media/k2/galleries/8274/thumbs/3Esse.jpg
21 de setember 2018

La 3Esse à vent l trofeo Minibike

Con la garejada de Soraga se à serà sù l zircuit. L’é stat premià i campions de categorìa. De bie resultac ence per i atlec de Rodes Val Badia
En sabeda ai 8 de setember a Soraga l’é stat la finala del zircuit de roda da mont, che tol ite Fascia, Fiem e Primier e ence valch sozietà del Südtirol.

La competizion la é tacada ite entorn le trei domarena e per zirca doi ore n muion de atlec à garejà sul bel percors endrezà dai arcedadores e colaboradores de la sozietà. Belapontin l’é vegnù fora n percors ben studià con doi sauc, sćiale, slalom e paraboliche. Ajache se corea te ciasa i atlec de la 3Esse no i é mai stac scì tenc: ben 45!!! E ...
media/k2/galleries/8267/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-21_um_09.28.35.jpg
21 de setember 2018

“No a na ferata danter Ciandevaves/Pana y Sautaria!”

Ambient - La Grupa Populera, la Lia da Mont de Gherdëina y la Lia per Natura y Usanzes à mandà ite n comunicat n con’ di proiec per l raion danter Sautaria sun Mont de Sëuc y Ciandevaves/Pana: “La va de na dezijion da na gran fazion, che possa nfluenzé dassënn y per for nosta cualità de vita. Nëus son a una che l raion danter la doi montes reste na luegia naturela y da gheneda, zënza lifc, furnadoies o ferata, y ulon che chësc raion vënie mantenì, aldò dl statut n con’ dla sustenibltà dl ...
media/k2/galleries/122/thumbs/7b5bc5c414fb0928e70705c30ce10a88.jpg
20 de setember 2018

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/8266/thumbs/Comics1.jpg
21 de setember 2018

Ahah, Cianacei grigna!

Via per l’istà Canazei Events ge à sport a ghesć e fascegn doi spetacoi de nonzech e duc da grignèr. I Panpers e Scintilla, comics de Colorado, se à moscià con n gran suzess
Dò na longia giornèda de lurier, bendeché se se buta jù sun canapé per se pussèr dal strach e capita de se perder dedant a la televijion. Zacan a Cianacei, via per chest istà, la televijion é vegnuda adertura a ne troèr, de gra al gran lurier de Canazei Events che se à dat jù per ge dèr per nia ai ghesć e a la jent de Fascia n picol, ma dassen gustegol, tochet de televijion talièna.

Al prum de aost é ciutà te val na gran cobia, doi comics de nonzech che se à fat cognoscer tant sun televijion ...
media/k2/galleries/8255/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-20_um_10.09.00.jpg
21 de setember 2018

Par no desmenteà chi ane negre

Ra manifestazion intrà Anpezo e Fodom, voruda da ra doa conpagnies de i Scizar, par i zento ane che 'l é pasà dal 1918 al 2018
I Scizar de Anpezo e de Fodom i à chera de recordà i zento ane che 'l é pasà da canche 'l é fenì ra Prima guera, del 1918.

Deplù te la edizion dl 21 de setember
media/k2/galleries/8251/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-20_um_10.07.33.jpg
21 de setember 2018

Ultimatum del Comun ala Sit Boé per la strada da Jorc

L'aministrazion manacia de tò l concescion sui tarens de le piste se la no ciaparà en acordo per realiśé l azés ala frazion. Ntánt el consei da el via libera per slargé el liech nta Plán Boé e per i nuos ufizi dela sozieté
El Comun da l ultimatum ala Sit Boé: o ciapón en acordo per fé na nuova strada che va sa Jorc o ve tolón le concesción dei tarens per la pista.

Deplù te la edizion dl 21 de setember
21 de setember 2018

Comentar de Pruma

L coraje de la eles
L Comun general de Fascia à endrezà na lingia de evenc duc dediché a la femena. La pruma scontrèda à tout dant l tem delicat de la violenza su la eles. Chisc i dac: del 2016 tel Trentin l'é stat 532 denunzies de violenza, tant fisica che psicologica, che vel dir 2 femenes al dì. N numer aricegol! E chisc l'é demò i dac ofiziai. Tel 62% de chisc caji l "violent" l'é l'om o l convivent. La femenes é cresciudes con la cultura de la "sotmiscion", te l'otica cristièna de donazion de sé enstesc, ...
media/k2/galleries/8248/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-20_um_09.55.54.jpg
21 de setember 2018

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz
media/k2/galleries/8247/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-20_um_09.56.19.jpg
21 de setember 2018

Dancà y de na pert

Erika Brunel da Soraga, bacana e patrona de n agritur
Ne diste valch de te?
"É inom Erika e é 25 egn. É fat doi egn de liceo scientifich a Ciavaleis, dapò canche é sapù che i aea fat ence l convit per touse a Sèn Micel é volù sobito jir a far l'Istitut agrarie e é ciapà l diplom de perit agrarie."

