media/k2/galleries/7579/thumbs/IMG-20180618-WA0013.jpg
19 de jugn 2018

"La miel da sto an? On ncora n mes per sperà che le af posse laurà"

Na ciacolada co la famea Agostini da Col, che da agn e agn la se dà ju co la produzion de la miel, per capì come che l mat temp de ste stemane passade l abe portà scombussolamenc incia a le af e a le sort de miel che ciaparon da comprà.(De pi su la Usc de vender 22 de jugn)
media/k2/galleries/7578/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-19_um_11.41.20.jpg
19 de jugn 2018

Cursc de ladin a Balsan descëda gran interes

D’otober dl 2017 él sté passa 100 partezipanc che s’á scrit ite por fá n curs de ladin - Cursc por prinzipianc y progredis
Arichimënt personal, imparé da conësce la cultura ladina y se dé jö cun n lingaz nü – chëstes é danter l’ater les motivaziuns di partezipanc y dles partezipantes ai cursc de ladin a Balsan. I cursc vëgn organisá dal Departimënt Educaziun y Cultura ladina a Balsan , en colaboraziun cun le Comun de Balsan y á descedé dër n gran interes pro i todësc y i talians, tan che  al é bele sté dl 2017 indöt 100 che á orü se scrí ite a n curs de ladin. “L’organisaziun de cursc por ...
media/k2/galleries/122/thumbs/6df915a99e5d3e1d0c4292af4a391789.jpg
14 de jugn 2018

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/7569/thumbs/Schermata_2018-06-15_alle_11.31.16.jpg
19 de jugn 2018

Schuhplattler: da Filippo a Samuel, la storia va inant!

La sociazion da Ciampedel compirà prest 40 egn, e per 15 sot la vida de Filippo favé, che ades ge à passà l tempn a Samuel Lazzer. I aon sentui duc doi te na “intervista semiseria”.
Ai 6 de mé tel chèder de la sègra en onor di Sènc Felip e Giacum, ge é stat anunzià a la comunanza che dai 26 de oril i Schuhplattler à mudà president: dò 15 egn Filippo Favé ge à passà la redenes del grop al jon Samuel Lazzer. L’é stat ence l mudament de la canzelistes, à lascià aló Deborah Secchi e chesta encèria é stata touta sù da la jona Federica Davarda.

Filippo Favé l’é encomai anter i “veies” di Schuhplattler che bala, Samuel Lazzer l’é un di jogn che te chisc ultimes egn à portà neva ...
media/k2/galleries/7577/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-18_um_17.26.58.jpg
18 de jugn 2018

Erich Kostner nes á lascé

Le pionier di implanc portamunt y dl turism dl’Alta Badia é mort al’eté de 97 agn.
La storia di lifc dal dovera incá tla Ladinia é liada strentamënter a Erich Kostner. Incö, lönesc da doman ai 18 de jügn 2018, nes ál lascé, al’eté de 97 agn.

Erich Kostner gnará acompagné sön so ultim iade dai familiars y dala comunité en mercui ai 20 de jügn 2018, dales 13:45 da ciasa demez. La mëssa de sopoltöra é dales 14:00 tla dlijia da Corvara.

La Usc di Ladins portará deplü söla vita y söi miric che al s’á fat tla ediziun stampada da en vëndres che vëgn!

media/k2/galleries/7575/thumbs/lenghes.jpg
18 de jugn 2018

Daidede ince os ”Cují speranza”

So Rosemary Nyirumbe dal Uganda á imparé da fá tasces cun lënghes de bossi. Na ert cun chëra che ara ti á dé na prospetiva nöia a n gröm de jones y ëres maltratades. Te Südtirol án coiü adöm 123.000 lënghes, mo l’aziun vá inant cina ala fin dl ann.
”Sewing Hope” - cují speranza. Chësc é l’inom dl proiet metü en pe da so Rosemary Nyirumbe, che é gnüda nominada dal foliet ”Time Magazine” öna dles cënt porsones plü influëntes dla tera. Ci ára pa fat? So mirit é chël da avëi imparé da na ëra filipina sciöche an fej tasces cun lënghes de bossi. Chësta ert - deache insciö pón davëi la tlamé - ára metü man da ti trasmëte a n gröm de ëres jones dl’Uganda. Ëres maltratades, traumatisades y rovinades da na vera zivila de passa vint agn tl paisc ...
18 de jugn 2018

