Fascia

media/k2/galleries/8990/thumbs/Schermata_2018-12-20_alle_18.24.03.jpg
24 de dezember 2018

L’èrt che nasc te na reisc

L scultor Andrea Soraperra à dat la bela desmostrazion che se pel fèr nascer vèlch de encantevol ence da la roìnes, l tem l’é chel del Nadèl.
Te la net che duc se recorda, l vent che à reversà nesc peces e che l’à metù sot e sora i bosć de nosc raion l sofièa fort ence a Penìa, paìsc che à vedù mever i prumes pasc de Andrea Soraperra, cognosciù scultor de Fascia.

Tel picol paìsc tinsom la val l’artist à troà i prumes tochec de legn da zipièr fora, dant de emparèr l’èrt del legn sot la vida del maester Toni Gross e dant amò de ruèr con sia operes n bon toch fora dai confins de sia val.

N viac con sia èrt che à portà Andrea Soraperra ti ...
media/k2/galleries/8999/thumbs/Schermata_2018-12-23_alle_20.43.52.jpg
23 de dezember 2018

Burta neves per i enfughé dò l decret del goern.

I corsc de talian va inant de gra a la desponibilità di volontères, ma desche acà passa 2000 egn a Betlem, ence anché te Fascia na familia con n pìciol no troa azet.
Ades l’é ofizial: aldò de la neva desposizions nazionèles, toutes sù ence tel Trentin, i corsc de talian per i migranc no i vegnarà più fac nience te noscia provinzia.

A la dir duta l’é oramai dal scomenz de l’istà che te noscia valèdes no vegn endrezà corsc endrezé a livel istituzionèl, e i enfughé che à troà azet te Fascia, e en pèrt ence chi de Fiem, te chisc meisc i à podù fèr lezion n’outa en setemèna per se fèr ite mingol de più col talian te la senta de l’Union di Ladins de Fascia a Sèn ...
media/k2/galleries/8991/thumbs/Schermata_2018-12-20_alle_18.43.04.jpg
23 de dezember 2018

Jir adimprest de usanzes

Claudia Conta ne recorda mìngol l segnificat e la tradizions del temp da Nadèl, e la ne envìa a no tor sù ogne proponeta che ne vegn metù dant a fins comerziai.
“Babbo Natale” te noscia Dolomites l no vegn, fosc percheche ge sà massa incómper, fosc percheche l’é dassen vegnù vege e donca l’à delegà l Bambin a vegnir ju da nos.

Apontin i bec ladins speta l Bambin e no “Babbo Natale”, che l’é da pez che chest l’à tacà a deleghèr sie lurier e l se à pissà che l’é giust fèr vegnir “l Bambin” (cfr. tod. Christkind) dai bec ladins, desche da tradizion. Donca stazions de skibus e Trentino trasporti con n gran scartabel “Casa di Babbo Natale” les é seguramenter ...
media/k2/galleries/8996/thumbs/Ciasa_Paussa_teater1.jpg
21 de dezember 2018

Passa ot mile euro a la Ciasa de Paussa

L Comun general de Fascia ge à consegnà a l’APSP de Sèn Jan la bonamans regoetes a la rassegna de teater.
L’à abù dassen n bel suzess la rassegna de teater endrezèda dal Comun general de Fascia via per dut uton con la colaborazion de set gropes che à portà sun paladina sia comedies.

L’é stat stimà che passa 2.500 persones abie tout pèrt ai desvalives apuntamenc slarié fora sun duta la val. Chesta l’é dalbon na gran sodesfazion che auza fora ence l valor sozièl del teater che apede a moscèr la capazitèdes di atores, l’à l merit ence de fèr comunanza. Tant che più che na persona à dit che no ge à mai ...
media/k2/galleries/8961/thumbs/Ambulatorie_traumatologich_Fascia.jpg
20 de dezember 2018

L’é avert l’ambulatorie ortopedich-traumatologich a Sèn Jan

Con anché, vender ai 21 de dezember, a Sèn Jan te Strada di Pré de Lejia, lóda la senta de l’Azienda sanitèra de Fascia, l’à endò avert l’ambulatorie ortopedich-traumatologich de prum socors.
L’ambulatorie ortopedich-traumatologich de prum socors, servije publich  de l’Azienda provinzièla per i servijes sanitères, restarà avert, da les 10 da doman enscin les 7 da sera, duc i dis enscin ai 31 de mèrz del 2019. 

