Manifestazions

media/k2/galleries/7539/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
15 de jugn 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 15 de jugn
Sport
Partida simultana de scioh cun l campion talian
Ncuei vënderdi ai 15.6. dala 16.30 sun la Pitla Plaza S. Antone a Urtijëi, mët la Lia Schach Gherdëina a jì na partida simultana danter l campion talian Luca Moroni, che à permò 17 ani, y vint jëuni Under 20 de Südtirol.
4. Turnoi nternaziunel de scioh
Da duman sada 16.6. nchin n dumënia 24.6. saràl tla cësa de cultura de Urtijëi l cuarto turnoi nternaziunel „ad Gredine" cun inuemes cunesciui coche l campion europeich Ivan Saric, l campion ...
media/k2/galleries/7538/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
15 de jugn 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 15 de jugn
"Dolomites Bike Day"
En domënia ai 17 de jügn vëgnel metü a jí la secunda ediziun dl "Dolomites Bike Day"
I jus de Ciaulunch, Falzares y Valparola sará i protagonisć dla secunda ediziun dl Dolomites Bike Day, en program la domënia ai 17 de jügn. Le percurs dl Dolomites Bike Day a forma de anel pëia ia dal'Alta Badia sura Ciaulunch cina a Reba y pasa fora por i paisc de La Pli de Fodom y Cernadoi. Da chiló van spo sön le ju de Falzares y Valparola por ruvé zeruch ti paisc da La Ila y Corvara y ...
media/k2/galleries/7440/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
01 de jugn 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 01 de jugn
"Alta Badia Balance" pëia ia
Dai 7 ai 10 de jügn cater dis sot al sëgn dl bëgnester dla porsona y so ecuiliber tla vita y cun l'ambiënt. L'inauguaziun ai 7 de jügn tla Ciasa dl Cultura a La Ila. Söl program de chisc dis él workshops, referac, musiga, y ince n program por mituns
L'edema che vëgn, ai 7 de jügn, éra tan inant: al mët man le festival Alta Badia Balance, dediché ala sanité, al bëgnester dla porsona y a so ecuiliber tla vita da vignidé y cun l'ambiënt. L'inauguraziun dl festival sará ...
media/k2/galleries/7439/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
01 de jugn 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 01 de jugn
Dotors y Apoteches
Dotors
L dutor de servisc te Gherdëina da n vënderdi 1.6. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 4.6. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, tel. 388 2580002 (ex-ambulatuere dutor Insam tla streda Promeneda).
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 2 y 3 de jügn, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342/5181295.
Apoteches
L'apoteca che ie de servisc per Gherdëina, ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 1.6. nchin ...
media/k2/galleries/7393/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
25 de mei 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 25 de mei 2018
Segra da Bula
N dumënia ai 27 de mei iela inò tan inant
Dala 9 daduman cianterà l Cor de Dlieja la Santa Mëssa sot ala direzion de Elisabeth Delago.
Do mëssa uniràl dat ora crafons y zeche da bever sun plaza de dlieja.
Dala 3 domesdì tenirà la Mujiga, sot ala bachëta de Karoline Hempel, si cunzert tradiziunel dla Segra. Sce l ëssa da vester bur' tëmp unirà dut cant spustà tl local dala proes tla vedla scola elementera bas ite.
Se ncunferton sun Vosc unì.

Festa per stlù ju l'Enes dla Familia
Chësta ...
media/k2/galleries/7392/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
25 de mei 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 25 de mei 2018
Temp lede
"I sucrëc dl bosch"
Duman sada ai 26.5. dala 10.00 te Val/Sëlva, cun Georg Kirchmaier, espert de pedagogia forestela. Ël cunterà cie che l bosch possa nes dé y di tesores che ël tën sucrët, y nvieia duc a jì tres l bosch y l scuvierjer da nuef cun uedli, urëdles y cuer davierc. Per fé pea iel da se scrì ite tla "Butëiga dl Mond" a Urtijëi mo ncuei 25.5.. L ie da tò pea velch da bever y da maië, ajache la dura nchin la 4 domesdì.
Jita cun la roda
Ncuei vënderdi ai 25.5, per l'ucajion ...
media/k2/galleries/7334/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
18 de mei 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 18 de mei
Rumon su nosc luech
L Chemun de Sëlva deberieda cun la Lia per l Turism nvieia nce chëst ann a fé pea pra l di ecologich n sada, ai 26 de mei 2018. N se anconta te Sëlva, dan la Cësa de Cultura "Oswald von Wolkenstein" dala 8.00 daduman
Tlo saràl i destudafuech y i stradins de Chemun, che cuordinerà l'azion, metan adum la grupes y les destinan ai ridli. Ëi partirà ora a duc chëi che vën a fé pea, sac, manëces y n gurmel (che l Chemun à lascià fé aposta per chësta azion), dan che n pierà ora per l ...
media/k2/galleries/7333/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
18 de mei 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 18 de mei
Teater
Teater "Rosalinda, la stufosa"
Le teater por pici y gragn é da odëi en vëndres ai 25/05 dales 18:00 a Al Plan de Mareo tl salf dla Cassa Raiffeisen, en sabeda 26/05 dales 18:00 a La Ila tla Ciasa de Cultura y en domënia ai 27/05 dales 18:00 a San Martin de Tor, tl Istitut Ladin. Sön paladina él Veronica Irsara, Silvia Liotto y Roland Pizzinini, la rejia é de Erika Castlunger, la scenografia y les mascheres de Barbara Tavella.

