media/k2/galleries/8444/thumbs/UpADOwnONLINE.jpg
15 de otober 2018

La Fascia Up&Down à serà sù la sajon

Descorion la emozions e i resultac de la garejèda de l’Atletica Fascia 08, stata te Fascia ai 30 de setember
En domenia ai 30 de setember te na bela giornèda de soreie l’Atletica Fascia 08, sot la direzion de sie president Luciano dalle Mulle, à endrezà na garejèda de corsa, la Fascia Up&Down ruèda a sia 6^ edizion. N event che ge à dat l met ai coridores de se meter amò n’outa a la proa, tant a na vida individuèla che te na gustegola stafeta mista, de ic o de eles.

Na fadìa tachèda aló dal tendon de Poza, con l cambie per i stafetisć a Cianacei e l travert endò da nef a Poza.

Anter i protagonisć ...
media/k2/galleries/8443/thumbs/infoart_laurs-te-ciasa.jpg
15 de otober 2018

Desdit le referat "Ma scüfs por ciasarines?"

Le referat programé por endoman, ai 16 d’otober, a La Ila, cun Astrid Schönweger á messü gní desdit
Le laur de ciasa vëgn tres ciamó araté n laur dles ëres, sciöche ince l’educaziun di mituns y la cura dles porsones atempades. Chësc laur ne vëgn mai paié da degügn, mo al é la fondamënta dl’esistënza de vignun y ince dla sozieté. Implü vá les ëres ince ciamó a lauré.

La tematica é atuala y sintida te tröpes families, y gnará tratada dessigü te na ocajiun plü inant!
media/k2/galleries/122/thumbs/f005ae051f51e5d25101762a2f11cd4b.jpg
11 de otober 2018

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/8442/thumbs/ciampanes_longega.jpg
15 de otober 2018

Mareo tol demez les ciampanes y baraches dal refodam

La Junta dl Comun de Mareo á tut la dezijiun da tó demez a Al Plan, La Pli y Rina dötes les ciampanes dal refodam, mo ince les baraches dal cartun. La gauja prinzipala: le malcomportamënt de valgügn.
Dai pröms d’agost incá él a desposiziun dla jënt dl comun de Mareo n zënter de reziclaje nü, tl raiun produtif Ciamaor, daite d’Al Plan. Tl zënter án la poscibilité da dé jö y despartí de vigni sort de ciomënt che n’ê denant nia: dlungia cartun, papier, spidl y bossi, pón sëgn danter l’ater ince dé jö refodam grou, lignan, ciomënt da tosser o tetrapak - por nen nominé n valgügn. N sorvisc d’öga por la popolaziun. Sëgn á la Junta marora tut la dezijiun da fá n vare inant, chël da tó demez cun la ...
media/k2/galleries/8431/thumbs/MoenaMinoranzaONLINE.jpg
15 de otober 2018

“N Comun no l cogn fèr ùtol o sparagnèr”

Arvanz de aministrazion emportant ma pecia operes realisèdes, n teritorie pech rencurà e servijes schèrsc. La mendranza N Projet per Moena no à aproà l rendicont 2017 critican la capazità gestionèla de la maoranza
L’ùltim Consei de Comun a Moena, stat ai 2 de otober, à vedù maoranza e mendranza en forta descordanza sul rendicont 2017, tant che chesta ùltima à dezidù de no l’aproèr.

L grop consiliar N Projet per Moena te n lonch comunicat à deschiarì la rejons de chesta dezijion.

“L’analisa del rendicont per l 2017 del Comun de Moena portà dant da l’aministrazion ressumèa con i numeres l’atività portèda inant endèna l’an. L’Arvanz de aministrazion l’é de 2.337.921 euro, n resultat da no creer. Se fossa ...
media/k2/galleries/8423/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-11_um_10.32.19.jpg
15 de otober 2018

El curadizo in Son Śuogo

Dute aduna a lourà par el ben de dute. Fei netija su ra monte, da fermà el bosco: algo de bel par ci che arlea besties, ma anche par ci che vive de turismo
Canche el marigo ciama, beśen responde. In Anpezo se vede ancora che ra śente à amor par el so paes, con chera de fei algo, de bete nafré de tenpo e de fadia, par un vantaśo che rua a duto el paes.