A l’ambulatorie pel aer azess i pazienc con problemes a brac o giames, traumatologics o no, de prum aiut che no domana de vegnir ricoveré te ospedèl. L sporc n percors de diagnosi e cura e, desche per duc i servijes de l’Azienda sanitèra, l’é pervedù l ...
media/k2/galleries/8926/thumbs/Schermata_2018-12-13_alle_18.16.30.jpg
19 de dezember 2018

I deric del consumador a 360 degrees

Te desvaliva classes del Liceo de Fascia l’é stat portà dant informazions sui prodoc del marcià, si trasport, la compra sul web e etres aspec.
En lunesc ai 19 de november te la Scola Ladina de Fascia l’é ruà la d.ra Mariarosa Giardini e l dr Francesco Marcazzan, che i é jic a rejonèr clas per clas coi studenc di licees.

L projet, metù da jir da la comiscion de legalità componuda da la professores Lidia Rasom e Mariagrazia Degasper, l’à revardà i studenc de seconda, terza e quarta del linguistich e de seconda scientifich e artistich. Se à rejonà di deric e del stravardament del consumador e di utenc, de l’e-commerce, di problemes con i ...
media/k2/galleries/8924/thumbs/Schermata_2018-12-13_alle_17.53.16.jpg
18 de dezember 2018

Apt de Fascia, protagonista del mudament

A la radunanza de l’Azienda per l turism l’é stat aproà la variazions al statut e rejonà de n nef ruol da svilupèr con projec miré.
A la radunanza de l’Azienda per l turism l’é stat aproà la variazions al statut e rejonà de n nef ruol da svilupèr con projec miré.I é stac de 236 i sozi che à tout pèrt en mèrtesc ai 4 de dezember al PalaDolomites de Ciampestrin a la radunanza generèla de l’Apt de Fascia che é stata spartida te doi pèrts: una straordenèra e una ordenèra.

Te la pruma pèrt l notèr Alessandro Franco à let jù i articoi del statut che é stac mudé ajache l’é stat aproà de jontèr ite la neva categorìa di fitacartieres ...
media/k2/galleries/8927/thumbs/Bontemponi_scena_familia_speranza.jpg
16 de dezember 2018

Coi Bontemponi se grigna ence da Careisema

L grop de Sèn Jan à endeletà l publich spilenan “Le ciampane de la sabeda sènta”. Chiò mingol de retrac.
La é ruèda béleche a la fin la rassegna de teater endrezèda dal Comun general de Fascia, che da la fin de otober per passa n meis e mez l’à empienì ogne fin de setemèna teatres e sales de duta la val, tolan ite 7 gropes o filodramatiches che à spilenà dut, o en bona pèrt, per ladin.

L’ultim apuntament, en program per chest fin de setemèna, l’é chel con la sociazion “Antermoa” de Mazin, che sot la vida de Michela Marangoni l’à endrezà n cors de teater per jent grana, che se sproarà (tropes per la ...
media/k2/galleries/8925/thumbs/SNicolo_Bec_gejia.jpg
15 de dezember 2018

Sèn Nicolò stravardene da le aghe

Chest an la sagra de Poza é stata dedicada ai Studafech e don Andrea à benedì le aghe recordan la devozion veiora de la jent al sènt patron che à salvà l paìsc da l’agajon.
Sèn Nicolò l’é l Sènt più benvolù dai bec e l’é l Sènt che deida fora i più purec e deboi descheche, aldò de la storia (o lejenda) l’à fat con le trei touse che era destinade a fenir su la strada, ge dajan na dota percheche le posse se maridar.

Chest Sènt l’é ence l patron de Poza, e en jebia ai 6 de dezember l’é stat n gust veder la gejia piena de scolees e de bec, che i à empienì i benc, ma i se à dat jù de tropes ence desche servidores, ciantores e letores.

Chest an, proprio per defener i più ...
media/k2/galleries/8923/thumbs/IMG-9652.jpg
14 de dezember 2018

Metuda a nef la Coprativa de Ciampedel!

