media/k2/galleries/12327/thumbs/Lara_Battisti.jpg
05 de auril 2020

Situazion de conflit te l’Istitut Cultural Ladin

I conseieres Rizzi e Dioli se à demetù dal CdA: »no l’é più la serenità per poder lurèr ensema«. La resposta de la presidenta Lara Battisti.
La polemiches vegnudes fora ai 20 de firé dò l comunicat de la presidenta Lara Battisti e la scontrèda de Consei de Aministrazion e Comiscion Culturala (v. Usc numer 9) no se à chietà jù e la crepa anter i organismes de l’istituzion culturala de Fascia somea semper più fona.

Ai 24 de mèrz i conseieres Andrea Rizzi e Lodovica Dioli à anunzià sia demiscions dal CdA ajache i à ciapà da la presidenta Battisti na letra che disc che la declarazions fates te chela ocajion dai doi conseieres les à ...
media/k2/galleries/12324/thumbs/Schermata_2020-04-05_alle_10.25.45.jpg
05 de auril 2020

VIsavì con Sabo, campion de Fascia tel mond

L schiador ladin Stefano Gross l'à arjont resultac de gran nonzech ti egn, ades l ponta en aut te la proscima doi sajons.
Stefano Gross, atlet ladin che da egn l porta l'inom de Fascia tel mond. 116 la garejèdes de Copa del Mond per Sabo, con 12 podies e un òr, apede la partezipazion a doi jeghes olimpics. L schiador clasc 1986 l ne à rejonà de sia sajon, del stop di schi per l Coronavirus e di obietives per l davegnir.

La Usc: Scomenzon da la sajon giusta fenida: me recorde l scomenz col bot col terzo post en Val d'Isere dò l'operazion al jeneie...

Stefano Gross: T'as dit ben, l'é partì dut da l'operazion de l'an ...
media/k2/galleries/12312/thumbs/andreas_australia.jpg
05 de auril 2020

"Saré ite" tl’Australia

Le jonn Andreas Verginer messass gní dal’Australia ca, mo chësc n’é ai tëmps dl "coronavirus" nia tan saurí. Garetel tosc le jore speré?
Andreas Verginer á 23 agn y é da San Martin. Dan da chi 11 mëisc él pié ia cun n compagn por jí n ann t’Australia. "Por fá na esperiënza nöia, imparé l’inglesc y ince avëi n miú curriculum", dij Andreas, che á fat la scora de hotelaria a Bornech y á lauré cina sëgn sciöche cogo, chelner y tla reception. Te so tëmp ia t’Australia ál fat de vigni sort. Por val’ edema él jü a cöie pom, spo ál lauré te n bar talian desco bartender y le medemo laur ál fat por chi 6 mëisc a Melbourne. Al dij instës ...
media/k2/galleries/12319/thumbs/quiz_loistrebo.jpg
05 de auril 2020

Stomat "Nosta storia y nosta jënt" – Nr. 2

I imparun de nü y renfrescun nostes conescënzes te nostes ciases y families cun aurela cörta y n passatëmp plajor. Les respostes gnará publicades tla ediziun de La Usc di Ladins te otedé y söl sit presëtn www.lausc.it– dlungia ala ediziun Nr. 3. Chiló le quiz nü Nr. 2, cun lapró les respostes ales domandes de dan otedé
Les domandes nöies
1) Che ê pa Cristl da Ras?
2) Ci maratia á pa inom "la mort foscia"?
3) A ci moda dijon pa "Val dla Tor" sura Al Plan?
4) Ci funziun â pa plödadí la ciasa Somür a La Pli de Mareo?
5) Olá él pa Razuns?
6) Co â pa inom le prou de Badia gnü vësco tles misciuns?
7) Ci orô pa dí "frincené"?
8) Ci funziun á pa le maurigo?
9) A ci moda díjon pa Le dla Crëda?
10) Ci fajô pa n fumere?
11) Olá él pa Predeví?
12) Can vá pa i jogn de Mareo a tlocheré?
13) Ciodí á pa inom la ciasa dles uniuns a Badia ...
media/k2/galleries/12302/thumbs/Bildschirmfoto_2020-04-02_um_10.45.29.jpg
05 de auril 2020

Duto el mondo 'l é paes

Sarade in ciaśa śo dal pe de r'America del Sud, da r'oura banda del mondo, contra el coronavirus Covid-19. Una śoena de Anpezo r'é in cuarantia pede a 'l Antartide, con outre tośate, che i rua da trope paesc, e ra me conta ce che suzede. De ste tenpe 'l é fosc 'na fortuna a s'in stà indalonśe da r'Europa. A viaśà el śoa par inparà e par deentà grei
L ea res 3 dapò disnà de martes ai 17 de marzo canche io, Johanna e Gaelle saon che fajaon autostop par tornà ves Puerto Williams.

