Fascia

media/k2/galleries/9704/thumbs/Schermata_2019-04-05_alle_22.26.08.jpg
08 de auril 2019

“Sei connesso@?”

Na scontrèda per ge dèr ai bec i strumenc per jir sul web con consaputa.
Tel chèder del projet de educazion per i sentadins digitèi e per contrastèr l cyberbulism, la Scola de Fascia envìa i genitores a l’enconter “Sei connesso@?” che sarà en mèrtesc ai 9 de oril da mesa les 6 da sera te sala grana de la Sorastanza. Na ocajion emportanta per entener la dinamiches de chisc fenomens e meter a jir azions educatives percacentes per i ferèr.

La neva de chesta situazions l’é la potenzialitèdes sportes dai neves strumenc tecnologics. Dal bulism defat nasc l cyberbulism, ...
media/k2/galleries/9716/thumbs/Schermata_2019-04-07_alle_17.31.01.jpg
07 de auril 2019

Amò dans sul rif de Costalongia a Moena

L’é crodà n gran toch de mur de rosta. Strada di Molign é serèda fora al trafich.
L rif de Costalongia no l’é pien desche chi dis de messèl canche l’é stat la gran agajon a Moena, purampò amò ades se ge vèrda con festidech. Soraldut chisc dis che con la ultima pievetes l’à moscià i dans abui dai ultimes evenc meteorologics. 

En sabeda ai 6 de oril da doman bonora n gran toch de mur de rosta sun strada di Molign l’é sutà jù te ruf e ades l’èga la é dò che la magna sotite tant che l teren de strèda à jà n pech zedù.

Per chest duta la strèda da l’abitajon nr 7 é stata serèda ...
media/k2/galleries/9707/thumbs/Schermata_2019-04-05_alle_22.42.46.jpg
07 de auril 2019

Saone fèr acolienza o sione demò n distributor de chieves?

La Sociazion di Fitacartieres de Fascia à endrezà n enconter informatif con l’espert Andrea Ciresa.
Fèr acolienza él dalbon coscita emportant? L’é stat una de la tanta domanes che i operatores turistics de Fascia se à sentù fèr enstadì te la scontrèda endrezèda da la Sociazion Fitacartieres con l’espert Andrea Ciresa. N enconter che à metù dant desvalives input e reflescions sul tem de l’acolienza e de la comunicazion col ghest. 

Andrea Ciresa l’é formator e coach zertificà de NPL che l’é la programazion neuro linguistica. Ma soraldut l’é n gran viajador e da ghest l’à vedù e proà ...
media/k2/galleries/9703/thumbs/Schermata_2019-04-05_alle_22.21.14.jpg
06 de auril 2019

Regoeta de magnadiva

Da lunesc ai 8 enscin a en vender ai 12 de oril te la Scola de Fascia vegn binà alimenc de prum besegn destiné a la Cèsa familia di Leskoc tel Kossovo
L Kossovo vif da egn na situazion senestra de gran povertà desche conseguenza de na vera che l’é stat a la fin di egn ’90. Te chest chèder l’é nasciù la cèsa familia di Leskoc che ge dèsc alberch a na vintina de bec soi o con families en dificoltà.

En colaborazion con l’Operazione Mato Grosso te la setemèna anter i 8 e i 12 de oril vegn organisà na regoeta de magnadiva che dò Pèsca ge vegnarà manèda apontin te chel raion.

Studenc, ensegnanc e colaboradores de la scola é envié a portèr a scola ...
media/k2/galleries/9702/thumbs/Schermata_2019-04-05_alle_22.09.58.jpg
05 de auril 2019

La doi vites de Oscar De Pellegrin

L campion paralimpich à rejonà coi studenc de la Scola de Fascia e l ge à metù dant l’emportanza del sport, che l’é desche n maester che te engaissa.
En mercol ai 27 de mèrz te sala grana de la scola ladina de Fascia l’é stat n enconter con Oscar De Pellegrin, atlet talian de trata con l’archet e al tulac, più outes campion paralimpich. I studenc de la scola auta à abù l’ocajion de scutèr sia storia e de fèr vèlch ciàcola con el.

Oscar, nasciù ai 17 de mé del 1963 a Belun, del 1984 a l’età de 21 egn, luran te la firma agricola de familia l croda col trator e l’à n dan a la megola del fil de la schena. 

