media/k2/galleries/25076/thumbs/Alpine_Butterfly_Mont_Vich_2023.jpg
29 de setember 2023

L Pavel da Mont à sgolà per l autism

La sociazion Bambi e la coprativa sozièla Spazio Tempo à endrezà la terza edizion de Alpine Butterfly, l projet per families de bec con desturbes de autism.
Ence chest an n grop de bec con desturbes de autism à podù se passèr dotrei dis sa mont anter jeghes, raides e momenc de condivijion. Dut chest de gra a la Sociazion Bambi e la Coprativa sozièla Spazio Tempo che à endrezà la terza edizion de Alpine Butterfly, n projet che se cruzia de ge fèr troèr a chisc bec e sia families l ambient adatà a si besegnes. 

De gra a na rei de sostegnidores de Fascia e foravia, l Pavel da Mont à portà sun sia ales 8 families con 9 bec autistics per passèr na ...
media/k2/galleries/25075/thumbs/Azet_tendon_Bassetti_Svitlana.jpg
29 de setember 2023

Na cèsa per stèr ben te noscia comunanza

La setemèna del azet met dant n muie de scomenzadives te duta la Region e ence te Fascia.
Dai 30 de setember ai 8 de otober te dut l Trentin Südtirol se dejouc la 9^ edizion de la Setemèna del Azet, con passa 70 evenc e autra scomenzadives te duta la region.

Chest an l tem l é la cèsa, che tropes no i troa percheche i vegn da dalonc, i à problemes economics o personèi, o percheche istituzions, politica e comunanza no tol dezijions ascortes. Coscì nesc joegn i cogn se n jir fora de val e aon cèses de foresć serèdes diesc meisc al an.

Ma ‘cèsa’ no vel dir demò frabicat, l é dut chel che ...
media/k2/galleries/25070/thumbs/Bildschirmfoto_2023-09-28_um_11.05.45.jpg
29 de setember 2023

Proa di Destudafuech tl bosch de Resciesa

Duman sada ai 30 de setëmber uniràl fat na majera proa sun Resciesa cun la grupes di Destudafuech de duta Gherdëina
Per vester njeniei sce l ëssa da vester n meldefuech tl bosch de Resciesa, n raion scialdi zite, uniràl duman n sada ai 30 de setëmber fat na majera proa di Destudafuech cun duta la grupes de Gherdëina y l aiut dl joler. La proa ie unida data pro dal Ispetorat furestel de Persenon.


USC
media/k2/galleries/25072/thumbs/Fascia_Balon_Luca_Trottner.jpg
29 de setember 2023

L Fascia vadagna n pont al Cotura

La squadra fasciana à troà la parità al ultim contra l Mezzocorona col gol de Luca Trottner.
N auter pont per l Fascia de gra a la parità otegnuda contra l Mezzocorona. 

Ti prumes menuc de la endesfida l é l ciamp che à la venta, zenza che una de le doi squadre fosse bone de aer la soramessa su l’autra. 

Al 15’ menut rua la pruma ocajion de la partida con Massimo Lorenz de Meca che sauta n om e l trasc te mez a l’area de rigor l balon, che l rua sui pie de Alessandro Crepaz. L joen da Rèba l tira te usc, ma l portier ghest salva la rei co na gran parada. 

I fascegn tegn ...
media/k2/galleries/25061/thumbs/Bildschirmfoto_2023-09-28_um_10.57.19.jpg
29 de setember 2023

L marcià tradiziunel de San Matie

N juebia dl'ena passeda iel stat l Marcià de San Matie a Urtijëi. Ti on damandà al prim zitadin Tobia Moroder ciun che sibe l rodul de chësc marcià tradiziunel per l luech y per la cumenanza
L Marcià de San Matie ie chël marcià de Urtijëi danter la fin dla sajon auta dl turism da d’instà y la festa dl Marcià de Segra Sacun, bonamënter la majera festa dl luech.

L articul tla edizion nueva de ncuei vënderdi ai 29 de setëmber de La Usc di Ladins.