Aste semper abù la pascion de le bestie?
...
media/k2/galleries/8246/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
21 de setember 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 21 de setember
Cursc da jadiné
L'Ice Club Alta Badia organisëia cursc da jadiné por prinzipianc y progredis
L'Ice Club Alta Badia pita indô cursc da jadiné por mituns y mitans dai 4 agn insö. I cursc jará inant por zirca 3 mëisc.
Le curs por i scolari dla scora elementara mët man ai 24 de setëmber y jará inant vigni lönesc dales 16:30 ales 17:15 y/o vigni mercui dales 16:00 ales 16:45. Al vëgn tigní un n iade al'edema por prinzipianc y dui iadi al'edema por progredis.
Por i mituns dla scolina y dla pröma ...
media/k2/galleries/8243/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
21 de setember 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 21 de setember
Radio y Televijion
Programazion ladina sul canal 642 e TV Ladina
Sul canal de la mendranzes linguistiches TML (642) ogne sabeda taca la neva programazion ladina de la setemèna, organisèda te bloches de zirca 3 ores che se enterza a la programazion per mochen e cimbro e la pea via con chisc oraries: de sabeda h. 7.00 e 17.15; de domenia h. 10.30 e 21.00; de lunesc e de jebia h. 14.00 e 21.00; de mèrtesc e vender h. 10.30 e 17.30; de mercol h. 7.00 e 14.00.
Duc i dis da les 7.00 per mesora l'é ...
media/k2/galleries/8254/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-20_um_10.08.22.jpg
20 de setember 2018

Ra bela parlada de ra nostra Jent Ladina

Un projeto de sete ane de 'l istituto cultural ladin Micurà de Rü par duta ra vales, da strutà su e precurà el saé, ra paroles e ra vita de zincuanta parsones, ome e femenes, śoen e pi inaante co i anes. I doi autore Castlunger e Vinati in à parlà in Anpezo e in Badia. Ades i é drio a vardà inaante, a un laoro noo su ra boteghes e el laoro de i nostre artejane
Ra parlada ladina ra no stà 'pò coscita mal: nafré daparduto, in śiro par ra vales de ra Ladinia de ra Dolomites, son drio a s'incorśe de chesto valor e son drio a fei algo par el mantegnì e el precurà.

Deplù te la edizion dl 21 de setember
media/k2/galleries/8245/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-20_um_09.48.09.jpg
20 de setember 2018

Maturantes y maturanc dl ITE: njeniei per l proscimo var

Te 4.308 ëura de scola auta à 48 sculeies ntan catordesc materies mparà, viagià, abù proiec, abinà truep cumpanies y nce ris assé. Śën iel nce ëura de mëter a jì n bal de maduranza, coche da tradizion.Unide a nosc bal de maduranza! Duc y dutes, da 14 ani suvier, ie nviei de cuer n sada ai 29 de setëmber tla Cësa di Cungresc de Urtijëi dala 20.00 inant. La cherta de ntreda costa 18 euro, chëi che la compra danora giapa leprò na buanda debant.Sun la foto: La maturantes y i maturanc dl ITE Raetia ...
media/k2/galleries/8240/thumbs/1009689__no-name_.jpg
20 de setember 2018

„Futurum“ a Balsan, la fiera dla formaziun

Ara döra trëi dis: dai 20 ai 22 de setëmber
Ciafa tüa strada“: chësc é le moto dla setima ediziun dla Fiera dla Formaziun Futurum 2018 che vëgn tignida chisc dis, dai 20 ai 22 de setëmber, tla sënta dla Fiera da Balsan y che pita na suraodüda sön les propostes formatives dl monn dles scores altes y profescionales, dla formaziun profescionala, dles Universités tl Südtirol y tles vijinanzes sciöche ince dles profesciuns plü praticades tl Südtirol. Al gnará pité na suraodüda sön i percursc formatifs y profescionai dales ...
media/k2/galleries/8239/thumbs/1009976__no-name_.jpg
20 de setember 2018

Florian Zerzer proponü sciöche diretur general

La Junta provinziala de Südtirol á dé jö so arat y proponü Florian Zerzer por la inciaria de diretur general dl’Aziënda sanitara provinziala (suzessur de Thomas Schael)
La Junta provinziala á ejaminé dantier les trëi candidatöres di candidac cun idoneité por la inciaria de diretur general dl’Aziënda sanitara provinziala. Al se trata de Florian Zerzer, diretur dl Departimënt Urbanistica, Irene Pechlaner, direturia dl Comprensore de Maran y de Thomas Schael, diretur general dl’Aziënda sanitara da denant. L’assessuria por la sanité y les politiches soziales, sön la basa dla discusciun gnüda fata tratan la sentada, á spo fat la proposta da nominé Florian ...
media/k2/galleries/8238/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-20_um_09.01.17.jpg
20 de setember 2018

Bornech: Zënter massajes saré!

