media/k2/galleries/5951/thumbs/959986__no-name_.jpg
17 de otober 2017

Inciaria nöia por Vito Zingerle

Le diretur dl Museum dla Natöra da Balsan é gnü nominé diretur dla Repartiziun Provinziala de Inovaziun, Inrescida y Université.
La dezijiun é gnüda tuta dala Junta Provinziala dl Südtirol en mertesc ai 17 d’otober: Vito Zingerle - cina ciamó diretur dl Museum dla Natöra da Balsan - manajará tl dagní la Repartiziun Provinziala de Inovaziun, Inrescida y Université. Al tolará insciö ite le post de Maurizio Bergamini, che é jü en pensiun iniann de setëmber.
La Provinzia scrí te n comunicat che n fatur dezisif tla nominaziun de Zingerle é rapresenté da süa esperiënza tl ciamp dla inrescida. Le presidënt dla Provinzia Arno ...
media/k2/galleries/5950/thumbs/foto_.jpg
17 de otober 2017

Nosta priorità: l referendum del 2007

Na pojizion ciara chela vegnuda fora vender passà da la ncontada dei trei capicomugn da Souramont.
Jì navant su la strada del referendum del 2007: chest ce che l é vegnù fora da la sentada che i trei capicomugn de Souramont i à fat vender ai 13 de otobre in Anpezo. Na ocajion per descore fora no demà de come jì navant sul referendum del 2007, ma incia per descore fora dei doi referendum regional e provinzial del 22 de otobre (per chi che l è vegnùà fora na pojizion de respet) e per vede come ciapà nte man la cuestion de la provinzia ladina tirada fora davant dies di dal capocomune de ...
media/k2/galleries/122/thumbs/8b2311a24aee42078b848c5f86a30a0b.jpg
13 de otober 2017

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/5949/thumbs/112.jpg
17 de otober 2017

Dai 17 d’otober: 112 por vigni emergënza

Cun le mertesc ai 17 d’otober (dales 9:00 inant) él na mudaziun importanta: ince te Südtirol vá en funziun le numer d’emergënza unitar 112.
Chi che á debojëgn de aiüt da pert dl socurs, stödafüch, polizia o carabiniers, á dai 17 d’otober inant ince te Südtirol ma plü debojëgn da se recordé n numer su, le 112. Fajon chësc numer, gnarán coliá cun na zentrala, olache al vëgn damané ci che al é sozedü, ola, can y co. La cherdada gnará spo coliada cun le sorvisc che vá debojëgn. Cina ciamó messân se recordé plü numeri: le 118 por le socurs, le 115 por i stödafüch y i.i.. Chisc numeri sará por n tëmp ciamó en funziun, por evité che jënt ...
media/k2/galleries/5948/thumbs/chijus.jpg
16 de otober 2017

Cun le scagn da rodes sö por munt

Na bela aziun de umanité da pert dla Lia da Munt Jonila.
Al nen sozed bëgn ciamó cotantes, de beles cosses por incërch. Öna porta en chësc iade la firma dla Lia da Munt Jonila dla Val Badia. Por chi che á la fortüna da ester sagns él na normalité da jí a se fá na spazierada sö por munt. Por chi che ne l’á nia no. Insciö ince n möt de 11 agn dla Val Badia, taché scialdi sön le scagn da rodes. A süa familia ne i fossera mai tomada ite da l’anunzié por na jita te munt. Mo i acompagnadus dla Lia á albü la buna idea da le invié. Anfat spo sce al é da s’l ...
16 de otober 2017

Nodadoia publica nöia tl'Alta Badia

La posiziun dl setur turistich
La cuestiun dla realisaziun de na nodadoia publica nöia tl'Alta Badia é atualmënter argomënt de de gran discusciuns danter la jënt. Les argomentaziuns y informaziuns che roda é desvalies, gonot nia completes o nia coretes. Por chësta gauja aratunse, sciöche rapresentanc dles Assoziaziuns Turistiches y dles Uniuns Ostis de Corvara y Badia, che al sides de importanza fondamentala da alzé fora y publiché la posiziun de chëstes organisaziuns dl vers dl argomënt en cuestiun.
Le proiet argomënt é gnü ...
media/k2/galleries/5932/thumbs/Bildschirmfoto_2017-10-12_um_09.55.06.jpg
16 de otober 2017

Festa dl sport y dl'alegria

Dan otedé él gnü organisé a Corvara n torné de hockey, ince por recordé Albert Pezzei y Norbert Planatscher
La sabeda ai 7 d'otober él gnü metü da jí söl ciamp dala dlacia da Corvara le 4. Memorial Albert Pezzei y 2. Memorial Planatscher Norbert.