Festes
Segra da Bula
N dumënia ai 27.5. dala 9.00 saràl la gran ...
media/k2/galleries/7292/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
11 de mei 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 11 de mei
Cunzert da d'ansciuda y per l di dl'oma
Cun la Mujiga de S. Cristina, n dumënia ai 13.5. dala 20.30 te sala de chemun
La Mujiga de S. Cristina ti dedichea si cunzert da d'ansciuda a duta la umans y n ucajion dl'Enes dla families saràl nce n pitl pensier per l'ëiles. La dunfiertes ti unirà dates inant chëst iede ala lia provinziela per l sustëni contra l crëibes.
Pra l cunzert uniràl sunà pec drët passenënc per l mumënt coche nce mujiga tipica da banda, nsci saràl da audì la marcia Jubelklänge de ...
media/k2/galleries/7291/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
11 de mei 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 11 de mei
Avisc
Di dla porta davierta de "La Vëta"
La lia nueva nvieia duman sada ai 12.5. a unì tla bertotes de scultëures, artisć, moleri, nduradëures y marcadënc a cialé coche l vën laurà te chësc artejanat artistich. Plu avisa iel la berstotes de Gregor Mussner, Alfons Runggaldier, Christian Stuflesser, Gerald Moroder, Uli y Jessica Noflaner, Rari y Armin Grunt, che sarà daviertes dala 9.00-12.00 y dala 14.00-17.30.
Inaugurazion dla KITA te Sëlva
Ai 14.5. dala 10.00 tla scolina de Sëlva nvieia dl Chemun ...
media/k2/galleries/7246/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
04 de mei 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 04 de mei
"Euforia"
Chësc é le titul che la Musiga da La Val á chirí fora por so conzert d'aisciöda, söl program ai 12 de ma
La Musiga da La Val á le plajëi da invié a so conzert d'aisciöda, che gnará tigní en sabeda ai 12 de ma dales 20:30, te palestra da La Val. Sot al titul "Euforia" gnarál pité n program de 8 toc nüs. Danter chisc podarán aldí "Virginia" de Jacob De Haan y "Hymn to the Fallen" de John Williams, aranjé da Paul Lavender, n toch por recordé i 100 agn dala fin dla Pröma Vera. Soné gnarál ...
media/k2/galleries/7245/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
04 de mei 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 04 de mei
Temp lede
Trix: sëira de juesc da mëisa per jëuni
N vënderdi ai 4.5. dala 20.30 tl local di jëuni Saut a Urtijëi, Plaza S. Antone. Ueia de Ve devertì te na blòta cumpania? L vën pità juesc da mëisa per uniun.
I juesc vën cunsiei y spieghei dai cumëmbri dla lia Trix.
Qi Gong
N se anconta uni mierculdi dala 8 da sëira a S. Cristina tla sala Raiffeisen te cësa de chemun cun Rodolf Braunhofer. L se trata de muvimënc fac cun la drëta tecnica de tré l fla, che porta a n miëur bënsté dl corp y fej bon ala ...
media/k2/galleries/7204/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
27 de auril 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 27 de auril
Cursc da arpizé
Ai 9 de ma mët man a San Ciascian n curs da arpizé de 8 incuntades, por mitans y mituns dla scora elementara
Le Zënter Families Ergobando, en colaboraziun cun la US La Ila, organisëia n curs da arpize por mitans y mituns dla elementara. An mët man en mercui ai 9 de ma y le curs döra indöt 8 incuntades. I prinzipianc s'incunta dales 16:00, progredis dales 17:00, dagnora de mercui y vëndres. Referënt é Lorenz Clara. Le curs vëgn tigní tl Hotel Störes a San Ciascian. Tó pert pó cina ...
media/k2/galleries/7203/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
27 de auril 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 27 de auril
Cursc
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de agost/setëmber 2018. L'ancuntedes sarà tla palestra dla cësa de paussa a Urtijëi, dai 25.6. ai 30.7. uni lunesc dala 16.00 ala 18.00/19.00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8.00-16.00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkungen.bz@sabes.it; ëifoma 0471/797778, assistënta sanitera 0471/794290.
Pastelné cun Ines
N sada ai 5.5. fajeràn zeche per l di dl'oma. L curs vën metù a jì dala Nëus Jëuni ...
media/k2/galleries/7064/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
30 de merz 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 30 de merz
"Ti dé tëmp al tëmp"
N proiet di Cunsëies de Furmazion de Gherdëina a livel de valeda
La tle per miuré la cualità de vita tlo da nëus ie perdrët se tò dl'aurela per zidlé miec l tëmp. Perchël à i Cunsëies de Furmazion de Gherdëina deberieda cun d'autra lies metù ju n program de manifestazions y scumenciadives propi sun l argument "Ti dé tëmp al tëmp." Pità uniràl perchël via per dut l ann scumenciadives de furmazion o sensiblisazion (referac, cursc, ma nce ntervistes, performances, trasmiscions, ...
media/k2/galleries/6664/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
09 de fauré 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 9 de fauré
Vivanda ntan l'ena de Carnescià a S. Cristina!
N dumënia, lunesc y merdi, ai 11, 12 y 13 de fauré
Dumënia ai 11 de fauré: Festa cun l'afa Bobby sun la plaza dala dlacia tl zënter Iman a S. Cristina. Unide a jì cun i jadins dala 3 domesdì inant, a balé y s'la rì cun Bobby y a maië de bon crafons. N puderà se mpresté ora i jadins debant.
Lunesc ai 12 de fauré: Duc i mutons puderà se lascé depënjer su l mus coche i à gën. Chësc tla Lia dl Turism da mesa la 3 nchin la 5 domesdì.
Merdi ai 13 de fauré: ...
media/k2/galleries/6663/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
09 de fauré 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 9 de fauré
Avisc
L Museum de Gherdëina ie daviert
L Museum a Urtijëi tla Cësa di Ladins ie daviert nchin ai 31 de merz dal merdi al vënderdi dala 14.00 nchin la 18.30.
Reunion generela dla Lia per la Bibliotech S. Durich
Ncuei vënderdi ai 9.2. dala 18.00 tla bibliotech a Urtijëi. L vën prejentà la statistica, la relazion de cassa y dl'ativiteies tl ann 2017 y n dajerà na udleda al ann 2018. L ie sambën mo mesun fé prupostes.
Azion de renunzië per Cuarëisma „demanco ie deplù"
Dai 14.2. inant. L proiet vën ...
media/k2/galleries/5527/thumbs/Bildschirmfoto_2017-08-17_um_10.29.28.jpg
17 de agost 2017