Bruno Maruca
media/k2/galleries/25037/thumbs/51_-_Maso_Bosc_da_Plan_freddy_planinschek.jpg
29 de setember 2023

Danter nezescité y pasciun. La gran ligrëza de Giuvani Crazzolara

En chësc de de festa ti é le recort jü a Giuvani Crazzolara, patrun dl lüch Bosch da Plan, che â cun ligrëza y gran pasciun tigní le taur por döta la valada, sostignan la cultura dl zidlamënt che é tla Val Badia tres ciamó via
70 agn él ca che Giuvani Crazzolara, pere de Elisabeth Crazzolara fomena de Richard Miribung, á surantut la staziun da lascé pro i ciavai söl lüch da Bosch da Plan. Ailó n’â Giuvani gnanca ciamó arjunt la majera eté. »Süa pasciun por i ciavai haflingher ê dër grana. Al fistidiâ dassënn por podëi ti dé döt al ciaval, ci che al â debojëgn laoran por podëi le manti­gní. Por mirit de mi om Richard y dla colaboraziun lungia cun l’Uniun di zidladus de haflingher éra spo jüda da mantigní inant la ...
media/k2/galleries/25058/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
29 de setember 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 29 de setember 2023
Marcià bio y local
N sada ai 7 de utober danmesdì sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi
La Lia per Natura y Usanzes mët a jì n sada ai 7 de utober, dala nuef danmesdì inant, l marcià bio y local sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi. Pra i stonc uniràl pità spëises y prudoc bio y di paures da tlo, coche craut fat nstës, sofc, café, té y vin, pan frësch y dëuciaries fates ncësa. L unirà nce pratà de bona castanies.
La Lia per Natura y Usanzes se ncunforta sun vosc unì!
 
 
Y śën?
...
media/k2/galleries/25056/thumbs/Bildschirmfoto_2023-09-28_um_08.30.23.jpg
29 de setember 2023

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz
media/k2/galleries/25057/thumbs/CieCanUla.jpg
29 de setember 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 29 de setember 2023
Referac
02.10.
Artrosa y osteoporosa – vára ince da fá val’ zënza medejines?
Chësc é le titul dl referat cun Pepi Costner, che vëgn tigní en lönesc ai 2 d’otober dales 20:00, te salf de calonia a Corvara. Organisaziun: Consëi de Formaziun Corvara.

04.10.

Dependënza mët man tl’infanzia
»Sucht beginnt im Kindesalter«: referat cun Edmund Senoner dl zënter Bad Bachgart, tl zënter Saj.un a La Ila, en mercui ai 4 d’otober dales 19:30. Le psicologh Edmund Senoner porvará da respogne a chëstes domandes: ci ...
29 de setember 2023

Comentar de pruma

Mujiga àuden cun la pel
de Elisabeth Kostner

Tan de iedesc es’a menà su la mujiga ntan che te furnoves cun l auto, ciantan pea sciche sce te fosses a n gran cunzert? Te ie pa datrai regors ju na legrima per la massela, canche te es audì na ciantia che te ie jita tan sot, che la te strenjova l cuer? Te lecordes’a mo la usc fina de ti oma che te nanova tl suenn? Y ne n’esa mo mei ciantà te bani tan adaut che n te audiva nchin sun streda?
La mujiga ne n’àuden nia mé cun la urëdles, ma n la sënt cun dut l corp. Ce pensier ...
media/k2/galleries/25045/thumbs/close-up-bowling-balls.jpg
29 de setember 2023

"Aih ci bot!"

Le campionat é pié ia cun le dër vare por le Mareo che soga tla Classa C–Ost
Tles chidlares da Runcac a Al Plan él gnü soghé dan otedé ai 23 de setëmber 2023 la pröma partida dla sajun nöia de campionat amatorial dl chidlé por le Mareo. La partida danter Kiens II y le Mareo á doré döes ores y é stada positiiva por le Mareo che á davagné 6 punc cuntra 2.
Le miú chidladú dl Mareo, y de döt le match, é sté Christian Ties cun 538 chidli rosedá.