Deplù te la edizion dl 13 de otober
media/k2/galleries/5929/thumbs/Bildschirmfoto_2017-10-12_um_09.36.30.jpg
16 de otober 2017

Un Mondial par i śoen, par el doman, par el paes

El presidente Benetton parla a ra Fisi, a Milan, de i laore fate, de chi da fei, de cemodo che i se parecia par el 2021. Roda de ra Fisi el conta de ra gares de Copa del mondo in Tofana del 2018, i canpionate taliane del 2019, ra finales de Copa del 2020
Chi Canpionate dle mondo del 2021 in Tofana sarà da i fei polito, senza pestà su el paes, e i à da lascià algo par el doman de chiste luoghe, che i dà un bon azeto. I sarà algo de gran par r'Italia intiera e 'l é par chesto che el governo de Roma el s'à moesc con tanta forza.

Deplù te la edizion dl 13 de otober
media/k2/galleries/5925/thumbs/Bildschirmfoto_2017-10-12_um_09.27.46.jpg
16 de otober 2017

La lia dl Teater de Urtijëi cumplësc 60 ani

Ti truep ani de atività à la grupa de teater de Urtijëi purtà dant pec de uni sort, ma per chësc anuel mpurtant se ài tëut dant velch de particuler
La lia dl Teater de Urtijëi fova unida metuda su tl ann 1957, canche n valgun pasciunei de teater, che ti savova bel a fé teater y a nterpreté persunajes sun palch, à fat ora de mëter su na lia.

Deplù te la edizion dl 13 de otober
media/k2/galleries/5922/thumbs/Bildschirmfoto_2017-10-12_um_09.17.41.jpg
16 de otober 2017

La ousc del Salvan dal Zigolon

Te na lingia de trasmiscions del program "L Segnaliber" jites fora a Radio Studio Record l'é stat prejentà rimes e contìes de Vito Deluca de Nenucia
Se à giusta serà sù a Radio Studio Record na lingia de 6 trasmiscions dal titol "La ousc del Salvan dal Zigolon, rimes e contìes de Vito Deluca de Nenucia".

Deplù te la edizion dl 13 de otober

media/k2/galleries/5947/thumbs/22448428_10214751433842429_7454073157816054291_n.jpg
15 de otober 2017

Ciaulonch: capriol magné fora in or de strada

Chest chel che la s'à ciatà davant Nicoletta Grisotto da Col canche sta not intor le 02.00 la eva darè a passà co l'auto per la strada de Ciaulonch. Darè avè vedù zece in or de strada, Nicoletta la é tornada indarè e la s'à ciatà davant an capriol dut magnè fora, senza pi deguna giamba de darè. "L eva scur - la n'à contà - ma puoch pi n su ai vedù chel che ava da ester n lof. La roba che m'à fat pi marevea l é che no l ava deguna paora e l steva ilò, n toch dalonz, a vardà ju". (De pi su La Usc ...
media/k2/galleries/5946/thumbs/20171015_090524.jpg
15 de otober 2017

Le Vësco é a La Pli

En gaujiun dla vijita pastorala tles ploanies dla Val Badia de mons. Ivo Muser él gran festa y "Segra de düc" a La Pli. Le Vësco á conzelebré con la comunité y le cor de dlijia la gran mëssa. Dedô incuntada cun la jënt y agape te plaza sot n bel tëmp morjel d'altonn.
"I ne sun nia na comunité stlüta, mo cristians", á comenté le Vësco nüsc tëmps y les desfides da afronté.

Deplü söl contignü dla vijita dl Vëaco Muser a La Pli y impresciuns fotografiches tla proscima ediziun stampada dla Usc!
media/k2/galleries/5931/thumbs/Bildschirmfoto_2017-10-12_um_09.55.19.jpg
15 de otober 2017

Fascegn forc su l'adort e te zità

En sabeda ai 30 de setember e en domenia 1° de otober i miores atlec fascegn e de sozietèdes sportives fascènes se à fat valer te desvaliva garejèdes
Acà doi setemènes l'é stat endò moments de sodesfazions per i atlec fascegn pascioné de corsa a pe. L'é stat defat doi garejèdes emportantes: l Vertical Costolina fora per Fiem e la mesa maratona te la zità de Trent.

Deplù te la edizion dl 13 de otober
media/k2/galleries/5928/thumbs/Bildschirmfoto_2017-10-12_um_09.36.38.jpg
15 de otober 2017

El gran laoro de 'na bela familia de Anpezo

Par vintesié ane s'à ciatà el bon e el meo da magnà, un alośo, el servizio par ra vecia jeja del Dojento: duto aduna, sporto da doi spose e da i so zinche fioi. Da ca inaante se volta pajina, co ra medema voia de fei polito
Con domegna ai 8 de otobre fenisce 'na storia bela e longa, scomenzada d'outon del 1991, canche Franco e Ida Alverà de Śan, con zinche de i so fioi, i à tolesc su el local de Ospedà, da ra Regola outa de Larieto.

