Manifestazions

media/k2/galleries/10381/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
05 de messel 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 5 de messel
Referac
Uni juebia
Geologia dla Dolomites y fossii de Gherdëina
Ntan l mëns de lugio y agost vëniel metù a jì uni juebia dala 16:30 tl Museum Gherdëina a Urtijëi tla Cësas di Ladins, vijites menedes ala culezion de fossii cun l schilet de marueia dl Itiosaur de Secëda. La vijita tla sezion de geo-paleontologia dl Museum dura 30 menuc.
Sport
06.07.
Corvara: Maratona for Kids
La Maratona por i mituns vëgn metüda da jí en sabeda ai 6 de messé dales 10:30, tl pre sot la scora de schi a Corvara. Mitans y ...
media/k2/galleries/10321/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
28 de jugn 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 28 de jugn
Pea via l Fascia Panorama Music
Secondo apuntament ence per la rassegna JMMJ, che porta dant i joegn e i lengac de mendranza
Con Fascia Panorama Music la Sozietà Impianc Portamont e l'APT de Fascia sporc 12 conzerc da mesdì vejin ai refuges e 2 apuntamenc clou da sera te Navalge.
Se taca ai 4 de messèl sun Fredarola con »The Lost Boys« e ai 11 sun Bufaure sarà »Ukulele Lovers«.
Tel program l'é la 2^ edizion de JMMJ (Joegn Mendranzes Musega Jazz) endrezà da "La Grenz": ai 14 de messèl da les 21:00 ...
media/k2/galleries/10320/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
28 de jugn 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 28 de jugn
Avisc
Atualmenter
Audizions del conseier Luca Guglielmi
L conseier ladin Luca Guglielmi tol dant la jent de lunesc da les 9:15 te Comun de Mazin, da les 10:15 te Comun de Ciampedel, da les 11:15 te Comun de Cianacei; de vender da les 9:15 te Comun de Sèn Jan, da les 10:15 te Comun de Soraga e da les 11:15 te Comun de Moena.
Atualmënter
L Museum Gherdëina daviert plu giut
L Museum Gherdëina a Urtijëi tën daviert dai 1. de lugio nchin ala fin de agost cun n orar plu lonch y plu avisa da lunesc nchin ...
media/k2/galleries/10262/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
21 de jugn 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 21 de jugn
Glitch & Data
Mostra de Simon Perathoner tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi, cun giaurida n vënderdi ai 21.06. dala 20:30
Camilla Martinelli che à curà la prima mostra persunela de Simon Perathoner tl luech ulache l ie chersciù su, spiega coche Perathoner dà inant te na maniera defin autramënter l cuntenut, l messaje y la pusciblteies dla fotografia, dla imajes. Cun la tecnica da garat te nosc tëmps ne curespuend la imajes nia for ala realtà y l ie mesun tò su na cumpëida desmesureda de ...
media/k2/galleries/10261/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
21 de jugn 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 21 de jugn
Temp Lede
Atualmënter
„Momënc ladins" a La Val
Iniann vëgnel pité a La Val sides d'aisciöda cina ai 29 de jügn, che da d'altonn dai 12.09. ai 16.10. l'iniziativa »Momënc ladins«. Vigni edema él de plü manif­estaziuns liades al monn ladin: escurjiuns, ginastica por le jí a pe, curs de ladin, roda cun la e-bike y vijites ai artejans a Pidrô. Le program cun les informaziuns ciafon sön www.altabadia.org
21.06.
Yoga sun Mont de Sëuc
Sa la stazion suinsom dla Mont de Sëuc vëniel ai 21.06., di mundiel ...
media/k2/galleries/10202/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
14 de jugn 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 14 de jugn
Curs de pilates
Tl Hotel Fanes a San Ciascian vëgnel metü da jí n curs cun Nabiha
Dai 17 de jügn ai 31 d'otober vëgnel metü da jí tl Hotel Fanes a San Ciascian n curs de pilates cun l'istruturia Nabiha. Le curs é vigni lönesc y jöbia dales 20:00 ales 21:00. Por informaziuns él da cherdé sö Ingrid al 335 6278950 o tl Hotel Fanes al 0471 849470.