Liede inant deplü tla ediziun de La Usc di Ladins gnüda fora incö!
media/k2/galleries/25051/thumbs/Bildschirmfoto_2023-09-28_um_10.01.28.jpg
29 de setember 2023

Plataforma por arsí nöia a Porsenú

L’Autostrada dl Prener Spa á lascé fá dlungia la A22 a Porsenú na plataforma d’arsí por i jolers de emergënza. La strotöra ti é gnüda surandada ofizialmënter ala Aziënda sanitara dl Südtirol
Cun i laurs de dortoraziun al Ospedal da Porsenú á le Pelikan2 messü arsí cina dan da püch a Toblach.
Sëgn ál ciafé indô dlungia al Ospedal a Porsenú na süa lerch da arsí y operé.
media/k2/galleries/25050/thumbs/1_Benediscion_Mesi_studafech_grana.jpg
28 de setember 2023

Mesi e persones per noscia segureza

A Poza l é stat benedì la neva autobot e la neva autoscèla, ma amò dant la persones che se dèsc ju ti Studafech e te duc i gropes de socors, la protezion zivila e orden publich.
I à defilà ju per duta strèda de Meida, bie fornii de fiores e compagné dai Studafech de duta Fascia con sia mondura da festa, ensema con la Musega de Poza, la autoritèdes e i mesi storics rué da Levico. I prumes protagonisć en domenia ai 24 de setember l é stat na autobot e na autoscèla, mesi de gran valor (anter duc doi zirca 1 milion e 300 mile euro) che da vèlch meis i é rué te la caserma de protezion zivila de Vac e che apontin en domenia i à abù sie batum ofizial.

Dedant a la caserma ...
media/k2/galleries/25041/thumbs/simboi_litazions_2023.jpg
28 de setember 2023

I candidac de val per la litazions di 22 de otober

Per la litazions tel Trentin se met dant set candidac per l’encèria de President. La doi listes fascènes: "Fassa" a sostegn de Maurizio Fugatti e "Fascegn" a sostegn de Francesco Valduga. 
En dut i é set i candidac per l’encèria de President de la Provinzia de Trent che se à metù dant per la litazions dai 22 de otober. En lunesc ai 25 de setember l é stat fat l’estrazion del orden di candidac president e del orden de la listes coleèdes ai candidac per dezider la posizion su la zedoles litèles e l tabelon moscia tel orden chisc inomes: 1. Maurizio Fugatti de la Lega; 2. Alex Marini del Movimento 5 Stelle; 3. Francesco Valduga per Alleanza Democratica e Autonomista; 4. Filippo ...
media/k2/galleries/25073/thumbs/laurs_longega-furcia.jpg
28 de setember 2023

Laurs por rofá i danns dal bur’ tëmp

I danns dl burt tëmp dl ann passé se damana chisc intervënc. I laurs de costruziun di mürs sön ur de strada danter Longega y le ju de Furcia vá inant
Sön la Strada Provinziala 43, danter Longega y le ju de Furcia, éson tl laur da rofá i mürs de strada. “A chësta moda portunse ite plü segurëza y se parun dai danns di temporai”, dij l’assessur provinzial Daniel Alfreider.
Sön inciaria y sot la direziun dl Sorvisc Strades vëgnel fat sö mürs nüs te plü posć dla Strada Provinziala n° 43 danter Longega y le Ju de Furcia. Chësc, por garantí na majera segurté.
“Ara vá debojëgn de chisc intervënc a gauja di danns dai temporai di ultims mëisc. I messun ...
media/k2/galleries/25063/thumbs/Bildschirmfoto_2023-09-28_um_10.59.02.jpg
28 de setember 2023

N’ena de proes cun l dirighënt sudafrican Christo Burger

Christo Burger, n prufesciunist de livel aut tl ciamp dla mujiga, ie unit te Gherdëina per lauré cun la ciantarines dl Ladinia Women's Chorus ti dajan inant si savëi y ti judan a se miuré
Per l Ladinia Women’s Chorus, l cor de ëiles de Gherdëina, ie chëst’ena stata n’ena particulera y da stramp mpurtanta. N’ena te chëla che la ciantarines à pudù mparé truepa cosses nueves che reverda l cianté, scuvierjer capaziteies persuneles nueves y crëscer mujigalmënter. Chësc de gra al dirighënt Christo Burger, che ie unit aposta dal Sudafrica per lauré cun l cor, ti dajan inant si savëi y ti judan a se miuré.

