Le rait cun les rodes

Data

14 de jugn 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Novite "Bike Beats Alta Badia Trails": Trus dla roda spetacolars a 2000 m tl raiun de Piz Sorega
I apascioná dla roda da munt y roda eletrica (e-bike) ciafa chësc ann n revier implü: chël dla sëmena naturala resservada ala spetacolarité dl sport y divertimënt ziclistich tl’alta Val Badia.
Les rodes da munt pó gní imprestades fora diretamënter al Piz Sorega tl sorvisc aposta, les e-bikes indere fej pert dl conzet E-Bike-Sharing y pó porchël gní piades do pro un di punc de imprëst lasciá jö söl altoplan danter Piz Sorega, Piz La Ila, Col Alt y a val pro i ufizi dles Assoziaziuns Turistiches a Corvara y La Ila. Por mirit dl sorvisc inovatif E-Bike-Sharing ciáfon da se impresté fora rodes eletriches dla ultima generaziun dla Pinarello. Ares pó gní dades jö do la bela aventöra ti posć desferënc.

I trëic corusc

I ziclisć pó cerne danter trasses de deplü dificoltés, amarsciades dai corusc vërt (saurí), ble/bröm (dificolté mesana) y cöce (trail impegnatif). Ara se trata de cërtli ziclistics "Country Flow", donca trus ërc resservá ma ales rodes, cun paraboliches (otes da plan) y salc de dificolté mesana y saurida. I gres de dificolté desferënc se adatëia ince a families y mituns. Por se stravardé da prighi y danns vára da se impresté fora cun la roda ince les proteziuns. Cinamai a lavé les rodes do l’esperiënza él gnü ponsé (punt "bike wash"). L’azes ai Bike Beats Alta Badia Trails" é debann y sará atif cun la daurida di lifc ai 16 de jügn 2018 dales 8:30 ales 16:30.

I dui evënc

Ai Bike Beats Trails él lié dui evënc ziclistics. Ara se trata n iade dla gara "Rookies Cup" (na gara enduro por jogn U13 y U19) - söl program ai 7 y 8 de messé 2018. Chësta gara prevëiga na proa cronometrada cun start di mituns un ala ota, te n rait da söinsom cina jödapé (percurs cöce). L’atra gara se tlama "E-Enduro Race" y é dedicada ales e-bikes; chësta gara se desfira ai 29 de messé sön indöt cater percursc, cun partënza söl Bike Beats Trail cöce, por spo se trá inant söl d’atres trasses dl’Alta Badia y de Reba, denanco rové indô al Piz Sorega, olache i partezipanc se "sciurará" söl percurs ble/bröm por stlü jö la gara. 




 (Iaco Rigo)