Fascia

media/k2/galleries/16458/thumbs/Senta_Comun_SenJan.jpg
18 de messel 2021

Sentadins atives, per rencurèr l ben comun

L Comun de Sèn Jan à metù en doura na neva scomenzadiva per arvejinèr l’aministrazion e la popolazion e l’à aproà l regolament aldò.
Tor ite i sentadins te la gestion de la roba publica, envian via na colaborazion percacenta che posse didèr a tegnir più rencurà l paìsc olache ogneun stèsc e tel medemo temp fèr crescer na sensibilità sul fat che i bens publics l’é patrimonie de duc, no roba de nesciugn. L’é chisc i prumes obietives che se à metù dant l’aministrazion de Comun de Sèn Jan, che à aproà n regolament per miorèr la gestion publica del ben comun metan en doura na »colaborazion anter i sentadins e ...
media/k2/galleries/16457/thumbs/I_didon_a_viver_mostra_Soraga.jpg
18 de messel 2021

Diarie de n viac a Chernobyl

Te Comun de Soraga l’é na esposizion de retrac de la fotografa Francesca Gorzanelli che deida a cognoscer jent e paesajes tocé dal dejaster nuclear, con la testimonianza de la sociazion ‘I didon a viver’.
»N muie peissa che la storia de Chernobyl sie fenida con l’azident a la zentrala. Nia de più faus. La storia de Chernobyl taca proprio coi 26 de oril del 1986.« L’à i eies sgalizenc Francesca Gorzanelli canche la rejona de Chernobyl, de che che l’é sozedù enlouta e de coche dut l’é mudà te chisc egn. L’é passà 35 egn da chel dejaster nuclear che à segnà la storia geo-politica del mond entriech e la vita de milions de persones. E amò no se cognosc e se enten ben duc i fac.

Francesca Gorzanelli, ...
media/k2/galleries/16456/thumbs/orc_Roisc2.jpg
17 de messel 2021

No demò de tera… dèsc i fruc de l’amicizia

Te Fascia l’é nasciù na neva azienda agraria che coltiva la tera e dèsc l met de tor i orc a fit.
Da l’èrt umola… a la scienza nobola l’é nasciù na picola azienda agraria: »Non solo di terra«. No demò de tera, ma con l cher tel ciel, l’é la filosofia che à vidà l grop Fies de la Lum de la Sociazion Mariana ‘Regina dell’Amore’ a meter sù chesta picola realtà te Fascia. 

La se cruzia de la coltivazion e la vendita de prodoc de la tera, prodoc che cresc ti orc che i rencura con tecniches respetouses de l’ambient: nia concimes chimics, demò grascia, e semenzes e piantes che cresc a na vida ...
media/k2/galleries/16453/thumbs/Cucu_Particoler_Grop_Folk.jpg
17 de messel 2021

Cucù… é debesegn ence de te!

L’ora sun cèsa Soracreppa te piaz Marconi a Cianacei à debesegn de vegnir metuda a post.
Met ensema l pèster fascian che sona l corn, cater cobies de camaric del Grop folk de Cianacei, desnef ciampènes vegnudes fora da la fojina de Dìspruch, n ciamorc che mef l cef, n picol ucel che vegn fora da sia coa doi outes en dì: da duc chisc elemenc vegn fora chel’ora deldut particolèra che fèsc sia bela parbuda sun cèsa Soracreppa tel zenter de Cianacei.

Nasciù da na idea de Mauro Battisti, chest orloi te piaz era stat enaudà de november del 2008, sacotenc bec e jent de ogne età se à usà ...
media/k2/galleries/16477/thumbs/R_Moena_fiorentina_ES_AptFassa.jpg
17 de messel 2021

A Moena rua la Fiorentina

La squadra viola restarà te Fascia dai 17 ai 31 de messèl. Per jir a veder la partides ge vel Green pass o tampon negatif.
Per l nono an rua a Moena l’ACF Fiorentina. Dò n an de paussa, per via de la pandemia, la squadra viola passarà endodanef doi setemènes tel paìsc fascian, dai 17 ai 31 de messèl, per se enjignèr per l campionat de serie A che tacarà ite ai 22 de aost. L ciamp sportif Benatti é stat enjignà, de gra a la colaborazion del Comun de Moena, US Monti Pallidi e Apt de Fascia, con duta la strutures che l’é de besegn e l’é stat fat sù ence l Viola Village. L ritiro vegn fat tel respet de la regoles anti ...
media/k2/galleries/16452/thumbs/SITC_Dezulian_Zanna.jpg
16 de messel 2021

La SITC sera sù l 2020 con mez l’utol de l’an dant

I impianc portamont de Belvedere e Rodela à segnà -31,3% de passajes e -28,9% de encasc. La sozietà à fat sù la neva sentadoa Kristiania e la stazion per la pompa per l lech artifizièl.
L’é l prum bilanz segnà dal temp del Covid chel serà sù ai 31 de dezember del 2020 da la S.I.T.C, Sozietà Increment Turistich Cianacei, con n utol smesà a confront del 2019: 3.188.954 euro, - 59,7%.

No l scon i cruzies e l despiajer l president de la sozietà Daniele Dezulian che en mèrtesc ai 12 de messèl à chiamà ite, ensema al diretor Francesco Zanna, na conferenza stampa per prejentèr dac e relazion. »L’an 2020 é stat segnà da n straoujiment di scenaries economics che à metù sotessora a na ...
media/k2/galleries/16478/thumbs/Vazins_2.jpg
16 de messel 2021

L zenter di vazins a Sèn Jan resta avert

De gra a l’empegn di volontadives se pel jir a se fèr encalmèr ogne sabeda te la scoles mesènes de Sèn Jan. Ge vel se prenotèr al CUP de l'Apss.
Bona neves per l pont per i vazins te Fascia. Con doman, sabeda ai 17 de messèl, la jent pel endò jir a se fèr encalmèr te la palestra de la scoles mesènes a Sèn Jan. Dò l’alarm che aea uzà l’assessora a la sanità e dependenta de la Apss de Fascia Lucia Dellagiacoma, a chel che se aea tacà ite ence l Comun general de Fascia col procurador Giuseppe Detomas, l conseier provinzièl ladin Luca Guglielmi e i ombolc de la val, che aea palesà la dificoltà a jir inant, l’é stat troà na cordanza per fèr ...
media/k2/galleries/16469/thumbs/Megalizzi.jpg
16 de messel 2021

Mattarella a Trent per Antonio Megalizzi

Anché, vender ai 16 de messèl, da les 11.00 sul canal YouTube de UniTrento la direta de la zerimonia de conferiment de la laurea magistrala a titol de onor a Antonio Megalizzi.
Anché, vender ai 16 de messèl da les 11.00, te l’auditorium de Palaz Paolo Prodi a Trent, l’é la zerimonia de conferiment de la laurea magistrala a titol de onor te European and International Studies a Antonio Megalizzi, l joen reporter radiofonich, redator de Europhonica, copà te l’atentant a Strasburgh ai 11 de dezember del 2018.

Antonio Megalizzi l’era na persona che cherdea trop tel projet european e l lo desmostrèa ogne dì con sie lurier. Si ideèi no é morc con el ma i é stac porté inant ...
media/k2/galleries/16448/thumbs/Melissa_Locatin.jpg
15 de messel 2021

Festa ta Mont: lèrga ai joegn

L Comitat de endrez de la gran manifestazion te Val de Sèn Nicolò ge à passà l testamonech a la neva generazions. Melissa Locatin de Patron l’é la neva presidenta.
La é nasciuda del 2008, la Festa ta Mont, e per passa 10 egn l’à sport te Val de Sèn Nicolò un di maores evenc de l’istà de Fascia, bon de portèr te la mont de Poza passa 12.000 jent te doi dis, coi pulmins o a pe, a magnèr, beiver e se goder la scomenzadives de cultura, musega, èrt e teater.

Un di ponc de forza de chest event l’é stat semper la capazità de tor ite la sociazions de Poza, Pera e paìjes vejins, tegnan adum passa 200 volontadives, e chest ti egn à didà a leèr e fèr crescer la ...
media/k2/galleries/16431/thumbs/Dessegn_proponeta_impiant_OttoBora.jpg
14 de messel 2021

N impiant portamont da Pera a Pala del Geiger

Na proponeta portèda dant da Otto Lorenz de Bora da Vich con chela de ressolver ence l problem del trafich anter Pera e Poza.
Sora n pech cognarà vegnir fata sù da nef la cabinovia de Bufaure. Chesta fossa l’ocajion bona per meter mingol de orden al trafich te dut l Comun de Sèn Jan. 

Per arjonjer chest tant l prum pas l’é far n impiant portamont da Pera demez che co na stazion intermedia - olache fenesc la strada erta che va su da Pera e scomenza la Val Jumela - rua enscin sunsom la Pala del Geiger.

L prum toch de 1,8 chilometres da Pera (1350 metres de auteza) a la stazion intermedia sun Jumela (1850 metres) ...
media/k2/galleries/16428/thumbs/ADVSP_radunanza_jugn_2021.jpg
13 de messel 2021

Seghita la donazions de sanch, enceben la pandemia

L’ADVSP de la valèdes de la Veisc à chiamà ite sia radunanza per l’aproazion del bilanz. De gra a la colaborazion con AIL Trento ge é stat donà na frigoemoteca a l’ospedèl de Ciavaleis.
»Ence se l’an 2020 l’é stat n an n muie senester per duc, noscia sociazion à chierì de fèr l possibol per mantegnir i contac con i volontères e per ge dèr l met de seghitèr a donèr sanch.« L’é la paroles del president de l’ADVSP intercomprensorièla de la valèdes de la Veisc Clerio Bertoluzza che en sabeda ai 26 de jugn à chiamà ite la radunanza anuèla te la sala Bavarese de Tieser.

Dantfora l president ge à sport l develpai a la sociazion AIL Trento per la colaborazion a comprèr na frigoemoteca ...
media/k2/galleries/16414/thumbs/image.jpg
12 de messel 2021

Ispirazions d’istà, per slarièr i orizonc

La Comiscion per la cultura de la parochies de Fascia à endrezà la neva edizion con nef apuntamenc slarié fora te duta la val.
L’istà del 2020 l’é stat particolèr, con n muie de evenc sburlé o descancelé per la pandemia. Ades somea che se vae pian pian envers la normalità e dachelanvìa ence i calandères de la manifestazions se à empienì. 

Anter la scomenzadives che met dant i Comitac e autra sociazions o gropes de spas e cultura, l’é ence chi de la Comiscion per la cultura, l’ecumenism e l dialogh interreligious de la parochies de Fascia che à endrezà la 12^ edizion de la rassegna »Ispirazions d’istà«. 

...
media/k2/galleries/16413/thumbs/Rencureme_componenc_diretif.jpg
12 de messel 2021

Rencureme, n an senester ma semper inant

Endèna la radunanza di sozi la presidenta Annalisa Zorzi à rejonà de la dificoltèdes, ma ence del gran numer de ativitèdes che la sociazion à portà inant.
Ai 24 de jugn te sala de consei de Comun de Moena l’é stat chiamà ite la radunanza de la sociazion de volontariat Rencureme per tor dant la ativitèdes e aproèr l rendicont de gestion. 

Te sia relazion la presidenta Annalisa Zorzi à fat a saer che del 2020 la pandemia à condizionà trop ence la ativitèdes de la sociazion, ampò l’é stat portà inant desvaliva ativitèdes e l’é ruà ite 25 sozi neves, portan l numer complessif a 243 en dut a la fin de l’an.

La desvaliva scomenzadives de la ...
media/k2/galleries/16412/thumbs/Conscric_1941_80egn.jpg
12 de messel 2021

40 e 40... fèsc 80!

I conscric del 1941 à festejà l cedean toron... recordan canche i era »te mez al percors de sia vita«
Ruèr a l’età de 80 egn l’é de segur vèlch da bel che paa la speisa festejèr. L’é chel che à fat i conscric del 1941, che i se à fat na bela festa co la messa e na bona marena.

Ai 19 de jugn i se à troà te gejia del Sacro Cher de Cianacei, olache don Bruno Daprà, ence el conscrit, l’à ofizià per ic na bela messa olache l’é stat preà con sentiment e devozion. I à recordà chi che encomai no é più e preà l Creator e la Madona che i ge done amò n muie de egn da viver e che i abie sanità e seren tel ...
media/k2/galleries/16406/thumbs/tagesmutter_ciampac_besties_1.jpg
11 de messel 2021

La Tagesmutter de Cianacei coi picoi te la natura del Ciampac

Katya e Susy vel ge sporjer n gran rengraziament a la sozietà Ciampac, a la Frazion de Dèlba e a duta la realtà e persones che i les deida fora per dut l’an.
Katya e Susy l’é la doi Tagesmutter de Cianacei del servije »Il sorriso« de Trent che à avert a Cianacei de dezember del 2010. Chesta coprativa se cruzia de ge dèr cura e educazion ai picoi bec de autra families, sporjan n servije de auta calità sostegnù da percorsc de formazion.

»L nosc l’é apontin n servije educatif dedicà a la families, out ai bec dai 3 meisc ai 3 egn. Noscia atività se dejouc con la pedagogìa da ognedì, che revèrda la vita te cèsa e te familia, e se binon te n cartier metù ...
media/k2/galleries/16405/thumbs/Cianton_Rencura.jpg
11 de messel 2021

Sèn Jan envìa a rencurèr ogne cianton

L’aministrazion de Comun met a jir l concors per fornir sù barcons, orc e vidores. L’é temp fin ai 15 de messèl per se enscinuèr.
Va inant ence chest an la scomenzadiva del Comun de Sèn Jan che vel motivèr i sentadins a rencurèr barcons, orc, vidores e vaneses con fiores e piantes, con chela de fèr crescer i valores de l’ambient e la cultura del vert e miorèr la parbuda del paìsc.

L concors »Cianton rencurà« é avert ai sentadins de Sèn Jan, privac o patrons de hotìe e ativitèdes de comerz. Pel se enscinuèr un soul component per familia che l cogn consegnèr l formulèr scrit ite te segreterìa de Comun dant dai 15 de ...
media/k2/galleries/16375/thumbs/Schermata_2021-07-07_alle_16.00.22.jpg
08 de messel 2021

Play! duta la marevees scientifiches sul jech

Dai 11 de messèl aur na neva esposizion te la scola populèra de Vich con la colaborazion de Inout e Vich Events.
Dò l suzess de l’an passà de la mostra scientifica Fake! endrezèda ti meisc de messèl e aost te scola populèra de Vich e che à dombrà passa 1500 vijitadores, enceben la dificoltèdes leèdes a la pandemìa da Covid, rua chest istà 2021 n’autra bela mostra scientifica. Se trata de »Play!«, n alestiment fresch e gustegol su la fisica di jeghes.

Play! l’é na mostra scientifica interativa bona de tor ite gregn e picoi e che compagna a la descorida de jeghes e scempies esperimenc: tofes, ilujions ...
media/k2/galleries/16374/thumbs/scontrada_biodesvalivanza.jpg
07 de messel 2021

Na raida te la biodesvalivanza

La compagnadora Erica Bernard ensema a doi esperc biologs à vidà la jent a la descorida de bosch e piantes de Lorenz e Vera.
L’é zeche de natural che n bez, canche l se fèsc mèl e ge vegn da vaèr, l core da sia mère, olache te si brac semper l se sent più fort e al segur. L’é chest che l’é dò amedit a suzeder tel mond, no demò te chisc ultimes tempes dessaté dal coronavirus, ma da egn. Noscia sozietà, l vedon ogne dì, la se destaca semper de più da l’ambient naturèl, da sia reijes biologiches. Se se destaca a livel fisich e mental, ma ence sozièl, jan encontra a n sentiment de estraneità e a desfèr nosc medemo ...
media/k2/galleries/16332/thumbs/saores_Union_Stefano_Ghetta.jpg
05 de messel 2021

Va inant “Saores de noscia tera"

Dò la scon trèda zis enteressanta con Sara Desilvestro e Stefano Ghett, protagonist de la proscima scontrèda sarà Fernando Brunel che ne mosciarà coche se sea e se fèsc fegn.


En mèrtesc al prum de jugn via per l domesdì l’é stat la seconda scontrèda de »Saores de noscia Tera«. I partezipanc à tout pèrt con enteress e dassen tantes l’é stat la domanes de curiosità outes ai esperc. La scontrèda é stata vidèda da Sara Desilvestro de l’azienda N’Outa de Ciampestrin e dal chef del restorant da Tamion L Chimpl Stefano Ghetta. 

Dò l bon ejit ence de chest apuntament, »Saores de noscia Tera« va inant en jebia ai 8 de messèl da les 8.30 per jir a descorir dessema con ...
media/k2/galleries/16331/thumbs/Elena_Fave_MArco_Mattia_Studio.jpg
04 de messel 2021

L refless de Elena Favè

La joena ciantarina fascèna à dat fora sie nef singol »Riflesso«, n dialogh con sé enstessa che pel didèr ence i etres.
Musega: notes e paroles che rua al cher e al cef de la persones. N lengaz veior e durà da duta la popolazions del mond che enscin da l’antichità les à podù aprijièr la forza e la beleza de chest rejonèr universèl.

Rejonèr con l’autra persones, ma ence rejonèr a sé enstesc, ruèr a na comprenjion maora de noscia persona. E l’é chest chel che à volù fèr Elena Favè, na joena ciantarina fascèna che jà da vèlch an la se dèsc jù tel mond de la musega e che da pech temp l’à publicà sie prum singol dal ...