16 de agost 2019

Comentar de pruma

Rumances e Ladins: confront e riflescions
Dai 2 ai 18 de aost la Lia Rumancia di Grijons à endrezà i festejamenc en recordanza de si 100 egn de vita. L’era apontin l 1919 canche ativisć del moviment rumanc ti Grijons à metù en pe la Lia Rumancia, co l’obietif de defener e ge dar maor peis e onor al lengaz mère, che dò pec egn, del 1938, l’é doentà l 4° lengaz ofizial de la Confederazon Elvetica.
I obietives arjonc da la Lia Rumancia i fossa lonc da dombrar sù... E da nos, te la Dolomites, l goern fascist de Mussolini l pesticiaa jà da ...
media/k2/galleries/10625/thumbs/Screenshot_2019-08-14_16.13.31.jpg
16 de agost 2019

Scuadres ladines se anconta

N dumënia ai 11 de agost iel stat l prim turnoi ladin sun l ciamp artefiziel nuef de Urtijëi. Per ntant - per gaujes logistiches - mé cun trëi scuadres, tl daunì uelen tré ite sambën duta la Ladinia.Trianguler N dumënia passeda dala cinch’ domesdì inant iel stat n bel trianguler cun trëi scuadres ladines. L turnoi ie unì urganisà dal trainadëur dla prima scuadra Marco Maraner deberieda cun l Cunsëi dl FC Gherdëina cun a cë l presidënt Alfred Runggatscher. Dlongia la scuadra patrona de cësa dl ...
media/k2/galleries/10614/thumbs/Circen_Festival_publich_Gardecia.jpg
16 de agost 2019

CircenSuzess... bona la pruma!

L Festival de jocolerìa te Fascia firmà Inout e Circensema à garatà delvers, jà se peissa a la 2^ edizion
Val de Sèn Nicolò, Poza, Vael, Ciampedìe, Tamion, Gardecia: anter i 9 e i 11 de aost se à dejout te Fascia la pruma edizion del Circen Dolomites Festival. A la dir duta, l’event aea jà dat na pruma cercia en domenia ai 4, en ocajion de la scomenzadiva “Latte in festa” endrezèda te val de Sèn Nicolò. Aló, tant fascegn che turisć, aea podù entener delvers chel che fossa sozedù pec dis più tèrt, de gra al spetacol de i3chefs dal titol »L’ultima cena«.

L’idea de na sègra acrobatica é vegnuda ...
media/k2/galleries/10646/thumbs/Bildschirmfoto_2019-08-15_um_18.21.39.jpg
15 de agost 2019

Par voltà r’aga

Co ra stajon d’istade, ra stajon de ra roes, s’à festide che un sguazo pode sarà danoo el stradon de Alemagna, canche ‘l é pi śente
Da ‘l indoman de ra roa de Agabona de i 6 de agosto i s’à betù alolo a lourà, par fei algo, che no suzede danoo chel rejistro. Chel di r’aga che vien śo dal Sorapis, da ra Croda Rota, r’à menà śo outro material, graes e pantan, fin su stradon, tanto da sarà par alcuanta ores r’Alemagna, pede ra ciaśes de Agabona. Canche i é śude a vede, du in outo, pede ra croda, i à vedù che r’aga r’aea jaà el voro de chel vecio canal, fato śa anes, e r’ea soutada fora, da s’in vegnì śo par el bosco, intrà ra ...
media/k2/galleries/10643/thumbs/Bildschirmfoto_2019-08-15_um_18.20.25.jpg
15 de agost 2019

Elisa Darman nuova prescidenta del Sci Club Arabba

Diretif renové con troc progéc en cantier. Prum debujen, en nuof pulmin.
El Sci Club Arabba l a en nuof prescident. Elisa Darman l a ciapé la luoga de Alessio Manzato che no l’a plù azeté de sté su per en auter mandat.
El nuof consei, en gran pert renové, el s’a biné nte le setemane passade e l’a fat l inom de Elisa Darman, che bela fajëva pert del diretif, per tò su l’enciaria. Con dëla a viśé l’associazion per i doi agn che ven sarà Simona Paghera, vize prescidenta e esecretera, Kurt Pernthaler, tesorier, Paolo Davare, sourastánt per le gare, Andrea Palla e ...
media/k2/galleries/10633/thumbs/evi.jpg
15 de agost 2019

