media/k2/galleries/6285/thumbs/sudtiroltropy_autoriteies_2017.jpg
13 de dezember 2017

La Copa dl Mond ie inò ladina

SüdtiroltrophyN lunesc iel unì metù ora per l prim iede la scultura n 3D che reprejentea chiche vënc la Südtiroltrophy, metuda a jì dala IDM y la Provinzia de Bulsan, che premieia chiche ie l miëur pra duta cater la garejedes de Gherdëina y Badia. L ann passà ova venciù Kjetil Janssrud, che à nscila giapà na si lerch tla Hall of Fame pra la Utia Saslonch dla Familia Piazza sun Ciampinoi.  Sun la fotografia la scultura n 3D che reprejentea Kjetil Jansrud. Da man ciancia: Markus Rabanser ...
media/k2/galleries/6289/thumbs/Sepoltura_Bec_SasBece_ICL.jpg
13 de dezember 2017

Chi bec de Sas Becé

En jebia ai 14 de dezember l’é l 80m  cedean de la levina che à caujà la mort de 8 fenc, aspiranc maestres de schi.

L’era de dezember del 1937 canche, tel paìsc de Cianacei olache tachèa a se fèr strèda l turism, 20 fenc sche duc fascegn aea tacà a fèr n cors per doventèr maestres de schi: n nef mestier, na possibola fontèna de vadagn se vajea lèrga te na val amò en meseria.

Chel dì, ai 14 de dezember, con l’istrutor Hans Steger i se aea envià via per jir a se arcedèr sun Sas Becé, ma entorn mesa la does se à destacà na levina che ge é jita encontra ai 20 joegn.

Na pèrt i é stac bogn de se salvèr, e i à ...
media/k2/galleries/122/thumbs/06124ef8832bcb24420dd200bf92b7ff.jpg
07 de dezember 2017

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/6288/thumbs/Bildschirmfoto_2017-12-13_um_10.48.01.jpg
13 de dezember 2017

Devënta dopla por Nagler/Malleier

Ivan Nagler y Fabian Malleier arjunj döes devëntes a Oberhof, tla copa dl monn iuniors de liösa sön pista artifiziala.
Do che Ivan Nagler da Lungiarü y Fabian Malleier da Völlan á arjunt n bel 6. post tla copa dl monn di seniors, á metü man ai 7 de dezëmber la copa dl monn di iuniors. I baiun dla liösa sön pista artifiziala. A Oberhof él gnü tigní döes gares de copa, pro chëres che i dui campiuns á metü a saul döes devëntes tla categoria dl dopl, lascian ales sciables i todësc Hannes Orlamünder y Paul - Constantin Gubitz. Por Malleier él lapró ince garaté n brom tl singul.

Deplü t’La Usc di 15 de dezëmber
media/k2/galleries/6287/thumbs/paslunch_podest.jpg
13 de dezember 2017

San Ciascian: podesć ladins tl paslunch

A San Ciascian él gnü tigní en domënia ai 10 de dezëmber la pröma gara provinziala de paslunch. I atlec dla Ladinia á condüt a ciasa na gran cumpëda de podesć.
La gara de tecnica classica tignida tl zënter de paslunch Saré a San Ciascian y organisada dal’assoziaziun Alta Badia Nordic Ski Club Amatorial - á odü la gran partezipaziun de passa 230 atletes y atlec en gran pert dal Südtirol, cun n valgügn ince dal belunesc. La gara varô ince por le trofé Banca Popolara (te chël che al vëgn ma tut en conscidraziun i südtirolesc). I atlec dai raiuns ladins á fat bela parüda te plü categories. I publicun chiló i resultac da podest, tignon cunt dles ...
media/k2/galleries/6286/thumbs/GerhardVanzi_Kopie.jpg
13 de dezember 2017

Le dagní á bele dadî metü man!

Intervista a Gerhard Vanzi dl "Eurac Research" a Balsan
I ún tut sö contat cun Gerhard Vanzi por nen baié di stüdi y dles vijiuns en cunt dla mobilité tl’Euregio y tles vals ladines.

