Manifestazions

media/k2/galleries/11024/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
11 de otober 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 11 de otober
RADIO
11.10.–17.10.
»LADINIA LIVE«: Microfons davierc sun atualità y cultura
Fèr sport duc ensema... amò più bel! Na scomenzadiva del Comun General de Fascia en rejonon con Sabrina Rasom responsabola di servijies linguistics. Conduzion Anna Mazzel.
11.10.–17.10.
Dai Crëos dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
12.10.
La tecnologia y la letöra
da les 19:05, program de Giuliana Dejaco.
14.10.
Cor de dliejia de Sëlva – storia y ...
media/k2/galleries/10981/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
04 de otober 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 4 de otober
Pederü–storia, stories y svilup
Chësc le titul dl liber de Pablo Palfrader, che vëgn presenté en vëndres ai 11 d'otober dales 19:00, tla Ütia Pederü
Le liber cunta fostüs de storia sön le svilup dla Ücia da Pederü, sön i Pisching che l'á daorida y la manajëia ciamó incö, sön Pederü tl tëmp de vera, les manovres di soldas te munt y les discusciuns por rové al parch natural. Döt cant arichí cun coriosités y avenimënc sozedüs ite por la Val de Mareo, y abelí cun tröc retrac da zacan ...
media/k2/galleries/10980/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
04 de otober 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 4 de otober
Mujiga
05.10.
Conzert d'uton a Moena
En sabeda ai 5 de otober da les 20:30 te gejia de Sèn Vile a Moena conzert lirich sacro endrezà en colaborazion col Grop Ladin, na ocajion per valorisèr l'orghen fat sù del 1948 e da pech restaurà. A sonèr l strument l cognosciù Organ Duo Ai Yoshida & Alex Gai. Ai Yoshida compagna la ciantarina internazionèla Oda Zoe Hochscheid.
06.10.
Conzert al Sociale con Aurona
En domenia ai 6 de otober da les 5 domesdì al Sociale de Trent conzert lirich de l'Orchestra ...
media/k2/galleries/10919/thumbs/Bildschirmfoto_2019-08-01_um_09.28.51.jpg
27 de setember 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 27 de setember
1.st.friday.live.session@saj.un
The Blokes sará da aldí tl conezert dl vëndres ai 4 de otober
Le grup »The Blokes«, metü adöm da cinch jogn de Ulten, é nasciü tl ann 2006. Ti ultims agn ési stá da aldí sön de plü paladines tl Südtirol, danter l'ater ince en ocajiun dla copa dl monn de biatlon ite en Antholz.
La band ti dá gran importanza al se presenté tla iesta y cun le ciapel a zilinder. I musizisć porta dant cun anima y cör cianties de Guns'n Roses, AC/DC, Green Day, Die Toten Hosen, y i. i.. ...
media/k2/galleries/10918/thumbs/Bildschirmfoto_2019-07-18_um_11.29.24.jpg
27 de setember 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 27 de setember
Religion
05.10.
Mëssa di pitli
Duc i genitores cun mutans, mutons y popsc y sambën laves y nëinesc ie nviei de cuer ala S. Mëssa di pitli n sada de chëst'ena che vën, dala 17.00 tla gran sala de calonia a Urtijëi. Sun vosc unì se ncunforta l Pluan Vijo y i genitores che mët a jì!
06.10
Benedisciun dl Orghe nü
La Cüra da La Ila inviëia en domënia, ai 6 d'otober (Segra dal Rosare), dales 8:30, ala benedisciun dl Orghe de dlijia nü. Dales 17:00 sarál spo le conzert de inaudaziun cun l'orghelist Franz ...
media/k2/galleries/10872/thumbs/Bildschirmfoto_2019-08-01_um_09.28.51.jpg
20 de setember 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 20 de setember
Le Bataliun de Mareo
A Badia él ai 28 de setëmber na serada de storia, metüda a jí dai scizeri ladins
Les compagnies di scizeri ladins inviëia döta la comunité ala sëra de storia sön le Bataliun de Mareo–le »Bataillon Enneberg«, en sabeda ai 28 de setëmber dales 20:00, tla Ciasa Jan Batista Runcher a San Linert.

