Fascia

media/k2/galleries/7569/thumbs/Schermata_2018-06-15_alle_11.31.16.jpg
19 de jugn 2018

Schuhplattler: da Filippo a Samuel, la storia va inant!

La sociazion da Ciampedel compirà prest 40 egn, e per 15 sot la vida de Filippo favé, che ades ge à passà l tempn a Samuel Lazzer. I aon sentui duc doi te na “intervista semiseria”.
Ai 6 de mé tel chèder de la sègra en onor di Sènc Felip e Giacum, ge é stat anunzià a la comunanza che dai 26 de oril i Schuhplattler à mudà president: dò 15 egn Filippo Favé ge à passà la redenes del grop al jon Samuel Lazzer. L’é stat ence l mudament de la canzelistes, à lascià aló Deborah Secchi e chesta encèria é stata touta sù da la jona Federica Davarda.

Filippo Favé l’é encomai anter i “veies” di Schuhplattler che bala, Samuel Lazzer l’é un di jogn che te chisc ultimes egn à portà neva ...
media/k2/galleries/7568/thumbs/Schermata_2018-06-15_alle_11.05.20.jpg
18 de jugn 2018

N auter week-end de garejèdes per l Fascia Bike

Gran resultat per Graziano Degiampietro tel zircuit Südtirol CUP. Descorion ence i etres resultac di atlec de la sociazion
L Fascia Bike Racing Team va inant con sia garejèdes e chesta setemèna i atlec à tout pèrt a does preoes desferentes. Graziano Degiampietro l’é jit inant te sie percors de la Südtirol CUP, coran na proa de four cross, competizion a eliminazion anter 4 bikers su n percors fat de sauc, ostacoi e paraboliches. L’event l’é stat tel Sudtirol al Mikes Bike Park, te la località Ponticino Grosso. Graziano l’é stat bon de serèr sù con n grandiscim resultat, passan l travert te la seconda piaza de sia ...
media/k2/galleries/7564/thumbs/ski_college.jpg
17 de jugn 2018

Premiazion di atlec del “Ski & Ice College”

Gran sodesfazions anter i atlec-studenc de la Scola Ladina de Fascia
Anter notes de la fin de l’an e l temp di ejames de matura che se arvejina semper più, la Scola Ladina de Fascia à volù premièr i studenc del “Ski & Ice College” che aboncont i se à fat lèrga anter i miores atlec taliegn via per la sajon sportiva 2017-2018. N apuntament che vigni an, aló da la Sorastanza de la Scola a Sèn Jan, bina ensema i atlec-studenc e duc i tecnics che ge stèsc dò, ge dajan luster e palesan i resultac che é stac arjonc.

Tiziano Mellarini, assessor provinzièl a la ...
media/k2/galleries/7563/thumbs/IMG_5492.jpg
16 de jugn 2018

Cianacei, sabeda ecologica

Na dì per stravardèr noscia Val
En sabeda ai 9 de jugn l’é stat endrezà via dal “Canazei Events” na dì en cont de l’ecologìa, per smaorèr l sentiment e l spirit a respet de la natura e de l’ambient.

L’é encomai egn che chesta scomenzadiva vegn endrezèda, doventan ti egn n apuntament fis tel calandèr de la manifestazions de Cianacei, con chela de neteèr no demò l paìsc ma ence dut l raion entornvìa dai jouves de Sela, Pordoi e Fedaa.

Sveiarin da bonora per la jent che a dezidù de tor pèrt a chesta scomenzadiva e che se à binà ...
media/k2/galleries/7565/thumbs/Foto_Coralina_di_Gnosca_RGB.jpg
15 de jugn 2018

Cianties a Maria e cianties de l’ènema da Sèn Vit

Chest fin de setemèna rua n renomà cor de eles, “La Coralina de Gnosca”, che ciantarà a Vich en sabeda sera. En domenia la messa de la sègra te gejia de Sènt’Ugèna
En ocajion de la Sègra de Sèn Vit, en sàbeda ai 16 de jugn da les 9 da sera te la sala de comun a Vich, per endrez de la Pro Loco de Vich e de l’Istitut Cultural Ladin, se tegnarà l conzert “Canti a Maria e Canti dell’anima” de la “La Coralina di Gnosca” (Svizra).

