Dis zënza löm

Data

21 de november 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Al vëgn retü i danns
I cliënc y utënc, ince chi dl’Alperia, á le dërt da ciafé retüs i danns por la mancianza de forza eletrica – ince ti caji dl desservisc registré les ultimes edemes tla Val Badia. Al ne vel nia la iustificaziun »gauja forzes maius«. Na indenité automatica vëgn dada ca, sce le strom é sté fora por plü ores indolater; les ores tutes en conscideraziun depënn dala popolaziun dl Comun. Por i comuns tla Val Badia (categoria sot i 5.000 abitanc) vélel chësc: dërt de recompëns por na mancianza continuativa de forza eletrica sura les 12 ores (chësc limo se arbassa tl 2020 a 8 ores). Sce le strom ess ciamó n iade da s’un jí, do les 12 ores che na ciasa é stada zënza, pón cumpedé ince chëstes lapró. Abitaziuns cun n contrat de forza cina 6 kW á a chësta manira le dërt da ciafé retü automaticamënter le dann tla mosöra de 30,00 €; por vigni unité de 4 ores lapró zënza strom s’alza la soma de bëgn 15,00 €, cina a n mascimal de 300,00 €. Les indenités de recompëns vëgn paiades fora »automaticamënter« tres la dita, p.ej. l’Alperia, o tres le »Fondo Eventi Eccezionali« dl Stat.
Chësc recompëns automatich ne stlüj nia fora le dërt a na indenisaziun por i danns albüs, desche le Codesc Zivil le regolëia.
Impó: l’Alperia pó ma gní inviada al mioramënt de söa infrastrotöra tres la politica dla Provinzia y di Comuns – mioramënt te nosc caje ó dí: ponsé da mëte de gre en gre te tera les condütes y i fis eletrics, por schivé n de daldöt che n lëgn che toma sön na condüta lasces dis – sce nia otedé – fraziuns intieres a scür!


 (Iaco Rigo)