Na campiona da inlaôta

Evi Pitscheider da Calfosch ê ala fin di agn ’60 öna dles impormetüdes nazionales de schi alpin. Ara á tut pert a plü gares de copa dl monn, davagné podesć pro i campionac nazionai assoluc y tut pert ai mondiai dl 1970 ian Gherdëna. Ci fossel mo garaté, sce ara ne s’ess nia fat me...?
Ince sce i sun amez agost, m’impormëti da baié de sport da d’invern. Tla Val Badia y tles valades ladines en general á i schi na gran importanza, nia ma a livel turistich mo ince a livel agonistich. Tröc é ince i atlec che porta de bugn resultac. Chësc ê ince dan cincant’agn insciö - canche al ê döt d’ater material, döt d’atres condiziuns, döt d’atres competiziuns. Danter i atlec ladins che á arjunt de beles sodesfaziuns alda Evi Pitscheider da Calfosch. Ara é nasciüda dl 1953 söl lüch ...
media/k2/galleries/10624/thumbs/Screenshot_2019-08-14_15.50.16.jpg
15 de agost 2019

Erwin y Patric: nia butà tl singul

Nia butà ne ti àla ai doi matadores raionei Erwin Tröbinger y Patric Prinoth ntan si doi partides de singul n mierculdi ai 14 de agost, pra l bel turnoi nternaziunel de tennis ITF a Santa Cristina. Erwin Tröbinger à perdù contra Tim Heger 6/2 6/3, Patric Prinoth contra Andrea Guerrieri 6/1 6/1. Dlongia la "desfertuna" de abiné doi averseres veramënter stersc, iel da auzé ora che i doi jugadëures jëuni sentiva mefun mpo deplù la tenscion, a fé n cësa, te Gherdëina, dan si jënt. N mierculdi fòvel ...
media/k2/galleries/10613/thumbs/dolomites_Andreas_Mierswa_1.jpg
15 de agost 2019

Stravardé y adoré

Le grup de laur dla Fondaziun Dolomites–Unesco proponn iniziatives
Miliuns de sciori vëgn vigni ann te nosc raiun, sciöche an sá ince por mirit dles Dolomites, aratades – por ejëmpl – les "costruziuns plü beles dl monn" da pert dl architët renomé Le Corbusier.
Ti documënc prinzipai por la nominaziun dles munts dolomitiches a patrimone mondial él da ciafé le coliamënt danter stravardamënt y responsabilité d’anuzamënt. Por chësta finalité él gnü metü sö dan trëi agn da pert dla mësa de laur permanënta dla Provinzia dl Südtirol n grup de laur che dess mëte en at ...
media/k2/galleries/10576/thumbs/Fritz_Massimo_Pederiva.jpg
15 de agost 2019

Dò 60 egn sun Ciampedìe, ades me gode l paìsc

La familia Pederiva à zedù la gestion del Refuge Ciampedìe. Massimo ne conta de si recorc e de le rejon de chesta scelta
Refuge Ciampedìe con chest istà l’à na neva gestion, i se l’à tout te man i frades Dorich da Poza che aló apede i à ence la Baita La Zondra. Se sera sù coscita na longia storia de gestion de un di refuges più veies del Ciadenac da man de la familia de Fritz da Vich. Dò 60 egn de vita passada anter i mures de chel veie refuge, Massimo Pederiva à zedù la gestion. Noi aon fat cater ciacole con el che l ne à contà valch un de si recorc.
 