Gerhard Vanzi, l’Eurac Research - organisaziun de merscia scientifica, pro chëra che te laores - se tol dant na gran desfida cun l’iniziativa "green mobility". Pon dí che i ëis na funzion da pioniers?
Gerhard Vanzi: "I arati che i pói dí de sce, ajache le 'Center for Advanced Studies' de chël che i feji pert stüdia les tendënzes a na manira globala cun n orientamënt ...
media/k2/galleries/6284/thumbs/SEBA_1_.jpg
12 de dezember 2017

La Skyup Academy, na nuova scola per imparà i mestier liei ai computer e a la grafica

Na nuova scola a San Gregorio nelle Alpi per invié via ntel mondo del laor i apassionai de web design, animaziogn 3D, rendering e produzion de film. Nanter i professor incia l joven anpezan Sebastiano Lacedelli.
La Skyup Academy: na nuova scola a San Gregorio nelle Alpi che inconsentirà dal scomenzament del 2018 de podè imparà duc i nuof mestier liei a la grafica, a la animazion 3D e al web design. Chesta la é nassuda dal volé de trei professionisti de aut livel cugnessui ntel setor: Mauro Baldissera per la grafica 3D, Marco Recalchi per zinema e produzion dei film, Damiano Toscan per Archviz e design e, grazie a la fiduzia che chis i à dat, al insegnament nte sta scola se jontarà incia l joven anpezan ...
media/k2/galleries/6283/thumbs/defiladaangeli0.jpg
12 de dezember 2017

Defilada di Angeli a Corvara

Les fotografies dla secunda ediziun de chësta defilada particolara, metüda da jí ai 9 de dezëmber a Corvara.
Tratan che n gröm de paisc y cités fej parüda cun süa defilada di krampus, di malans, á Corvara orü jí de n ater vers y á cherié insciö la ”Defilada di Angeli”. Chësta manifestaziun é rovada iniann a süa secunda ediziun. I ves pitun chiló na linia de fotografies metüdes a desposiziun da Freddy Planinschek.

Deplü ciafarëise spo t’La Usc di Ladins di 15 de dezëmber
media/k2/galleries/6282/thumbs/tofles_gara.jpg
12 de dezember 2017

Inglesc y ladin

Le compromis da adoré chisc dui lingac vá bun, vëgn azeté y capí, y trasmët identité dl post
Pro les gares de Copa dl Monn a La Ila él da ciafé da plü agn sön gran pert dles tofles ofiziales n compromis de adoranza de lingac: inglesc y ladin - le lingaz internazional y le lingaz local. "Global y local" é le moto, al desmostra comunicaziun y ince identité.
Dan chinesc agn â l’Union Generela di Ladins dla Dolomites cun la presidënta da laota Hilda Pizzinini de Runch metü da jí a La Ila n seminar de plü dis söl’adoranza de n lingaz de mendranza sciöche le ladin pro evënc sportifs ...
media/k2/galleries/6281/thumbs/piramida_mobilite.jpg
12 de dezember 2017

"Green Mobility Südtirol"

L’inom inglesc che ó dí "mobilité vërda Südtirol" stá por na iniziativa dla Provinzia dl Südtirol coordinada dala STA Spa.
Le proiet dla Provinzia "Green Mobility Südtirol" é gnü metü en pe cun le travert da fá fora deSüdtirol na regiun d’ejëmpl por la mobilité alpina tl tëmp. L’iniziativa se dedichëia a dötes les formes dla mobilité sostenibla, les liëia adöm öna tl’atra, arjigna ca le humus por inivaziun y aviëia proiec nüs. Azënc importanc é chiló i ciamps dla eletromobilité, ziclomobilité y intermodalité.
Por svilupé Südtirol a na regiun ejemplara por la mobilité tl tëmp vëgnel metü tla pratica iniziatives di ...
media/k2/galleries/6280/thumbs/statua_Tita_Piaz_Poza.jpg
12 de dezember 2017