Angern à avert endò sie ujes la Coprativa de Ciampedel, con sacotanta neves che vegn portèdes dant dal president Mauro Rizzi e dal vizepresident Graziano Sensato.
L temp de proveder l’é ruà. No che la jent de Ciampedel sie restèda te chisc meisc zenza speisa, ajache l’era stat avert al post de la senta tradizionèla n picol market al servije de la comunanza. Aboncont ades se podarà mirèr la ”veia” coprativa de Ciampedel, chela grana, duta renovèda: “L’é stat dut refat, ence duc i impianc i é neves, - ne à dit l vizepresident Graziano Sensato - volaane jà averjer per i 6 de dezember ma no l’é stat possibol e coscita aon cognù sburlèr ai 13”. E con jebia ai ...
media/k2/galleries/8860/thumbs/GiadaRizziONLINE.jpg
13 de dezember 2018

Giada ve speta a La Coa di Picoi

L’à avert n nef nido a Poza, na strutura privata acreditada da la Provinzia de Trent che respon a n besegn sozial semper maor 
La me tol dant con n grignot e i eies che sgalizea. Chela lum e chela viveza che se veit e che se sent ence te soa coa, “La Coa di Picoi”. Ela l’é Giada Rizzi, na joena da Vich de 25 egn, maridada con Andrea Pescol de Badia e con na pìcola de inom Stella. La ne verc l’usc de so cartier e la ne compagna te chela che te pec dis doventarà la neva coa di picoi de Fascia. La é a Poza, sunsom Meida, te strada de la Ciuciaa nr 1, la é grana e da color, l’à ite ogne sort de jeghes, de picoi lec che ...
media/k2/galleries/8859/thumbs/DiploomesLiceesScolaLadinaONline.jpg
12 de dezember 2018

N diplom che paa jù la fadìes

Enstadì l’é stat la festa de la consegna di diplomes te la Sorastanza de la Scola Ladina. Duc i joegn à podù entener che n toch de papier vèlch outa l’à n gran valor
Adertura de 72 i protagonisć che se à vadagnà te la passèda sajon de scola l tant suà “toch de papier”, dò n percors de cinch egn ti licees de Fascia. En vender ai 30 de november i à duc podù se goder la tradizionèla festa de la consegna di diplomes, n bel paament per duta la fadìes fates per arjonjer chest bel travert.

Apede ic, a empienir l’aula de la Sorastanza de la Scola Ladina, l’era duc chi che ge vel ben e che ge é stac dò endèna dut l percors con amor e pascion: i giaves, de segur i ...
media/k2/galleries/8858/thumbs/StudafechGjiaPoza.jpg
11 de dezember 2018

Festa, recognoscenza e legreza per nesc studafech

I pompieres de dut l distret se à binà a Sèn Jan per onorèr la patrona Sènta Bèrbola. N rengraziament più fort che zenza ge é stat palesà da l’autoritèdes 
Nos, te nosc picol, meton a la leta nosc temp, nosce cognoscenze e nosce capazità per didar chi che é tel besegn; fà scì che fossassane semper endrezé per corer canche i chiama e che nosce man sie semper averte envers i autres.”

Coscita à preà te gejia de Poza i studafech de duta la Val en sabeda prum de dezember, canche duc se à binà ja Sèn Jan, duc contenc e duc medemi, con sia bela mondura da festa.

L’emportanza e l valor de chest grop l’é amò de più sot i eies de duc te chisc tempes. ...
media/k2/galleries/8857/thumbs/Open_DayONLINE.jpg
10 de dezember 2018

Open day, per cerner voscia vita!

La Scola Ladina averjarà si ujes per cater apuntamenc
Endodanef la Scola Ladina de Fascia ge dèsc l’oportunità tant ai joegn de val che a chi da fora de jir a descorir si licees e sia proponetes per l percors da cerner dò la mesènes. Dezider che scola fèr l’é fosc l prum pas emportant per la vita e l percors formatif. N muie emportant, donca, l’é semper chel de saer e cognoscer tant i projec che i ujes che a la fin se averjessa sul mond del lurier che na scola, a desferenza de n’autra, podessa dèr.

Dò la sera de informazion stata en mercol ai 28 ...
media/k2/galleries/8851/thumbs/AlberCianaceiONLINE.jpg
10 de dezember 2018

No son ciaratul, ma son n vero “schianto”

Vèlch un ge à jà dat inom “spelacchio” ma el enstes ge tegn a contèr sia storia
L’à abù n maraut de comenc positives l post che śira tel web chisc dis. L conta la storia de l’èlber de Nadèl metù te piaz de Cianacei, anzi l’é proprio el medemo che conta sia storia con paroles che tocia l cher, paroles che palesa benon l sentiment che duc, jent e natura, à proà te chela net de fin de otober. Vèlch un ge à jà dat inom “Spelacchio” (fajan referiment a l’èlber da Nadèl de l’an passà a Roma) ma el no se cruzia nia deldut, alincontra l sà de esser n vero “schianto”.