L campion paralimpich disc de aer ...
media/k2/galleries/9673/thumbs/Chiara_Costazza_BIS.jpg
05 de auril 2019

“I recorc de chisc egn de agonism restarà semper te mie cher”

Chiara “Chicca” Costazza ne conta de sia longia cariera, de sia dezijion de lasciar l schi agonistich e de sie prospetive per l davegnir.
L’é na joena femena de 34 egn, gustegola, sorida e grignolenta, chela che vegn a ne troar te redazion a Sèn Jan. L’aon enviada a ne contar valch de ela e de sia dezijion de lasciar l’agonism, dò na longia cariera sui schi te la squadra nazionala, olache la é stata per n muie de egn la miora slalomista taliana, en Copa del Mond la é ruada zirca 30 oute te le miore 10 e l’à arjont na venta maraveousa a Lienz del 2007.

Ciao Chicca, enstadì t’as cernù proprio nosc raion ladin per anunziar vin Ampez ...
media/k2/galleries/9649/thumbs/Schermata_2019-03-28_alle_15.04.30.jpg
04 de auril 2019

Crousc Checena: na gran familia!

L Comitat de Fascia se dèsc jà te n muie de ativitèdes e servijes, e ades l’envìa via n nef cors per chi che vel doventèr volontadives
L’é na gran atività, portèda inant da n gran numer de volontadives, chela de la Crousc Checena. 

De spes se peissa demò a l’ambulanza, ma l’é sacotenc etres servijes che la Crousc Checena met a jir al ben de la popolazion, dal socors sui portoes da schi a l’empegn ti dejastres naturèi, che l’an passà i à portà tropes dans te noscia val e olache se à dat jù n gran muie de volontadives e de mesi, dal servije de trasport di bèsć a la jent de età a l’assistenza a garejèdes sportives de duta la ...
media/k2/galleries/9647/thumbs/Schermata_2019-03-28_alle_14.58.35.jpg
03 de auril 2019

Pompieres da Moena, n liber de stories e recorc

L grop de Studafech à volù ge sporjer a dute le familie na neva publicazion metuda ensema da Maria Piccolin.
Col prum de l’an nef te dute le familie de Moena l’é ruà na bela bombona. Ensema al calandar i Pompieres ge à sport a ogne una ence n nef liber dal titol “Pompieres da Moena”, scrit da Maria Piccolin, che regoi la storia del grop de volontadives de paìsc.  

Na publicazion dassen voluda da dut l grop per recordar i avenimenc e i omegn che ti egn se à dat jù desche volontadives, ma ence per ge far a saer a la comunanza che che l’é stat tel passà e aldidanché. “Chest liber vel esser n omaje a ...
media/k2/galleries/9648/thumbs/Schermata_2019-03-28_alle_15.00.30.jpg
02 de auril 2019

“Pear via no l’é stat sorì, ma ades sion a regim”

Con l’ombolt de Sèn Jan Giulio Florian aon rejonà de l’endrez aministratif del nef Comun e di lurieres envié via te chest prum an.
 Jon inant te noscia raida per veder coche la va te le aministrazion di Comuns de Fascia. Chesta setemana aon domanà fora l’ombolt de Sèn Jan Giulio Florian.

Sia aministrazion del nef Comun de Sèn Jan la é peada via acà nience n an, dò le litazion del meis de mé del 2018, ma la se serarà sù ensema con dute le autre te l’aisciuda del 2020. Na legislatura curta donca, de demò 2 egn, che la se arvejina ades a la metà de sie cors.

La pruma endesfida per l’aministrazion de Sèn Jan l’é stat chela ...
media/k2/galleries/9661/thumbs/Schermata_2019-04-01_alle_15.18.10.jpg
01 de auril 2019

Grief azident per n joen da Ciampedel

L’é jit fora de strèda a Poza col “Quad” e l’é ruà contra n mur. L’é stat portà al Sènta Chiara de Trent, en pericol de vita.
N azident con conseguenzes n muie pesoches é sozedù angern, domenia, entorn mesa les 10 da sera a Poza. N joen de 23 egn da Ciampedel, Simone Riz, che col Quad vegnìa da Ciampedel fora, a Poza l’é jit fora de strèda, l’à sbregà via n paracèr e l’é ruà tel mur de na majon.

L’é stat portà col jolier a l’ospedèl de Trent, olache l’é en condizions n muie grieves.