L articul tla edizion nueva de La Usc di Ladins.

Sara Senoner
media/k2/galleries/25059/thumbs/Bildschirmfoto_2023-09-28_um_10.50.57.jpg
28 de setember 2023

Prim juesc tla Alps Hockey League y prim resultac

Passeda la prima ena dla sajon nueva pòssen bele tré na prima pitla rissa. L Cortina y l Fascia à scumencià chësc campiunat miec che l Gherdëina. Aldò di respunsabli saràl inò n campiunat scialdi valivà ora ulache n messerà cumbater pra uni juech y contra uni scuadra dajan l 110%
L articul tla edizion nueva de duman vënderdi ai 29 de setëmber de La Usc di Ladins.

SPM
media/k2/galleries/25036/thumbs/lisl.jpg
28 de setember 2023

Festa por i 70 agn söl lüch Bosch da Plan

Iniann indô s’á tigní la borjada di polerins, organisada anualmënter dal’Uniun di zidladus de haflingher Südtirol söl lüch Bosch da Plan, olache al é cun ligrëza gnü festejé i 70 agn de compliann dla manifestaziun, recordan na figöra tle por le zidlamënt de haflingehr tla Val Badia: Giuvani Crazzolara
Sciöche dal 1953 incá, s’á en chësc ann indô desfiré söl lüch Bosch da Plan a La Ila en sabeda ai 23 de setëmber la borjada di polerins nasciüs d’aisciöda 2023. Chësc avenimënt, che chërda vigni ann adalerch plü y plü zidladus de haflingher y norics, ince da fora dla valada, á podü festejé n bel travert: 70 agn él ca che al ê gnü metü sö söl lüch Bosch da Plan la staziun da lascé pro cun le taur, tigní dala familia Crazzolara sura trëi generaziuns. La manifestaziun é gnüda porchël ospitada por ...
media/k2/galleries/25044/thumbs/rodes_ValBadia.jpg
28 de setember 2023

Club Rodes Val Badia: na bela sajun de gares y iniziatives

Cun la fin d’agost él gnü stlüt jö les ativités cun la roda por i mituns y les mitans dl Club Rodes Val Badia. Fora por döt l’isté s’ái porvé dassënn da s’alené coch’al alda: ai á imparé tecniches nöies, mioré la dorada y ai á ince imparé da se devertí cun de vigni sort de jüc sön roda
Al s’á insciö formé n bel grup de mituns y mitans che á albü vöia da tó port ales gares dl VSS metüdes a jí da deplü sozietés dla roda fora por döt Südtirol. Ai s’á confronté cun devertimënt y pasciun sön deplü sorts de percursc, coche le "cross country", le "dual slalom" y le "easy down".
Ince pro les gares dl Südtirol Cup, olach’al vëgn bele garejé a n livel plü alt, él sté deplü atlec dl Club Rodes Val Badia che á tut pert. Danter i adulc che l’á vagada da fá para é David Frena da San ...
media/k2/galleries/25043/thumbs/euregio_fej_scora.jpg
28 de setember 2023

"Euregio fej scora" - Imparé a conësce l'Euregio ince por ladin

Dui stac, trëi raiuns, öna na Euregio: l’Euregio liëia tl cör dl’Europa i trëi raiuns dl Tirol, Südtirol y Trentin. Liá adöm é chisc trëi raiuns nia ma dala storia, mo ince da n gröm de condiziuns y fac geografics, economics y culturai
Le fin dl’Euregio é chël da cherié punc, da vire l’identité tla diversité y da cherié n liam sura i confins fora, cun le pinsier de na picia Europa tl’ Europa.
Dal 2011 incá él la "Euregio Tirol - Südtirol -Trentin", y da oramai plü co 10 agn laora l’Euregio te na manira suraconfin sön tematiches desvalies. Al vëgn tres indô metü a jí scomenciadies y proiec de valüta por döta la comunité dl’Euregio. An pó chiló alzé fora le "Tour of the Alps", le "Euregio Family Pass", le de di museums, le ...