Festa per Alex Vinatzer y si cumpanies de bront mundiel

Data

18 de fauré 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Alex Vinatzer de Sëlva, Simon Maurberger, Irene Curtoni y Lara Della Mea, à venciù nstadì la bedaia de bront pra la garejeda a scuadres tl slalom paralel di Mundiei de schi alpin a Are tla Svezia. Alex à oradechël sapù da fé l miëur tëmp tla segonda manche pra l slalom speziel di Mundiei!!

N juebia ai 21 de fauré dala 18.00 sun Plaza Nives te Sëlva. Unide dutes y duc a ti fé unëur a Alex y si cumpanies y a fé festa deberieda.

Sun la foto: Alex Vinatzer.

David Lardschneider