L’azident no à ciapà ite nesciugn de etres, l joen à perdù l control del meso sobito dò la strèda de Crojada, fosc per n moment de ...
media/k2/galleries/9645/thumbs/Schermata_2019-03-28_alle_14.44.55.jpg
31 de merz 2019

L’é endò ora de Cistà

La scomenzadiva de la sociazion INOUT vegn prejentèda en domenia ai 31 de mèrz da les 20.30 te Oratorie de Poza.
L’é l ruà l temp di ronoi, del soreie da d’aisciuda e de la bela sajon; taca a fiorir i prumes fiores de pra e con chisc ence pensieres e ensomesc da perfum e da color per la vacanzes da d’istà. Per joegn e joenec de Fascia che vel se passèr n istà de devertiment e amicizia, la sociazion INOUT, en colaborazion coi Comuns e con la Parochies de Fascia, endreza per l secondo an la scomenzadiva de animazion “Cistà”. Dai 15 de messèl ai 23 de aost, dal lunesc al vender per sie setemènes, con senta ...
media/k2/galleries/9646/thumbs/Schermata_2019-03-28_alle_14.49.57.jpg
30 de merz 2019

Segureza dant da dut

I scolees de terza mesana de Ciampedel à tout part a na scontrada coi Polins de la ferata de Trent per cognoscer i pericoi e i regolamenc te chisc lesc.
En mercol ai 20 de marz le clasc terze de la scola mesana de Ciampedel le à tout part a na scontrada coi Polins de la ferata de Trent olache le à abù l met de descorer su la segureza e sui comportamenc falé che la maor part de la jent à te chisc “lesc sensiboi” desche le stazion. Na gran marevea à soscedà l fat che n muion de azidenc i vegn cà da na pecia atenzion a da n pech respet di regolamenc, che jà da soi i cognessa arsegurar n livel aut de segureza. Purampò no i basta! Co éla che enceben ...
media/k2/galleries/9642/thumbs/Schermata_2019-03-28_alle_14.26.06.jpg
28 de merz 2019

Katia Ricciarelli à encantà l publich de Navalge

L conzert “Music for Love” endrezà per tor sù bonamans per la sociazion “Sri Prema Sai Organization Onlus” à abù n bel suzess.
L’à encantà l publich del teater de Navalge la soprana Katia Ricciarelli, una de la oujes liriches più amèdes del mond, tel conzert de en sabeda ai 23 de mèrz a Moena ensema al tenor Luca Canonici e l bariton Bruno Praticò, compagné dal pianist Vincenzo Irelli. 

N conzert fora de anter per la sort de musega ma ence per l fin metù dant: chel de la benefizenza, ajache duta la donazions é jites a favor de la sociazion “Sri Prema Sai Organization Onlus” che se dèsc jù te vèlch una de la zones ...
media/k2/galleries/9576/thumbs/Schermata_2019-03-20_alle_17.23.57.jpg
27 de merz 2019

Ski Team Fascia, no demò agonism

L president Leonardo Bernard fèsc n bilanz de la sajon da d’invern e l rejona ence de l’esperienza di Mondièi Junior e de la ativitèdes extra agonistiches de la sociazion.
L’é prest ora de meter via la fornimenta di sport da d’invern, l’é l moment giust per fèr mingol de bilanz de coche la é jita la sajon per la maor sociazion sportiva de noscia val, l Ski Team Fascia. Aon per chest domanà fora l president Leonardo Bernard.

Duta l'intervista é da poder lejer su La Usc stampèda de vener ai 22 de mèrz.
media/k2/galleries/9575/thumbs/Schermata_2019-03-20_alle_17.13.42.jpg
26 de merz 2019

N istà gran per i picoi: che emozion!

La sociazion Inout, che da l’istà passà sporc l program “Cistà” per joenec dai 12 ai 16 egn, chest an la endreza ence “Istagran” per i bec de le populare e pruma mesana. Insnet, martesc ai 26 de marz h. 20.20 la prejentazion te Sorastanza de la Scola a Sèn Jan.
La sociazion de joegn INOUT, en colaborazion coi Comuns de Sèn Jan e Soraga, porta dant per l’istà 2019 l nef projet ISTAGRAN. La neva scomenzadiva de animazion outa a bec dai 6 ai 11 egn la tol l post de l’Istà per i bec endrezada per egn dal Comun de Poza, metan dant neve dal pont de veduda del program e di obietives. 

