Manifestazions

media/k2/galleries/24292/thumbs/CieCanUla.jpg
21 de messel 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 21 de messel 2023
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 22.07. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 24.07. ie l dutor Pablo Policastro tl ambula­tuere di dutores Kostner/We­ber, a Urtijëi tla streda Tre­binger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema dl 22 y 23 de messé él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin la doturia Stefania Febbraro, Al Plan de Mareo, tel. 377 3288595. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Martin ...
media/k2/galleries/24291/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
21 de messel 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion sl 21 de messel 2023
Ilominaziun dla via ferata tridentina
Löms y corusc sarál da odëi sö por la Via Ferata Tridentina la sëra dl vëndres, ai 28 de messé 2023
Öna dles vies ferates plü conesciüdes dles Dolo­mites, che vá dal Ju de Frara cina sön Pisciadú, gnará ilominada cun gran impëgn da n valgügn mëmbri dl grup de alpinisć »Croderes«. La Tridentina é gnüda inaugurada ai 10 de messé tl ann 1960 da Germano Costner, che á metü en pe le proiet de na via ferata sön la Tor Exner por rové diretamënter pro la ütia ...
media/k2/galleries/24227/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
14 de messel 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 14 de messel 2023
Musiga da mort – sceria y ince nia
Festival Badiamusica: en doman sabeda ai 15 de messé dales 21:15 él te salf dles manifestaziuns da La Val le conzert »Schöner Sterben – Morir cantando«, cun na serada dedicada ala musiga da mort
Te tëmps malsigüsc baion tröp dla mort, ince sce nia ion. La mort y la musiga comu­nichëia indere ion. I cater compagns che se incunta pro n gote de vin te chësta bela sëra malinconica, fej n iade musical tres secui de musiga da mort, da Monteverdi, Bach, Mozart, toc ...
media/k2/galleries/24226/thumbs/CieCanUla.jpg
14 de messel 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 14 de messel 2023
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 15.07. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 17.07. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema dl 15 y 16 de messé él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin la doturia Margarete Mahlknecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc la doturia Lodovica Mattioni, La Ila, tel. 328 8590842.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca de ...
media/k2/galleries/24147/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
07 de messel 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 07 de messel 2023
Daurida cun »Les usc dla ligrëza«
En lönesc ai 10 de messé dales 21:15 mët man te dlijia de Badia le Festival Badiamusica 2023, cun musiga vocala taliana y musiga da orghe todëscia
La premiera dl Festival Badiamusica vëgn a s’al dé cun le trio »Voces Iucunditatis« (Les usc dla ligrëza), metü adöm da Lia Sera­fini (sopran), Giulia Gabrielli (mezzosopran) y Franz Comploi al orghe. Sot al motto »musiga vocala taliana incunta musiga da orghe dla Germania dl nord« gnarál porté dant musiga antica, ...
media/k2/galleries/24146/thumbs/CieCanUla.jpg
07 de messel 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 07 de messel 2023
Sport
Atualmënter
Iscrizions curs per purvé l sport dl volley
Es’a nce tu ueia de purvé l sport dl volley y ies nasciù danter l 2012 y l 2016? Pona scrì te ite a nosc curs per purvé che vën a s’l dé ala fin de agost sun l ciamp da beach volley dal Tennis Urtijëi. La iscri­zions ie daviertes nchin ai 15.08. sot al 333 1666922.
Atualmënter
Powerskating y Goalie Camp
Dai 10 nchin ai 14 de lugio saràl tl stadio Pranives te Sëlva na lingia de ativiteies per jugadëures de hockey per miuré si maniera de ...
media/k2/galleries/24085/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
30 de jugn 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 30 de jugn 2023
Co fóssel pa a judé pea pra la Crëusc Blancia?