Cursc da jadiné

L'Ice Club Alta Badia organisëia cursc da jadiné por prinzipianc y progredis
L'Ice Club Alta Badia pita indó cursc da jadiné por mituns y mitans dai 4 agn insö. I cursc jará ...
media/k2/galleries/10871/thumbs/Bildschirmfoto_2019-07-18_um_11.29.24.jpg
20 de setember 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 20 de setember
Temp Lede
Atualmënter
»Saus dl altonn«
Cina ai 29 de setëmber vëgnel pité te deplö üties dl'alta Val Badia n valgönes derzades liades a n produt local. Implö vëgnel tigní ai 22.09. n gosté sön Valon a Corvara. I implanc portamunt de Boé y Valon deura dales 7:00. Ai 27.09. él preodü na cercia de vins biodinamics sön Piz Sorega a San Ciascian dales 15:00. Deplü informaziuns y prenotaziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
Nchin ai 22.09.
Dolomitale Filmfestival
Mo nchin n dumënia uniràl mustrà films ...
media/k2/galleries/10834/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
13 de setember 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 13 de setember
Plü cualité de vita da s'la rí
Referat dla psicologa dr.a Antonietta Mastrandrea
Sce an pó n pü' s'la rí se stán plü saurí y döt é plü bel. La referënta y psicologa dr.a Antonietta Mastrandrea spligará co ch'an pó mioré la cualité de vita ma da s'la rí n pü' deplü. S'la rí pó de chësc vers ince ester na sort de terapia cuntra de vigni sort de mai.
La sëra d'informaziun vëgn tignida tla Scora mesana da La Ila, en jöbia ai 19 de setëmber 2019, dales 20:00. Organisaziun: Consëi de Formaziun de Badia.

...
media/k2/galleries/10833/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
13 de setember 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 13 de setember
Sport
13.09.
Vië nce tu a nudé!
Ncuei dala 15:00 tl Mar Dolomit a Urtijëi mët l club de nudé de Gherdëina a jì na proa de nudé per mpartì ite la grupes. N ne à nia drë de se lascé nuté su danora. L club scumëncia si atività ai 16.09. cun alenamënc danter doi y cater iedesc al'ena nchin ala fin dl ann de scola. L possa se scrì ite tl club mutons dl 2013 y plu vedli.
14.09.
Gara dla roda »Crono Fanes«
Ai 14 de setëmber él indô la gara cun roda da munt o E-Bike, da Pederü cina sön Fanes. La gara mët man ...
media/k2/galleries/10641/thumbs/Bildschirmfoto_2019-08-01_um_09.28.27.jpg
16 de agost 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 16 de agost
Mostres
Atualmënter
L »Saslonch« de Vinzenz Senoner
La pitures che reprejentea l Saslonch fates dal artista da Fussel ie da udëi nchin ala fin dl mëns tla Cassa Raiffeisen a S. Cristina.

Atualmënter

»You’ll never walk alone«
Dessënies y pitures de Elisabeth Frei per »Art On 2222« tla utia Rodella sun Jëuf de Sela. La mostra ie da udëi nchin ai 09.09..