Deplù te la edizion dl 3 de auril
media/k2/galleries/12323/thumbs/Comun_Cianacei.jpg
04 de auril 2020

Prest i ejames sierologics a Cianacei e Ciampedel

L’ombolt Silvano Parmesani: la neva desposizions l’é na oportunità per nesc paìjes.
La Provinzia de Trent à dit che per 5 comuns del Trentin, anter chisc i comuns fascegn de Cianacei e Ciampedel, l’é stat metù a jir desposizions particolères, ajache i à passà via l livel aut del 2% de sentadins positives al virus. Chiò i controi per schivèr l sparpagnament del virus sarà donca amò più rigorousc. L’é stat dit ence che da chisc comuns se taca la distribuzion di couribocia, che é jà stac dac fora anché dai Studafech, e con la setemèna che vegn se tacarà a se endrezèr per fèr i ...
media/k2/galleries/12320/thumbs/Studafech_Furgon.jpg
04 de auril 2020

I Studafech porta fora i couribocia

Endèna la destribuzion vegn fata demò a Cianacei e Ciampedel, olache la PAT à pervedù desposizions particolères. L’Ispetor del Distret Giancarlo Pederiva ne disc che che fèsc i Studafech.
Da dotrei dis se rejonèa de la distribuzion di couribocia che la Provinzia de Trent à emprometù de dèr fora te dut l Trentin. Anché sabeda ai 4 de oril i couribocia é rué ti Comuns de Cianacei e Ciampedel. Chisc doi comuns, defat, ensema con etres 3 del Trentin, i é stac metui sot maor atenzion ajache i à passà via l 2% di positives al virus e per chest la Provinzia à metù en doura desposizions particolères.

Anter chestes l’é la consegna sobito di couribocia, che i Studafech à scomenzà sobito ...
media/k2/galleries/12318/thumbs/mmm.jpg
04 de auril 2020

Artistes y artisć ladins te ciastel

L’EPL-Ert por i Ladins metará da jí d’isté en colaboraziun cun le MMM na mostra coletiva de 30 artistes y artisć dla Val Badia y ince dales atres vals ladines tl Ciastel da Bornech
Baié chisc dis de manifestaziuns culturales y artistiches pé utopich, ma che la vita messará indechëltan jí inant y ince n isté nü gnará, y an spera che l’isté vëgnes cun les portes davertes. Intratan ván inant cun l’organisaziun de evënc, un de chisc é la mostra "ester ladins" a chëra che al s’á anunzié da tó pert n bel numer de 30 artistes y artisć.
Tres n surapost cun Magdalena Messner y Elena Liberatori dl MMM Ripa cun sënta tl Ciastel da Bornech y le grup de laur por la mostra "ester ...
media/k2/galleries/12317/thumbs/Screenshot_2020-04-03_18.12.08.jpg
04 de auril 2020

Genitores y l mond dla scola ntan l coronavirus

La situazion dla scoles ne n’ie defin nia saurida: no per la direzions, la nseniantes y i nsenianc, ma niancanó per i sculeies y i genitores. Ntervista ala presidënta dla Consulta provinziela di Genitores dla Direzions dla Scoles y Scolines Ladines, Noemi Frontull.La Usc di Ladins: Coche presidënta ëis dessegur rujenà cun i reprejentanc di genitores de duta la scoles y scolines ladines, cie se n diji pa?Noemi Frontull: Sci, la ntendënta Edith Ploner me à prià bel de ti fé a l savëi coche la ...
media/k2/galleries/12316/thumbs/Nicola_1.jpg
04 de auril 2020

»Mia stala la no sarà mai veta...«

L gran gust de Nicola Eccel da Penìa per l lurier del bacan, pèrt de la tradizion de Fascia.
Nicola Eccel da Penìa l’é un di pec bachegn de Fascia che amò anchecondì l laora a la veia. Enlouta, beleche duc, i lurèa ti ciampes d’istà e fora per dut l temp de l’an i tegnìa gialines, vaces e chi più riches ence vèlch porcel. Aboncont col jir del temp, la maor pèrt di bachegn à lascià sù sia atività per se dèr jù col turism e con autra sort de lurieres.