L cor de eles, metù sù jà del 1980, l’é ret da una de la fondadores, Francesca Gianoni, e l portarà dant n repertorie che tol ite tant la mùsega sacra, con toc de Haydn, Brahms, Saint Säens e Massenet, che chela profana, metan donca ...
media/k2/galleries/7560/thumbs/IMG_8283.jpg
15 de jugn 2018

Èrt i feghes del Sacro Cher sui crepes de Fascia

I volontadives à empeà sù i feghes sa le Crepate, sun Sas de la Crousc e sun Sas da Ciampac.
En ocajion de la festa del Sacro Cher l’é usanza veiora te dut l Tirol de empeèr sù i feghes en recordanza de chel jurament de fideltà al Sacro Cher de Gejù, patron de dut l veie Tirol che dant de la Pruma Vera mondièla tolea ite l Tirol del Nord, l Tirol del Sud e chel che enlouta era chiamà Welschtirol, con la provinzia de Trent e la valèdes ladines.
La tradizion, de empeèr i feghes sui monc auc del Tirol é amò viva tel cher de la jent ence te Fascia, olache col fascism chesta usanzes les é ...
media/k2/galleries/7530/thumbs/Grop_enfughe_SenJan.jpg
13 de jugn 2018

Benvegnui... chiò no l pief mia semper

En mèrtesc ai 12 de jugn l’é ruà tel Comun de Sèn Jan 3 joegn enfughé che à fat domana de refugé.
L’era la una domesdì, ma l’era scur e freit e l pievea debel, en mèrtesc ai 12 de jugn, canche a Sèn Jan, aló da la veia Ciasa Cantoniera, l’é ruà Bubakar, Yaya e Omar, compagné da Mirko Bonelli, l responsàbol de l’azet di enfughé te Fascia.

I é rué endèna che i taliegn se costionèa su la dezijion de lascèr o manco ruèr al port la naf Aquarius ciarièda de passa 600 enfughé, anter chisc ence bec e femenes che speta. Ence ic, fazile, i à stories da contèr sun sie viac tel Mediteran, ma no l’era l ...
media/k2/galleries/7529/thumbs/Florian_Jurament_Ombolt.jpg
12 de jugn 2018

Sèn Jan: l Consei domana la colaborazion de duc i sentadins

Giulio Florian, prum ombolt del nef Comun, à jurà e prejentà duta sia squadra: “volon dar n segn de mudament per l zenter Fascia”.
N bon numer de sentadins, rué da duc trei i paìjes de Poza, Vich e Pera, à viventà con n muie de batimans l prum Consei del nef Comun de Sèn Jan, che se à binà en lunesc ai 11 de jugn.

A vidèr chesta pruma sentèda l’é stat l conseier più de età e capogrop de la mendranza Leopoldo Rizzi, didà dal secretèr Antonio Belmonte.

Verificà che no sie empedimenc, l nef ombolt Giulio Florian à fat jurament per ladin col batiman de la jent e l’à rengrazià duc, i sentadins per la stima e sia squadra per ...
media/k2/galleries/7515/thumbs/Schermata_2018-06-08_alle_16.31.50.jpg
11 de jugn 2018

“Te anter i tobié” se tol na paussa

L Comitat Manifestazions con a cef Marco Dellantonio, adum con la sociazions de Cianacei l’à dezidù de sutèr n an.
Mudaments a cef del Comitat Manifestazions Canazei Events e per chel che vèrda l’endrez de una de la maor festes de l’istà.

Dò che la redenes del Comitat é passèdes da Dominik Vigl a Marco Dellantonio, a Cianacei l’é stat chiamà ite l Comitat de endrez de “Te anter i tobié” e ensema l’é stat dezidù de se tor na paussa. Per chest an al post de la festa vegnarà endrezà na defilèda de ciavai fora per paìsc e na net magica con spetacol e devertiment. L’apuntament col bel event - arsegura ...
media/k2/galleries/7514/thumbs/Schermata_2018-06-08_alle_12.22.57.jpg
10 de jugn 2018

Leonardo Bernard resta president del Ski Team

Bogn ejic sportives, ma pecia partezipazion a la radunanza per la maor sozietà de sport da d’invern de Fascia. Confermà dut l Consei diretif.
Pecià che en mercol passà, ai 30 de mé, fosse stat pecia jent te oratorie de Poza. Chi porté dant te la radunanza di sozi del Ski Team Fascia l’é balbon de bie resultac e de bela neves. A scomenzèr dai lurieres, chi de endrez per i Mondièi Junior 2019 e chi de l’impiant de Aloch, e soraldut la pascion e l’empegn metui da passa 140 atlec ti alenamenc, te la garejèdes e te duta le ativitèdes endrezèdes. 
L Ski Team Fascia à contà dut chest endèna la radunanza di sozi, che i é 700, ma demò de ...
media/k2/galleries/7518/thumbs/grop_bandiera_pruma_online.jpg
09 de jugn 2018