Tita Piaz: la reijes tel crep

Te Piaza de Comun de Poza fèsc bela parbuda n monument de legn che recorda la fegura del lejendarie alpinist. Realisà dal zipiador Egidio Petri, l'é n don che l Grop Festa ta Mont ge à sport al Comun da Sèn Nicolò.
Sion prest tel 2018, an che per dut l Comun de Poza, e en particolèr per la comunanza del paìsc de Pera, segna n cedean emportant: i 70 egn da la mort de Tita Piaz (13.10.1879 - 06.08.1948), cognosciù desche l “Diaol de la Dolomites”, personaje de gran nonzech, alpinist lejendarie, ma ence om de cultura e de empegn politich e sozièl, che à portà l’inom de la Dolomites te dut l mond.

L grop de endrez de la cognosciuda “Festa ta mont” de Poza l se à pissà amò chest’aisciuda a na bela vida per l ...
media/k2/galleries/6278/thumbs/progetto_Ciampac-ScuolaLadina_selezione_-gruppo.jpg
11 de dezember 2017

Colaborazion anter Scola de Fascia e Ciampac

Anter l liceo artistich e la sozietà de impianc portamont de Dèlba l’é nasciù n projet per fèr cognoscer ai studenc la firmes che laora sul teritorie.
L 2017 l’à portà desvaliva neves per la schi area del Ciampac e, apede a la neva cabinovia e ai lurieres sun doi sentadoes, l’é scomenzà via ence na neva colaborazion con l liceo artistich de la Scola Ladina de Fascia.

Da anché, lunesc ai 11 de dezember, enscin a en vender ai 15 students e professores de la Scola de Fascia lurarà per la realisazion de trei statues de neif, una a val e doi sa mont, e en sabeda ai 16 da les 11 chesta statues les vegnarà prejentèdes al publich.

Dut l’articol se ...
media/k2/galleries/6279/thumbs/IMG_9087.jpg
11 de dezember 2017

“L vive enta Col da na ota”

Chest l argoment del lunare che l'Union dei Ladign da Col la darà fora per l an che ven.
Sto an la Union dei Ladign da Col l'à pensà de augurà a paejagn, amizi e foresti n bon 2018 con na ogiada indarè sun “L vive nta Col da na ota”, per vardà iaro navant. Sto lunare, che l vegnarà prejentà l di de Santa Luzia, l à tante bele foto de momenti de vita passada. Foto senza colori, ma de n vive vif, de tanta jent che feva cuaji semper le stese robe: mete su famea, laurà cemp e prai per avè da magné, stà auna per fà chel che da soi no se zafìava a fà e per se defende da le malore, prèe ...
media/k2/galleries/6277/thumbs/lungiaru.jpg
11 de dezember 2017

Lungiarü sará tosc ”Paisc dl alpinist”

Do che La Val é gnü ”Paisc dl jí a pé”, ciafa Lungiarü tosc le titul de ”Paisc dl alpinist”. 
Dai 30 de novëmber incá él ofizial: le paisc da Lungiarü sará le secundo paisc de Südtirol che pó se tlamé ”Paisc dl alpinist”. La dezijiun é gnüda tuta dai rapresentanc dl Alpenverein Südtirol deboriada cun sü partners internazionai dles Lies da munt dl’Austria, Germania y Slovenia, sciöche ince dl CAI. Cun Lungiarü sarál insciö indöt 26 paisc di alpinisć. La festa ofiziala de adejiun sará d’agost dl ater ann. I proscims mëisc sará porchël tëmp por arjigné ca deboriada cun düc i partners les ...
media/k2/galleries/6274/thumbs/Bildschirmfoto_2017-12-07_um_09.13.34.jpg
11 de dezember 2017

N cuarto y n setimo post

Ala fin dl'ena passeda iel stat l segondo Big Air de Copa dl Mond de chësta sajon, tla zità de Mönchengladbach ti Paejes Tudësch
Bele l ann passà fòvel unì metù a jì iló chësta cumpetizion sun l gran saut metù su tl stadio dala dlacia y ulache la atleta de Gherdëina Silvia Bertagna à pudù festejé na bela vënta.

