media/k2/galleries/4726/thumbs/14449010_1082721015180620_5354167168373335321_n.jpg
25 de merz 2017

N cors de Jocolerìa te Fascia

A la fin del meis taca l cors, del Pian joegn La Risola, per emparèr a fèr n muie de jeghes de abilità con n maester de esperienza internazionèla.
Co l’an nef rua i neves projec firmé La Risola. Se pel defat jà se enscinuèr ite tel prum projet che vegn metù a jir da Tommaso Dondio, Thomas e Martin Pederiva e Thomas Zulian en colaborazion co la Parochia de Poza. L’à inom “Circensema” e l’é n cors de jocolerìa per i joegn/joenes anter i 14 e i 19 egn; ic arà l met de emparèr a fèr rodolèr balines, fazolec, cheiles, a fèr jeghes de equilibrie, ma ence a far sù piramides umanes, a enjignèr trampoi e a i goernèr, a jir col monocicle zenza ...
media/k2/galleries/4709/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_09.56.20.jpg
25 de merz 2017

La Raida 2017 i vá a Heidi y Mauro

Heidi Dapunt de Badiasport y Mauro Rasom de Bela Ladinia: ëi é i davagnadus dl campionat de schialpinism "Raida Ladina 2017", jü a piz cun l'ultima proa a San Ciascian
Schialpinism - Ince la "Raida Ladina 2017" é jüda a piz. Chësc é sozedü en vëndres dan otedé a San Ciascian, cun la cuarta y ultima proa - le Trofé Oskar Costa a San Ciascian. Bëgn 200 porsones á tut pert ala gara intitolada "Oskar Costa/tra amisc". Chësta ê la cuarta y ultima tapa dla Raida Ladina 2017. La gara a San Ciascian é bele rovada ala setima ediziun, y ti é dedicada a Oskar Costa - sté por tröc agn presidënt dla lia da munt Cai Val Badia - y che s'á lascé dan prësc set agn. "Tra ...
media/k2/galleries/122/thumbs/436b572a9bba36d6d70473ffd0ca4d26.jpg
24 de merz 2017

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/4706/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_09.42.52.jpg
25 de merz 2017

L Mujeo Ladin l a n suo regolament

La gestion la passarà nte le mán den comitat con a cé n sourastánt
Cultura - Rivoluzion ntel Mujeo Ladin Fodom: aprové l regolament che organizeia l funzionament de la strutura. La gestion, che fin ades l'eva duta nte le mán del ideator, l maestro Franco Deltedesco, la passarà nte le mán de nen comitat de cinch persone ntra esperc de cultura e raprejentác de la sozieté fodoma. L comitat l sarà viśé da nen sourastánt che avarà la responsabilité de porté ennavánt scomenciadive e se cruzié dle funzonament de la strutura.

Deplù te la edizion dl 24 de merz
media/k2/galleries/4703/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_09.27.49.jpg
25 de merz 2017

Valentine Kostner presidënta dl Museum de Gherdëina

Nstadì iel stat la reunion generela dl Museum de Gherdëina. Danter l auter iel unì lità l cunsëi nuef
Museum - La Lia dl Museum de Gherdëina ova nstadì nvià ite duc si cumëmbri y sustenidëures ala reunion generela anuela tla biblioteca dla Cësa di Ladins a Urtijëi. Sun l ordn di fòvel, do la paroles de salut dl presidënt da dant Wolfgang Moroder y dl'autoriteies prejëntes, la relazion dl ann de atività 2016 cun recunescënzes per cunlaurazion de ulentariat, l rëndicont de cassa 2016 y la previjions per l 2017.

Deplù te la edizion dl 24 de merz
media/k2/galleries/4729/thumbs/17342845_1104083316404432_1891451419198492083_n.jpg
24 de merz 2017

Mirko Felicetti campion talian de brea

Tel slalom strent paralel l’atlet de la Monti Pallidi da Moena l’é ruà 1° ai campionac taliegn a Monte Pora.
L ladin Mirko Felicetti, clasc 1992 da Someda, l’é endò campion talian de slalom strent paralel de brea. L fort atlet de Copa del Mondo chisc dis passé a Monte Pora te la provinzia de Bergamo l’à tout pèrt ai Campionac taliegn: en mercol ai 22 de mèrz l’é ruà 2° tel slalom lèrch e angern, en jebia ai 23, tel slalom strent l’à adertura passà via duc, se vadagnan l titol de campion talian.