Deplù te la edizion dl 12 de otober
media/k2/galleries/8405/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-10_um_11.45.00.jpg
15 de otober 2018

N se damanda dala Provinzia che l’ega vënie data per fé nëif

“Plu ega per fé nëif mpede per fé strom!” Nscila scrij Guido Demetz dla Grupa che se pera contra l Lech sun Frataces.Guido Demetz: “I lëures sal lech da Frataces ie fërms da n ann incà, da coche n possa udëi sun la fotografia.Deplù tla USC stampeda di 12 de utober.
media/k2/galleries/8435/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-12_um_09.19.47.jpg
14 de otober 2018

Rondel por le Supertip a Bornech

La Provinzia á scrit fora i laurs por la costruziun de n rondel söla strada danter San Laurënz y Bornech, tles vijinanzes dl Supertip
I laurs dess mëte man d’aisciöda dl 2019. Le rondel ará n diameter de 28 metri, la strada incëría sará 8 metri leria. Na spana dla strada atuala SP40 lungia 300 metri sará interessada dai laurs. Ince a n marciapisc él gnü ponsé tla proietaziun.
I cosć por la Provinzia sará de 1,4 miliuns Euro. Le Comun da San Laurënz fajará ia les pratiches por l’esproriaziun di terac.

media/k2/galleries/8430/thumbs/ConseiGeneralONLINE.jpg
14 de otober 2018

Aproé l Pian sozièl e chel de Politica linguistica

Enstadì tel Consei general l’é stat prejentà l’atività e i programes porté inant dai Servijes sozio assistenzièi e dai Servijes linguistics de l’istituzion de val
Anter i diesc ponts a l’orden del dì del Consei general chiamà ite en lunesc ai 8 de otober, doi l’é stat chi de maor peis, e più avisa la prejentazion e l’aproazion di documenc che stèsc a fondament de l’azion de doi Servijes emportanc del Comun general de Fascia: chel sozio assistenzièl e chel de la politica linguistica.

I doi documenc é stac aproé da dut l Consei a una zenza discuscions e con paroles de aprijiament, ence da man de componenc de la mendranza, per l lurier portà inant dal ...
media/k2/galleries/8429/thumbs/UniversitONLINE.jpg
14 de otober 2018

Scomenza l’Università te Fascia

L’é temp amò doi dis, fin ai 16 de otober, per se scriver ite a l’Università per la jent de età e del Temp a la leta 
Dò la paussa de l’istà, l’é endò ora de scomenzèr con l percors de formazion de l’Utetd. Chesta scomenzadiva vegn metuda a jir oramai da n muie de egn con bon ejit: defat l’é n muie de persones, soraldut femenes, che tol pèrt vigni an con legreza de emparèr, se formèr e tegnir cef e corp alené. L’Università per la jent de età e del Temp a la leta à carater permanent e la vel portèr inant la formazion e l miorament culturèl de la jent grana e de età che aessa enteresc per problemes sanitères, ...
media/k2/galleries/8421/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-11_um_10.32.34.jpg
14 de otober 2018

I mateze del tempo

Duto contà da 'na fotografia
Gnanche da crede. On abù un setenbre coscì cioudo che anche ra piantes res é śudes fora de testa.

Deplù te la edizion dl 12 de otober
media/k2/galleries/8404/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-10_um_11.39.45.jpg
14 de otober 2018

Defibriladëures per l prim aiut a Urtijëi

Tres na cunlaurazion danter Crëusc Blancia y i Chemuns dl Südtirol iel unì metù su trëi seves cun defibriladëures a Urtijëi. N proiet per la sensiblisazion dl prim aiut, nce per plu segurëza. Sun la fotografia iel da udëi na seva cun defibriladëur iel a Urtijëi sun la promeneda, dan l tunel che va su nchin pra stazion japé de Secëda. Dancà i cunselieres dla Crëusc Blancia (d.m.c.): l cumandant de sezion Luca Avesani, Valentine Dejori y l cumandant de servisc Hermann Delucca.
media/k2/galleries/8441/thumbs/jore_ryanair.jpg
13 de otober 2018

Ryanair müda les regoles

Ciafi zoruch les spëises sce la compagnia de jore straiha le iade? Y ci cufri pón pa ciamó se tó söi jori Ryanair? Informaziuns interessantes incër le joré, dal telegram dla Zentrala di Consumadus Europeica dla Talia.
LE CUFER A MAN SÖI JORI RYANAIR
Dal 1. de novëmber 2018 inant, pó i cliënc dla compagnia irlandeja che n’á nia paié l’imbarcaziun prioritara, ma se tó para sön fligher un n pice cufer a man (de 40x20x25cm); ai messará dé jö - y paié - pro la portina i trolley da 10 kg che an podô denant se tó para te fligher debann. Les condiziuns vel por chi che á aposté dal 1. de setëmber 2018 inant. A che che á aposté dan chësta data, ne i vëgnel nia apliché les condiziuns nöies.

