Les morvëies y i misters fora tl univers

Data

22 de setember 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Tan beles y interessantes che les stëres y galassies incër nosc planët, la Tera, pó ester, sá en gran pert ma i astronoms y apascioná de astrofotografia. Le jonn Julian Rigo d’La Pli de Mareo nes lascia cuché ite te so hobby y ciaré tres so telescop
Massa tröp y gonot fajunse te nosta cuotidianeité fora de na sorücia n elefont, y i viun sciöche i fosson imortai y patruns de nosc destin y univers. Bele la parora "universum" messass nes motivé por ponsé deplü sura nüsc problems y crüzi fora, che incër nos ia vára de "te vigni direziun" o "indlunch". Ciaran ales morvëies sura nos, dantadöt tl cil de na nöt tlera, odunse ite tan pici y debli che i sun, y che ala fin fej pert nosta esistënza de na gran morvëia y de n mister. I s’l’un cuntada cun Julian Rigo, che conscidra stëres y galassies a destanzes umanes nia da conzepí. Y les fej spo ince jö cun na cualité straordinara.

Deplü te La Usc stampada gnüda fora inier!