media/k2/galleries/11346/thumbs/sinner_Corriere_Marco.jpg
20 de november 2019

Sinner vënc te Gherdëina

Miec ne ëssela nia pudù jì, pra l gran turnoi nternaziunel de tennis di ëi ATP Challenger a Runcadic: Jannik Sinner vënc duta si partides y l turnoi Na marueia: dal plazamënt 550 ATP che Sinner ova tl scumenciamënt dl 2019 nchin al ranking 78!, do avëi venciù l turnoi te Gherdëina. Miec ne ëssa l jëunn de 18 ani de Puster nia pudù finé via la sajon. Tla finela da n dumënia à Sinner batù l austriach Sebastian Ofner cun 6:2, 6:4. Nscila àl venciù duta si partides dla 10ejima edizion dl ATP ...
media/k2/galleries/11340/thumbs/Saggi_Poppi_vol_1_Soracuerta.jpg
20 de november 2019

Antropolad se met dant con n nef strument didatich

En vender ai 22 de november tel Liceo prejentazion de la seconda edizion del cors de auta formazion e del prum volum de scric de l’antropologh Cesare Poppi
La Scola Ladina de Fascia, a una con l'Università Ledia de Busan, l'Università di Studies de Trent, l Servije Mendranzes de la Provinzia Autonoma de Trent, l Comun General de Fascia e l'Istitut Cultural Ladin, envìa a la prejentazion de la seconda edizion de Antropolad, l cors de auta formazion de Lengaz e cultura ladina e Antropologìa alpina per l bienie 2019-2021.

L’obietif de Antropolad l’é l smaorament de la competenzes di partezipanc te setores desche la linguistica, la letradura ...
media/k2/galleries/11295/thumbs/GAT4.jpg
20 de november 2019

GAT, minimaster de Madrid

I joegn hotelieres del Trentin i à tout pèrt a n viac de formazion te la capitèla spagnola. 8 fascegn à partezipà
Ence chest an i GAT, joegn albergatores del trentin, i à tout pèrt al tradizionèl viac de formazion che n’outa a l’an l ge dèsc l met de se confrontèr con desvaliva realtèdes de turism stroz per l’Europa. Chest an l projet dal titol Madrid e dintorni l se à dejout dai 5 ai 8 de november.

Fascia la era desche zenza n muie prejenta. Al viac à defat tout pèrt 35 joegn hotelieres da dut l Trentin e 8 i era fascegn: »La auta prejenza fascèna la é zenz’auter positiva – ne à dit ...
media/k2/galleries/11282/thumbs/Vosta_usc.jpg
20 de november 2019

Fodá

FodáCösc ennom vën endô tut cania por na matada,mo bën na sprigorada.Al dess gní fat velinscon de gran pontinsda slü defora i salverjins.Chisc laurs vën finanziésmo d'atri tiers vën scarzés.Vëgnel ince finanzié,la büja da le pié?
media/k2/galleries/11339/thumbs/Screenshot_2019-11-19_14.27.35.jpg
19 de november 2019

Nevera y plueia te Gherdëina

Coche dlonch iel stat nce te Gherdëina na gran nevera mescededa cun plueia. Per fertuna ne n’iel nia stat danns ala jënt, l strom ne n’ie ënghenó tumà ora, ora che unitant y cun ezezion de de pitli raions per n struf. Danz che te n valgun chemuns ie n valguna stredes restedes dsaredes nce plu dis alalongia. La USC à rujenà cun i assessëures per la stredes di cater Chemuns, ma nce cun Marco Kostner pilota de joler y Daniel Hofer cunlauradëur dla Zentrela Viabltà dla Provinzia de Bulsan.Foto: La ...
media/k2/galleries/11338/thumbs/IMG-20191118-WA0007.jpg
19 de november 2019

Frontü, Corterëi, Val y La Munt á endó la löm!

L’Edyna á lascé alessëi la reativaziun dla condüta dla forza eletrica te döta la zeca da Pliscia. I agregac co á dé strom da en domëgna sëra encá ales viles da Pliscia, Ciaseles y Alnëi é stés de gran aiüt y pó sën gní adorés altró. Rina á ciamó da sćiampí cina che döta la conduziun dla forza eletrica é cunciada!
media/k2/galleries/11337/thumbs/strada_valbadia.jpg
19 de november 2019

Strada dla Val Badia indô stlüta

La strada é stlüta da Mantëna Todëscia a Longega, por rajuns de sigurté. Insciö ince danter Curt y Ju de Furcia
I problems sön la strada dla Val Badia ne dá nia do. Incö domisdé él indô gnü stlüt la strada dla Val Badia da Longega cina Mantëna Todëscia, por rajuns de sigurté. Ciamó ne sán nia tan dî che la stlüta dorará. Por rajuns de sigurté é ince stlüta la strada provinziala danter Curt y Furcia te Mareo.
media/k2/galleries/11336/thumbs/condueta_rota.jpg
19 de november 2019

