media/k2/galleries/3942/thumbs/DSCN4791.jpg
22 de otober 2016

Elsa Zardini l'é la nuova presidenta del Istitut cultural ladin "Cesa de Jan"

Incuoi, sabeda 22 de otobre, l cda del Istitut ladin de Souramont l à votà per suo nuof president. I resultac i à portà a la elezion de Elsa Zardini come nuova presidenta per i cuater agn che i à da vegnì. Zardini la ciapa nte man cuater agn de laor mandai navant da Luca Agostini che l eva deventà president ntel 2012.(Ciataré le interviste a Elsa Zardini e a Luca Agostini nte la Usc de vender 28 de otobre)
media/k2/galleries/3941/thumbs/alex_depaul.jpg
22 de otober 2016

Depaul venc l titol trivenet

L fascian del Moto Club Rode a Motor rua prum te l’ùltima garejèda del Campionat trivenet 2016 e l doventa campion trivenet de trial.
En domenia ai 16 de otober a Perjen te la Valsugana l’é stat la 7^ e ùltima proa del Campionat trivenet 2016. L fascian Alex Depaul del Moto Club Rode a Motor, autor de na sajon 2016 dalbon bona, l’é ruà endò prum de sia categorìa TR3 e l’é stat bon de venjer l titol de campion trivenet de trial.

L’auter fascian Nicola Detomas da Vich l’à serà sù l campionat 2016 col 9° post te la TR3OVER.

Alex Depaul l’à dit de esser dalbon conten, ma ge endespiesc che te Fascia mencia n post autorisà, n’area ...
media/k2/galleries/122/thumbs/5fb91791ba8645ffbcc5ab3a1f90aa4b.jpg
21 de otober 2016

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/3940/thumbs/13063027_1736834036530450_1274226688383407765_o.jpg
22 de otober 2016

La “Monti” fèsc 70 egn

La sozietà sportiva de Moena endreza con na bela festa l’emportant cedean da sia fondazion.
L’Union Sportiva Monti Pallidi de Moena festejea 70 egn de atività.

Descheche se lec tel liber “50 anni di storia”, dò la la Seconda Vera ence te nosc raion se sentìa l besegn de tachèr a viver da nef, de grignèr, de se svampolèr, magari jan a se fèr na raida coi schi. Te chest chèder che l’é nasciù la Monti Pallidi.

L’inom l’é stat cernù per onorèr la crepes dolomitiches che encercenea Moena e l logo l’é stat fat da Domenico Chiocchetti del Goti.

Anter i promotores l’é Bepi Zanoner de la ...
media/k2/galleries/3937/thumbs/Bildschirmfoto_2016-10-20_um_15.40.56.jpg
22 de otober 2016

Nüsc campiuns dl laur

A Balsan él indô gnü tigní i campionac dl laur ”World Skills 2016”. Ince trëi artejagn dla Val Badia á fat gran bela parüda arjunjon na medaia, y s’la sogará tosc por podëi tó pert ai campionac dl monn a Abu Dhabi dl 2017
A Balsan él anter la fin de setëmber y i pröms d’otober gnü tigní i campionac dl laur ”World Skills 2016”, olache incër 200 jones y jogn s’á mosoré dan na juria ti mistiers plü desvalis. Bele ti agn passá á ince candidac dla Val Badia fat bela parüda, rovan valgamia inant. Un de chisc é p.ej. le mecanich Elmar Valentin de Badia, che ê rové tan inant da podëi cinamai tó pert l’ann passé d’agost ai campionac dl monn a Sao Paulo tl Brasil, da olache al â condüt zoruch le diplom d’ezelënza.

Deplù te ...
media/k2/galleries/3934/thumbs/Bildschirmfoto_2016-10-20_um_15.39.40.jpg
22 de otober 2016

Ntel 2017 nuova cabinovia sun Pordou

Va n penscion la segiovia “Fodom”. Nte sua luoga na moderna cabinovia da 10 posć. Maiou confort e portada de jent su la Sellaronda
Ntel 2017 la segiovia “Fodom”, che da Pont de Vauz porta fin sun Pordou la jiarà n penscion. Nte sua luoga la sozieté conzescionaria “Pordoi S.p.a.” la fajarà su na cabinovia da 10 posć. L proget esecutif l é bele sté aprové dal Comun e nchëstadì l é sté fat la prejentazion ufiziala publica, come pervedù da le norme de lege. La segiovia da cater posć a aganciament automatich  “Fodom” l’eva stada fata su giust davánt 20 agn nte la luoga de chëla vegla da doi posć, ma slongiada fin cuaji ...
media/k2/galleries/3931/thumbs/Bildschirmfoto_2016-10-20_um_15.37.29.jpg
22 de otober 2016

