Manifestazions

media/k2/galleries/8525/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
26 de otober 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 26 de otober
Me+Marie, Andrea Valeri y d'autri
Mujiga dal vif ncuei vënderdi ai 26.10. y duman sada 27.10. dala 20.00 tl Circolo/Lia Mostra d'Ert a Urtijëi
Ncuei vënderdi, sëira de chitares y fingerstyle cun:
Andrea Valeri, un di miëur chitarisć de fingerstyle dl mond, cun 6 ani òvel bele dat ora 6 soloalbums, śën féjel cunzerc sëura dut l mond; Stefan Demetz, chitarista y ciantarin de Urtijëi y Marc Perin, chitarista de Puster dl duo "Perin & Barbarossa".
Duman sada:
Me + Marie, l duo rock/pop cun Maria ...
media/k2/galleries/8524/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
26 de otober 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 26 de otober
Teater
Chef a teater
Insnet, vender 26 de otober, te Navalge a Moena da les 20.00 prum apuntament de "Chef a teater" con Moena Perla Alpina, n show cooking ensema a joegn con desabilità de "The Staff". Chesta sera l'é i chef Paolo Donei, Paolo Naccari, Martino Rossi, Alessandro Bellettato e Alessio Rasom. En vender ai 9 de november l'é Nicola Vian.
Rassegna de teater del Comun general de Fascia
Doman, sabeda ai 27 de otober, te chino de Cianacei h. 20.30 "I batadoes de bron" met dant "La storia del ...
media/k2/galleries/8459/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
19 de otober 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 19 de otober
Sport
A Poza la Fascia Falcons Fest
Insnet, vender ai 19 de otober l'é la Fascia Falcons Fest. La festa scomenza da les 18.30 tel tendon de la manifestazions de Poza. Da les 19.00 vegn prejentà la squadres e dapodò sarà n pasta party per duc chi che tol pèrt.
Partida de hockey dl HC Gherdëina
N merdi ai 23.10. partida dl campiunat AHL, ulache l HC Gherdëina jugherà n cësa contra l KAC II de Klagenfurt, dala 20.30 tl stadio Pranives de Sëlva.
Garejeda de sauté tl luech
N dumënia ai 28.10. dala 11.00 ...
media/k2/galleries/8460/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
19 de otober 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 19 de otober
Melissa Naschenweng al Bal dla Jonëza da Paur
La Jonëza da Paur de Badia inviëia a so bal, la sabeda ai 27 d'otober, tla Ciasa J. B. Runcher a San Linert
Ai 27 d'otober dales 20:30 inant, organisëia i Jogn da Paur de Badia tl salf dles manifestaziuns le Bal dla Jonëza da Paur, en chësc ann cun na gran novité. Fora por la nöt ne sonará nia ma le grup "Wolayersee Echo", mo al sonará y ciantará ince la ciantarina Melissa Naschenweng dl'Austria, consciüda te döt le raiun todësch y dala televijiun. ...
media/k2/galleries/8413/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
12 de otober 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedesi ai 12 de otober
Marcià bio
Duman sada ai 13.10. dala 9.00 inant sun la Pitla Plaza S. Antone a Urtijëi
L cunsёi dla Lia per Natura y Usanzes nvieia duc de cuer a unì a nes crì sun l marcià bio, n sada ai 13 de utober sun la Pitla Plaza de S. Antone a Urtijëi, dala 9.00 daduman inant.
L blòt marcià, ulache paures bio dl Südtirol vënd si prudoc. Nce nëus dla Lia per Natura y Usanzes ve piton velch da maië y da bever: tëurtes y strudel fac nstësc, pans de farina grossa d'uni sort, dut sambën cun prudoc biologics y ...
media/k2/galleries/8412/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
12 de otober 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 12 de otober
Sozial
Portel de referiment sozièl
Ogne mercol da les 16:00 a les 18:00 te strèda di Pré de Lejia a Sèn Jan per endrez del Comun general de Fascia vegn metù a jir n portel de referiment sozièl avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr. Per aer informazions chiamèr l 370.3004296 o scriver a sportello.lerais@gmail.com
Scontrèdes del DSA Trentin
L DSA (Desturbes Spezifics de l'Aprendiment) de Fiem e Fascia endreza n'outa al meis scontrèdes de aprofondiment sun empedimenc spezifics de ...
media/k2/galleries/8348/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
05 de otober 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 5 de otober
Curs de fitness a La Ila
La U.S La Ila/seziun Fitness mët da jí sëgn d'altonn 2 cursc de fitness a La Ila, adöm cun l'istrutur Thomas Valentini
I 2 cursc mët man ai 11 d'otober y jará inant vigni jöbia por indöt 8 iadi, tres te palestra grana a La Ila.
