Copa Mond: “30 ani Gobes dl Camel, y nia mé!”

Data

07 de dezember 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ntervista a Walter Mussner Bugon, che se cruzia de Catering pra la garejedes de Copa dl Mond de Gherdëina: "L plu bel per mé ie l gran suzes che n arjonj uni ann cun la manifestazion che meton a jì. Ulësse ti fé n gran cumplimënt a duc i cunlauradëures, a duc canc, che lëura pea cun tan de mpëni. Chël ie per mé scialdi mpurtant y l ie na cossa che me sta scialdi a cuer. L vën laurà scialdi bën y chël me sà bel!"

Foto: Walter Mussner, cumëmber dl Cumité de Urganisazion dla Copa dl Mond de Gherdëina tl servisc de Catering.

La ntervista ntiera tla USC stampeda di 7 de dezëmber.


Julia Lardschneider