La situaziun resta trata

Tröpes ciases te deplü viles te Mareo (a Rina y Pliscia) aspeta ert do strom. I sun stá söl post
Ince incö, mertesc da misdé, te rogorel na ona de frëit jö por le spiné da passé cun l’auto sön chësta strades. Les strades é davertes, mo te val’ post él angost por la nëi che se fracia dal rënch y dala rampa ala pert de sora jö. Lëgns se storj prigorusc ca te strada, sides dala pert de sora jö co dala pert de sot sö. Y al splijina tresfora, al toma gotes groies dales rames di lëgns, y le de fej na cira scöra.
A Peraforada de Sora, sciöche daite da Longega, plüra i tecnics dla Edyna la rota dla ...
media/k2/galleries/11335/thumbs/scolina_rapresentanc.jpg
19 de november 2019

Al Plan: presenté le proiet por la scolina

Le Comun de Mareo á presenté le proiet de ressanamënt y ampliamënt dla scolina d’Al Plan, che é bele da n ströf massa picera.
Tröp unse scrit t’La Usc di Ladins sön la scolina d’Al Plan, che é bele da n pez massa picera y ince en malester. Por rové al ressanamënt y al ampliamënt ál orü ester cotan de tëmp y al n’á nia mancé i bastuns danter les rodes – danter n proiet che á messü gní baraté jö, la burocrazia che majinâ tëmp, scioldi che n’ê nia a desposiziun. L’ultim capitul é sté chësc isté, olache an foss stá arjigná da pié ia cun le ressanamënt. Indere: les dites â sciöche al pé laur assá y degüna ne n’â presenté ...
media/k2/galleries/11334/thumbs/Bec_Bielorusc1_bela_Vael.jpg
19 de november 2019

Kola, Vitaly, Matvei e i etres: che bel te Fascia!

Per dut l meis de otober de gra a la sociazion »I didon a viver«noscia val ge à dat azet a 17 picioi de la Bielorussia
L’à inom Mikalai, che fossa Nicolò, ma per duc l’é Kola. L’à 8 egn, l vegn dal raion de Gomel, a sud de la Bielorussia e ai 29 de setember l’é ruà te Fascia olache l’à troà azet te cèsa de Claudia e de sia mère Lucia, che per la pruma outa les se à tout sù l’empegn de ge dèr acolienza a n bez bielorus. Na esperienza beliscima, che à metù a la proa Claudia a rejonèr vèlch parola de rus studièda a scola, ma che soraldut empienesc l cher.

Ence per Kola l’era na novità, la pruma outa che l jìa fora ...
media/k2/galleries/11294/thumbs/STF_Monica_Zanoner.jpg
19 de november 2019

Luster per Fascia coi apuntamenc del Ski Team

Te la radunanza di sozi l president Leonardo Bernard à anunzià che a la sozietà ge é stat dat sù l’endrez de doi garejèdes de Copa Europa sun Sèn Pelegrin
A la fin de otober l’é stat n dopie apuntament per l Ski Team Fascia che en sabeda ai 26 da les 3 domesdì te l’oratorie de Poza l’à chiamà ite la radunanza anuèla di sozi e l’à endrezà via per duta la medema giornèda l’oramai tradizionèl marcià de massarìa sportiva durèda.

L president de la sozietà Leonardo Bernard, a la prejenza de na carantina de sozi, l’à rejonà de l’ativitèdes portèdes inant via per la sajon passèda ti desvalives setores sot la vida di referenc, l diretor tecnich Marco ...
media/k2/galleries/11281/thumbs/Vosta_usc.jpg
19 de november 2019

Bela jona

A te, bela jona, trëi parores, sciode bona éra, ch'i mëssi scrí por podëi dé, canche i á pücia y degüna ispiraziun, mo saste, tló la ciafaraste pa bën impó, dilan sce tö les toles, pussi pussi pf pf pf pf pf pf...I te vëighi ienn, i te ciari ienn, sce tö mo lasces, te toli, te branci, te chëii, te despëii, te cumpri, ne te vëni, te enfasci, ne te lasci nia lëdia, te poni, te stopi, te prëii, te cunti baujies fina che te vies.
media/k2/galleries/11333/thumbs/IMG-20191118-WA0019.jpg
18 de november 2019

La strada é indó daverta

La Provinzia á daurí ofizialmënter indó la SS244 danter Mantëna Todëscia y Longega
A chësta manira é – naota por le momënt – la strada dla Val Badia sön döt le toch daverta, y ara vá ince indó da jí cun l’auto foran Puster y da gní da Puster ite.

Foto: Provinzia/Strades
media/k2/galleries/11332/thumbs/strom.jpg
18 de november 2019

"La Pli de Sora" á endó löm

La Fujina dla forza eletrica d’Al Plan á cuncé la condüta dlungia la vila d’La Costa y á reativé dan da na mesora la löm por les viles sora La Pli sö
Na sëra ilominada á endó les vijinanzes da La Costa cina a Frena a La Pli de Mareo.

La condüta ea gnüda rota dantier a gauja de lëns gracés ia.