SCE LA COMPAGNIA STRAIHA LE ...
media/k2/galleries/8434/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-12_um_09.10.21.jpg
13 de otober 2018

Strada nöia por la Val d’Ega: Balsan y Fascia plü daimpró

Cun la cuntlujiun dl terzo lot dla modernisaziun dla strada tla Val d’Ega vëgnel ince a se le dé vantaji por i abitanc dla Val de Fascia.
Da Balsan tres la Val d’Ega cina te Fascia. La strada che porta tla Val d’Ega é ince n percurs de coliamënt important danter le Trentin y le Südtirol y ince na trata direta por i ladins dla Val de Fasciache ó arjunje Balsan. Cun la contlujiun di laurs de modernisaziun dla strada él gnü porté a piz insciö un di proiec plü importanc por ci che reverda l’infrastrotöra stradala di ultims agn. Indöt él gnü spartí sö i laurs te trëi loc. I laurs por le pröm y le secundo lot é bele ...
media/k2/galleries/8428/thumbs/HockeyMarcoFelicetti.jpg
13 de otober 2018

Hockey mender, la giacia se fèsc fersa

L’é tacà oramai duc i campionac mendres de hockey, con l Fascia empegnà te vigni categorìa, ence de gra a la colaborazion con l’Hc Alleghe
Con l passèr de la setemenes l’hockey a ciapà a man a man l sgol, con i campionac che é ponté via un dò l’auter. Tel week end anter i 6 e i 7 de otober à tacà via ence i campionac mendres U. 13 e U. 15. Volon donca descorir i prumes resultac del Fascia e chel che speta i picoi Falcons ti dis che vegn.Lejé l’articol con duc i resultac su la Usc nr 40 stampèda ai 12 de otober

media/k2/galleries/8426/thumbs/BalonMichalePezzei.jpg
13 de otober 2018

Chest’outa no la é jita...

I ladins se à lascià fèr jù da la Bolghera
Perder partides desche chesta, l’é dassen da no creer. Contra n aversarie tant schiet da no esser bon de meter ensema cater passajes un dò l’auter, ciapèr n gol l’era jà na desfata, ma ruèr al nonanteisem menut zenza esser bogn de n fèr ite, dalbon l’é n dejaster.

E pissèr che dò nience n menut Gabriele Riz aessa abù l met de portèr sobito i ladins en vantac ge dajan a la partida n’autra direzion ma, soul contra l portier ghest, l se à fat ciapèr da la prescia trajan l balon fora de usc. ...
media/k2/galleries/8420/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-11_um_10.32.43.jpg
13 de otober 2018

Par śuià intrà Anpezo e Millstatt

Và inaante dal 1958 'na bela tradizion, de ca e de là del confin, intrà sport e cultura, parcé che ra crodes no partisce, ma tien aduna
Da sesanta ane 'l é el tennis a tegnì pede Anpezo e Millstatt, in Austria; 'l ea del 1958 canche el paron de un hotel anpezan 'l à vorù scomenzà a se ciatà par śuià, una ota de ca del confin, 'na ota da cher'outra.

Deplù te la edizion dl 12 de otober
media/k2/galleries/8403/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-10_um_11.35.11.jpg
13 de otober 2018

N pëir n Marcià de Segra Sacun

Usanzes te Gherdëina: la festa ie for de lunesc do la segonda dumënia de utober, chëst ann ie nscila l Marcià ai 15. “L lunesc do Segra Sacun vëniel mo al didancuei metù a jì majer marcià dl ann, l Marcià de Segra Sacun: zacan ti cumprova te chësta ucajion i setëures pëires ala rëstles da d’instà. Mo al didancuei ti compra i mutons ala mutans n pëir da n lac, sciche sëni de simpatia.” Chësc scrij Erica Senoner y Pazifica Glück tl blòt liber “Usanzes de Gherdëina”. Sun la fotografia: na jëuna ...
media/k2/galleries/8439/thumbs/FaiONLINE.jpg
12 de otober 2018

A Sèn Jan la Giornèda FAI da d’uton

L Grop de Fascia e Fiem endreza en sabeda ai 13 de otober na raida per descorir la belezes storiches, artistiches, culturèles e religiouses de nosc raion
L Grop FAI de la valèdes de Fascia e Fiem, su envit de la delegazion de Trent, chest an l’à volù endrezèr te Fascia e più avisa sul tegnir del Comun de Sèn Jan, desche zenter de straordenèr enteress sot l profil storich, artistich, cultural e religious, la Giornèda FAI da d’uton 2018, che la é belapontin en program doman, sabeda ai 13 de otober.

L percors, concordà con la delegazion regionèla, à tout sù l’inom de “A la descorida de Sèn Jan” e l perveit na raida sul teritorie per cognoscer la ...
media/k2/galleries/8438/thumbs/TOpWine_ONLINE.jpg
12 de otober 2018

20 egn de Top Wine 2950

En sabeda ai 13 de otober sun Sas Pordoi vegn endò endrezà la degustazion de vins più auta del mond che vegn metuda a jir dal 1999
L’é passà oramai 20 egn da canche, te na ciacolèda informala anter Armin Detone, mai desmentià imprenditor de Cianacei e enlouta vizepresident de la SITC, e l Sommelier Giuliano Cadrobbi, nascea l’idea de endrezèr na degustazion de vins en aut, adertura a beleche 3000 metres, tel Refuge Maria sun Sas Pordoi.

Na pissèda segur originala, che i doi ideatores à de fata concretisà, col sostegn fort de la SITC e de sie president Fiorenzo Perathoner, con la colaborazion de firmes del post travers l ...