Neva Sozietà de la Bandiera

L Grop de la Mèscres de Cianacei e Grìes à metù sù endodanef la Sozietà de la Bandiera.
La é stata prejentèda ofizialmenter en vender ai 8 de jugn te sala de Consei de Comun de Cianacei. L’é la Neva Sozietà de la Bandiera che l Grop de la Mèscres de Cianacei e Grìes, con sie president Mario Lino Debertol, à endò volù meter sù con chela de tegnir sù e valorisèr la veia tradizions de nesc veies. L’é stat fat na fona enrescida storica da man de Claus Soraperra sui veiores documenc e retrac de la bandieres fascènes per meter en pe la neva sozietà con statut aldò, ajache l’é n veior ...
media/k2/galleries/7513/thumbs/Schermata_2018-06-08_alle_11.49.09.jpg
09 de jugn 2018

Per valorisèr nesc troes da bosch

La Comiscion di troes de la SAT à endrezà n cors de formazion per rencurèr l bosch, lech da olache pea via la contìes più beles.
La Comiscion di troes de la SAT à endrezà te Fascia n cors de formazion su l’ajornament de la segnaletica e la manutenzion di vièi da bosch de noscia val.

L cors pervedea doi pèrts, una teorica e una de lurier pratich. Na bela ocajion per emparèr miec e jir ite più a fon ti descorsc de segnaletica orisontala e verticala e manutenzion del teren.

I vintedoi che à tout pèrt i é se n jic con n recort positif e con neva cognoscenzes, apede a n atestat de partezipazion e vèlch publicazion sui troes ...
media/k2/galleries/7511/thumbs/Schermata_2018-06-08_alle_10.00.51.jpg
09 de jugn 2018

La Giornèda de la mendranzes te la scoles de Fascia.

A Ciampedel, Sèn Jan e Moena se à podù cognoscer mendranzes da dut l mond de gra al bel lurier fat dai bec de la mesènes.

En mercol ai 30 de mé se à tegnù te la scoles mesènes de Fascia la “Giornèda de la mendranzes”. L’é jà da dotrei egn che tel colege dozenc vegn dezidù n argoment particolèr da svilupèr coi scolees desche projet multidisciplinèr e l portèr dant ai genitores dant de la fin de l’an. Chest an l tem cernù l’é stat la mendranzes e coscita i scolees de ogne clas de la mesènes de Ciampedel, Sèn Jan e Moena à lurà con si ensegnanc per l tratèr te la desvaliva materies de studie. I bec de la prumes à ...
media/k2/galleries/7509/thumbs/Liber_DonEdy_Grop_Redazion.jpg
08 de jugn 2018

N liber per recordèr don Edy

Prejentà enstadì te gejia de Pera, l'é stat volù dal Consei Pastoral e metù ensema da n grop de 6 responsaboi de redazion, co la colaborazion de duta la comunanza.
L’é n liber scrit da duta la comunanza, chel che é stat prejentà en vender prum de jugn te gejia de Pera. L’à per titol “Ricordando don Edy. Una comunità viva, un prete generoso” e l’é stat metù ensema apontin per far memoria e ge palesar la recognoscenza a don Edoardo Cinzol (1902-1988), da duc cognosciù desche don Edy, che à vidà e compagnà la comunanza de Pera per béleche 50 egn, dal 1934 al 1980.

L Consei pastoral, con l’aproazion convinta de don Andrea, à volù chesta publicazion - à dit al ...
media/k2/galleries/7508/thumbs/bozenKrimi1.jpg
07 de jugn 2018

“Der Bozen Krimi” tol sù te Fascia

En lunesc ai 11 de jugn a Poza vegn chierì “jent da mont” che tole pèrt a la registrazions.
“Der Bozen Krimi” l’é na serie de la televijion todescia de gran nonzech che va fora sul canal ARD e vegn veduda da milions de jent. La produzion à jà cernù tel passà la Val de Fascia per vèlch episodie e ades amò n filmat televisif de zirca 90 menuc vegnarà tout sù te nosc raion.

