media/k2/galleries/5383/thumbs/aBildschirmfoto_2017-07-26_um_12.12.17.jpg
26 de messel 2017

Ert tl desert

Morvëies y richëzes nia da crëie tl museum Savitzky a Nukus tl Caracalpacstan/Uzbechistan.
La coleziun Savitzky tol ite 90.000 operes d’ert dla avant garde ruscia da do la Pröma Vera incá. Tla ediziun de La Usc di Ladins da en vëndres saral da lí do deplü. Le redadú Iaco Rigo é sté söl post y á vijité le museum a Nukus, che ciafará lapró te val’ mëisc (baié vëgnel de setëmber 2017) dui frabicac nüs por amplié fora la lerch espositiva.

media/k2/galleries/5384/thumbs/samarcanda_medresa.jpg
26 de messel 2017

Rëgn de mile y na nöt

L’Uzbechistan, söl „tru dla sëda“, á morvëies culturales, artistiches y architetoniches straordinares da mostré. Y na storia de concuistes, migraziuns y lingac intravaiada. Vigni aspet desferënt costruësc n mosaich nobl desco chi de teracöta che an vëiga söles falzades dles medreses.
La reportaja é da lí do tla ediziun de La Usc di Ladins stampada che vëgn. Cun impresciuns fotografiches.

media/k2/galleries/122/thumbs/c24105ca0385a5dee2aa7d1c38ae645c.jpg
21 de messel 2017

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/5382/thumbs/Vito_Weiss_mostra.jpg
26 de messel 2017

Da la “Lia Krepes Vajolet” al Socors sa mont

L grop de Socors del Zenter Fascia à endrezà na mostra te la Torn de Vich che vegn inaudèda anché domesdì. Vito Weiss ne conta de si recorc di prumes socorsc su per nesc crepes.
Te la Torn de Vich, vejin a la forenadoa de Ciampedìe, l grop de Socors sa mont del Zenter Fascia con a cef l capogrop Agostino Pederiva, à endrezà na bela esposizion de materièi, fotografìes, documenc e mondures veies e en doura aldidanché, che testimoniea l’atività de chest grop da canche l’é nasciù con l’inom de “Lia Krepes Vajolet”. La mostra vegn inaudèda anché, mercol ai 26 de messèl da les 15.30, a la prejenza de l’ombolt de Vich Leopoldo Rizzi e del General Paolo Fabbri de la Brigata ...
media/k2/galleries/5381/thumbs/DSCN5720.jpg
26 de messel 2017

Sarada per dut istà la Strada de la Vena

N provediment deziso dai doi comugn de Fodom e Col per garantì la sigureza de la jent e dei lauranc.
Se fin davant calche stemana duc i apassionai de roda i zafiava a jì ncora su la Strada da la Vena, dal 21 de luio chest no l é pi inconsentì. Nte na ordinanza dada fora dal comun da Col se liez difati che per inconsentì ai lauranc de la Cadore Asfalti de jì navant al sigur con suo laor de sistemazion del toch de strada che se ciata sul comun de Col, l toch da Ru fin al confin col comun da Fodom l restarà sarà per chi che và a pe, per chi da le rode e per duc chi che và con moto o auter mezi da ...
media/k2/galleries/5380/thumbs/Bildschirmfoto_2017-07-25_um_11.47.26.jpg
25 de messel 2017

Incuntades cun na laurs, regoles de comportamënt

Tigní i cians ala corda. Chësta é öna dles regoles plü importantes sce an ess da incunté na laurs, recorda l’Ofize Ciacia y pëscia.
La Provinzia de Balsan recorda do l’incuntada de na laurs cun na porsona gnüda a se le dé chisc dis tl Trentin l’importanza de n valgönes regoles fondamentales sce an ess da incunté na laurs. “Dantadöt sarál ince de importanza fondamentala da capí ci che al é sozedü avisa tles vijinanzes dl lech de Tergalgo, por fá a na manira da evité situaziuns prigoroses tl dagní”, dij le diretur dl ofize dla ciacia Luigi Spagnolli. A vigni moda, deache la porsona ferida ê acompaganda da n cian, él l’Ofize ...
media/k2/galleries/5379/thumbs/a20170724_221005.jpg
25 de messel 2017

Antervoisis: usc da corusc

Le cor jonil moscedé Antervoisis d’Antermëia sot la direziun de Sara Forer á trasmetü n conzert rich de varieté culturala y contegnü. Tröpes les emoziuns y contënt le publich da daimpró y dalunc.
Le conzert dl cor Antervoisis insëra, lönesc ai 24 de messé, tla palestra d’Antermëia, á spanü fora danter le salf plëgn de jënt ispiraziuns da plü perts dl monn: dal’America al’Europa, dai Paisc Todësc ales vals ladines y grijones. Bun le livel dl cianté adöm y acordé, beles les usc, da laldé la pasciun y ligrëza dl grup.