Prum gran cambiament l’é l’iscrizion sun dut l temp e no spartida per setemane: i bec enscinué parteziparà al program de atività dal 1 de messal enscin ai 23 de aost, dal ...
media/k2/galleries/9574/thumbs/Schermata_2019-03-20_alle_17.11.34.jpg
25 de merz 2019

Tor sù la piantes crodèdes e rencurèr l dejodech: cotant costel?

L’event straordenèr de otober à caujà dans che Comuns e Frazions no fèsc sorì a gestir. Aon rejonà con l capofrazion de Vich Paolo Rizzi.
L’é na corsa contra l temp chela se à envià via ti bosćde Fascia tocé dal catif temp de la fin de otober. Tor sù la piantes crodèdes e rencurèr sù l bosch inant de l’istà l’é la prioritèdes. A chestes ge va dò n grum de azions che Comuns e Frazions cogn meter en cont percheche i dans al bosch no dovente ence dans economics per i sentadins. 

La pruma a envièr via i intervenc tel bosch l’é stat la Frazion de Vich, la più tocèda con 60.000 metres cubi de piantes crodèdes. L capofrazion Paolo ...
media/k2/galleries/9572/thumbs/Schermata_2019-03-20_alle_17.02.43.jpg
23 de merz 2019

Fèr conc l’é più gustegol col “Pi grech”!

Te la Scola ladina de Fascia da egn l meis de mèrz l’é dedicà a la matematica e a la scienzes, ence i bec de la populères à podù se goder con jeghes dediché a numeres e formes geometriches.
L “Pi grech”, che corespon a la letra de l’alfabet grech “π”, l’é n valor de gran emportanza te la matematica, l’é la costante del raport anter l diameter e la circonferenza del cerchie, fissà convenzionalmenter tel numer 3,14, che serf a troèr fora n muie de soluzions.

L Pi grech day l’é l dì dedicà apontin a chest valor, n dì nasciù per sensibilisèr e engaissèr i joegn envers la cognoscenza e l studie de la matematica. L vegn festejà ai 14 de mèrz, aldò de la vida de ingleisc e americhegn de ...
media/k2/galleries/9570/thumbs/Schermata_2019-03-20_alle_16.43.40.jpg
21 de merz 2019

Na viva per Emma!

Te Ciasa de Paussa a Sèn Jan enstadì l’é stat fat festa per na ocajion dalbon spezièla: Emma Gross à compì ben 100 egn.
Enstadì te Ciasa de Paussa a Sèn Jan l’é stat fat festa per na ocajion dalbon spezièla: Emma Gross, ghesta de la strutura da 4 egn, l’à arjont l travert straordenèr de cent egn. 

De segur ruèr a chesta età l’é n fat dalbon rèr, ence se l miorament de la calità de la vita à portà la persones a viver n muie più al lonch che tel passà. Per chest ge vel l festejèr coche carenea e te Ciasa de Paussa duc se à dat n gran da fèr acioche Emma aesse n bel recort de chesta dì emportanta.

Donca, dò aer ...
media/k2/galleries/9567/thumbs/Katia_Ricciarelli.jpg
20 de merz 2019

Katia Ricciarelli cianta per solidarietà

La tol pèrt a n conzert de benefizenza te teater Navalge a Moena per la sociazion “Sri Prema Sai Organization Onlus”. 
Per la pruma outa rua te Fascia la cognosciuda ciantarina Katia Ricciarelli. La soprana, anter la più amèdes del mond, portarà dant sia cianties liriches ensema al tenor Luca Canonici e l bariton Bruno Praticò compagné dal pianist Vincenzo Irelli e l lo farà per benefizenza.

L’ocajion l’é l conzert “Music for Love” a favor de la sociazion “Sri Prema Sai Organization Onlus” , vidèda da Anna Bruno e sie om Luigi Ferrante, che se dèsc jù te vèlch una de la zones più puretes de l’India, ma ence su ...
media/k2/galleries/9554/thumbs/Schermata_2019-03-15_alle_18.49.52.jpg
19 de merz 2019

L pec ne conta...

Annelise Vian ne met dant si bie pensieres sul bosch e la recorda i boschieres che te chest moment laora tel pericol per tor sù la piantes crodèdes.
Bondì, son n pec de chest maraveous bosch che vèrda via Fascia, se aede temp e piajer volesse ve contèr vèlch...

Coscita scomenza la contìa che podede lejer su La Usc stampèda de vender ai 15 de mèrz.