Deplù te la edizion dl 7 de dezember
media/k2/galleries/6273/thumbs/Bildschirmfoto_2017-12-07_um_09.10.29.jpg
11 de dezember 2017

El lunario par el Signor che nasce

Da diesc ane el paes se ciata sote el Comun Vecio, el prin di de dezenbre, par scotà i pizete e i śoen de ra Young Band, par vede ra lumes che s'inpiza, intrà relijon e sozietà. Una festa par dute nośoutre, ignante che rue ra roa del turismo
Ce bela musiches che i à sonà, de cheres pi conosciudes, de ra tradizion. Ce varentes che i é chi pizete, chi tośatiei de ra nostra Young Band, ogade dal so diretor Davide Donazzolo.

Deplù te la edizion dl 7 de dezember
media/k2/galleries/6272/thumbs/Bildschirmfoto_2017-12-07_um_09.07.04.jpg
11 de dezember 2017

La brosciura nueva dl Schi Club Gherdëina ie inò tlo!

La ie bele dan nëus, sun mëisa, la brosciura nueva dl Schi Club Gherdëina. Plu che de n cudejel se tràtel ades de n liber, cun furmazions dut ntëur nteressantes n con' dl Club che ie nce chëst ann unì unerà coche miëur Schi Club dla Talia
L ie bele la 21ejima edizion dl cudejel dl Schi Club Gherdëina, che ie na bela documentazion di ultimi vint ani de storia dl sport dai schi te Gherdëina. Uni ann ie la brosciura plu grossa, al didancuei seméila belau vester n liber, ajache l ie da prejenté for plu y plu atlec y trainadëures cun si scuadres, l ie for plu y plu argumënc da traté, y uni ann ons la fertuna de avëi plu sustenidëures per nosta atività.

Deplù te la edizion dl 7 de dezember
media/k2/galleries/6271/thumbs/Bildschirmfoto_2017-12-07_um_09.03.31.jpg
11 de dezember 2017

Azess sun Sela: ge vel pissèr a neva strategìes

A la radunanza de l'Apt de Fascia l'é stat portà dant i resultac positives de l'istà e aproà l bilanz preventif 2018
Temp de bilanz per l'Apt de Fascia che en jebia ai 30 de november a La Gran Ciasa a Soraga l'à chiamà ite i sozi per l'aproazion del bilanz preventif (che valivea su la soma de 5.365.000 euro), del pian operatif per l 2018 e del pian strategich.

Deplù te la edizion dl 7 de dezember
media/k2/galleries/6266/thumbs/Bildschirmfoto_2017-12-06_um_09.56.23.jpg
10 de dezember 2017

N grum de medaes per i sportives

Enstadì a Trent l'é stat consegnà i recognoscimenc del Coni ai atlec de noscia region. L'é stat premià ence desvalives sportives fascegn
Atlec, tecnics e raprejentanc de la sozietèdes sportives trentines se à binà enstadì al teater Sanbàpolis de Trent per la zerimonia de consegna de la Benemerenzes Sportives, i recognoscimenc che l Comitat Olimpich Nazionèl Talian (CONI) ge sporc a chi che con sie empegn ge à dat luster al Sport talian.

Deplù te la edizion dl 7 de dezember
media/k2/galleries/6263/thumbs/Bildschirmfoto_2017-12-06_um_09.47.19.jpg
10 de dezember 2017

Sorieghe: via libera ai tarens per i ambulánc

Sburlada a n'autra sentada la discuscion sul regolament dele Vijinánze
Ensomeia che pobe rue a na soluzion ence la cuestion dei tarens per el comerz ambulánt nte la śona de Sorieghe. Nte l'ultima sentada el consei comunal l a aprové el mudament de destinazion a parchegio publico.

Deplù te la edizion dl 7 de dezember