Deplù te la edizion dl 13 de otober
media/k2/galleries/5924/thumbs/Bildschirmfoto_2017-10-12_um_09.27.01.jpg
15 de otober 2017

Ciuldì iel pa bele dai ani puec fonc tlo da nëus ?

Chëi che va bele da dejeneies ncà a fonc tlo da nëus se à pa bën ntendù che te nòsc bosc y sun i ëures de bosch iel al didancuei manco fonc che, mé per dì, dan l 1980. Tlo iel n tlap de gaujes, che ulësse lecurdé
L studi di fonc se tlama micologia, na materia dla biologia, perdrët dla botanica. Pra i fonc, pra i granc y i pitli, se tràtel de criatures dla natura, che ne n'ie nia saurides da cunëscer, criatures che ie scialdi sensibles, y scialdi vedles te si ejistënza.

Deplù te la edizion dl 13 de otober
media/k2/galleries/5921/thumbs/Bildschirmfoto_2017-10-12_um_09.17.26.jpg
15 de otober 2017

Radioamatores, pascion e emergenzes

Ivan Bernard dal Moliné da Poza ne conta de sia esperienza anter radio e antenes. Enceben l'invajion de la conescion con internet, i radioamatores i à amò na gran emportanza te noscia sozietà
Fosc per n muie de voetres no sarà na novità, ma ence te Fascia l'é atif da n muie de egn n grop de pascioné de radioamatores. I à fat l cors jun Busan, i se bina per garejèdes de conescions, ma ence per dèr na man a garejèdes sportives. L'ùltima la Trirace Dolomites di 24 de setember.

Deplù te la edizion dl 13 de otober
media/k2/galleries/5944/thumbs/Sen_Giosef_Oies.jpg
14 de otober 2017

A Ciampedel la reliquia del Sènt ladin

Per dut l dì te gejia di Sènc Felip e Giacum se podarà preèr tedant a la reliquia de Sèn Giosef Freinademetz da Oies.
Doman, domenia ai 15 de otober l Consei parochial de Ciampedel endreza na dì dedichèda a Sèn Giosef Freinademetz da Oies. Per dut l dì te gejia di Sènc Felip e Giacum vegn endrezà moments de orazion per duta la comunanza de Fascia tedant a la reliquia del Sènt portèda te val de firé dal piscop emerit Luigi Bressan e custodida, via per l’an, te calonia de Pera.

Chest l program te gejia de Ciampedel: da les 9.30 l’é messa grana zelebrèda da don Luigi Trottner che l darà azet a la reliquia; da les ...
media/k2/galleries/5930/thumbs/Bildschirmfoto_2017-10-12_um_09.55.33.jpg
14 de otober 2017

Andreas Seppi cun furore

L matador raionel Andreas Seppi à venciù si prima partida n merdi. Gran resultac per Erwin Tröbinger, che à venciù doi partides de cualificazion y à messù ti la zeder permò tl'ultima
Mé bon che Seppi ova dit danora de avëi abù al mumënt puecia partides y nscila de ne avëi povester nia l drë' ritm agonistich...

Deplù te la edizion dl 13 de otober
media/k2/galleries/5927/thumbs/Bildschirmfoto_2017-10-12_um_09.36.05.jpg
14 de otober 2017

Referendum Veneto: "Per coerenza Fodom, Col e Ampëz assa da astignì"

Descor i ex referendars. Ruaz:"Cuestion de coerenza". Templari: "L 22 jon a fè n pic nic sun Jou del Sela"
"Chi che a voté de "si" al referendum per passé co la Provinzia de Bolśán ntel 2007 i assa da se astignì ai referendum per l'autonomia de la Region del Veneto e la Provinzia de Belum del 22 de otobre."

Deplù te la edizion dl 13 de otober
media/k2/galleries/5923/thumbs/Bildschirmfoto_2017-10-12_um_09.27.34.jpg
14 de otober 2017

De rie tëmps pervia dl zucher

La Butëiga dl Mond à metù a jì na ancunteda cun Ruth Fe Saliditos tla Biblioteca S. Durich a Urtijëi. L ie unì rujenà dl zucher mascobado y dl curaje de se rebelé
Pra l cumerz rëidl ne se tràtela nia mé de prudoc, ma de scialdi deplù. L se trata de jënt y de si dërc. Per ti purté daujin chël che ie do l prudot via, à la Butëiga dl Mond metù a jì na ancunteda cun Ruth Fe Salidos dla Filipines n lunesc ai 25 de setëmber tla Biblioteca S. Durich a Urtijëi.

Deplù te la edizion dl 13 de otober