L fascian, portacolores de l’Union Sportiva Monti Pallidi l’é ruà dant da Aaron March (Esercito e venjidor ...
media/k2/galleries/4728/thumbs/Elda_Gaspari.jpg
24 de merz 2017

Dolor in Anpezo per la mort de Elda Gaspari, mare de Elsa Zardini

Con 89 agn la é vegnuda a mancé al amor de sua famea incuoi da le 05.00 da doman nte sua cesa de Pecol Elda Gaspari ved. Zardini, mare de Elsa Zardini che la è ades presidenta de l'Union dei Ladis de Anpezo, ma che la è incia stada a cef per pi agn, dal 2008 al 2015, de l'Union Generela di Ladins dla Dolomites. L rojare l vegnarà dit su sta sera da le 20.00 in Anpezo nte la cesa de la defunta in via Pecol 31; la sepoltura la sarà inveze doman, sabeda 25 de marz, da le 15.00 nte la basilica de ...
media/k2/galleries/4700/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_08.30.09.jpg
24 de merz 2017

La caricatura dl'edema

Manuel Riz
media/k2/galleries/4699/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_08.28.18.jpg
24 de merz 2017

Dancà y de na pert

Sta stemana se l on ciacolada con Nunzia Squeo, ela pugliese che laora n Anpezo nte na botega che vent ciocolata
La Usc: Bondì Nunzia, ti te laore chilò in Anpezo, ma no t'es anpezana...
Nunzia Squeo: No, difati mi son nassuda a Molfetta n Puglia, vive a Col dal 1999, ma ades laore chilò in Anpezo.

Parcé asto deziso de vegnì cassù?
Ma pare da tosata l me mandava semper n colonia sa mont. Po al lizeo, canche laurave nte la gelateria storica de Molfetta, l eva n laurant che l feva le sajogn chilò da ste bande e da el sonve vegnuda a savè che sul Giau al albergo Enrosadira i zerciava na cameriera. Nte chela ai ...
media/k2/galleries/4698/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_08.21.41.jpg
24 de merz 2017

L temp

Publiché ai 24 de merz
24 de merz 2017

Comentar de Pruma

La Posta y la lëtra
L fova te n pitl paesc de Südtirol. L fova iusta pruzescion. Danz che n chëla dumënia fòvel jit pea mé puecia jënt, tant che n se fajova bele n pensier n con' dl daunì dla pruzescions y dla Dlieja n generel. Y propi un, che ne jiva scenó mei ala pruzescion, dij: "Dan che la fine via defin, vedi bën mo ie pea!"
Mpue' nscila unìssel da dì pra la posta. La Urganisazion dla Postes Talianes "raziunalisea" dut ntëur, coche udon nce dal articul sot ala plates dla Val Badia. Sambën, al didancuei, cun ...
media/k2/galleries/4714/thumbs/FilippoDebertol.jpg
23 de merz 2017

L Giro de la Tèlia te Fascia

L Comitat de endrez l’é tel pien del lurier per la tapes de mé a Cianacei e Moena.
Ai 24 e 25 de mé rua te Fascia l 100° Giro d’Italia. La 17^ tapa da Tirano a Cianacei, ai 24, portarà i coridores, dò 219 chilometres, al travert tel paìsc fascian; la 18^ frazion, l tapon dolomitich da Moena a Ortijei, pontarà demez proprio tel zenter del paìsc, per passèr fora duta Fascia, ruèr sun Pordoi, l jouf che à segnà la storia del Giro, e jir dapò sun n percors de 137 chilometres fin a Ortijei, passan per Fauzarech, Valparola, Gherdena, Pinei, Pontives e tapa tel paìsc gherdener. N ...
media/k2/galleries/4713/thumbs/marmolada.jpg
23 de merz 2017

N invern deleghé massa adora

Chësc ann s’un á les pistes sintí bele dan le mëteman ofizial dl’aisciöda.
La findledema di 18 y 19 de merz rovará tla cronica dla sajun 2016-2017 desco ultima plajora por jí cun i schi tles Dolomites. A gauja dles temperatöres altes nia ma ia por le de, mo dantadöt de nöt, s’un á les pistes - dantadöt chëres a pert sorëdl y a val - sintí valgamia. Impó él sté da odëi tröc ghesć y schiadus, y dantadöt söles terasses á un o l’atra podü ciafé n’atra sodesfaziun co chëra frësca dla nëi: rais de sorëdl che pó ince fá bun ala pel y relassé.
media/k2/galleries/4712/thumbs/1.jpg
23 de merz 2017

Usc de Carsëma

Conzert sacral garaté cun cater cors dla Val Badia tla Dlijia da Lungiarü y les parores atocades dl ploan siur Iaco Ploner.
A invié a chësc conzert de Carsëma, de lalt a Sant Ujöp y de rengraziamënt por la beatificaziun de Josef Mayr-Nusser (stada le de denant a Balsan) â invié l’uniun culturala EPL-Ert por i Ladins.
Cianté á le Cor de dlijia da La Val, le Cor de dlijia da S.Martin, le Cor de dlijia da Lungiarü y le Cor dles ëres Al Plan.

Te chësta ocajiun publicunse na ligna de retrac. Deplü de scrit tla ediziun de La Usc di Ladins da indoman, vëndres ai 24 de merz 2017!

media/k2/galleries/4696/thumbs/DSCN0843.jpg
22 de merz 2017

Ula elo Luca Cogo?

