Fascia

media/k2/galleries/10144/thumbs/Musega_Auta_Fascia_sonadores.jpg
09 de jugn 2019

Vich, Poza e Auta Fascia, che bandes!

Una dò l'autra, la trei bandes fascènes a fat sentir sia musega con trei conzerc maraveousc. Su la Usc i trei aprofondiments
Musega e Bontemponi, che comedia! Desche i doi toc de puzzle che i à durà per far la reclam de l’event, coscita se à passenà ite l’un co l’auter i doi gropes che se à prejentà sun paladina del tendon de le manifestazion de Poza en sabeda ai 25 de mé. L’era en program l Conzert d’Aisciuda de la Musega da Poza e tel valif moment ence la Comedia d’Aisciuda di Bontemponi. Ma co… zeche no passenaa… Epura coscita la é stata.
La Musega da Poza la era vertia per tacar ite so conzert che se à ...
media/k2/galleries/10142/thumbs/Logo_UAL.jpg
07 de jugn 2019

UAL: jir inant o serèr sù?

La Radunanza Generèla chiamèda ite anché, vender ai 7 de jugn da les sie da sera te sala de Comun de Sèn Jan, l’é n moment dezisif te la storia del moviment ladin
I resultac de la litazions supletives dai 26 de mé passé l’é n segnèl n muie emportant per l davegnir de la comunanza de Fascia. Ben 2108 litadores fascegn, beleche l 51% del total, ge à dat sia stima a Cristina Donei, candidata indipendenta per “Alleanza Democratica Autonomista”, n resultat deldut desvalif respet al trend di doi Coleges uninominai e de la litazions per l Parlament European.

Se à tratà ben segur de na lita “trasversèla”, segn che na gran pèrt de la jent cree amò te na “politica ...
media/k2/galleries/10141/thumbs/Scontrade_Alzheimer.jpg
06 de jugn 2019

Alzheimer, l cognoscion ensema

Da anché, 6 de jugn, enscin ai 16 vegn endrezà na lingia de scomenzadives per la sensibilisazion su la demenzes con esposizion de libres e n spetacol de teater
Stroz te duta la Tèlia l’é n maraut de families, zentres e sociazions, che anter dificoltèdes e problemes, con l sostegn de n muie de operatores, chier de passèr via i tornichees de la demenza desche na tapa de la vita. No i se cognosc e da chièr i se troa per l piajer de stèr ensema. Per chest l’é nasciù l’Alzheimer Fest. Ma che él pa? Alzheimer Fest l’é l dejiderie de stèr ensema per spartir momenc de legreza, de devertiment, de esperienzes, de pascion. L’é la libertà de se conzeder pìcoi ...
media/k2/galleries/10121/thumbs/Bandiera_set_colores.jpg
06 de jugn 2019

Noscia bandiera!

A la leta la bandiera di set colores. Se pel la comprèr aló da l’Union di Ladins de Fascia 
Te Fascia n’outa la veia Regoles les aea duta cantes sia bandiera una desvaliva da l’autra, ma no deldut desferentes ajache les se someèa ampò. Les era fates con toc de teila de color desvalif metui de travers e per solit i colores i era set, bie, forc e che dajea legreza.  

Ai fascegn chesta bandieres les ge à semper sapudes n muie beles tant che da encomai sacotenc de egn la bandiera dai set colores la é stata touta sù da la jent desche la bandiera de Fascia.

L’era aboncont mingol de ...
media/k2/galleries/10140/thumbs/ICL_Battisti_Polam.jpg
05 de jugn 2019

Pruma sentèda del nef Consei de l’ICL

L’Istitut Cultural Ladin ge à sport n chèder en segn de recognosciment a Antone Polam. L Consei, vidà da la presidenta Lara Battisti, à rejonà ence di Stac Generai de la Mont
En lunesc ai 24 de mé l’é stat la pruma sentèda del nef Consei de Aministrazion de l’Istitut Cultural ladin “majon di fascegn” vidà da la neva presidenta Lara Battisti.

Per l’ocajion la presidenta l’à volù se troèr con i Conseieres e con dut l personal te Museo Ladin per fèr la prejentazions, se cognoscer mingol miec e pontèr via con i lurieres. 

