Manifestazions

media/k2/galleries/10101/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
31 de mei 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 31 de mei
Sport
Uni merdi
Sauté per sculeies cun i Gherdëina Runners
N à inò scumencià cun i alenamënc per mutons dala prima elementera ala terza mesana. Trainadëures ie chëst ann Herbert Stuffer y Elena Piazza y n se anconta uni merdi dala 18.00 dan la scola elementera a Urtijëi. Per nfurmazions cherdé su Frohwalt al 333 3552538.
31.05.
Se scrì ite al FC Gherdëina
Ultimo di per la iscrizions al FC Gherdëina. Tla cësa dl club pra la plaza dal juech al palé de Urtijëi possa mutons y mutans che ulëssa fé l sport ...
media/k2/galleries/10061/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
24 de mei 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 24 de mei
Referac
30.05.
Spëisa che va a una cun la natura
Referat cun la esperta dr. Ivonne Daurù Malsiner, tla sala Raiffeisen te cësa de chemun a S. Cristina, n juebia ai 30 de mei dala 20:00. Metù a jì dal KVW de S. Cristina.
30.05.
Badia: La lege nöia dla contrada y teritore
La SVP Badia inviëia ai 30 de ma dales 20:00 tla Ciasa J.B. Runcher a Badia a n referat cun l'assessuria provinziala Maria Hochgruber Kuenzer, che informará plü avisa sön la Lege dla contrada y dl teritore (la lege urbanistica nöia).
...
media/k2/galleries/10059/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
24 de mei 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 24 de mei
Conzert de onoraziun
La Seziun cors de dlijia tl'EPL-Ert por i Ladins inviëia ala festa de oonoraziun cun cater cors dla Val Badia, en domënia ai 2 de jügn, dales 16:00 a La Val
L'EPL cun i cors Raiëta da La Val, le Cor de Dlijia da La Val, le Cor de Dlijia d'La Pli y le Cor de Dlijia da San Martin de Tor inviëia ala festa de onoraziun de Felix Dapoz y Lois Ellecosta a La Val. Tröpes é les poesies che i dui scriturs dla Val Badia á scrit y publiché, dantadöt tl lingaz ladin. Gran mirit s'ái fat ...
media/k2/galleries/9993/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
17 de mei 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 17 de mei
»Sherlock Gnomes« a La Ila
Proieziuns cinematografiches a La Ila, incö vëndres ai 17 y en vëndres ai 24 de ma, dales 17:00
...
media/k2/galleries/9992/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
17 de mei 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 17 de mei
Referac
17.05.
La 5 rujenedes dl amor
Nsnuet dala 20:30 te calonia a Urtijëi. Dr. Margarethe Profunser rujenerà dl amor, co sentì, giapé amor, co scinché amor te familia y tl matrimone. Fej pert dla scumenciadiva "Tëmp per la families" dl'Unità cura d'anes de Gherdëina.
17.05.
Telesciaudamënt
La Lia per Natura y Usanzes nvieia duc i nteressei a vijité l mplant de telesciaudamënt a Tluses, n vënderdi ai 17.05. dala 16:30. L respunsabl Harald Pardatscher menerà tres l mplant y spligherà coche l ...
media/k2/galleries/9932/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
10 de mei 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 10 de mei
Conzert d'aisciöda dla Müjiga Calfosch-Corvara
La Müjiga Calfosch-Corvara tëgn le conzert en vëndres ai 17 de ma, sot ala bachëta dl dirighënt Gerhard Mohr
Le conzert mët man dales 20:30, tl salf dles manifestaziuns Franz A. Rottonara a Corvara cun le toch »Tannhäuser« de Richard Wagner por passé ala »Festive Overture«. »Dichter und Bauer« é le titul dl toch che gnará porté dant dala Müjiga denanche al ti vëgnes surandé les onoranzes a n valgügn mëmbri. Tla secunda pert podarán aldí toc plü ...
media/k2/galleries/9931/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
10 de mei 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 10 de mei
Barat Sozial
14.05., 16.05., 22.05.
La Banca dl Tëmp te Gherdëina
La sëires de nfurmazion n cont de chësta scumenciadiva nueva, metuda su śën nce te Gherdëina, unirà tenides for dala 20:00 ai 14.5. a Urtijëi tla Bibliotech S. Durich, ai 16.5. a S. Cristina tla Bibliotech Tresl Gruber y ai 22.5. te Sëlva tla Bibliotech O.v. Wolkenstein.

Mostres y Ert
Atualmënter
Bivacco
Ntan la bienela de Unieja iel da udëi na nstalazion di artisć Hannes Egger, Simon Perathoner, Jacopo Candotti, Nicolò Degiorgis,Julia ...
media/k2/galleries/9883/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
03 de mei 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 3 de mei
Mujiga
09.05.