L consilier trevijan de “Forza Nuova” che l eva ruà ntel consilio de comun da Col ntel 2015 l é mancé per ben 13 ote su 15 ai consili de comun che l é stà fat fin ades. Sion jui donca a vede ce fin che l à fat.
Partezipà demà a 2 dei 15 consili de comun fai nte 22 mes de aministrazion a Col. Chesta la trista realtà del consilier Luca Cogo che su 15 consili de comun l é ruà su demà a doi. Dei auter 13 nte doi l à dat giustificazion per no podè ester, ntei auter 11 l é mancé senza lassé savè na particolar motivazion. E pensà che l 31 de mai 2015 la lista “Forza Nuova” l ava ciapà 32 voti, l 16% de chi che i ava votà, n 16% che no l à mai bù degugn che fesse sentì sua os nte le sentade de comun.

(Per savè ...
media/k2/galleries/4695/thumbs/Pianta_1.jpg
22 de merz 2017

Pericol te Fascia per na neva pianta!

L’à inom “pànace di Mantegazzi” e la fèsc gregn dans se te la toces. La é stata troèda ence te n vidor a Ciampedel.
L’Ofize forestal de Ciavaleis fèsc a saer che te la valèdes de Fiem e Fascia l’é stat segnalà la prejenza de la “pànace di Mantegazzi” o “pànace gigante” na pianta che se tocèda produsc sfogores e ferides ence grieves e pericolouses per la sanità de l’om.

De chesta piantes n’é stat troà fora per Fiem, su per i ruves anter Ciavaleis e Tieser; a Belamont su per l bosch e vejin a la cèses e a Panevelge.

Te Fascia enveze n’é stat troà a Ciampedel, te la vanesa de n hotel che la é jà stata derejèda, ...
media/k2/galleries/4693/thumbs/VIVIANA_1_.jpg
21 de merz 2017

Fà cugnesse l vin talian n Germania

Chest l é chel che la fas da n par de agn la jovena da Col Viviana Pezzei. Dal 19 al 21 de marz s'à tegnù a Düsseldorf la ProWein, la pi granda fiera dal mondo per chel che revarda l vin. Ma elo vera che l vin talian l ven semper pi domandà in Germania? Cale elo le sort de vin pi aprezade? De chest on descorest con ela, che la laora a Bielefeld per na azienda de trasporc de roba da beve
Canche la é peada via ntel setembre 2015 per na esperienza de trei mes a Bielefeld come referent taliana de la Neptun Freight Services GmbH (azienda de trasporc ulache laurava bele sa barba, ndr), mai l'avesse pensà de restà ilò a vive e laurà. Inveze chest l é suzedù a Viviana Pezzei, jovena de 22 agn da Col che, ades che l'à ciatà l laor che ie piaje, a contat co la jent e che ie dà sodisfazion, l'à volù restà a vive n Germania. Da canche la é juda ilò darè la maturità, Viviana l'à semper ...
media/k2/galleries/4694/thumbs/PrimaLaMusica_DuoDeciso_2017.jpg
21 de merz 2017

Pröms a ”Prima la Musica”

Scolars dla Scora de Musiga Val Badia á arjunt dui pröms posć tl concurs de musiga.
De bones noeles vëgnel alerch dal concurs de musiga ”Prima La Musica”. Ince i scolars dla Scora de Musiga Val Badia á arjunt de bi resultac. Tone Pallestrong da Rina á arjunt le pröm post pro i solisć cun so eufonium, deperpo che le ”Duo Deciso” - metü adöm da Caterina Declara da San Ciascian y Carlo Tremolada da Corvara - s’á plazé dan düc i atri cun sü stromënc a archët.

Deplü t’La Usc di Ladins di 24 de merz
media/k2/galleries/4692/thumbs/Sala_eles_autramenter.jpg
20 de merz 2017

Istituzions e comunanza adum per l’ospedèl

Te la scontrèda dedant a passa 1000 jent l’é stat metù dant rejons, emprometudes, limic e tentatives de soluzion. No l'é mencià la contestazions, ma per arjonjer obietives concrec ge vel lurèr ensema.

I era de passa 1000 en domenia domesdì al palacongresc de Ciavaleis, rué da duta la valèdes de la Veisc – e en ptuma fila na liongia de femenes autramenter - per scutèr la respostes de l’assessor a la sanità de la Provinzia Luca Zeni e del diretor generèl de l’Azienda Sanitèra de Trent Paolo Bordon, sul davegnir del partiment de nasciuda de Ciavaleis.

Na scontrèda emportanta, olache noscia comunanzes à desmostrà responsabilità e maturità ma, travers si raprejentanc istituzionèi e travers la ...
20 de merz 2017

Da partis y movimenc politics

Giovanni Endrizzi, senatur dl Movimënt 5 Stëres
Tl ultim numer dla Usc di Ladins, dl 10 de merz 2017, pón lí tl articul „La rejons di ladins ie n dërt" n report dl'audiziun dla Union Generela di Ladins dant la Comisciun afars costituzionai dl Senat
L'articul é por ci che reverda les ghiranzes dla Generela tler y complet, mo conscidran che al se trata de n articul de contegnü politich, arati che al contëgnes na locia de informaziun nia da püch.
Tl articul pón lí: „A una cun les propostes portedes dant a Roma dala Generela se à nce dit i deputac ...