Segra da Bula
N dumënia ai 16 de juni vëniel festejà la Segra da Bula
La festa scumëncia cun la mëssa dala 9:30, che unirà abelida da na grupa de strumënc a ...
media/k2/galleries/10201/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
14 de jugn 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 14 de jugn
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 15.06. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 17.06. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Dotur Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 15 y 16 de jügn, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 14.06. nchin n vënderdi ai 21.06. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471/792106 o ...
media/k2/galleries/10159/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
07 de jugn 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 7 de jugn
Tennis d'instà
Ntan l mëns de lugio vëniel metù a jì tl zënter dal tennis a Runcadic cursc te tennis per mutons y mutans danter 6 y 12 ani
L Tennis Club Urtijëi deberieda cun l maester de tennis Alberto Cestarollo mët a jì per d'instà cursc de tennis per mutons y mutans.
I cursc ie: dai 01. ai 05 de lugio, dai 08 ai 12 de lugio, dai 22 ai 26 de lugio y dai 29 de lugio ai 02 de agost 2019.
Tenii vën i cursc da lunesc nchin vënderdi ala 8:30 nchin la 12:00. tl zënter dal tennis a Runcadic.
N possa fé ...
media/k2/galleries/10158/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
07 de jugn 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 7 de jugn
Mostres y Ert
Atualmënter
"Paradise lost" mostra de Georg Erlacher
L fotograf de Al Plan de Mareo cunesciù per si fotografies de cuntredes se à dat ju cun l mond dla eves. Mpede n busiamënt vif conta Erlacher te si chedri la storia tragica te n paravis perdù. La mostra tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi ie da udëi nchin ai 16.06. uni di dala 10:00-12:00 y 16:00-19:00, de lunesc iela stluta.
Atualmënter
Franz Canins ti Grijons
Canins ie l scultëur de referimënt pra la mostra Calanca-Exhibit a ...
media/k2/galleries/10102/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
31 de mei 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 31 de mei
Les melodies d'aisciöda dla Musiga da San Ciascian
La musiga dl paisc inviëia düc la sabeda ai 8 de jügn, vëia de Pasca de Ma, dales 20:30 te salf dles manifestaziuns dla ciasa J. B. Rinna da San Ciascian ala sëra dal titul »Melodies d'aisciöda«
Le dirighënt jonn Giuliano Federa á chirí fora por l'ocajiun n program dër plajor y desvalí. Tl mëteman aldiarán la »Fanfare for a Celebration« de Michiel Charles. Dala pëna de Antonin Dvorák sarál spo da aldí »Two Dvorák«, döes melodies fora de süa nona ...
media/k2/galleries/10101/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
31 de mei 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 31 de mei
Sport
Uni merdi
Sauté per sculeies cun i Gherdëina Runners
N à inò scumencià cun i alenamënc per mutons dala prima elementera ala terza mesana. Trainadëures ie chëst ann Herbert Stuffer y Elena Piazza y n se anconta uni merdi dala 18.00 dan la scola elementera a Urtijëi. Per nfurmazions cherdé su Frohwalt al 333 3552538.
31.05.
Se scrì ite al FC Gherdëina
Ultimo di per la iscrizions al FC Gherdëina. Tla cësa dl club pra la plaza dal juech al palé de Urtijëi possa mutons y mutans che ulëssa fé l sport ...
media/k2/galleries/10061/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
24 de mei 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 24 de mei
Referac
30.05.
Spëisa che va a una cun la natura
Referat cun la esperta dr. Ivonne Daurù Malsiner, tla sala Raiffeisen te cësa de chemun a S. Cristina, n juebia ai 30 de mei dala 20:00. Metù a jì dal KVW de S. Cristina.
30.05.
Badia: La lege nöia dla contrada y teritore
La SVP Badia inviëia ai 30 de ma dales 20:00 tla Ciasa J.B. Runcher a Badia a n referat cun l'assessuria provinziala Maria Hochgruber Kuenzer, che informará plü avisa sön la Lege dla contrada y dl teritore (la lege urbanistica nöia).
...
media/k2/galleries/10059/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
24 de mei 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 24 de mei
Conzert de onoraziun
La Seziun cors de dlijia tl'EPL-Ert por i Ladins inviëia ala festa de oonoraziun cun cater cors dla Val Badia, en domënia ai 2 de jügn, dales 16:00 a La Val
L'EPL cun i cors Raiëta da La Val, le Cor de Dlijia da La Val, le Cor de Dlijia d'La Pli y le Cor de Dlijia da San Martin de Tor inviëia ala festa de onoraziun de Felix Dapoz y Lois Ellecosta a La Val. Tröpes é les poesies che i dui scriturs dla Val Badia á scrit y publiché, dantadöt tl lingaz ladin. Gran mirit s'ái fat ...
media/k2/galleries/9993/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
17 de mei 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 17 de mei
»Sherlock Gnomes« a La Ila
Proieziuns cinematografiches a La Ila, incö vëndres ai 17 y en vëndres ai 24 de ma, dales 17:00
...
media/k2/galleries/9992/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
17 de mei 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 17 de mei
Referac
17.05.
La 5 rujenedes dl amor
Nsnuet dala 20:30 te calonia a Urtijëi. Dr. Margarethe Profunser rujenerà dl amor, co sentì, giapé amor, co scinché amor te familia y tl matrimone. Fej pert dla scumenciadiva "Tëmp per la families" dl'Unità cura d'anes de Gherdëina.
17.05.
Telesciaudamënt
La Lia per Natura y Usanzes nvieia duc i nteressei a vijité l mplant de telesciaudamënt a Tluses, n vënderdi ai 17.05. dala 16:30. L respunsabl Harald Pardatscher menerà tres l mplant y spligherà coche l ...
media/k2/galleries/9932/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
10 de mei 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 10 de mei
Conzert d'aisciöda dla Müjiga Calfosch-Corvara
La Müjiga Calfosch-Corvara tëgn le conzert en vëndres ai 17 de ma, sot ala bachëta dl dirighënt Gerhard Mohr
Le conzert mët man dales 20:30, tl salf dles manifestaziuns Franz A. Rottonara a Corvara cun le toch »Tannhäuser« de Richard Wagner por passé ala »Festive Overture«. »Dichter und Bauer« é le titul dl toch che gnará porté dant dala Müjiga denanche al ti vëgnes surandé les onoranzes a n valgügn mëmbri. Tla secunda pert podarán aldí toc plü ...
media/k2/galleries/9931/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
10 de mei 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 10 de mei
Barat Sozial
14.05., 16.05., 22.05.
La Banca dl Tëmp te Gherdëina
La sëires de nfurmazion n cont de chësta scumenciadiva nueva, metuda su śën nce te Gherdëina, unirà tenides for dala 20:00 ai 14.5. a Urtijëi tla Bibliotech S. Durich, ai 16.5. a S. Cristina tla Bibliotech Tresl Gruber y ai 22.5. te Sëlva tla Bibliotech O.v. Wolkenstein.