N mierculdi ai 12 de lugio dala 20:00 nvieia la Crëusc Blancia de Gherdëina a na sëira de nfurmazion tl Zënter de Prim Aiut a Soplajes. L unirà spiegà cie che n possa dut fé coche ulenter o ulentera pra chësta lia
Scinca mpue de ti aurela a chi che à de bujën: la Crëusc Blancia de Gherdëina chier persones nteressedes a judé pea n valgun dis al mëns via per l di. Ai:ala ulenteres ti vëniel pità na bona furmazion y de biei mumënc te na grupa mutiveda y ...
media/k2/galleries/24084/thumbs/CieCanUla.jpg
30 de jugn 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 30 de jugn 2023
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 01.07. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 03.07. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema dl 1. y 2 de messé él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin le dotur Eduard Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
...
media/k2/galleries/24026/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
23 de jugn 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 23 de jugn 2023
Curs de dessëgn de basa
L’EPL–Ert por i Ladins mët da jí por la »Cademia La Pli« tla Scora d’La Pli de Mareo n curs de dessëgn de basa cun Jutta Valentini, por jones y jogn dai 12 agn insö y adulc
Le curs gnará tigní dai 24.07. ai 28.07.2023 dales 9:00 ales 13:00. Les partezipantes y i partezipanc á da tó para deplü massaries de laur y material: raisplais 2H, HB, 2B, taiarin, papier, guma spizada. Le cost a porsona é de 150,00 €. Informaziuns y iscriziuns dan i 9 de messé 2023 pro l’artista Jutta ...
media/k2/galleries/24025/thumbs/CieCanUla.jpg
23 de jugn 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 23 de jugn 2023
Sozial
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Families y porsones che á debojëgn ciafa dailó spëisa debann. Ala bancarela pó s’oje la jënt di comuns de Badia, Corvara y La Val.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neores« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, ...
media/k2/galleries/23964/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
16 de jugn 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 16 de jugn
Cëna da morin a morin
Ai 23 de jügn dales 18:00 inant vëgnel indô pité la cëna particolara, tla Val di Morins a Lungiarü
Do la buna esperiënza dl ann passé, vëgnel ince en chësc ann pité a Lungiarü la »Cëna da morin a morin«, plü avisa en vëndres ai 23 de jügn dales 18:00 inant. Por festejé adöm che al vëgn l’isté, é düc inviá a n momënt de aurela cörta y compagnia tla Val di Mo­rins. Al gnará pité derzades cun produc dl post, n pice marcé di paurs y sambëgn de bela musiga dal ví. Tolesse ...
media/k2/galleries/23963/thumbs/CieCanUla.jpg
16 de jugn 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 16 de jugn
Sport
Atualmenter
Atletica per bec e gregn
La US Monti Pallidi en colaborazion col Ski Team Fascia à endrezà n cors per fèr atività fisica, jir a corer e se arcedèr. L vegn metù a jir d’aisciuda e d’uton, de lunesc e de jebia da les 17:30 a les 18:45 a Poza, da oril fin de jugn e de setember e otober; l cost l é 90 € per bec e 100 per gregn. Info e iscrizions al 0462 574101.
Atualmënter
Iscrizions curs per purvé l sport dl volley
Es’a nce tu ueia de purvé l sport dl volley y ies nasciù danter l 2012 ...
media/k2/galleries/23897/thumbs/CieCanUla.jpg
09 de jugn 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 09 de jugn 2023
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 10.06 dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 12.06. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin’ comuns dla Val Badia, tla fin dl’edema di 10 y 11 de jügn, é la doturia Stefania Febbraro, Al Plan de Mareo, tel. 377 3288595.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n sada ai 10.06. nchin n vënderdi ai ...
media/k2/galleries/23898/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
09 de jugn 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 09 de jugn 2023
Momënc da rí cun les clowns Sälly y Merendina
Presentaziun di videos chësta sabeda, ai 10 de jügn dales 17:00 tla Ciasa de Culura a La Ila
Le Cunsëi Cultural tl Comun de Badia inviëia ala presentaziun di videos sot le moto »Momënc da rí« cun les clowns Sälly y Merendina indoman sabeda, ai 10 de jügn dales 17:00, tla Ciasa de Cultura a La Ila. La produ­ziun di videos é gnüda realisada da Davide Records, la musiga é de Benni Valentin.