N jëunn de Sëlva mor sun crëp

Na gran desgrazia ie suzeduda n dumënia tl Agordin, sun l Monte Agner. Doi arpizadëures jëuni de Sëlva ie tumei ju. Bernhard Mahlknecht de 27 ani ie mort sun l colp, si cumpani à sëuravivù, y ne n’ie ntant nia plu te pricul de vita, da coche n à audì. La cumenanza de Sëlva, de Gherdëina y dla Ladinia ntiera se strënj ntëur ala familia. Che dut l bon y l bel che Bernard ie stat y à dat vede ite tl lecort, restan inant na prejënza sterscia te familia, cialan da sëurajù, da sëura i crëps che l à ...
media/k2/galleries/7574/thumbs/dolomites-bike-day.jpg
18 de jugn 2018

Temp dles rodes su per i joufs

Siesmile ziclisć per montes y valedes: la seconda edizion dl Di dla Roda tles Dolomites ("Dolomites Bike Day") inier domenia ai 17 de jugn é steda n bel suzes nia demé per l interes y numer de partezipanc. L temp á judé.
Na jorneda de soredl con les temperatures ideales per na pedalada á atrat inier domenia i apascionés dles rodes, en gaujion dla seconda edizion dl Di dla Roda tles Dolomites con i trei joufs de Ciaulonch, Falzares y Valparola, scluc al trafich motorisé.
Les Dolomites sciche scenar sugestif y imprescionant, i colours de creps y pres tla plu bela lum de temperatures y meteo: enscí ne póssel nia mancé la motivazion per se fé na raida sun la roda na domenia de mez jugn.
Cheles y chi dla roda á sul ...
media/k2/galleries/7568/thumbs/Schermata_2018-06-15_alle_11.05.20.jpg
18 de jugn 2018

N auter week-end de garejèdes per l Fascia Bike

Gran resultat per Graziano Degiampietro tel zircuit Südtirol CUP. Descorion ence i etres resultac di atlec de la sociazion
L Fascia Bike Racing Team va inant con sia garejèdes e chesta setemèna i atlec à tout pèrt a does preoes desferentes. Graziano Degiampietro l’é jit inant te sie percors de la Südtirol CUP, coran na proa de four cross, competizion a eliminazion anter 4 bikers su n percors fat de sauc, ostacoi e paraboliches. L’event l’é stat tel Sudtirol al Mikes Bike Park, te la località Ponticino Grosso. Graziano l’é stat bon de serèr sù con n grandiscim resultat, passan l travert te la seconda piaza de sia ...
media/k2/galleries/7547/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-14_um_10.21.51.jpg
18 de jugn 2018

Aeroporto noo, vecia paroles

Un projeto che negun à vedù, par trope laore da fei, inze a Fiames, coscita da daerśe danoo chel inpianto. El pensier de el Comun e de ra Regoles d'Anpezo. Una foula inprometuda, che dute speta. Inpó el cianton 'l é ra noes par ra Olimpiades del 2026
Ce elo drio a suzede par 'l aeroporto de Fiames, in Anpezo? Ce salo el comun, da contà a ra śente? A domandà duto chesto 'l é "Cortina presente e futuro" e grupo pi pizo ine 'l consilio de comun, dapò che el capocomun Gianpietro Ghedina Crepo 'l à dito algo de noo: «Inze el dossier de ra candidatura Cortina Dolomiti par ra Olimpiades del 2016 'l é scrito che se fajarà algo de outro su chera pista de Fiames».