Deplü tla ediziun stampada de La Usc dl vëndres che vëgn!
25 de messel 2017

Unità e recognosciment per i ladins tel Statut

La Consulta de la PAT per l Statut spezièl de Autonomìa se à binà chisc dis passé per la audizions e per l laboratorie su la mendranzes. Fernando Brunel à portà dant n document de l’Union di Ladins

Da pech l’é stat dat fora l document, lurà fora da la Convenzion de la Provinzia de Busan, per la revijion del Statut de Autonomìa. N document che, descheche se à podù lejer ence sui ultimes numeres de La Usc, l’à soscedà comenc critiches tel mond ladin. A chisc comenc se jonta apede ence l president de l’Union di Ladins de Fascia, Fernando Brunel. “L document de la Convenzion no tol en conscidrazion la domana de unità di ladins e nience la costion de Soramont - disc Brunel. Ence la domana de ...
media/k2/galleries/5367/thumbs/Bildschirmfoto_2017-07-20_um_09.37.13.jpg
24 de messel 2017

Longega Dessora ê n zënter

Bele i romans savô che la strada ogâ por lié i paisc, por alisiré l'ativité dl comerz y por porté i passanc da n post al ater. Les pedies che ai á lasce a San Laurënz desmostra che ai menâ a bun termo sües operes. Al sará dessigü sté laurs ch'é stá de ispiraziun por ci che é gnü fat dedô. La strada che condujô da San Laurënz tla Val Badia incër i agn dl 1700 passâ da Sares ite Peraforada Dessora cina ala sënta tl pice zënter dal Festl a Longega Dessora, olache al ê na ostaria y na stala por i ...
24 de messel 2017

L mur de le Dolomiti

Se fosse demà valch che toca, che à da ester per motivaziogn de natura ambiental, l provediment che pervede de sarà per calche di de luio e agosto l jof del Sela l podarave ester metù via nten cuater e cuater ot come una de le stupidade de sto istà 2017. Cale autre parole duorà per n provediment cussì fora de dute le rejogn per come che l é stà pensà, metù a jì nten vede e no vede, cussì difizile da capì se l posse joà o manco? Difati sarà n jof dolomitico per ciatà na soluzion al problema del ...
24 de messel 2017

Festes y segra a Urtijëi

Cun la segra d'Urtijëi ie ntant finedes via la majera festes dl luech. Bel iel stat che truepa jënt y lies cun si bela troht se à dat ca y fat pea pra la festes de dlieja, fajan pea pra la pruzescion y la funzions, tenian aut nsci nosc valor cristian cun si cultura y tradizion.Mé sciot che chësta doi robes, cultura y tradizion, ne vën tan nia sentides y vën iniuredes dai majeri raprejentanc de chemun. Stlet ejëmpl nce per i jëuni, nia da se fé marueia che ëi se stënta nsci a fé pea. Bel fóssel ...
media/k2/galleries/5364/thumbs/Bildschirmfoto_2017-07-20_um_09.29.07.jpg
24 de messel 2017

ACD Val Badia Summer Camp

Mitans y mituns á podü aprofondí so savëi tl jüch al palé, en gaujiun de döes edemes deboriada cun l'alenadú profescionist Carlo Tebi. Ince acompagnadus y alenadus á ciafé consëis d'öga
"Porté la partida tl alenamënt", chësc ê le fin dl proiet metü da jí dal ACD Val Badia tles ultimes döes edemes, söl ciamp dal sport a La Ila.

Deplù te la edizion dl 21 de messel
media/k2/galleries/5361/thumbs/Bildschirmfoto_2017-07-20_um_09.19.59.jpg
24 de messel 2017

Neva ambulanza e neva mondura te Crousc Biencia

Te caserma de Cianacei enstadì l'é stat la benediscion del nef meso de socors e la neva mondura più tecnica e sorida
Aane jà anunzià su La Usc di Ladins chisc meisc passé che la Crousc Biencia de Cianacei la era stata bona de comprèr ite n nef meso per l socors. Enben ades la medema Sociazion, che tol ite 55 volontadives e 17 dependenc, l'à volù rengrazièr a na vida ofiziala duc chi che à dat na man te na zerimonia publica stata en sabeda ai 15 de messèl tedant al garasc del Zenter de Protezion Zivila de Cianacei (ló da Pènt de la Roa).

Deplù te la edizion dl 21 de messel
media/k2/galleries/5358/thumbs/Bildschirmfoto_2017-07-20_um_09.10.27.jpg
24 de messel 2017

Outre sode par i Canpionate del mondo de schie

El ministro del sport el rua in Anpezo par contà cemodo che se podarà dorà outre 40 milio de euro, da fei i laore par Cortina 2021. El governo talian bete un comisarioad acta, da i tende a chi laore. Ra Fondazion r'é inze man al presidente Alessandro Benetton e a 'l aministrator Paolo Nicoletti. Par el Comun de Anpezo 'l é el capocomun Gianpietro Ghedina Crepo
Par dorà polito chi outre 40 milioi de euro che 'l à dà par i Canpionate del mondo de schie del 2021 in Anpezo, el governo talian 'l à betù el comisario ad acta Valerio Luigi Sant'Andrea.