“Aane programà de se troar ence con la Comiscion culturèla – à dit la presidenta Battisti - ma dapò per costions de endrez no l’é stat possibol. Te ...
media/k2/galleries/10120/thumbs/Silvano_Parmesani.jpg
05 de jugn 2019

“Aesse volù maor union te val e tel raion ladin”

Silvano Parmesani, ombolt de Cianacei e president de la Lia di Comuns ladins, ne conta de chisc 4 egn de empegn aministratif e l disc che fazile no l se metarà più a la leta 
A n an da la fin de la legislatura, seron sù noscia raida anter i ombolc de Fascia con Silvano Parmesani, che jai 4 egn l se à prejentà per la pruma outa desche ombolt, ma con 10 egn de esperienza aministrativa, con la lista “Aria Neva”.

"Per Vo chisc 4 egn él stat “Aria Neva” respet a l’esperienza da dant? - Ei, esser ombolt l’é na gran desferenza, canche te sès che t’ès zachei sora che se tol la responsabilità te pes fèr la robes con manco cruzie, da ombolt te sentes de più l peis. Cogne ...
media/k2/galleries/10118/thumbs/DinoDavarda.jpg
04 de jugn 2019

La FREGOLES de Fascia!

Ence chesta setemèna troède su la Usc vèlch neva en curt da la val, desche...
"Dino Davarda nef diretor": La scola de schi de Cianacei à mudà sia vida: passé 19 egn da canche Luciano Fosco aea tout l post de Gianfranco Brunel “Cianci” tel 2000, ades la Scola de Schi Marmolèda à metù dant n nef mudament. Con l’assemblea di sozi stata l 9 de mé, l nef diretor l’é Dino Davarda, maester de schi e compagnador de teritorie che jà da doi egn l fajèa pèrt del Consei diretif desche vize-diretor. “L’obietif l’é de sodesfèr i besegnes de n marcià che seghita a mudèr – à ...
media/k2/galleries/10111/thumbs/Unesco_1.jpg
03 de jugn 2019

Ujes averc te la scola mesana de l’Istitut ladin de Fascia

Doi studente conta de l’atività portada inant te le desvalive clasc tel cader del projet su l’Unesco 
Donca anché volassane ve contar mingol del projet che aon endrezà te noscia scola, la scola mesana de Sèn Jan. L’argoment prinzipal de chest an l’era l’Unesco. No saon se duc sà che che l’é, (fosc scì se siede vegnui a ne scutar) per chest podassane ve dir zeche sul segnificat de sie inom.

Unesco vel dir Organisazion de le nazion unide per l’Educazion, la Scienza e la Cultura. Chesta organisazion nasciuda a Paris ai 4 november del 1945 l’à l’obietif de far cognoscer per far respetar. La tegn ...
media/k2/galleries/10116/thumbs/grop_conscric_NewYork.jpg
02 de jugn 2019

Dai broudoi... a Broadway

I conscric del 1964 i é stac bogn de venjer la endesfida e endrezèr l tant dejidrà viac a New York: “Alleluya”!
Se per i 50 egn no la ge era jita fata, per i 55 l feruscol grop de conscrites e conscric del 1964 l’é stat bon de portèr a compiment l’obietif che l’aea da n bon trat: l viac a New York.

L’idea era nasciuda jai egn a la Festa ta Mont, ma l’endesfida era grana per i conscric: defat endrezèr dut per jir a Broadway no l’é desche endrezèr na raida per jir a broudoi... ampò ence chest’outa la endesfida é stata venta de gra a la gran capazità de endrez de chisc conscric... o miec de la conscrites, e ...
media/k2/galleries/10122/thumbs/radunanza_Apt_Poza.jpg
30 de mei 2019

Confermes te l’Apt, gaissa per jir inant coi projec

Anché domesdì l’é la litazions del nef Comitat esecutif con president e vize-president.
I sozi de l’Apt, chiamé ite a radunanza en vender ai 24 de mé te Oratorie de Poza, à responet con chiareza a l’envit uzà fora dal president Fausto Lorenz. “Trei egn de mandat l’é n trat de temp massa curt se se vel tacar ite e portar inant n percors – l’à dit Lorenz – l met de poder aer le valive persone te Consei dajessa gaissa per arjonjer i resultac che se aon metù dant.” E coscita l’é stat ajache i sozi (222 prejenc con 93 deleghes) ge à confermà sia stima a la maor part di conseieres rué a ...
media/k2/galleries/10044/thumbs/Giovanni_Savoi_album.jpg
30 de mei 2019

Giovy e la forza de ciantèr la vita

L joen Giovanni Savoi da Ciampestrin à dat fora sie prum album. Ge pièsc scriver cianties per palesèr chel che l’à daìte
L’à demò 20 egn ma l’à jà la idees chières: ge jir dò a sia strèda, la musega. L’à inom Giovanni Savoi e l stèsc a Ciampestrin. Sia mère la é da Capriana e sie père l vegn da Busan, i se à tramudà te Fascia acà n muie de egn e dachelanvìa Giovanni l’é nasciù e cresciù te chesta val.