Mostres y Ert
Atualmënter
Bivacco
Ntan la bienela de Unieja iel da udëi na nstalazion di artisć Hannes Egger, Simon Perathoner, Jacopo Candotti, Nicolò Degiorgis,Julia ...
media/k2/galleries/9883/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
03 de mei 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 3 de mei
Mujiga
09.05.
„Cantare est salutare" a Bulsan
La Consulta ladina dl Comun de Bulsan invieia al conzert con cor, clavier y cianté, con i solisć Erika Mussner, Susy Rottonara y Fonso Willeit en juebia ai 9 de mei da les 20:30 tl Palaz Mercantil a Bulsan. Entreda debant.

Religion

04.05.
S. Mëssa di pitli
Duman sada dala 17:00 ala 18:00 a Urtijëi, tla gran sala de calonia. Duc i genitores cun mutons, popsc y sambën nce nëinesc y laves cun si nepoc, ie nviei de cuer ala S. Mëssa di pitli.
16.05.
Pelegrinaje ...
media/k2/galleries/9882/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
03 de mei 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 3 de mei
Baratada de ciüfs y pelzes, cun referat
Ai 8 de ma a San Martin n referat cun Alexander Huber, espert y apascioné de urt y natöra, cun baratada de ciüfs, pelzes y somënzes
Les Patrones dl Comun da San Martin inviëia en mercui ai 8 de ma dales 20:00 tl salf di stödafüch da San Martin, por n referat cun Alexander Huber dal titul »Wie gelingt mir ein guter Start ins neue Gartenjahr? Tipps und Tricks vom Biogärtner für einen gesunden, erntereichen und schönen Garten«. Dedô sarál la baratada de ciüfs ...
media/k2/galleries/9787/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
19 de auril 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 19 de auril
"I Polemici" y "Cose di famiglia"
Conzert tl Saj.un a La Ila. La proscima 1.st.friday.live.session@saj.un sará ai 3 de má dales 21.00
Giacomo y Mauro Da Ros, dui fredesc da Vittorio Veneto, á fat esperiënzes desvalies tl ciamp dla musiga. Trami á fat fora de na pasciun süa profesciun. Da plü agn se presentëii sön paladina sot al inom "Cose di famiglia", cun n repertore de stil new folk. Do avëi davagné de plü pesć sciöche ciantauturs, portarái dant tl SaJ.un cianties fora de so album nü "Doana".
...