I Carabinieri da Bornech á saré pro n zënter massajes gestí da n zitadin cineje, ajache al foss gnü pité prestaziuns sessuales
I carabiniers - sot coordinamënt dla Procura da Balsan - á da plü mëisc incá albü sot control le zënter massaji, che ê gnü daurí d’aurí y á registré tres plü y plü tliënc che paiâ y ciafâ prestaziuns che jô sura les "massajes scëmples" fora. Ince cun avisc te foliec y sön internet gnôl reclamisé ativités nia lezites. Deplü ëres che laorâ tl zënter é gnüdes tutes en conscideraziun dai carabiniers. Le gestur dl local, n zitadin cineje de 50 agn, é gnü dé dant ince por "sfrutamënt dla ...
media/k2/galleries/8185/thumbs/MoenaValbonaONline.jpg
20 de setember 2018

Moena-Valbona: travert semper più vejin

La Provinzia à deliberà la utilità publica del projet e l finanziament. A la radunanza à tout part ence l president de la PAT
“Sion su la bona strada” l’é stat le parole del president de Funivia Moena Maurizio Sommavilla a la radunanza di sozi chiamada ite en lunesc ai 10 de setember te sala Simonin Maza.

Na assemblea partezipada con 2.710.000 azion raprejentade, de cheste 2.366.000 de prejenc e 344.00 su delega. Doi i ponc a l’orden del dì: la prejentazion del bilanz de ejercizie serà sù ai 30 de jugn con la relazion del Colege sindacal e le neve portade dant dal president Sommavilla.


De più su la Usc nr 36 stampèda ...
media/k2/galleries/8237/thumbs/MoenaSportONLOINE.jpg
19 de setember 2018

N grum de sodesfazions per Moena Sport

La sociazion, dò aer serà sù n an agonistich dassen garatà, la é vertia a tachèr na neva sajon de corsc e garejèdes
L’an agonistich tanche passà l’é stat rich de sodesfazions più che zenza per Moena Sport, la sociazion che da oramai 14 egn porta dant corsc de ginastica ritmica, e da l’an passà ence de artistica, te la valèdes de Fascia e Fiem. L grop de atletes é dalbon engaissà e motivà, duta cantes la bezes laora bolintiera zenza sparagnèr fadìes e sacrifizies, ence la bezes più picoles, i resultac defat, che moscia n gran numer de podies, i lo desmostra.

Con la pruma setemèna de otober taca da nef i ...
media/k2/galleries/8236/thumbs/fascicul-sanitar.jpg
19 de setember 2018

La documentaziun sanitara eletronica

Te Südtirol dess i iscric al sorvisc sanitar podëi ciaré ite da Gnissant 2018 inant online te sü dac de sanité y povedimënc albüs. Le "fascicul sanitar eletronich" é na novité che sparagna tëmp y grovaries
Sciöche la Provinzia de Balsan scri dess "dai 31 d’otober dl 2018 inant düc i zitadins y dötes les zitadines dl Südtirol che á complí 18 agn y é scric ite tl sorvisc sanitar provinzial podëi ti rové pormez online a so fascicul sanitar eletronich y ti ciaré iló a sü dac sanitars y ai intervënc albüs". L’azes vëgn a se le dé tres la cherta di sorvisc ativada o tres l’identité digitala SPID, y chësc indlunch y tres. Bele da mez otober dl 2018 inant gnará dötes les prescriziuns digitales ortiades ...
media/k2/galleries/8235/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-19_um_09.29.00.jpg
19 de setember 2018

Maran encontará la Ladinia

Da en lunesc inant sará la jent y cultura ladina protagonistes anter i evenc culturai de Maran. "Deborieda volonse promueve n barat cultural vif che porte pro a nes entene un con l auter y a fé tegní adum i grups etnics desferenc. Ajache demé con l dialogh vála de costruí deborieda l davegní", chestes les paroles invitantes dl assessour provinzial ladin Florian Mussner y dl ombolt de Maran Paul Rösch
L projet "Maran enconta la Ladinia" metará man en lunesc da les set da seira con la vernissaja ufiziala tl Pavillon des Fleurs a Maran, a la prejenza dl assessour provinzial ladin Florian Mussner y dl ombolt da Maran Paul Rösch. Da iló inant - per chinesc dis alalongia - ruvará a Maran da les valedes ladines (dantaldut da Gherdeina y da la Val Badia) manifestazions de leteratura, ert, mujiga, lingaz, storia, film y dl mond dles liejendes. (foto: www.visitmerano.it)

De plu y l program ...