Deplù te la edizion dl 15 de jugn
media/k2/galleries/7564/thumbs/ski_college.jpg
17 de jugn 2018

Premiazion di atlec del “Ski & Ice College”

Gran sodesfazions anter i atlec-studenc de la Scola Ladina de Fascia
Anter notes de la fin de l’an e l temp di ejames de matura che se arvejina semper più, la Scola Ladina de Fascia à volù premièr i studenc del “Ski & Ice College” che aboncont i se à fat lèrga anter i miores atlec taliegn via per la sajon sportiva 2017-2018. N apuntament che vigni an, aló da la Sorastanza de la Scola a Sèn Jan, bina ensema i atlec-studenc e duc i tecnics che ge stèsc dò, ge dajan luster e palesan i resultac che é stac arjonc.

Tiziano Mellarini, assessor provinzièl a la ...
media/k2/galleries/7556/thumbs/conzert_musiga-sanciascian.jpg
17 de jugn 2018

Les melodies d’aisciöda a San Ciascian

Ince en chësc ann á la Müjiga da San Ciascian invié a so conzert tradizional. Diplom d’onur a trëi mëmbri dla uniun
En sabeda ai 2 de jügn éra stada tan inant: dales 20:30 s’á implí le salf dles manifestaziuns dla Ciasa dles Uniuns J.B. Rinna. Cun gran plajëi á la müjiga, cun so dirighënt nü Giuliano Federa, podü saludé n salf de jënt, parënc, amisc, jënt da San Ciascian sciöche ince jënt n pü’ da vigni paisc dla valada, mo suradöt ince autorités y personalités sciöche l’ombolt dl comun de Badia Iaco Frenademetz, l’assessur de comun Thomas Pescollderungg, le presidënt dl raiun dles musighes da Bornech Johann ...
media/k2/galleries/7545/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-14_um_10.22.04.jpg
17 de jugn 2018

Da caminà segure par i troes de ra val

Un troi, un tizon, 'na beguzera da netà fora, da taià śo un barancio, toi fora un sas, netà 'na sarela: duto śoa, duto poia pede, par mantegn polito chesto gran valor de ra nostra val, par ra nostra śente e i foreste
De poche che i ea, noma de undesc, i vorentie de ra sezion de Anpezo del Club alpin talian i é śude adora a fei tre scuadres, da se bete a lourà, par netà fora e comedà calche troi de ra val, par ra śornada de ousciuda che i fesc ogni an; i se ciatarà danoo canche sarà d'outon, ai 29 de setenbre, da moe danoo, fosc depì de sta ota.

Deplù te la edizion dl 15 de jugn
media/k2/galleries/7571/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-16_um_17.48.13.jpg
16 de jugn 2018

“L Masterplan dan ai uedli”

La minonga dl  ambolt de Sëlva Roland Demetz n con’ dla regulamentazion dl trafich su per i jëufs Jëufs - L ambolt de Sëlva Roland Demetz dij che per Sëlva se tràtel, tl cajo cuncret dla regulamentazion dl trafich ntan n valguna enes d’instà, de na scumenciadiva dl Chemun de Sëlva, che à bele doi deliberes che dà dant de ce viers che n uel jì, cun n regulamënt dl trafich di jëufs fat bele tl ann 2010 y n’autra delibera mo dant. Pona iel n Masterplan, cun referimënt a na nrescida dl’Eurac, ...
media/k2/galleries/7563/thumbs/IMG_5492.jpg
16 de jugn 2018

Cianacei, sabeda ecologica

Na dì per stravardèr noscia Val
En sabeda ai 9 de jugn l’é stat endrezà via dal “Canazei Events” na dì en cont de l’ecologìa, per smaorèr l sentiment e l spirit a respet de la natura e de l’ambient.

L’é encomai egn che chesta scomenzadiva vegn endrezèda, doventan ti egn n apuntament fis tel calandèr de la manifestazions de Cianacei, con chela de neteèr no demò l paìsc ma ence dut l raion entornvìa dai jouves de Sela, Pordoi e Fedaa.