Per chest la produzion é dò a chierir jent del post per la scenes da registrèr. L’apuntament per chi che volessa esser pèrt de chesta produzion e ruèr donca te la televijion todescia l’é en lunesc ai 11 de jugn a ...
media/k2/galleries/7490/thumbs/Schermata_2018-06-06_alle_17.39.19.jpg
07 de jugn 2018

Vich no resta zenza sfoes

La Coprativa se à tout sù l servije. Se podarà endò i comprèr te paìsc per la fin del meis de jugn.
L paìsc de Vich l’é restà da n trat zenza na boteiga de sfoes. Dò che Simonetta Ghetta à dezidù de serèr la cartolibreria te piaz de Vich, i sentadins se à troà zenza n servije che aldidanché se podessa béleche ge dir de “prum besegn”. N muie de jent da Vich à tacà a se lamentèr per chesta mencianza, amò de più te sajon no poder ge sporjer l met ai ghesć de se comprèr i sfoes da ogne dì, fossa stat n dan per n paìsc turistich.
Per fortuna che l’é stat troà la soluzion. La Coprativa de Sèn Jan ...
media/k2/galleries/7489/thumbs/Schermata_2018-06-06_alle_17.21.56.jpg
06 de jugn 2018

Da la Libia a Kabul: mia aventura con Emergency

Intervista a Riccardo Defrancesco, joen infermier da Moena che da doi egn l laora ti ospedèi de la sociazion de Gino Strada.
Su l’ùltim numer del “Report” de Emergency, la revista che la sociazion de Gino Strada mana fora a si sostegnidores (passa 200.000 copies) per i informèr su la ativitèdes che la porta inant tel mond, proprio su la soracuerta l’é n joen de noscia val. L’à inom Riccardo Defrancesco, l’é da Moena e da 2 egn l laora con Emergency. Al scomenz del meis de mé l’é stat chiò per n pec de dis, e aon podù ge domanèr de l’esperienza che l’é dò a fèr.

Riccardo, ne conteste valch de te e de coche t’es ruà a ...
media/k2/galleries/7481/thumbs/Maoranza4_Germano_Pedrotti_RGB.jpg
06 de jugn 2018

La neva Jonta de Sèn Jan. Pedrotti vizeombolt.

L’ombolt Giulio Florian à metù ensema l’esecutif per l nef Comun con 4 assessores. Nominà ence l President del Consei de Comun 
Na setemèna dò la litazions, Giulio Florian à portà a compiment la tratatives anter i componenc de la trei listes “Vich per Sèn Jan”, “Poza per Sèn Jan”, e “Pera per Sèn Jan”, per nominèr i assessores che se cruziarà di desvalives setores de l’aministrazion.

L’esecutif tol ite 4 assessores più l’ombolt e da Statut, amancol per chest prum mandat, cogn esser amàncol n assessor per ogneun di comuns che l’era dant da la fujion e amancol una femena.

La volontà de Florian l’é stat chela de ge dèr na ...
media/k2/galleries/7461/thumbs/Schermata_2018-05-31_alle_17.25.03.jpg
06 de jugn 2018

I studenc à studià la Torbiera de Roncon

N projet de la Scola Ladina de Fascia che à metù al luster la valuta ambientèla de chest scito sul Jouf de Ciareja.
Che él na torbiera? N’él te Fascia? A chesta domanes à responet n grop de studenc de la Scola Ladina de Fascia che en mèrtesc ai 22 de mé te sala grana del Comun general de Fascia à prejentà sie lurier belapontin su la “Torbiera de Roncon”.
En ocajion de la Giornèda de la Biodesvalivanza, la Rei de la Resserves de Fascia e la Scola à portà dant l projet “Think Nature, Art Local” che revèrda l studie sun chest emportant ecosistem che se troa più avisa vejin al scito de Chiusel, pech dalonc dal ...
media/k2/galleries/7458/thumbs/radunanza_Apt_chino_RGB.jpg
05 de jugn 2018

Apt de Fascia: ge vel investir su la roda

Se à serà sù na sajon da d’invern positiva, se vèrda ades a la novitèdes per l’istà.
115 sozi con 18 deleghes à tout pèrt en mércol ai 23 de mé te chino Marmolèda de Cianacei e la radunanza generèla de l’Apt de Fascia. N moment emportant per fèr l bilanz de la sajon da d’invern tanche passèda, meter dant la pèrt economica e prejentèr la scomenzadives en program per l’istà.
L’analisa del president Fausto Lorenz su la sajon tanche passèda é stata rica de dac positives: +10% de jent ruèda e +9,7% de prejenzes, numeres emportanc che met al luster la gran potenzialità de Fascia. L ...