Per Nicola, chel del bacan no l’é demò n lurier, ma n gran amor. Chel del bacan l’é n lurier rich e che cogn esser valorisà e portà inant ...
media/k2/galleries/12309/thumbs/artejanat.jpg
04 de auril 2020

Artejanat: "N iade él da sté calms"

La situaziun "coronavirus" atoca ince l’artejanat, che mëss s’archité por plü edemes y é confronté cun les conseguënzes de na sajun turistica che s’á rové n mëis denant. La minunga dl presidënt de AVB Isidoro Clara
Isidoro Clara é presidënt dl’assoziaziun Artejanat Val Badia. A d’ël ti unse damané na süa impresciun de chësta situaziun che s’á cherié. Al baia de un n vers "de na dramada" por les dites, mo dl ater vers inviëiel da mantigní la calma. Süa critica vá ince cuntra le sistem, che ne ti pormët nia ales dites da se mëte ia valch y cherié insciö n "plomac finanziar" por suravire i tëmps manco bugn.

La Usc: Isidoro, le coronavirus á archité por plü edemes les dites artejanales dla valada, la sajun ...
04 de auril 2020

Da ra funestres de ciaśa

Daparduto se proa a fei algo par vive meo ste dis, sta setemanes che 'l é da pasà sarade de inze. In Anpezo 'l é anche ra sozietà Cooperatia che ra fesc un bon laoro par duteRa Sozietà r'à senpre mandà fora ra spesa a ciaśa. Par i vece o par chi che no podea śì a proede l ea na comesa che ra tolea śo nota e ra śia par i pianes a proede.Deplù te la edizion dl 3 de auril
media/k2/galleries/12299/thumbs/Bildschirmfoto_2020-04-02_um_10.19.46.jpg
04 de auril 2020

Rua mascre da bocia e tablet

Volontari a porté fora le protezion a jent de temp e boteighe
I é ruade ence nta Fodom le mascre da bocia fornide da la Region del Veneto per se paré da l'enfezion del Coronavirus.

Deplù te la edizion dl 3 de auril
media/k2/galleries/12314/thumbs/Infermieres_distret.jpg
03 de auril 2020

L lurier di infermieres al temp del Covid-19

La responsabola del Servije infermieristich de Fascia ne disc coche vegn endrezà e portà inant l lurier te chest setor tant emportant te chesta emergenza.
Lucia Dellagiacoma l’é la responsabola del Servije infermieristich de Fascia e ence ela à cognù reorganisèr dut l lurier de sie staff. Ge aon domanà co che i fèsc ades.

Co ve aede endrezà te chesta emergenza?
Te chest moment con me sion de 5 infermieres, ajache 3 endana no le laora per autre rejon. Doi e mez se cruzia de le persone col virus e doi e mez i va da chi che ge stajaane dò dant. Proprio per schivar più che l’é meso i contac e donca l pericol de se ciapar sù valch o ence de l portar, ...
media/k2/galleries/12313/thumbs/Screenshot_2020-04-03_10.17.48.jpg
03 de auril 2020

Prof. Edgar Moroder, adio assudëi!