Deplù te la edizion dl 21 de messel
media/k2/galleries/5355/thumbs/Bildschirmfoto_2017-07-20_um_09.01.49.jpg
24 de messel 2017

Vijita de gheologs dala Cina tl Museum Gherdëina

Nce chëst ann, per l segondo iede, àn n sada dl'ena passeda ai 15 de lugio pudù ti dé l bënunì tl Museum Gherdëina a na grupa de 25 studënc de geologia dla Peking University PKU, ruvei adalerch per na escurscion didatica de plu dis tla Dolomites
Do la vijita ala sezions de geologia, ert y storia dl Museum de Gherdëina, à la grupa mo pudù se goder dan la Cësa di Ladins i bai poluleres purtei dant dala Grupa de Bal Populer de Santa Cristina y Sëlva.

Deplù te la edizion dl 21 de messel
media/k2/galleries/5377/thumbs/Giuseppe_Detomas.jpg
23 de messel 2017

Serf resservares per la neif programèda

L Consei de la Provinzia de Trent à aproà la mozion portèda dant dal Conseier ladin Giuseppe Detomas

Te la sentèda del Consei provinzièl de mèrtesc ai 18 de messèl l’é stat tout dant na proponeta de mozion portèda dant dal conseier ladin Giuseppe Detomas, che revèrda la realisazion de resservares de èga per didèr la produzion de neif programèda che posse arsegurèr portoes da schi ben enjigné.

Te sia mozion Detomas pea via da la conscidrazion de l’emportanza fondamentèla abuda ti ùltimes egn de la neif programèda per poder arsegurèr na bona sajon turistica da d’invern, motor de duta l’economìa ...
media/k2/galleries/5363/thumbs/Bildschirmfoto_2017-07-20_um_09.28.55.jpg
23 de messel 2017

Gherdëina pra lech

Nce mpue' de Gherdëina iel stat pra la garejeda pra l Lech dl Reschen. Pra la 18ejima edizion dla garejeda à nce fat pea cin' atlec dla grupa Gherdëina Runners
L talian Emanuele Repetto y l'atleta dla Gran Bretania Emmie Collinge à venciù n sada ai 15 de lugio la 18ejima edizion dla garejeda dl Reschensee. L'atleta de Camoglia tla Liguria à venciù chësta edizion cun n tëmp de 49.33 mënuc a sauté i 15,3 km.

Deplù te la edizion dl 21 de messel
media/k2/galleries/5357/thumbs/Bildschirmfoto_2017-07-20_um_09.10.34.jpg
23 de messel 2017

Ra farata de ra Dolomites

Diesc ane de laoro, par un projeto de pasa 700 milioi de euro, intrà Calalzo de Cadore e Anpezo, che el pasarà par ra Val de ra Boite o sedenò par ra Val de 'l Ansiei, in Auronzo, con chera de ruà a se tacà a ra farata de ra Pustertal, a Toblach o sedenò a Bruneck. Ades tocia a i capecomun dezide de ce ver pasà
«Chel che ve porton ancuoi el mostra che chesto no n'é un insogno, par nośoutre; ra Rejon Veneto r'é drio a lourà dasen, par chesto projeto, dapò che s'à firmà chera carta, de febraro del 2016, in Anpezo, aduna col ministro Graziano Delrio e con Arno Kompatcher, el presidente de ra Provinzia de Bolzan. Da inalora no son pi stade ferme e ancuoi ve mostron chiste doi projete, par zerne chel che pensà see meo, de gran vantaśo par duta ra provinzia de Belun».

Deplù te la edizion dl 21 de messel
media/k2/galleries/5354/thumbs/Bildschirmfoto_2017-07-20_um_09.01.38.jpg
23 de messel 2017

La Madona de Fatima te Gherdëina

Nëus jon deberieda cun la Madona de Fatima tres nosta pluanies. Sn. Digan Vijo Pitscheider: "Perian y festejan ulons sentì che la Madona ie danter nëus!"
Da coche conta Sn. Digan Vijo Pitscheider "fova da na oma unida l'idea de cialé che la statua dla Madona de Fatima ruve tl ann 2017 - avisa cënt ani do la cumparizion-, tla pluanies de Gherdëina.

Deplù te la edizion dl 21 de messel
media/k2/galleries/5376/thumbs/DSCN5687.jpg
22 de messel 2017

Spade da dut l mondo al Ciastel de Andrac

Bela la mostra davarta incuoi al ciastel de Andrac (e che la restarà da vede per dut istà) che co na serie de dessegn e foto la conta de ulache se ciata in giro per l mondo dute le spade laurade dai mastri spadai de Belum e S. Giustuna ntel 1500 col far che ruava ju da le miniere del Fursil. Dal gran laor de inressida che na trentina de jovegn de le mejane del I.C. Rodari de S. Giustina i à fat con suoi professor l é vegnù fora na bela ricostruzion de chel che l'eva l laor nte le fujine da ...