Atualmenter
»Mile bechec« a Poza
Te Scola populèra de Poza se pel veder l’esposizion del grop »Mile bechec« da Poza. Averta da les 15:30 a les 19:00, per ...
media/k2/galleries/10545/thumbs/Bildschirmfoto_2019-08-01_um_09.28.51.jpg
02 de agost 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 2 de agost
10 agn Orchestra Val Badia
Conzert iubilar en vëndres ai 9 d'agost dales 20:30, te dlijia da La Val
Al é recorc de tëmps passá, indere ciamó vis, chi che l'Orchestra Val Badia porta dant tl conzert de iubileum ai 9 d'agost dales 20:30 tla dlijia da La Val. Por le iubileum di 10 agn, na spazirada danterater cun les stëres dla musiga dl siscënt, da Antonio Vivaldi a Georg Friedrich Händel cina Johann Sebastian Bach. Da richëza de ornamënc y solenité dl'orchestra d'archëc, ai passaji de gran ...
media/k2/galleries/10544/thumbs/Bildschirmfoto_2019-08-01_um_09.28.36.jpg
02 de agost 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 2 de agost
Chino
02.08.
Chino de Pardac
Anché da les 21:15 vegn moscià »Il Traditore«. Doman e domenia da la medema ora »Men in Black«, da les 17:00 »Pet's 2«. En lunesc tant da les 17:00 che da les 21:15 »Aladdin« e la dì dò »Edison«. »Spider-man« se pel l veder da les 17:00 e da les 21:15 de mercol 7 e en jebia da sera »Dolor y gloria«.
02/04.08.
Chino de Cianacei
Anché, vender ai 2 de messèl, doman e domenia da les 17:00 vegn moscià »Spider-Man«. Ti medemi dis da les 21:15 se podarà veder »Men in Black: far ...
media/k2/galleries/10508/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
26 de messel 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 26 de messel
Al Plan: trëi dis de festa
Dai 2 ai 4 d'agost sarál gran festa a Al Plan. La domënia ince cun la gran defilada dles liëndes
Tl fin dl'edema lunch dal vëndres ai 2 d'agost ala domënia ai 4 á la Musiga d'Al Plan le plajëi da invié a trëi dis de festa cun musiga y alegria, sön plaza dl paiun de paisc. Le vëndres dales 21:00 inant sonará la partyband »The Jam'son«, la sabeda dala medema ora jará sön paladina la »Blaskapelle Gehörsturz« dal Tirol.
N program rich él spo la domënia. An mët man dales ...
media/k2/galleries/10507/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
26 de messel 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 26 de messel
Mostres y Ert
Atualmenter
Vijites al Museo Ladin
Via per dut istà se pel vijitèr l Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan. L'é avert duc i dis da les 10:00 a les 12:30 e da les 15:00 fin les 19:00 e vigni mercol da les 17:00 l'é la vijites vidèdes con prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
Vijites a la Sia
Via per dut istà se pel vijitèr la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. La Sia a èga ta Penìa é averta duc i dis fora che de domenia da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00. Te Sia la ...
media/k2/galleries/10445/thumbs/Bildschirmfoto_2019-07-18_um_11.29.31.jpg
19 de messel 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 19 de messel
Temp Lede
23.07.
Alba sotto le stelle
En mèrtesc ai 23 de messèl ta Dèlba »Alba sotto le stelle«, sera de degustazions con piac tipics e mùsega enlongia strèda. Se l'é catitemp la vegnarà spostèda a la dì dò.
22.07.
Calfosch: sëra de omeopatia y meditaziun
En lönesc ai 22 de messé dales 20:00 él te biblioteca da Calfosch na serada de omeopatia y meditaziun, cun Anneliese Obermann.
23.07.
Calfosch: Devertimënt por mituns y fá pan
En mertesc ai 23 de messé podará i mituns tó pert a n laboratore creatif ...
media/k2/galleries/10448/thumbs/Bildschirmfoto_2019-07-18_um_11.29.24.jpg
19 de messel 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 19 de messel
Cursc da jadiné
L'Ice Club Alta Badia organisëia cursc da jadiné por prinzipianć y progredis
En lönesc ai 29 de messé mët man i cursc da jadiné por mitans y mituns dai 4 agn insö, pitá dal Ice Club Alta Badia por prinzipianć y por progredis. I cursc jará inant por 6 edemes.
I mituns podará tó pert al curs un o dui iadi al'edema y al gnará tigní vigni lönesc y mercui dales 16:15 ales 17:00. Le cost dl curs é de 55,00 euro por un n iade al'edema y 90,00 euro por dui iadi al'edema.
Düc i mituns y ...
media/k2/galleries/10405/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
12 de messel 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 27 de messel
Segonda Academia da d'Instà
La lia La Vëta mët a jì la segonda Academia da d'Instà tla berstot de Aron Demetz a Puntives. La ie davierta dai 22.07. nchin ai 03.08.
Pra l'Academia da d'Instà, chëst ann la segonda edizion, pòssen ti cialé ai artisć y ala artistes ntan che i lëura y pona ai lëures finei. La ie n cunlaurazion cun l Südtiroler Künstlerbund. I referënc ie Peter Senoner, Aron Demetz, Markus Delago y Reinhard Eiber, che fajerà cursc de scultura y pitura. Ai 02. y ai 03.08. pòssen pona jì ...
media/k2/galleries/10404/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
12 de messel 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 12 de messel
Chino
12/16.07.
Chino de Tieser
Anché, vender ai 12 de messèl, da les 17:30 vegn moscià »Toy Story 4« e da les 21:15 »Arrivederci professore«. Doman da les 21:15 e domenia da les 17:00 e da les 21:15 se podarà veder »Spider Man – Far from home«. Lunesc da les 21:15 sarà endò »Arrivederci professore« e en mèrtesc da la medema ora »Spider Man«.
12/19.07.
Chino de Cianacei
En program »Arrivederci professore«, anché vender ai 12 e dapò ence doman e domenia da les 21:15. Ti medemi dis da les 17:00 se ...
media/k2/galleries/10383/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
05 de messel 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 5 de messel
»Nos dales bales«
Ciarcé bales de sorts desvalies: ai 11 de messé a San Linert
Le zënter da San Linert a Badia i á te chisc ultims agn fat da cornisc a de plü manifestaziuns gastronomiches, che á albü n gran suzes. En chësc ann vëgnel pité bëgn döes sëres a tema y la pröma ti vëgn dedicada ales bales. La jöbia ai 11 de messé podaran ciarcé de vigni sort de bales – da chëres sarades ales duces – fora por la strada prinzipala da San Linert, stlüta al trafich dales 19:00 inant. Önesc eserzizi dl ...
media/k2/galleries/10381/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
05 de messel 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 5 de messel
Referac
Uni juebia
Geologia dla Dolomites y fossii de Gherdëina
Ntan l mëns de lugio y agost vëniel metù a jì uni juebia dala 16:30 tl Museum Gherdëina a Urtijëi tla Cësas di Ladins, vijites menedes ala culezion de fossii cun l schilet de marueia dl Itiosaur de Secëda. La vijita tla sezion de geo-paleontologia dl Museum dura 30 menuc.
Sport
06.07.
Corvara: Maratona for Kids
La Maratona por i mituns vëgn metüda da jí en sabeda ai 6 de messé dales 10:30, tl pre sot la scora de schi a Corvara. Mitans y ...