Massimo, tu as fat 60 egn de vita sun Ciampedìe…
Ei, i ...
media/k2/galleries/10618/thumbs/Turchia_Crousc_Checena.jpg
14 de agost 2019

La lejenda de Turchia a Moena

Gran suzess per la scomenzadiva
Te Turchia, un di ciantons più carateristics de Moena, dai 9 ai 11 de aost l’é stat endrezà 3 dis de festa, olache se à podù respirèr l’atmosfera de la cognosciuda lejenda del sudà turch ruà famà e destrametù te paìsc e rencurà dai sentadins. La sociazions del paìsc, a una con desvaliva autres de la val, les à endrezà 21 stand, con musega, magnadiva tradizionèla e intrategniment e daìte di tobié se à podù mirèr l’opera de scultores e artejegn.
L’é jit dut n mulge ben – à dit la presidenta del ...
media/k2/galleries/10622/thumbs/Screenshot_2019-08-14_10.57.35.jpg
14 de agost 2019

Turnoi ITF cun Erwin y Patric

L gran turnoi nternaziunel de tennis ITF ie te chisc dis a Santa Cristina. Manifestazion de sport, ma nce cun na gran fazion de marketing. I doi matadores raionei Patric Prinoth y Erwin Tröbinger tl tabelon prinzipel. Auti a lectrisc y pestech biodegradabl.Ncuei mierculdi Erwin y Patric N mierculdi ai 14 de agost ntëur la 11.15 scumenciova la partida de Erwin Tröbinger, da dedò la partida de Patric Prinoth. Patric Prinoth y Erwin Tröbinger Patric Prinoth à dit che l ti "sà bel a fé pea pra l ...
media/k2/galleries/10578/thumbs/Helios.jpg
14 de agost 2019

La Grupa Helios à »ispirà« con gran suzess

I joegn ciantarins e musizisć da Ortijei é stac ghesć de la rassegna de evenc de la parochies de Fascia
La Grupa Helios à tegnù sia pruma ejibizion te Fascia e l’é stat n suzess. En domenia ai 4 de aost l grop de ciantarins e musizisć da Ortijei é stac ghesć de la rassegna »Ispirazions d’istà 2019« a La Gran Ciasa a Soraga. L’event l’é stat endrezà da la Comiscion per la cultura de la parochies de Fascia en colaborazion con l Comitat manifestazions e l Comun de Soraga e l sostegn de l’Apt de Fascia.
N event straordenèr e ecezionèl che à fat cognoscer al publich fascian, dassen de n gran numer te ...
media/k2/galleries/10612/thumbs/hubertdorigatti.jpg
14 de agost 2019

La pel de iarina dal blues

Cun n conzert a Longega al intern dla mostra "ContainErt" á Hubert Dorigatti cun i musizisć Fabrizio Poggi y Matteo Giordani presenté la gran anima y vibraziun dl blues
Al é sté öna dles sëres plü cialdines alaleria y serades cialdines tl piet por i amanc dl blues. Söl paiun improvisé tl Pre de Bastl tla cornisc dla mostra dl’EPL–Ert por i Ladins á Hubert Dorigatti da Bornech presenté le miú de söa creativité atuala coiüda dal blues. Cun ël unse baié do le conzert che á doré chës döes ores.
L’intervista podëise lí do dodoman tla ediziun de "La Usc di Ladins"!

media/k2/galleries/10611/thumbs/Screenshot_2019-08-13_15.46.46.jpg
13 de agost 2019

Cian mor tla flames

N lunesc sëira iel rot ora l meldefuech a Urtijëi, te n cuatier tl zënter, ulache l sta na familia de fulestieres-patins. La gauja semea vester che na mascin dal café che fova resteda tacheda ite pra la lectrisc ova pià fuech, che se à slargià ora te dut l cuatier, brujan duta la mubilia dl cuatier, che fova, da coche l semea, unì fat ite da nuef da permò. I patrons ne fova nia te cuatier, ma si cian. Che ie danz mort tla flames. I Destudafuech de Urtijëi cun a cë l cumandant Christian Stuffer ...
media/k2/galleries/10610/thumbs/miss1.jpg
13 de agost 2019

Al Plan: serada da miss

N gromun de jënt s’á abiné dan paiun d’Al Plan por la finala regionala dl concurs Miss Italia. Samy Margoni arjunj la vëta de "Miss Rocchetta Trentino Alto Adige" y la cherta por les prefinales de Mestre
Ara rapresentëia da 16 agn incá n apuntamënt fis tl isté d’Al Plan de Mareo: la finala regionala dl concurs de Miss Italia, che vel ince sciöche ticket por l’azes ales prefinales dl concurs. En domënia sëra ai 11 d’agost éra indô stada tan inant. Cun le sostëgn dl’Assoziaziun Turistica Al Plan/San Martin, s’á 26 finalistes jones mosoré por se davagné la crëta dla juria, te na serada presentada da Sonia Leonardi, esclusivista dl concurs de Miss Italia y titolara dl’ajentöra de moda ...
media/k2/galleries/10609/thumbs/pian_di_stelle.jpg
13 de agost 2019