L prof. Edgar Moroder, che nes à danz lascià massa abenëura, vën lecurdà dala istituzions, da persones dl mond dla cultura, dla scola y di mass-media. Union di Ladins de Gherdëina y Museum de Gherdëina La Union di Ladins de Gherdëina y l Museum de Gherdëina lecorda "cun recunescënza" Edgar Moroder, che ie stat cunselier, vizepresidënt y presidënt dla Union di Ladins de Gherdëina., cunselier y curadëur dla sezion naturalistica dl Museum de Gherdëina: "La truepa nrescides, la publicazions, i ...
media/k2/galleries/12311/thumbs/maratonadolomites.jpg
03 de auril 2020

La Maratona dles Dolomites 2020 é gnüda desdita

Le virus atoca sëgn öna dles manifestaziuns dla roda plü aprijades dl monn. Porvia dla situaziun critica y dl’emergënza dal "coronavirus" á le Comité dla Maratona dles Dolomites tut la dezijiun da desdí la manifestaziun. "Al n’é nia le momënt da fá festa", dij le comunicat.
La Maratona nr. 34 ê preodüda por la domënia ai 5 de messé 2020, dedicada al tema dl’ert, mo ara ne gnará nia fata. Le Comité d’Organisaziun á tut la dezijiun da desdí iniann l’evënt, por gauja dla situaziun che düc conesciun. Na dezijiun dessigü nia saurida. "La Maratona é na festa, na festa söla roda, na festa de porsones che á ion la roda y che vëgn da döt le monn por s’incunté tl cör dles Dolomites Patrimone Mondial UNESCO" - lion te n comunicat mené fora da Alta Badia Brand - "Al n’ó nia ...
media/k2/galleries/12310/thumbs/siurdegan.jpg
03 de auril 2020

Badia píta l’Edema Santa en streaming

Les funziuns dl’Edema Santa sará da odëi ince te internet, diretamënter dala dlijia de Badia. Insciö gnarál ince benedí "online" le belorí y le signé.
Chësta é la pröma Edema Santa che i fedei ne podará nia festejé deboriada te dlijia. Te chëstes edemes de "coronavirus" él tröpes ploanies che se dëida fora cun le Radio dla Cöra, olache al vëgn trasmetü mësses y funziuns. Insciö sarára ince tl’Edema Santa, olache le belorí chësta domënia y i cësć dl signé la domënia de Pasca gnará benedis por n iade a ciasa, tres le radio. Chësc n’ó sambëgn nia dí che al basta lascé la spëisa te frescara. La jënt é inviada da arjigné i jops d’orí, sciöche ince ...
media/k2/galleries/12306/thumbs/Per_articol_sepoltures1.jpg
03 de auril 2020

L’ultim salut a nesc morc

Tel temp del coronavirus l’é mudà la zerimonia de sepoltura e i servijes che sporc la firmes de onoranzes da mort. Luca Piaz ne conta coche i cogn fèr.  
L’é n boletin de vera chel che sention e vedon vigni dì a la televijion, sui sfoes e sui fonins. Vindò chi numeres l’é persones con inom e cognom, persones che se n va te noscia region, ma ence più davejin, te noscia valèdes. Bèsta orir l sito internet di necrologi de Fascia e Fiem, n’é un o ence doi al dì.

N muie de jent, chi che per fortuna te chisc dis stèsc ben, no se rende amò cont del padiment desmesurà di familiares de la vitimes, di malé te ospedèl o de chi jà copé dal Covid-19. Nia ...
media/k2/galleries/12300/thumbs/Bildschirmfoto_2020-04-02_um_10.45.12.jpg
03 de auril 2020

Padì par i morte e i marade

L é stà i turistes a i petà ra marescia a ra śente de Anpezo: el capocomun Ghedina ades el domanda a dute i foreste de s'in stà a ciaśa soa, par Pasca. Cortinabanca ra varda de dià ci che à pardù laoro e sode. El bon cuore de chi de i hotiei e de ra Fondazion Cortina 2021
I marade de Covid-19 in Anpezo i ea de 60, a i contà mercui 1 de aprile, cemodo che 'l à scrito el capocomun Gianpietro Ghedina Crepo. I ea 20 depì de chi 40 de vendres, ai 27 del mes.

Deplù te la edizion dl 3 de auril
media/k2/galleries/12298/thumbs/Bildschirmfoto_2020-04-02_um_10.36.14.jpg
03 de auril 2020

Le boteighe de paisc s'a atrezé per el Coronavirus

I comerzánc: »Sperón che la jent se recorde de nost servisc ence davò l'emergenza«
Con dute le ativité sarade per el Coronavirus, el »cuor« che bat de la vita souradut nte noste picole val da mont l é resté le boteighe de paisc.

Deplù te la edizion dl 3 de auril