Les strades por podëi pormez sia ales viles co ai danns á empormó podü gní delibrades dala gran nëi encö domisdé!

media/k2/galleries/11331/thumbs/strada_valbadia.jpg
18 de november 2019

La strada dla Val Badia dess gní daurida ciamó insnöt

Do che la strada é stada sarada döt le dé da Longega fora, dessera daurí ciamó insnöt
Cotan de jënt aspeta a Mantëna Todëscia y a Longega por podëi ite tla o fora dla Val Badia, do che la strada á messü gní sarada da Longega fora bele da doman, por gauja de na smöia. Da informaziuns che i un tres le Comun de Mareo, le comandant dai Stödafüs d’Al Plan y colaboradus dles strades, án romené jö la smöia y la strada dess gní daurida ciamó insnöt, aladô de sciazades al plü tert anter les 19:30 y les 20:00 (notizia cun resserva). La strada da Longega sö por la Val Badia é da domisdé ...
media/k2/galleries/11330/thumbs/frontue.jpg
18 de november 2019

"Forza" por les viles da Pliscia

Dötaurela situaziun de emergënza: mo almanco é l’Edyna tl laur da reativé la condüta direta de strom ales viles de Val, Corterëi y Frontü. Insciö ess dötes les viles indó forza, aldefora d’La Munt. Tl paisc da Rina é ciamó deplü viles y ciases zënza strom!
Por alimenté cun forza eletrica les viles da Pliscia él gnü mené inier – domënia – söl post dui agregac. Ai é jüs en funziun tl domisdé resp. da sëra. A chësta manira á Pliscia, Ciaseles y Alnëi indó strom. Sëgn mancia la forza eletrica ciamó tles viles La Munt, Val, Corterëi y Frontü. I ún baié cun n tecnich dla Edyna. Al nes á dit che ai é stá bogn da cuncé la condüta direta sura Longega sö y che ai arata da ester bogn da reativé le strom por döta la fraziun – stlüta fora da chësta speranza ...
media/k2/galleries/11329/thumbs/Premiazion_MTB_ValerioBacchiocchi.jpg
18 de november 2019

Fascia Bike, doi pesć te la zerimonia di campions

Manuel Verra e Valerio Bacchiocchi, atlec MTB de la sociazion fascèna, i é stac premié enstadì per i piazamenc tel Zircuit Trentin 2019
En sabeda ai 9 de november da mesa les 3 domesdì se à dejout la premiazions finèles del Zircuit Trentin MTB 2019, 11^ edizion, te sala Don Guetti de Trent. Desche vigni an l comitat de endrez del Zircuit l’à volù premièr la miores 5 sozietèdes e i prumes 5 atlec de la 10 categorìes (Assoluta F, Elite, Junior, Master 1, 2, 3, 4, 5, 6+ e Open) che spartesc i sacotenc atlec che tol pèrt a la 5 garejèdes de Mountain Bike che ge dèsc forma al Zircuit Trentin.

Ence Fascia la era a chest event, ...
media/k2/galleries/11328/thumbs/Bildschirmfoto_2019-11-18_um_09.01.52.jpg
18 de november 2019

Insnöt indó mol

Incö pón n sich trá le fle, mo insnöt déssel indó novëi y plovëi. Le de da indoman, mertesc, sará indó bagné. Da en mercui inant podess le tëmp – aladó dles previjiuns meteo provinziales de Balsan y l’ARPA– se normalisé.
Informaziuns ütles söl tëmp podëise ciafé tresfora sön:

por Südtirol

http://meteo-ladin.provinzia.bz.it/default.asp


por Suramunt y Dolomites Zentrales

https://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_dolomiti.php

media/k2/galleries/11326/thumbs/puster.jpg
18 de november 2019

Tenjiun sön strada do y dan le rî tëmp

La tenjiun do les gran nëis y la plöia resta alta. Da sćiampí án suradöt te Puster, cun la strada stlüta devers Porsenú, mo ince söla strada dla Val Badia él gnü jö na roa danter le 1. y 2. tonel da gní itepert. La strada é stlüta da Longega fora. La via dla ferata de Puster é ince stlüta
Ince chësc lönesc da doman vá inant la tenjiun y i laurs por les conseguënzes dl rî tëmp. Dala mesanöt incá á i Stödafüch de Südtirol bele messü fora cotan de iadi, la gran pert te Puster. Sciöche l’Ombolt da San Laurënz Martin Ausserdorfer lascia alsavëi sön Facebook, él dificoltés sön plü strades de Puster. I Stödafüch da Mantëna Todëscia é gnüs cherdá bele dala mesa dales 7 da doman por puzené la strada dla Val Badia danter le 1. y le 2. tonel, por material raité jö. La strada é stlüta da ...
media/k2/galleries/11327/thumbs/Bildschirmfoto_2019-11-18_um_08.12.03.jpg
18 de november 2019

Desćiaria l’edizion nueva

A gauja dl rie temp messará aspeté i abonés te plu raions plu giut ai postins. Tres chest link podeise ciafé l PDF dla edizion nueva de La Usc! Temp per desćiarié él enfin ai 24 de november 2019!
I nes scuson dant ai letours y abonés!

https://wetransfer.com/downloads/a3c73760043e2653216b5f7976b0d3ba20191118070445/e05e3e

La redazion