Inserac de laour y imobilies

19 de otober 2018

Le restorant Col dl'Ancona a S. Martin chir

por la sajun da d'invern1 por le barachindales liagnes.Prëibel cherdé sö le349/5319092
19 de otober 2018

Hotel Ostaria Posta a Picolin chir

por la sajun da d'invernn aiüt te ciasadafüch che ne adores nia da dormí. Prëibel cherdé sö le 0474/523128o scrí na mail ainfo@ostariaposta.com
19 de otober 2018

Sport Pescosta a Calfosch

chir por lasajun da d'invernna porsona por le skiservice.Prëibel telefoné al 335/8190597o mené na mail ainfo@sportpescosta.it
19 de otober 2018

La Scola de Schi de S. Cristina chier

n'ëila per l local di pitli.L fossa da cialé de mutons da doi a trëi ani.Savëi talian, tudësch y nglëisc fossa scialdi de utl.Prëibel cherdé su l335/5987579o mandé na e-mail ainfo@santacristinaski.com
19 de otober 2018

La botëga dal guant y cialzá Red Panda a La Ila y Al Plan chir

por la sajunda d'invern1 boteghiera.Prëibel telefoné a Stefano al 338/3278040
12 de otober 2018

Garni a Corvara chir

1 ciamenëssapor les sabedes d'invern(5 ores).Prëibel telefoné al333/6682087
12 de otober 2018

La Ütia de Bioch tl'Alta Badia chir

por la sajun da d'invern1 cogo y1 chelner/a (ince a ores).Prëibel cherdé sö le numer 329/5914008o tres e-mail ainfo@bioch.it
12 de otober 2018

Lia di lifc de Gherdëina - Mont de Sëuc chir

n jëun/a laureà per l ufize aministratifa tëmp nia determinà.L vën damandà la laurea y almanco 5 ani de esperienzade lëur tl ciamp dl'aministrazion,urganisazion y la cunescënza dla rujenedestalian, tudësch y nglëisc.Nteressei po mandé l CV alaLia di lifc de "Gherdëina - Mont de Sëuc"Streda Arnaria, 43 - 39040 Ciastelo ala e-mailgardena-alpedisiusi@dolomitisuperski.com
12 de otober 2018

Assoziaziun Turistica Corvara-Calfosch chir

por la sajun da d'invernna/n colaboradëssa/colaboradúpor 20 ores al'edema:vëndres 8, sabeda 8 y la domënia 4 orespor l'ofize d'informaziun a Corvara.Al vëgn damané:- la conescënza di lingac talian, todësch y inglesc;savëi le ladin é de ütl- ligrëza da lauré cun sciori- capazité de lauré te grup.Por informaziuns prëibel cherdé sö le numer de telefonn: 0471/836176o mené na e-mail a:corvara@altabadia.org
05 de otober 2018

Hotel Miramonti a Badia chir

por la sajunda d'invern1 secreter/iacun esperiënza oche ais stlüt jö la scora y1 chelnera o praticantaa daidé da sëra te salf.Prëibel telefoné al 0471/839661o mené le CV ainfo@miramontihotel.it
05 de otober 2018

Furnaria Gasser a La Ila chir

1 boteghirapor la sajun da d'inverno ince por döt l'ann.Tel. 0471/847102
05 de otober 2018

Hotel Sport a Calfosch chir

por la sajunda d'invern1 chelner/a por bar,1 commis tornant/a por le restorant/salfcun conescënza di lingac talian, todësch y inglesc.1 ciamenëssa,1 cogo capopartida ai pröms y1 aiüt cogocun esperiënza.Prëibel mené le CV ainfo@hotel-sport.it
05 de otober 2018

La Scola de schi La Ila chir

por la sajunda d'invernn/na secreter/ia.Prëibel cherdé sö le 328/9090126o mené na mail ainfo@scuolascilavilla.it
05 de otober 2018

Alimentar Market Costa a Calfosch chir

por la sajun da d'invern1 boteghier/a.Prëibel cherdé sö le0471/836014
05 de otober 2018

Alpine Sports a San Ciascian chir

personal por cuncé schiy personal por le imprëst dai schicun de bunesconescënzes di lingac talian, todësch y inglesc.1 porsona  por le findl'edema y tratan i dis da Nadé y Carlascé.Prëibel cherdé sö le328/2699608o mené na mailcun le curriculum ainfo@alpinesports.it
28 de setember 2018

La dita da idraulicher Marmsoler Florian a Runcadic chier

n lerner ulentif da tloo n laurant mparà ora.Prëibel cherdé su l 335/7076047 o 0471/796598
24 de setember 2018

Hotel Rezia a La Ila chir

por la sajunda d'invernla sabeda y domënia1 ciamenëssa (dl post),dales 8:30 ales 12:30.Tel. 335/6292933 owerner@hotelrezia.com
14 de setember 2018

Garni Appartements La Dorada a Calfosch chir

por la sajunda d'invern1 ciamenëssaa mez tëmp,dl post por vigni de y1 ëra a puzenéla sabeda.Prëibel telefoné al0471/836206o al numer de zelular338/8851899
07 de setember 2018

La Ütia Plan Boé a Réba

chir por la sajun da d'invern:1 cogo y 1 aiüt al cogo,1 barista,1 chelner/a por salf,1 porsona por superscé y lavandaria,1 porsona por la grilia al bar defora (ICE BAR).Preferibilmënter porsones dl post o incëria.Al é ince poscibilité de alberch.Prëibel telefoné al335/6162182
31 de agost 2018

Les botëges Lagazoi chir

por la sajunda d'inverncolaboradus/dëssescun conescënza di lingac.Prëibel cherdé sö le335/6810026 o le 0471/849554.CV a info@lagazoi.it