Sveiarin da bonora per la jent che a dezidù de tor pèrt a chesta scomenzadiva e che se à binà ...
media/k2/galleries/7555/thumbs/Tennis-ladinia_2.jpg
16 de jugn 2018

Dis de suzes por le ASV TC Ladinia

Dan otedé, tla findledema, á i atlec badioc tut pert a deplü turniers, portan a ciasa ince tröpes devëntes
A Urtijëi él sté le pröm turnier VSS, olache Feichter Lena, Zöschg Jasmine y Zöschg Steven á tut pert tles categories desvalies. Lena y Steven á soghé tla categoria Under 18 y Jasmine tla categoria Under 13. Düc trëi i atlec badioc á davagné te süa categoria.

La pröma fasa dla categoria D4 dla Copa Italia masculina y feminina s’á stlüt jö cun chësta findledema. Tla categoria D4 masculina á soghé: Dallapiazza Fabio, Dallapiazza Simone, Dallapiazza Kilian, Dallapiazza Renzo, Irsara Dylan y ...
media/k2/galleries/7544/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-14_um_10.22.24.jpg
16 de jugn 2018

R'informatica sui banche e in ciaśa

Ancuoi se pó dorà outre strumente, atreze diverse, par inparà. Un projeto del ministero, dià dal comun, portà inaante da alcuante profesore e maestre, aduna co i pizete e co i so jenitore. Ma resta el valor pi gran: chel de inparà, de saé, ignante de dorà ra machines
El ciaśamento 'l é vecio, ma de inze vive algo de noo: inze ra scora popolares Duca d'Aosta i dora da alcuante ane computer, videoproiezion, conescion internet, tablet e smatphone, da fei lezion.

Deplù te la edizion dl 15 de jugn
media/k2/galleries/7542/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-14_um_10.15.23.jpg
16 de jugn 2018

Ierba e visclam al ecozenter

Dal 4 de jugn l'é piada via ence al ecozenter da Renac la regoiësta del refudam vegetal che ven da pichi laour per neté su dintourn cesa come ierba e visclam. Per lege defati, ence se se trata de materiai che se desfèsc, chisc i no po' ester smazei entourn e lascei arbandonei ntel ambient.

Deplù te la edizion dl 15 de jugn
media/k2/galleries/7565/thumbs/Foto_Coralina_di_Gnosca_RGB.jpg
15 de jugn 2018

Cianties a Maria e cianties de l’ènema da Sèn Vit

Chest fin de setemèna rua n renomà cor de eles, “La Coralina de Gnosca”, che ciantarà a Vich en sabeda sera. En domenia la messa de la sègra te gejia de Sènt’Ugèna
En ocajion de la Sègra de Sèn Vit, en sàbeda ai 16 de jugn da les 9 da sera te la sala de comun a Vich, per endrez de la Pro Loco de Vich e de l’Istitut Cultural Ladin, se tegnarà l conzert “Canti a Maria e Canti dell’anima” de la “La Coralina di Gnosca” (Svizra).

L cor de eles, metù sù jà del 1980, l’é ret da una de la fondadores, Francesca Gianoni, e l portarà dant n repertorie che tol ite tant la mùsega sacra, con toc de Haydn, Brahms, Saint Säens e Massenet, che chela profana, metan donca ...
media/k2/galleries/7570/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-12_um_10.02.23.jpg
15 de jugn 2018

Tonino va n pension

“Ma cie fajons’a zënza té, Tonino?” - Nscila truep sculeies, truep nsenianc dl Lizeum d’Ert de Urtijëi, canche Francesco “Tonino” Caterisano jiva n pension, dan n valgun dis. Mpue’, ma propi mé mpue’ l ài dit per maniera, ajache se nmaginé l Lizeum d’Ert zënza Tonino Caterisano ie propi zeche de rie  A Tonino: de gra, dut l bon y ad multos annos: nstadì ie Francesco “Tonino” Caterisano jit n pension. Na vita per l lëur, la scola, per l sport ma dantaldut per si familia, de ot mutons! ...