La rojula, la regina di ciofs

Data

13 de mei 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La rojula vën rateda la regina di ciofs pervia che l ie tan n bel ciof, ma la ne n’ie nia bela da udëi, la à nce truepa de bona cualiteies che fej bon sibe tl ciamp dla medejina che nce per la cura dl corp y nce per la sanità

Foto: La rojula ie bela y à truepa fazions positives sun nosc corp y nosta sanità.

Deplù tla USC stampeda di 10 de mei.

Per la Butëiga dl Mond, Karin Planker