I fonghes, creatures fantastiches

N mond misterious e da marevea, che ressèna l’ambient e la tera
Se acà milions de egn i extraterestres aessa chierì n pianet per jir a fonghes, la destinazion miora fossa stat la tera.
Aldò di studiousc, inant che rue i èlbres, nosc pianet era corì da fonghes granaces. Amò anché l’é i organismes più gregn che troon en natura. L più gran organism che vif su la tera l’é n fonch de la foresta de l’Oregon che cour 2200 acri di foresta. Amò dant dai dinosaures, dant dai anfibies, la tera l’era l pianet di fonghes. N’é de granaces e de microscopiches; n’é mile e ...
media/k2/galleries/5412/thumbs/1_Legno_Len_Holz__Foto_Mart_Carlo_Baroni.jpg
31 de messel 2017

Discuscion ”Scultura reloaded” tl Museum Ladin

Discuscion d’ert tl Museum Ladin a San Martin de Tor dal titul: ”Scultura reloaded” cun Günther Oberhollenzer, Bruno Walpoth, Gehard Demetz y Peter Senoner, ai 3 de agost dala 18:30 tl Museum Ladin a San Martin de Tor.
N juebia ai 3 de ogost unirál tení tla stua dl Museum Ladin a San Martin na discuscion sun la scultura tl lën aldidancuei y l mond dl’ert contemporanea.
La sëira ie penseda coche aprofondimënt y riflescion dla mostra “Legno/Lën/Holz” che ie da udëi tla Galleria Civica de Trënt nchin ai 17 de setëmber y che ie unida realiseda n cunlaurazion cun l Museum Ladin.
media/k2/galleries/4512/thumbs/Fire_n_Ice.jpg
21 de fauré 2017

Juëbia Grassa: Nuet tl Museum Ladin

Na manifestazion dl Museum Ladin y dla Assoziaziun Turistica d’Al Plan/San Martin, n cunlaurazion cun l’US San Martin.
La manifestazion vën fata doduman juëbia ai 23 de fauré, tl Museum Ladin a San Martin y scumëncia dala 21.00.
Nadia Ischia dessënia tl sablon sun imajes de liejëndes che unirà lietes dant al publich. Danter i spetacui saràl da audì nce la Grupa Jemm Music Project cun Max Castlunger y l unirà fat intratenimënc musicai deberieda cun na show de bal y fuesc.
L unirà dat ora nce vin cuet y té ciaut.

Da Picolin nchin sun Tor saral nce n shuttle bus dala 20.45 – 24.00. Passëde na sëira de carnescià tl ...