„Cantare est salutare" a Bulsan
La Consulta ladina dl Comun de Bulsan invieia al conzert con cor, clavier y cianté, con i solisć Erika Mussner, Susy Rottonara y Fonso Willeit en juebia ai 9 de mei da les 20:30 tl Palaz Mercantil a Bulsan. Entreda debant.

Religion

04.05.
S. Mëssa di pitli
Duman sada dala 17:00 ala 18:00 a Urtijëi, tla gran sala de calonia. Duc i genitores cun mutons, popsc y sambën nce nëinesc y laves cun si nepoc, ie nviei de cuer ala S. Mëssa di pitli.
16.05.
Pelegrinaje ...
media/k2/galleries/9882/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
03 de mei 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 3 de mei
Baratada de ciüfs y pelzes, cun referat
Ai 8 de ma a San Martin n referat cun Alexander Huber, espert y apascioné de urt y natöra, cun baratada de ciüfs, pelzes y somënzes
Les Patrones dl Comun da San Martin inviëia en mercui ai 8 de ma dales 20:00 tl salf di stödafüch da San Martin, por n referat cun Alexander Huber dal titul »Wie gelingt mir ein guter Start ins neue Gartenjahr? Tipps und Tricks vom Biogärtner für einen gesunden, erntereichen und schönen Garten«. Dedô sarál la baratada de ciüfs ...
media/k2/galleries/9787/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
19 de auril 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 19 de auril
"I Polemici" y "Cose di famiglia"
Conzert tl Saj.un a La Ila. La proscima 1.st.friday.live.session@saj.un sará ai 3 de má dales 21.00
Giacomo y Mauro Da Ros, dui fredesc da Vittorio Veneto, á fat esperiënzes desvalies tl ciamp dla musiga. Trami á fat fora de na pasciun süa profesciun. Da plü agn se presentëii sön paladina sot al inom "Cose di famiglia", cun n repertore de stil new folk. Do avëi davagné de plü pesć sciöche ciantauturs, portarái dant tl SaJ.un cianties fora de so album nü "Doana".
...
media/k2/galleries/9786/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
19 de auril 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 19 de auril
Avisc
Audizions del conseier ladin Luca Guglielmi
L conseier ladin Luca Guglielmi tol dant la jent de lunesc h. 9.15 te Comun de Mazin, h. 10.15 te Comun de Ciampedel, h. 11.15 te Comun de Cianacei; de vender h. 9.15 te Comun de Sèn Jan, h. 10.15 te Comun de Soraga e h. 11.15 te Comun de Moena.
Azion da Pasca dl KVW
N dumënia de Pasca dan la gran mëssa dala 9.30 mët l KVW a jì la azion da Pasca, ulache l vën vendù cësć cun ueves ntënc, fuiacia y jiëut. Chël che n trajerà ite, jirà a fin de bën a na ...
media/k2/galleries/9736/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
12 de auril 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 12 de auril
Reuniun generala dla SEA
En jöbia ai 29 d'aurí dales 19:30, tl salf dl Istitut Ladin a San Martin de Tor
Pro la reuniun generala dla SEA - Sorvisc Energia Ambiënt, söl program en jöbia ai 29 d'aurí dales 19:30 tl salf dl Istitut Ladin a San Martin de Tor, gnarál traté n ordin dl de de 4 punc:
1) Relaziun dl presidënt Martin Clara sön l'ativité dl 2018; 2) Aprovaziun dl bilanz di 31.12.2018 y destinaziun dl ütl (che é a desposiziun tl ofize dla SEA a San Martin o söla plata internet www.sea.bz.it); ...
media/k2/galleries/9735/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
12 de auril 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 12 de auril
Televijion y Radio
Televijion:
Mertesc, 16 de auril da les 20:50 - Deberieda - sozieté, familia, sanité
Trasmiscion de Ivan Senoner y Georg Penn, a cura de Leo Senoner
Mercui, 17 de auril da les 20:50 - Cucalo - Attilio Dantone
"CUCALO" é vegnú en chest iade a Urtijëi tla senta dla Lia Circolo Mostra d'ert per conté sciche evenc aricegoui desche abú perdú doi amisc tl Nepal á mudé la vita de Attilio Dantone. Tl teremot dl 2015 l maester de schi y ost da Delba á vedú la mort ti uedli, y chest á mudé ...
media/k2/galleries/9679/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
05 de auril 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 5 de auril
Duc "Supereroes" sun Ciampac
En domenia ai 7 de oril "Destroy the Winter"
Gran festa chesta domenia sun Ciampac per l'event che sera sù la sajon en colaborazion con Katsuto, Canazei Events, Scola de Schi Cianacei Marmolada, Fabio & Mirko e Val di Fassa Lift.