Curs de Step Aero-bica: Dales 19:30 ales 20:30. Prenotaziuns al 339/1433016 cun SMS, don dant "Curs Step + inom y cognom".
Total Body Tune Up: Dales 20:30 ales 21:30. N bun alenamënt por döt le corp: al vëgn lauré sön le fle, sön la agilité y ...
05 de otober 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 5 de otober
Radio y Televijion
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
Mertesc, 09 de otober - "Nia de parora"
Na colauraziun danter l'Uniun dl Teater La Val y le Cor de dlijia, sot a la rejia de Matteo Rubatscher. Na ciacolada cun l regist. Conduziun: Esther Videsott.
Mercui, 10 de otober - Dì mondial de la sanità mentala
En rejonon co la psicologa e psicoterapeuta Elisabetta Cloch. ...
media/k2/galleries/8346/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
05 de otober 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 5 de otober
Radio y Televijion
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
Mertesc, 09 de otober - "Nia de parora"
Na colauraziun danter l'Uniun dl Teater La Val y le Cor de dlijia, sot a la rejia de Matteo Rubatscher. Na ciacolada cun l regist. Conduziun: Esther Videsott.
Mercui, 10 de otober - Dì mondial de la sanità mentala
En rejonon co la psicologa e psicoterapeuta Elisabetta Cloch. ...
media/k2/galleries/8293/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
28 de setember 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 28 de setember
Mësa torona cun candidac ales provinziales
Incö vëndres ai 28 de setëmber dales 20:00, tla Ciasa Runcher a Badia. Sön paladina candidac de partis desvalis
Sön iniziativa dles lies economiches dla Val Badia - Ostis, Paurs, Artejans y Boteghiers, vëgnel metü da jí incö vëndres ai 28 de setëmber dales 20:00 na sëra de discusciun cun candidac ales lîtes provinziales de deplü partis. La sëra vëgn tignida tla Ciasa J. B. Runcher a Badia. Düc canc é dër bel inviá da tó pert.

Vigni sintom ó nes dí valch
...
media/k2/galleries/8292/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
28 de setember 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 28 de setember
Iadi, jites y escurscions
Cures y palsa a Abano Terme
Al vëgn organisé n iade de 8 dis a Abanto Terme, dai 4 ai 11 de novëmber. Le cost é de 580,00€ a ce te ciamena dopla (650,00€ te ciamena da un n let). Prenotaziuns anter i 25 d'otober pro Monica Costa al 0474/590069.
Jita per families sal Lech Sant
N dumënia ai 30.9. se ùrten dala 13.30 sun la plaza dai auti de Col Raiser per furné su cun la condles y jì a pe nchin ora l Lech Sant. La jita ie adateda per mutons (zënza bagl) y dura plu o manco 2 ...
media/k2/galleries/8246/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
21 de setember 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 21 de setember
Cursc da jadiné
L'Ice Club Alta Badia organisëia cursc da jadiné por prinzipianc y progredis
L'Ice Club Alta Badia pita indô cursc da jadiné por mituns y mitans dai 4 agn insö. I cursc jará inant por zirca 3 mëisc.
Le curs por i scolari dla scora elementara mët man ai 24 de setëmber y jará inant vigni lönesc dales 16:30 ales 17:15 y/o vigni mercui dales 16:00 ales 16:45. Al vëgn tigní un n iade al'edema por prinzipianc y dui iadi al'edema por progredis.
Por i mituns dla scolina y dla pröma ...
media/k2/galleries/8243/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
21 de setember 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 21 de setember
Radio y Televijion
Programazion ladina sul canal 642 e TV Ladina
Sul canal de la mendranzes linguistiches TML (642) ogne sabeda taca la neva programazion ladina de la setemèna, organisèda te bloches de zirca 3 ores che se enterza a la programazion per mochen e cimbro e la pea via con chisc oraries: de sabeda h. 7.00 e 17.15; de domenia h. 10.30 e 21.00; de lunesc e de jebia h. 14.00 e 21.00; de mèrtesc e vender h. 10.30 e 17.30; de mercol h. 7.00 e 14.00.