Ince les clowns sará presëntes y portará dant val’ sketch ...
media/k2/galleries/23820/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
02 de jugn 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 01 de jugn 2023
Segra da Bula
La Mujiga da Bula nvieia cun plajëi ala Segra da Bula, chësta dumënia ai 4 de juni
L di de festa scumëncia dala 09:00 cun na Santa Mëssa sune­da da na grupa de strumënc a banda. Do mëssa puderàn scuté su n valgun pec de mujiga dala Böhmische da Bula. Dala 11:00 inant sunerà la Mujiga de San Piere n cunzert y domesdì sunerà pona la grupa Odlesound de Urtijëi mujiga da Oberkrainer.
Da bever y da maië ne man­ceràl sambën ënghe nia. La mujiga da Bula se ncunforta sun Vosc unì, ...
media/k2/galleries/23819/thumbs/CieCanUla.jpg
02 de jugn 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 01 de jugn 2023
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 27.05. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 29.05. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944. N lunesc ai 29.05. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi de servisc, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin’ comuns dla Val Badia, sura la festa nazionala al 1. y ai 2 de jügn y tla fin dl’edema di 3 y 4 de jügn, é le dr. Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. ...
media/k2/galleries/23790/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
26 de mei 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 26 de mei 2023
»Magic landscapes without consequences«
L Circolo–Lia Mostra d’Ert nvieia ala giaurida de chësta mostra n vënderdi ai 2 de juni dala 18:00 tl self dla mostres dla Lia Mostra d’Ert
Co se à pa svilupà la fotografia de viac y la pitura dla cuntreda te nosta era digitela? Tres i media soziei sons nëus for plu daujin. Nce i viages se à mudà. Ti ultimi ani ie la vijita dla Odles unida junteda pro ai programs de viages nternaziunei. Turisć:tes vën da dalonc y à mé puec dis per ti cialé ala Talia: n se ...
media/k2/galleries/23789/thumbs/CieCanUla.jpg
26 de mei 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 26 de mei 2023
Religion
28.05
Pelegrinaje forin Baissiston
En domenia ai 28 de mé fidei de duta la parochies de Fascia, en particolèr bec e joegn de catechesi, Pruma Confescion, Comunion e Creisema con sia families, se bina forin Baissiston per l pelegrinaje a la Madona di Dolor. Vegn dit Messa da les 12:00 e da les 14:30 l Rosar co la meditazion di joegn de la parochies.
28.05.
Pasca de Mei
L Cunsëi de Pluania de Urtijëi mët a jì na sëira cun mujiga, meditazion y Spirt Sant, n dumënia, ai 28 de mei dala 18:00 te ...
media/k2/galleries/23714/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
19 de mei 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 19 de mei 2023
Di nternaziunel di Museums
L Museum Gherdëina nvieia de cuer al di dla porta davierta n ucajion dl di nternaziunel di museums, n dumënia ai 21 de mei dala 10:00 nchin la 18:00. L argumënt de chëst ann sarà »Museums, sustenibltà y se n sté bën«
Dala 10 danmesdì uniràl fat na pitla raida de doi ëura sun Col de Flam cun l espert Johann Comploj, per mparé a recunëscer ierbes salveres y plantes de mede­jina. N se anconta dan l Museum.
Dala 14:00 inant puderà mutans y mutons senté ora salata tl ...
media/k2/galleries/23713/thumbs/CieCanUla.jpg
19 de mei 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 19 de mei 2023
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 20.05. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 22.05. ie l dutor Pablo Policastro tl ambu­latuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi tla streda Trebinger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin’ comuns dla Val Badia, tla fin dl’edema di 20 y 21 de ma, é la doturia Margarete Mahl­knecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ...