Fascia

media/k2/galleries/11590/thumbs/CAISAT_Torta.jpg
30 de dezember 2019

N an spezièl per l CAI SAT Auta Fascia

L Grop da Mont de la Val de Sora à metù a jir sia radunanza per aproèr l rendicont finanzièl e per serèr sù l cedean con la prejentazion del bel liber "50 egn col cher sa mont".
L’é stat n an particolèr, l 2019, per l Grop da Mont CAI SAT Auta Fascia… e no aessa podù no esser coscì, vedù che l’é passà apontin 50 egn da la naa de chesta gloriousa sociazion de pascioné de nesc crepes e nosc ambient. 

N bel grop de sozi (en dut i é 271 i scric ite te l’an 2019) se à binà en sabeda ai 14 de dezember te sala del Consei de Comun de Cianacei per la radunanza generèla, che desche ogne an l’é stat l’ocajion per portèr dant la relazion de l’atività e di conts de l’an, ma ...
media/k2/galleries/11586/thumbs/comedia_Mizacoles_1.jpg
29 de dezember 2019

Èla dalbon joà chela ferlèda?

La filodramatica La Mizacoles à portà dant na comedia de Loredana Cont. Ultim apuntament col teater en lunesc ai 30 de dezember con la sociazion Antermoa.
Se à beleche deldut serà sù i apuntamenc con la comedies da d’uton te Fascia. Mencia amò l spetacol de la sociazion culturèla Antermoa che era pervedù en vender ai 13 de dezember ma che dapò, per na manconia che à tocià davejin una atora, l’é stat sburlà a la fin de dezember. Donca l’apuntament unich l’é en vender ai 30 de dezember tel PalaDolomites de Ciampestrin da les 21.00.

L grop di Bontemponi à prejentà chest’outa la comedia dal titol L’ucel del marescialde Loredana Cont e desche ...
media/k2/galleries/11589/thumbs/radunanza_APT_Moena_dez2019.jpg
27 de dezember 2019

Endesfides e strategìes per l turism

A Moena l’é stat la radunanza de l’Apt dant da la sajon da d’invern, con bilanz, nomines, valutazions e la costion de la reforma de la lege sul turism portèda dant da l’assessor provinzièl Roberto Failoni.
En jebia ai 12 de dezember se à dejout la radunanza de l’Apt de Fascia, te sala Simonin Maza de la scoles de Moena a la prejenza de 150 sozi. I ponts al orden del dì i revardèa la prejentazion, discuscion e aproazion del bilanz preventif, del pian operatif per l’an 2020 e del pian strategich plurienal; l’integrazion del Consei de Aministrazion; autra costions eventuèles a carater no deliberatif.
 
Flavio Volcan: mobilità e rodes
L prum a tor la parola su envit del president Fausto Lorenz l’é ...
media/k2/galleries/11585/thumbs/Per_recordanza_Val_Lasties.jpg
26 de dezember 2019

L’ejempie di 4 socoridores de la Val Lastìes

L’é passà 10 egn da canche, ai 26 de dezember del 2009 Alex, Diego, Erwin e Luca i à perdù la vita sot na levina endèna n intervent col Socors da mont de la Val de Sora.
Chisc dis, fosc più che zenza, i eies se ouc a chela bela val che vegn ju enlongia l mur dret e grisc olache Pordoi ge vèrda via a Sela. 

E dessema ai eies n recort mestech e delicat a Erwin, Alex, Diego e Luca e a chela net dai 26 de dezember del 2009, canche l Socors l’é partì per jir a chierir doi omegn che se aea enarloà su per Val Lastìes: en chela sera tumia e da mozes la neif e l temp se à portà demez n toch de cher de duta Fascia.

L temp proa a varir, e fosc zeche l deida. De ...
media/k2/galleries/11584/thumbs/Cripela_bec_popolara_Poza.jpg
25 de dezember 2019

La cripela de la Pieif fornida sù da la scola de Poza

I scolees di ultimes egn de la populères de Poza i à fornì sù ence chest an la cripela apede la gejia de Sèn Jan.
Desche da tradizion ence chest an i pìcoi studenc de la scola populèra de Poza vidé da sia maestres i à dat n bel contribut al Nadèl te sie Comun e sia parochia. I l’à fat no demò a na vida pratega, metan fora zeche che duc pel veder, ma i l’à fat ence con de bela riflescions sul Nadèl te clasc. 

Chest an l’onor de poder fornir sù la cripela apede la pief de Sèn Jan l’é stat di scolees maores de la scola de Poza, chi de la doi quintes. I à lurà via per la setemèna passèdes te clasc e ...
media/k2/galleries/11595/thumbs/Conzert_Musega_Auta_Fascia.jpg
24 de dezember 2019

Conzert de Nadèl, con na pizèda de jazz

La Musega Auta Fascia, sot la bacheta del maester Paolo Rasom, à portà dant n conzert deldut particolèr con doi ghesc’ de onor, i maestres Fiorenzo Zeni e Paolo Trettel.
L Conzert de Nadèl de la Musega Auta Fascia ne à menà dret tel spirit de la festes. En sabeda ai 21 de dezember te chino Marmolèda de Cianacei la Musega à volù ge fèr a duc de bie augures travers la notes e la melodìes te n conzert che é stat dassen aprijià. Sun paladina del chino, sot la bacheta del maester Paolo Rasom, i museganc se à dat jù te na aventura deldut particolèra e neva. Sonèr ensema a doi gregn artisc’ de la musega jazz: Fiorenzo Zeni e Paolo Trettel.  

I sonadores, ...
media/k2/galleries/11583/thumbs/Bambi_grop_volontadives.jpg
24 de dezember 2019

N auter an con Bambi!

La sociazion che deida i bec malé e sia families l’à portà a compiment neva scomenzadives, l’à amò de etres projec e la é a la leta de chi che à de besegn.
N auter an rich de atività l’é ruà a piz per la Sociazion Bambi. N auter an olache na bela chindejina de volontadives da duta Fascia, ensema con cheles de Fiem e vidèdes da la presidenta Daniela Zanon e dal vizepresident Valentino Ventura, se à dat jù con n muie de scomenzadives per esser n pont de referiment per la families che padesc per problemes de sanità di bec.

Chest bel grop de femenes con la plus biencia e fucsia l’é oramai na prejenza cognosciuda te n muie de festes e scomenzadives, per ...
media/k2/galleries/11547/thumbs/Radunanza_UAL_1.jpg
22 de dezember 2019

L’é nasciù la Neva UAL, moviment politich indipendent

L Comitat provisorie à portà a compiment sie lurier. La radunanza à lità l Consei e aproà l Statut del moviment, indipendent dai partic, che vel jir inant con coerenza, coraje e fiduzia.
»Neva UAL«, l’é chest l’inom che i sozi biné a radunanza en domenia ai 15 de dezember i à dezidù per l nef moviment, ritadin de l’Union Autonomista Ladina. L’é stat cernù da 45 di 58 sozi rué te la sala del Comun de Sèn Jan a Poza, olache se à binà zirca 90 persones anter tesseré, sostegnidores e curiousc. L simbol restarà l pèster, ence se l vegnarà mingol renovà per ge dèr na parbuda più moderna. Lascèr dut medemo o mudèr deldut inom e simbol l’era l’autra doi opzions, che jà tel sondaje metù ...
media/k2/galleries/11501/thumbs/Bambin_Bettega_Soraperra_Florian.jpg
20 de dezember 2019

L Bambinol de l’Artistich en don a Trent

L’opera realisèda dai studenc del Liceo anter tecniches tradizionèles e inovazion ge é stata consegnèda enstadì a l’assessor Mirko Bisesti
L Liceo Artistich de la Scola de Fascia ge à fat don a l’assessorat a la cultura de la Provinzia de Trent de n Bambinol zipià bel delvers, che ge é stat consegnà enstadì a l’assessor Mirko Bisesti.

L’opera, realisèda dai studenc col didament del professor Claus Soraperra e de si coleghes, la fèsc referiment a la iconografia tradizionèla del 1700 del raion tiroleis ma la é renovèda ti materièi. L’é stat fat n lurier de revijitazion che à mantegnù la tecniches tradizionèles, desche l’entaadura, ...
media/k2/galleries/11495/thumbs/Eleonora_Pscalina_Ciampedel.jpg
19 de dezember 2019

Eleonora, na femena forta dal gran ardiment

Annelise Vian ne conta de la vita de Giulia Eleonora Riz da Col da Faé che stèsc te la pruma cèsa olache l’é ruà l’èga a Ciampedel
Na dì scontre Lucia de La Usc di Ladins e la me domana se cognosce na Giulia Eleonora Riz da Ciampedel che stèsc sun Col da Faé. La me domana se podesse scriver vèlch de sia vita e de sia cèsa ajache l’é stat la pruma de Ciampedel a aer l’èga daìte. Ben segur che la cognosce, l’é Eleonora Pascalina, l’é mia vejina de cèsa e la era ence n muie peconta de mia mère Nena Canalina. 

Na domenia domesdì vae a la troèr, dò i prumes saluc ge domane se posse scriver vèlch de ela e la me ...
media/k2/galleries/11502/thumbs/dons_Nadal.jpg
18 de dezember 2019

L segnificat del Nadèl l’é mudà

Nesc giaves i se la contèa tedant fregolèr
Aede jà enjignà i dons per vesc fies, parenc o amisc? E l’èlber? Me racomane: no ve desmentià de chest ultim, tras ben fornì sù. Aboncont, enlouta che fajeei nesc giaves via per Nadèl? Voi ve portèr dant dut chel che vegnìa fat via per chest temp che fajea duc più aiegres e valenc. 

N’outa, via per dezember, no l’era n muie de lurieres da fèr: vegnìa fat na fiera, l dì dò de la festa de la Conzeta, ai 9 de dezember. Chiò vegnìa demò i omegn che aea pech fegn o che aea vèlch debita, ajache ...
media/k2/galleries/11494/thumbs/logo_Berlichete.jpg
18 de dezember 2019

Rua endò Berlichete!

En vender ai 20 de dezember l’é n bel domesdì de jeghes per i bec da l’ultim an de scolina a la terza populèra
Rua endò Berlichete! No saede chi che l’é?? No ve resta auter che ve enscinuèr a la scomenzadiva endrezèda dai Servijes linguistics e culturèi del Comun general de Fascia inant da en lunesc ai 16 de dezember. Se trata de n bel apuntament per i bec da l’ultim an de scolina a la terza populèra per tor pèrt a jeghes e laboratories creatives, per crescer ensema e stèr adum. La ativitèdes vegn metudes a jir ence chest’outa da la bezes espertes de didatica de Marabeolab e vegn sport doi apuntamenc, ...
media/k2/galleries/11503/thumbs/video_jeghes.jpg
17 de dezember 2019

Jeghes de nesc joegn

Jir de contra la dependenzes da jeghes se pel, bèsta fèr rei e se didèr un co l’auter
Da oramai doi setemènes l’é online, su la piates social de la coprativa INOUT, cater video moscé per la pruma outa al publich tel spetacol conclusif del projet endrezà dal pian di joegn La Risola »Sutar per Aria«. 

»Abbatti il muro della dipendenza«, »Spegni! Esci! Vivi!«, »Real Life VS Videogames« e »Ciò che valorizza il nostro Tempo è il nostro unico Talento« l’é i titoi di video, che conta coche l se mever e fèr ativitèdes fisiches deida a petèr via l’adrenalina che ...
media/k2/galleries/11513/thumbs/Fernando_Brunel_ex_voto_Barbida.jpg
16 de dezember 2019

Trei neves ex voto sa Barbida

I é stac depenc da Fernando Brunel e benedii en ocajion de la sègra l dì de la Conzeta
»La tradizion vel che ai 8 de dezember, dì de la Conzeta, sie sagra sa Barbida e che sie ence bon freit.«  Coscita l’à dit l’ombolt de Soraga Devi Brunel a la fin de la zelebrazion de la sègra, e segur l freit se à fat sentir ence chest an. La messa te la pìcola gejiola é stata ofizièda da don Andrea, ciantèda dal Cor de gejia, con la partezipazion del Grop Folk e de demò doi conscrite sun diesc, segn che ence chesta tradizion, se no la vegn tegnuda sù e viventèda la risia de morir fora.

...
media/k2/galleries/11492/thumbs/mostra_Visjions_scola_ert.jpg
16 de dezember 2019

La Vis(j)ions di dozenc artisć

La pruma esposizion metuda fora ti spazies de la neva senta del Liceo Artistich l’é na mostra di ensegnanc de la scola, n moment de condivijion emportant coi studenc che pel tocèr con man sie empegn e sia pascion
Te la sala esposizion del nef Liceo Artistich »Bepin Soraperra« a Sèn Jan en vender domesdì ai 6 de dezember l’é stat enaudà »Vis(j)ions«, na mostra de operes realisèdes dai dozenc de la scola.

Gran sodesfazion l’é stat palesà da la sorastanta Mirella Florian che ge tegnìa n muie che la pruma esposizion tel nef spazie sie proprio chela di ensegnanc e ence dal professor Claus Soraperra, un di ensegnanc/artisć che à metù fora.