Chest joen artist fascian l’é cognosciù da duc con sie inom de èrt “Giovy”.

Giovy no l’é l soul joen te Fascia pascionà de musega e coscita l contest endrezà da La Grenz de Moena “Il Tuo Festival” l’é l’ocajion giusta ...
media/k2/galleries/10092/thumbs/Litazions2_urnes.jpg
29 de mei 2019

Donei-Rizzi: paroles a jeghes fac

La candidates fascènes a la litazions supletives ne rejona en cont di resutac
Cristina Donei: “Son n muie contenta de l’éjit positif ence te val olache i me cognoscea pech. È scontrà n mulge de jent, è cognosciù realtà desvalive da la noscia, che le é più industriale, de agricoltura. Son ence contenta del fat che é regoet l 10% tel colege, de più che a le nazionale de l’an passà olache candidat l’era Lorenzo Dellai. Duta la coalizion é stata contenta, i saeva benon che l’é n colege senester, giö è fat l possibol.”

Rosa Rizzi: “Son contenta, é fat dut chel ...
media/k2/galleries/10043/thumbs/Sera_ruoi_jent.jpg
29 de mei 2019

L’era n’outa l père, l maester e l preve...

La pedagogista Federica Scarian à chierì de fèr lum sul tem articolà di ruoi educatives te noscia sozietà d’aldidanché
Él amò i ruoi educatives? O se èi mescedà, mudà fora o adertura éi jic perdui? L’é stat chest l’argoment oget de l’enconter ”L’era n’outa l père, l maester e l preve...” de en mercol passà, ai 15 de mé, con la dotora Federica Scarian, metù a jir per endrez de la Scola de Fascia.

Te sala grana de la Sorastanza a Sèn Jan, a la prejenza de n bon numer de ensegnanc e genitores, la pedagogista à rejonà de chest tem che revèrda i bec che, a man a man che i doventa gregn, i rua a esser semper de più en ...
media/k2/galleries/10042/thumbs/consei_general.jpg
28 de mei 2019

Antropolad, ge vel n chèder normatif

L Comun general de Fascia à aproà la mozion del grop de mendranza per na definizion del recognosciment de l’auta formazion
L se à serà sù te pech più che n’ora l Consei general del Comun general de Fascia chiamà ite en jebia ai 16 de mé. Duc i ponc é stac descorec fora e aproé belebon en prescia fora che chel che revardèa la mozion prejentèda ai 8 de oril dai conseieres de mendranza su la domana de “renforzèr l chèder normatif che vèrda l cors de auta formazion Antropolad”.

La mozion é stata mudèda te la forma: l’é stat metù ite l verb “podessa” al post de “cognessa esser recognosciuda desche atività formativa ence ...
media/k2/galleries/10036/thumbs/trafich_Poza.jpg
27 de mei 2019

L citybus anter Vich e Poza ence dut l’an

Massimo Girardi, president de Transdolomites, dò la prejentazion de la neva mobilità del Comun de Sèn Jan, met dant autra reflescions.
Acà vèlch an Transdolomites ge aea domanà ai Comuns de Poza e Vich de pissèr sora a la oportunità e al besegn de ativèr tel zenter Fascia n servije de citybus a la leta de sentadins e ghesć.

Chisc dis passé, en ocajion de na scontrèda publica, l Comun de Sèn Jan l’à prejentà l projet de mobilità per l zenter Fascia e Massimo Girardi, president de Transdolomites, vel tor l’ocajion per portèr dant vèlch reflescion. 

“Sion contenc del fat che, te chest projet, sie stat tout sù ence la proponeta ...
media/k2/galleries/10035/thumbs/Reinhard_Antonella.jpg
26 de mei 2019

La FREGOLES de Fascia!