L suzed na desgrazia y l ne n’ie nia l dutor

La USC ova bele auzà ora l ann passà che tres l 118 ne n’iel nia for garantì n servisc de prim aiut sun mesura. Dantaldut ora de sajon y de nuet muessa l dutor unì da oradecà, lascian aspité nchin a ades n’ëura. N svilup nzescul
N vënderdi dan otodì iel stat na desgrazia ora Runcadic. Monika Messner Riffeser ie unida meneda sot, y danz che la ie pona morta per l gran colp. Da pert de nëus dla USC y de duta la jënt ne réstel auter che se strënjer ntëur ala familia, ti fajan la cundulianzes plu sentides.
N auter cajo, sambën plu lesier, iel suzedù n sada. Ntan na partida de juech dala codla se à n jugadëur fat mel dassënn a na sciabla.
Te tramedoi caji iel stat zeche che sauta tl uedl. Pervia dla restruturazion dl prim ...
media/k2/galleries/3929/thumbs/Bildschirmfoto_2016-10-20_um_15.35.30.jpg
22 de otober 2016

Gregn investimenc, ma i operatores cogn aer più coraje

I dac positives moscia che se pel sperlongèr la sajons, ence en previjions de la neva termes
La sajon da d’istà tanche serèda sù é stata percacenta per l turism de Fascia coi dac positives de l’Apt che passa via ence chi del 2015. E per la sajon da d’invern l’é en cantier gran novitèdes. N’aon rejonà col diretor de l’Apt Andrea Weiss.

Che bilanz podone fèr de la sajon da d’istà?
Andrea Weiss: “Podon dir che aon tanche serà sù n istà positif con n +3,63% de jent ruada e n +2,8% de prejenze respet a l’an passà, che aane jà abù n istà bon soraldut per l temp, mior che chest an. Cognon se ...
21 de otober 2016

Comentar de pruma

Adum? Ge vel veder...
La indicazions politiches impon de se meter ensema con fujion e union di comuns o amancol con cordanzes per la gestion di servijes. Ades te Fascia n referendum podessa portèr 4 comuns a se meter ensema te un soul, endèna che a Fodom e Col vegn rebadì l “no” a se meter ensema con etres comuns de l’agordin: i problemes de meter adum lesc dalonc ence 40 km, con storia, lengaz e situazions desferentes, é jà sot i eies. Unions de Comun scì o no, donca? Ge vel veder la situazion.
Se no vegn fat ...
media/k2/galleries/3924/thumbs/Bildschirmfoto_2016-10-20_um_14.54.28.jpg
21 de otober 2016

Dancà y da na pert

Magda Lorenz da Vich, istrutora de nodèr
A Vich de november taca via n cors de nodèr per bec portà inant da Magda Lorenz te la nodadoa de l’hotel de sia familia. Aon fat doi ciacoles con ela per se fèr contèr mìngol de chesta realtà.

Da tant de temp él che t’es istrutora de nodèr?
Gio é semper nodà, fin da beza, é fat agonism e daìte de chest i ne à fat far l cors da istrutor, donca l’é jà dal 2006-2007 che son istrutora, ence se no é seghità dò e dò a ensegnar.

Deplù te la edizion stampeda dla USC, dl 21 de otober.
media/k2/galleries/3926/thumbs/Bildschirmfoto_2016-10-20_um_14.54.14.jpg
21 de otober 2016

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz
media/k2/galleries/3939/thumbs/Bildschirmfoto_2016-10-20_um_15.41.34.jpg
21 de otober 2016

Limitaziun ai paurs: ma plü intan de lat por d’invern

I paurs dla cooperativa ”Lat da Munt Südtirol” podará cina d’aurí 2017 ma plü dé jö intan de lat. Sce ai ó ti sciampé ala limitaziun, ne pói nia avëi plü co le 10% de vaces da foradecá. Na condiziun che á descedé critiches.
Dl 1984 á la Uniun Europeica metü sö les ”cuotes dl lat”, na limitaziun ala produziun de lat, che â le fin da garantí che i paurs ciafass n prisc adaté por so lat. Cun i pröms d’aurí 2015 é les cuotes dl lat indere tomades: i paurs d’Europa á podü mëte man da prodüje tan de lat che ai orô. Chësc á albü de gran conseguënzes: ponsun p.ej. al cajo tla Germania, olache an ciafâ te na botëga n liter de lat frësch por 29 centejims, tanco plü bunmarcé co l’ega. Al é da capí che le paur ne sciafia ...
media/k2/galleries/3925/thumbs/Bildschirmfoto_2016-10-20_um_11.11.42.jpg
21 de otober 2016

L temp

media/k2/galleries/3915/thumbs/14572154_1201285496595571_6846111353089919658_n.jpg
21 de otober 2016

L’UAL se à binà con l PATT

En lunesc ai 17 de otober te senta de l’Union Autonomista Ladina a Poza l’é ruà Franco Panizza e Graziano Lozzer
La scontrèda era en program jà da temp e ades la se à concretisà. Te senta de l’Union Autonomista Ladina, te strada Dolomites a Poza l’é stat n enconter anter i components de l’UAL e i raprejentanc del Patt (Partit Autonomist Trentin Tiroleis). L’era l secretèr politich e senator Franco Panizza e l conseier provinzièl Graziano Lozzer.

La scontrèda é stata voluda proprio da Panizza, che da temp domanèa de se binèr con l soul partit autonomist, apede al Patt, de la Provinzia de Trent.

L president ...
media/k2/galleries/3928/thumbs/inaudaziun1.jpg
20 de otober 2016

Trëi uniuns te ciasa nöia

Gran festa él sté a Al Plan ai 8 d’otober, por l’inaudaziun dla sënta de stödafüch, musiga y aiüt alpin, renovada de planta.
I Stödafüs y la Musiga d’Al Plan, sciöche ince l’Aiüt Alpin Mareo, pó avëi gran ligrëza, deache dötes trëi les lies á da püch ciafé salfs y magazins nüs, che ti pormët da desfiré süa ativité cun plü sauridanza. Le Comun de Mareo á podü restrotoré la frabica de planta, por la soma de chi 870.000,00€. La cherscia söla turta é indere che i scioldi é gnüs düc dal stat talian, tres n program de contribuc tlamé ”6.000 campanili”, olache Mareo é sté le su comun de Südtirol che á fat domanda. En sabeda ...
media/k2/galleries/3927/thumbs/Musega_da_Vich.jpg
20 de otober 2016

Museghes de Fascia adum a Maran

La cater bandes de Fascia les é states a la defilèda de la Traubenfest a Maran. Na colaborazion che seghita a crescer.
En domenia passèda, ai 16 de otober, a la defilèda de la Festa de l’Ua de Maran l’era la cater museghes de noscia val. Da la più joena a la più veia se à vedù passèr la Musega Auta Fascia, la Musega de Poza, la Musega da Moena e la Musega da Vich.

Per valguna de la bandes de Fascia chesta no l’é stat la pruma outa a Maran, ma segur chel de en domenia passà l’é stat n moment unich per l setor bandistich fascian.

L president de la Musega da Vich e raprejentant de la bandes de Fascia e Fiem te la ...
media/k2/galleries/3914/thumbs/partenza_Moena_Valbona.jpg
20 de otober 2016

Moena-Valbona, se cogn spetèr l 2018

L nef impiant portamont l’é n’opera publica che cogn ge jir dò a n percors più lonch e defenì.
En mèrtesc ai 18 de otober l’é stat chiamà ite la pruma assemblea di sozi de la sozietà Funivia Moena. Na scontrèda dassen partezipèda con l’82,1% del capital raprejentà dai sozi che desmostra l gran enteress per chesta opera che jirà a pesèr sul davegnir sozièl e economich de Moena.

L president del Consei de Aministrazion Maurizio Sommavilla à metù dant i vèresc fac enscin ades da la costituzion de la sozietà a la prejentazion del projet del nef impiant ai ofizies de la Provinzia de Trent. La ...
media/k2/galleries/3913/thumbs/IMG_53251.jpg
20 de otober 2016

Col: torna le Poste cuater di a la stemana

Da incuoi, juoba 20 de otobre, l ufize de Col l sarà davart a la jent cuater di a la stemana: l lunes, l martes, la juoba e l vender da le 08.20 a le 13.45. Darè che l comun da Col l ava vadagné a la fin del setembre l ricorso fat contra le Poste parceche i ava smendrì i orari del pico ufize de Souramont, inier da mesdì l é ruà da le Poste la telefonada al capocomun Frena co la comunicazion del nuof orario.
media/k2/galleries/3912/thumbs/utet_1.jpg
19 de otober 2016

Ence i “over” à tacà la scola

Enstadì a Poza l’é stat enaudà l’Università per la jent de età o che à temp a la leta. I scric ite, béleche dut eles, é de na carantina e se pel amò se enscinuèr.

I é de na carantina i scric ite per l’an de scola 2016/17 a l’Università per la jent de età o che à temp a la leta de Poza. La gran maoranza de “scolees” l’é eles e demò doi l’é i raprejentanc de la “quotes brunes”.

L’an de scola é stat enaudà en mercol ai 12 de otober, con la messa ofizièda da don Andrea Malfatti te gejia de Poza e dapò n moment, dant ofizial e dapò più golous, te sala del Consei de Comun.

Chiò l’era Paola Martini e Ilda Agostini, che les se cruzia de duta la pèrt ...
media/k2/galleries/3911/thumbs/Bildschirmfoto_2016-10-19_um_09.46.15.jpg
19 de otober 2016

L video dla "Ferata dles Dolomites"

L’idea dla SAD ti plej ence ai badioc. N salf plen de jent per n projet secolar dla costruzion de na ligna dla ferata da Blumau/Bulsan enfin a Cortina d’Anpezo.
Enseira a La Ila él sté la prejentazion dl projet, con l president dla SAD Christoph Perathoner, l coordinadour dl projet per la SAD Helmuth Moroder. Meisa torona con i ombolc de Corvara y Badia, con l president dl Consorz Turistich Alta Badia Oscar Alfreider y con Andy Varallo dl Dolomiti Superski.

L video dla simulazion dla ferata:

https://www.sad.it/sites/default/files/02.mp4


Deplú tla edizion de La Usc stampeda dodoman!