L’idea é ruèda dal Departiment de la Materies Artistiches a una con la ...
media/k2/galleries/11491/thumbs/ConscricPassaje.jpg
15 de dezember 2019

La FREGOLES de Fascia!

Vèlch neva en curt da Fascia: i conscric de Cianacei se passa l confalon e n video su YouTube a la descorida de la libertà
Conscric, l confalon passa de man: l’é stat enstadì, en domenia ai 8 de dezember te la gejia del Sacro Cher, l tradizionèl passaje del confalon anter i conscric che à sturtà sù sie an de la maor età, chi del 2001, e chi neves che se enjigna a renovèr amò n’outa la tradizion del compiment di 18 egn, chi del 2002. Te na gejia piena de jent, don Mario à chiamà i joegn dedant utère, olache duc à podù mirèr l confalon de Sent Luige passèr da la mans di veies a cheles di neves conscric. La comunanza ...
media/k2/galleries/11496/thumbs/premiazion_Poza_Vich.jpg
14 de dezember 2019

I Studafech de Fascia, la più bela gema de la Dolomites

I pompieres à festejà a Soraga la patrona Sènta Bèrbola. Paroles de rengraziament e de recognoscenza per l servije a la comunanza
»Siede la più bela gema de la Dolomites e del Trentin« coscita li à chiamé la senatora e procuradora del Comun general de Fascia Elena Testor i Studafech del Distret te Fascia. No la é era prejenta a la festa de Sènta Bèrbola en mercol ai 4 de dezember ajache la era empegnèda a Roma, ma l’à fat ruèr na letra che é stata leta jù te sala da l’Ispetor Giancarlo Pederiva. Na letra che con paroles sentudes de rengraziament à binà ensema l develpai de duta la comunanza de Fascia per n grop de omegn e ...
media/k2/galleries/11490/thumbs/Schermata_2019-12-11_alle_10.15.24.jpg
14 de dezember 2019

La Coprativa de Moena muda sistem de aministrazion

Aldò de la jita en doura del Codesc de la crisa d’impresa che perveit la nomina de n orghen de control, la firma à dezidù de passèr al sistem »monistich«. L’é stat ence portà dant l nef diretor 
La Coprativa de Moena passa dal sistem de aministrazion »tradizionèl« a chel »monistich«.

I sozi de la Coprativa de Moena se à binà ai 30 de november te oratorie en radunanza straordenèra chiamèda ite per aproèr i mudamenc al Statut che besegna aldò de la jita en doura de la lege che regolamentea la crisa d’impresa.

L president Maurizio Deville à spiegà che l’é mudà te la sostanza l’ategiament envers la situazions de crisa respet a la normativa che l’era inant: la firma defat vegn ...
media/k2/galleries/11525/thumbs/scola_giornada_violenza_femenes1.jpg
13 de dezember 2019

25 de november, na dì per pissèr

I studenc di Licei de Fascia à metù a jir scenes de teater, jeghes, esposizions, elaborazions video, na fona azion de sensibilisazion contra la violenza su la eles
En lunesc ai 25 de november aló da la neva senta del Liceo Artistich, bec de clasc desferentes de la scola autes à proponet per sie compagnes e ensegnanc n percors per entener delvers che che l’é la dì contra la violenza de la eles. I studenc de duc trei i Licei à podù veder esposizions, scenes teatrèles, video creé da sie compagnes en cont de chesta tematica, che nos pisson dalonc da noscia valèda ma che enveze per desgrazia la é. 

Te chesta ocajion spezièla duta la scola d’èrt la é stata ...
media/k2/galleries/11489/thumbs/Statistica_Ual_1_gran.jpg
13 de dezember 2019

L’Ual chiama ite la radunanza del mudament

L Comitat provisorie per na neva Ual met dant i resultac de n sondaje e envia a l’apuntament sozièl di 15 de dezember, che se anunziea desche moment emportant de utèda per l Moviment 
Dò l lonch percors de renovament envià via da desvalives meisc per lurèr fora n projet politich en vista de la neva endesfides del davegnir, l Comitat provisorie per na neva UAL met dant i resultac de l’ultima azion metuda en esser per entener la idees e i pensieres de la jent, i resultac de n sondaje.

L’é stat passa 170 i chestionères rué e l dat che ciuta sù no lascia spazie a tropa interpretazions: i più tropes anter chi che à tout pèrt a la relevazion statistica i peissa che l moviment ...