Su noscia Usc ence vèlch neva en curt, desche...
Pelegrinaje: comunanza e devozion - N muion de fascegn é jic forin Baissiston ai 19 de mé. Na tradizion de comunanza e devozion che va inant vigni an. Na tradizion veiora che nience chesta aisciuda freida e da pievia à ferà. La maor pèrt de la jent é jita montèda chest an, coi bus metui a la leta o coi auti; a se goder l pelegrinaje a pe demò i più ardii, che i no é stac sparagné deldut da l’èga. Enceben n temp climatich senester, no l’é mencià l gran sentiment, l clim d’amor e de ...
media/k2/galleries/10057/thumbs/fitacartieres_Fascia_desch.jpg
24 de mei 2019

I Fitacartieres doventa “eco-friendly”

A la radunanza de la Sociazion l’é stat portà dant i projec e nominà Iris Brunel e Loredana Chiocchetti per l Consei de l’Apt.
Gran partezipazion en lunesc ai 13 de mé a la radunanza di Fitacartieres de Fascia te sala de Consei del Comun de Sèn Jan. La sociazion te chisc egn passé se à cruzià soraldut de creèr sinergìa, de fèr informazion anter i sozi e te la comunanza e soraldut de esser raprejentèda a livel istituzionèl. N model che vegn copià ence da autra comunitèdes del Trentin e che vegn vardà con amirazion.

Lurèr e se mever tel ciamp del turism no l’é sorì, ge vel saer se la fèr cà con la burocrazìa, ge vel saer ...
media/k2/galleries/10041/thumbs/Litazions_foto_generala.jpg
24 de mei 2019

Te Fascia se lita doi outes

En domenia i fascegn no i cognarà dèr sia stima demò su la zedola color moron de la litazions per l Parlament european, ma ence su la zedola de color resa per l Parlament talian
En domenia ai 26 de mé i sentadis de Fascia, ma ence duc chi del Colege litèl de Perjen e de chel de Trent, i à no demò una, ma doi bona rejons per jir a litèr, da les 7 da doman enscin les 11 de net, te sia senta litèla de referiment. Defat te chisc doi coleges ai litanc ge vegnarà metù dant doi zedoles, chela de color moron per la litazions europeènes de la circoscrizion Nord Est e chela de color per la litazions supletives.

Ma che vèlel dir avisa “supletives”?

Vel dir che se lita per cerner i ...
media/k2/galleries/10040/thumbs/Radunanza_Melga_Fascia1.jpg
23 de mei 2019

Na Mèlga de crestèl

Preziousa ma scherpenta, i à dit de la Mèlga de Fascia te la radunanza che à aproà n bon bilanz. La calità di prodoc é miorèda ma la situazion é amò delicata: ge vel rencurèr la comerzialisazion.
Dò l bon ejit del 2017, che aea segnà na utèda respet a la senestra situazion finanzièla de la Mèlga de Fascia di egn passé, la coprativa di bachegn de val à serà sù ence l’an 2018 con n bon bilanz, che moscia n utol de ejercizie de 97.699 euro respet ai 42.204 de l’an dant. Smaoré ence l conferiment (da 1.917.901 a 1.931.349), l valor de la produzion (da 2.644.818 a 2.842.489) e l valor dat ai sozi (da 0,500 a 0,514 euro al chilo).

I dac, lec jù e spieghé tel detai da la d.ra Roberta Girardi de ...
media/k2/galleries/10032/thumbs/Krimmler_Tauernhaus_Stua.jpg
23 de mei 2019

Su la pedies di depenjadores fascegn

L’Union di Ladins de Fascia endreza ai 5 e 6 de messèl na raida a la Krimmler Tauernhaus. Posć limité, prenotazions dant che en vender ai 24 de mé da mesdì!
L’Union di Ladins de Fascia l’à en program per i prumes de messèl na bela raida a la Krimmler Tauernhaus, su la pedies di depenjadores fascegn del 1800. La migrazion sajonèla à caraterisà la storia de Fascia per amancol 100 egn canche i omegn à cognù jir fora per l mond a lurèr da pitor per se vadagnèr l pan e integrèr a chesta vida la mègra economìa de cèsa. Dachelanvìa i fascegn à lascià fora per l Lont i segnes de sia èrt e de sie gust per l color e la decorazions. Segnes lascé dai pitores ...