L tem chest an l'é "Supereroi", duc pel se regolèr aldò e chi che se enscinua i ciapa na bela maia da "Supereroe" e i pel tor pèrt a la gran endesfida: sutèr sorafora la nodadoa de 23 metres con schi, brees o etres mesi. Dapò premiazion ...
media/k2/galleries/9678/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
05 de auril 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 5 de auril
Cursc
Qi Gong - 8 Borkate
Da n mierculdi ai 10.4. inant nchin ai 12.6., uni mierculdi dala 20.00 ala 21.45, tla sala Raiffeisen te Chemun de S. Cristina, cun Rudolf Braunhofer, Shaolin Qi Gong Dolomites. L se trata de na ginastica lesiera lieda al drë' tré l fla, che nes dà balanz, fej nosc muvimënc plu mujiei y fej bon ala lesures. Metù a jì dala Lia Sanynton.
Curs de cujiné sann, che fej bon al cuer y al cervel
Per n vënderdi ai 12.4. dala 17.30 tla cësadafuech dla NJG a Urtijëi, Plaza S. Antone, ...
media/k2/galleries/9631/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
29 de merz 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 29 de merz
Gara dl paisc a Calfosch
I Stüdafüch da Calfosch oganisëia la 35ejima gara dl paisc, chësta domënia ai 31 de merz sön la pista "Colfosco"
Le program dl de mët man dales 9:30 cina ales 11:00 olache an pó jí a se do i petorai, pro la staziun a val dl implant "Colfosco" y al sará la gara cun pice aperifit al travert, sura le Hotel Jägerhof. Tl hotel sarál dales 12:00 ales 14:00 la picia marëna, y intratan, dales 12:30, sarál la premiaziun dla gara cun estraziun de n pest por chi che á tut pert ala ...
media/k2/galleries/9630/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
29 de merz 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 29 de merz
Avisc
Cena pureta a Poza
Doman, sabeda ai 30 de mèrz da les 7 da sera te oratorie de Poza l Grop Miscionèr Freinademetz-Mato Grosso endreza la Cena pureta. La proponeta de careisema é dedichèda chest an a la sensibilisazion per no trèr demez magnadiva, con la testimonianza di volontadives de "Fassa Solidale". Duc é envié de cher.
Audizions del conseier ladin Luca Guglielmi
L conseier ladin Luca Guglielmi tol dant la jent ogne lunesc h. 9.15 te Comun de Mazin, h. 10.15 te Comun de Ciampedel, h. ...
media/k2/galleries/9585/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
22 de merz 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 22 de merz
L turism tla Dolomites tl 2030
Descuscion tl'Aula Magna dl ITE "Raetia" n mierculdi ai 27.3. dala 9.00
Duc i nteressei ie nviei de cuer a unì a scuté su la descuscion, ulache n rujenerà coche n se nmagina, coche n vëija danora l turism tla Dolomites tl 2030, dla pusciblteies y ndesfidedes.
L rujenerà pea pra la descuscion l ambolt Tobia Moroder, Harald Pechlaner, Andreas Sanoner dl hotel Adler y Michil Costa dl hotel La Perla a Corvara.
La manifestazion fej pert di "Dis dl turism" metui a jì dal ...
media/k2/galleries/9584/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
22 de merz 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 22 de merz
Chino
Chino de Cianacei
Doman, sabeda ai 23 de mèrz e domenia ai 24 h. 21.15 vegn moscià "Non sposate le mie figlie 2"; en domenia ai 24 e en mercol ai 27 h. 17.15 l'é "Asterix e il segreto della pozione magica", mercol ai 27 h. 21.15 l'é "Captain Marvel", en sabeda ai 30 e en domenia ai 31 h. 21.15 vegn moscià "Escape room".
Chino de Pardac
Insnet, vender ai 22 h. 21.15 l'é "Copia originale", sabeda ai 23 h. 21.15 e domenia ai 24 h. 17.00 vegn dat "Dragon ball super-broly", en domenia ai 24 e ...
media/k2/galleries/9521/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
15 de merz 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 15 de merz
Iconografia dl mal: tentaziun y castigo
Tl Medief, tl '500 o tl '700 gnô le mal odü atramënter, mo co podunse pa incö reconësce le malan?
Tratan la sëra gnarál porté descriziuns y simboi che rapresentâ ti secui le mal y le stlet y che á ala fin porté a svilupé la figöra personificada dl malan tles operes d'ert.
Y co podunse pa reconësce incö le malan?
Le referat gnará tigní dala prof. de storia dl'ert Danila Serafini, en vëndres ai 22 de merz dales 20:00, te biblioteca de Badia.
Organisaziun: Consëi ...