la cuntreda iel danz na gran plea.