Pian pian, sot la steiles a Pian

na scomenzadiva per valorisèr un di paìjes più picoi de noscia val.
En lunesc ai 29 de messèl l'é stat metù en esser »Pian di stelle«, la neva manifestazion che ge à dat luster a Pian, frazion de Ciampedel.
Amò anchecondì, l’é un di soi lesc de val che pel contèr cèses e frabicac de enlouta. Per sotrissèr chesta sia emportanza, mùsega e de bona magnadiva, per na sera, à portà vita anter sia strèdes. Ampò la jent no é mencèda.
Per ruèr fin sun Pian, l grop »Sentieri in compagnia« l’à endrezà n percors con mùsega e contìes. Luciano Tarantino à portà dant l conzert ...
media/k2/galleries/10608/thumbs/20190808_1631171.jpg
13 de agost 2019

"Rais" de Helmut Pizzinini

Daverta la mostra de sü laurs tla galaria "La vita è bella - Franz" a San Ciascian
Les operes dl artist badiot se manifestëia cun materiai vedli y nüs, madoris tl tëmp. L’artist mët lapró püc corusc, mo chi stersc: p.ej. so bröm che recorda le mer y so blanch tut dala nëi.

Deplü podëise lí do tla ediziun de La Usc di Ladins di 16 d’agost 2019!

media/k2/galleries/10577/thumbs/Moena_nel_cuore_tabela.jpg
13 de agost 2019

En recort de Marcella e Luigi Heilmann

L tribut de l’aministrazion e de la realtèdes culturèles de Moena per l professor da Bologna e sia femena che tant se à dat jù per la cauja ladina
Tel chèder de la rassegna culturala Moena encontres, en vender passà te sala de consei de comun, en colaborazion con l’aministrazion, l’Istitut cultural ladin, l Grop ladin de Moena e l’enteressament de Annalisa Zorzi, l’é stat endrezà n domesdì leterèr per recordèr l professor universitèr Luigi Heilmann, sentadin onorèr de Moena, e sia femena Marcella Grandi, doi fegures che à dat contribut e sostegn a la cauja ladina.
Dò l salut de l’aministrazion de comun da man de l’assessora a la cultura ...
media/k2/galleries/10607/thumbs/Screenshot_2019-08-12_13.39.08.jpg
12 de agost 2019

A Dispruch y sun Ciarëza

SAUTÉ Nstadì iel stat doi garejedes per i Gherdëina Runners, che desmostra de vester na lia dal sport cun na gran atività, ulache la pert soziela à sambën ënghe na si mpurtanza. La prima garejeda ie stata n juebia ai 8 de agost a Dispruch, na garejeda sun pista ulache l à fat pea trëi atlec. Demetz Sofia ie sauteda 1.600 metri y se à plaza al prim post te si categuria, te sies menuc y 9 secunc. Demetz Samuel y si pere Georg Demetz à fat la garejeda da trëimile metri y se à plazà, ...
media/k2/galleries/10606/thumbs/segra_gries.jpg
12 de agost 2019

Sègra e tradizion a Grìes

En domenia ai 4 de aost l'é stat festejà la Madona de la Neif.
Chela de Grìes, l'é na sègra che va inant da n fraco de egn. Père Frumenzio Ghetta l'aea troà fora n document che l contèa che jà del 1650 la Madona de la Neif la vegnìa preèda per stravardèr i pèscoi. Dò che l Kaiser Giosef II d'Asburgh l'aea serà l Santuarie de Baissiston del 1787 e l'é stat fat sù n legné, l numer de ladins, che jìa a preèr tel nef santuarie, l se à dassen smaorà. Da chiò inant, la gejia é restèda lech de pelegrinajes fin entorn l 1836; la sègra la é semper stata festejèda e ...