Duc i dis da les 7.00 per mesora l'é ...
media/k2/galleries/8198/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
14 de setember 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 14 de setember
Proiet "Jënt Ladina"
Presentaziun de n proiet interessant y documentatif dl Istitut Ladin Micurá de Rü
"Jënt Ladina" é n archif de intervistes video tutes sö tl raiun ladin dolomitich, che é da odëi online sön la plata internet www.micura.it. Tl zënter dl'inrescida él porsones de generaziuns desvalies dla Val Badia, Gherdëna, Ampëz, Fodom, Col S. Lizia y Fodom, che cunta de sües esperiënzes de vita te so lingaz dla uma. Dal 2011 cina al 2017 él gnü intervisté da Erika Castlunger y Paolo Vinati ...
media/k2/galleries/8197/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
14 de setember 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 14 de setember
Mostres y Ert
La filigrana dl uet
N vënderdi ai 21.9. dala 19.00 saràl, tla sala dla mostres dl Circolo/Lia Mostra d'Ert a Urtijëi, la giaurida dla mostra de pitures dl artista Thomas Scalco. La ntroduzion y prejentazion artistica di lëures unirà fata da Gabriele Salvaterra. La mostra resterà davierta nchin ai 7.10. uni di dala 10.00 - 12.00 y 16.00 - 19.00, de lunesc iela stluta.
"act" de Helmar Demetz
N sada ai 22.9. dala 11 danmesdì tl Café Surëdl a Urtijëi tla streda Roma uniràl giaurì la ...
media/k2/galleries/6576/thumbs/Bildschirmfoto_2017-10-20_um_10.44.33.jpg
26 de jené 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 26 de jené
Avisc
L Museum de Gherdëina ie daviert
L Museum a Urtijëi tla Cësa di Ladins ie daviert nchin ai 2 de fauré dal merdi al vënderdi dala 14.00 nchin la 18.30.
Orar nuef dl ufize dla Nëus Jëuni Gherdëina
La Nëus Jëuni Gherdëina à dal scumenciamënt dl 2018 mudà orar de giaurida dl ufize a Urtijëi. Per ti garantì ai cunlauradëures dla NJG de pudëi lauré ora a puntin i proiec, manifestazions y scumenciadives, resterà l ufize śarà de mierculdi dut l di. Per nfurmazions cherdé su l 0471 799006 o passé ...
media/k2/galleries/6577/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-09_um_09.13.43.jpg
26 de jené 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 26 de jené
De dla porta daverta tl Vinzentinum
Le gymnasium da Porsenú rich de tradiziun se presentëia. Ai 2 y 3 de forá i dis dla porta daverta
En vëndres ai 2 de forá dales 8.30 ales 12.30 y dales 14 ales 17 y en sabeda, ai 3 de forá dales 8.30 ales 12.30 vëgnel metü da jí tl Vinzentinum a Porsenú i dis dla porta daverta. Scolares y scolars cun sü geniturs pó vijité, zënza s'anunzié danfora, le gymnasium y l'internat y se informé sön les ofertes dl Istitut. Dal altonn 2013 incá vëgnel tut sö tl internat ...
media/k2/galleries/8133/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
07 de setember 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 7 de setember
Fotografies de Janpaul Irsara
Proieziun de fotos de Janpaul Irsara: en jöbia ai 13 de setëmber dales 20.30, tl Istitut Ladin "Micurá de Rü" a San Martin de Tor
Le Fotoclub Val Badia á le plajёi da invié a na proieziun de fotografies dl fotograf Janpaul Irsara. La proieziun sará partida sö te döes perts. Tla pröma sarál al zënter le monn dles Dolomites, tla secunda pert gnarál mostré fotografies de n iade ti Paisc Basc y tl Belgio.
La tematica sará dër interessanta, deache an pëia ia cun les munts ...
media/k2/galleries/8132/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
07 de setember 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 7 de setember
Sport
Abonamenc hockey Fascia Falcons
L'é avert la campagna de abonamenc per l campionat de hockey 2018/2019 di Fascia Falcons. L cost de l'abonament l'é de 150 euro con rebasc per pachec de abonamenc. Info: tel. 0462.602499, mail: info@fassafalcons.com.
Cors per emparèr a jir coi feres
La sozietà sportiva HC Fascia endreza n cors debant per emparèr a jir coi feres avert ai bec fascegn dai 5 ai 12 egn. La lezions jirà inant fin ai 22 de setember coi istrutores e alenadores di Fascia Falcons. Info e ...
media/k2/galleries/8060/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
31 de agost 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 31 de agost
Temp lede
Entorn Larcioné
En domenia ai 2 de setember da les 12.00 a les 17.00 la Pro Loco de Vich endreza Entorn Vich te la frazion de Larcioné con musega e magnères da zacan.
Juesc y devertimënt cun Mago Bryan
Ncuei vënderdi ai 31.8. y per l ultimo iede n vënderdi ai 7.9. iel dala 20.30 a S. Cristina tl raion da jì a pe dan l hotel Post l Mago Bryan che fajerà d'uni sort de striunëc per pitli y granc.
Marcià tla Dolomites te Sëlva
La ultima doi sëires, dala 16 nchin la 22: ncuei vënderdi ai 31.8. ...