Chiò sotite ...
media/k2/galleries/8850/thumbs/PeriferieONLINE.jpg
09 de dezember 2018

Na comunanza educativa per i joegn

Pea via te Fascia l projet “Fuoricentro” dedicà a la periferìes, che perveit la colaborazion de istituzions, sociazions e jent per na educazion globala 
L’à inom #Fuoricentro: coltiviamo le periferie e l’é n gran projet che tol ite 30 anter istituzions, sociazions e realtèdes del teritorie, coordenèdes da la FTVC (Fondazion Trentina per l Volontariat Sozial) che se dejouc te 3 valèdes de la provinzia de Trent.

La comunanza de Fascia, ensema con cheles del Tesin e de la Paganella, la é protagonista de chest projet che jirà inant per 3 egn e l’é un di 86 projec de duta la Tèlia (l soul del Trentin) aproà da l’impresa soziala “Con i bambini” tel ...
media/k2/galleries/8846/thumbs/Schermata_2018-12-06_alle_09.52.02.jpg
08 de dezember 2018

Maternità fora Ciavaleis: la sodesfazon de “Parto per Fiemme"

Aon rejonà con Alessandro Arici e Margherita Giacomuzzi del travert arjont e de l’ejempie che chesta sociazion ne à metù dant.
Se l partiment de nasciuda de l’ospedèl de Ciavaleis à endò podù averjer a temp pien, n gran merit l’é de la sociazion “Parto per Fiemme”, che per 3 egn se à dat jù zenza sparagnèr temp e speises, per arjonjer chest obietif.

Aon rejonà con doi di componenc più atives, Alessandro Arici e Margherita Giacomuzzi, ge domanan cont ence di dubies che zachei palesa sun chest avertura.

“L partiment – i ne à dit – l’é stat avert con la neva desposizions e con na segureza amò maora che chela che l’era ...
media/k2/galleries/8869/thumbs/Schermata_2018-12-06_alle_10.34.43.jpg
06 de dezember 2018

L’é mingol fascian l prum fioch resa de Ciavaleis

En mercol ai 5 de dezember tel partiment de nasciuda giusta avert l’é vegnù adalèrch na beza e n bez. Da doman bonora l’é nasciù Nives, enciasèda a Pardac ma fia del moenat Andrea Felicetti e de Federica Cavallin.
La sodesfazion percheche en sabeda prum de dezember l partiment de nasciuda de l’ospedèl de Ciavaleis l’à endò podù vegnir avert l’é doventà legreza piena en mercol ai 5, canche jà da doman bonora i à podù tachèr sù l prum fioch, de color resa. L’é nasciù Nives, na pìciola enciasèda con sia familia a Pardac ma fia de n moenat, l forestal Andrea Felicetti e de Federica Cavallin de naa veneta ma cognosciuda chiò soraldut desche artista: l’à realisà anter l’auter la statua del sudà de la gran vera ...
media/k2/galleries/8814/thumbs/AlbresNadalaONLINE.jpg
06 de dezember 2018

Nia èlbres da Nadèl, ma no duc é d’acort

Vèlch Comun à dezidù de no i dèr fora chest an per dèr n segnèl simbolich
La era vegnuda fora sui social sobito dò aer vedù i dans porté dal catif temp de la fin de otober, la provocazion de no fèr l’èlber da Nadèl chest an. E ades la é stata touta sù desche na dezijion ofiziala da na pèrt di Comuns de la val. L prum che à manà fora la comunicazion l’é stat l’ombolt del Comun de Soraga Devi Brunel che tras na letra a si sentadins l’à fat a saer che, aldò de l’event che à fat crodèr na gran cantità de èlbres te nesc bosć, l’Aministrazion de Comun à dezidù de no dèr ...
media/k2/galleries/8813/thumbs/GropJentetONLINE.jpg
05 de dezember 2018

Spirit gaert e sćiantif: fèsc festa la jent de età

Enstadì l’é stat la tradizionèla festa per la jent de età de Cianacei endrezèda dal Club Pietrone, con la Messa grana e la marena a la populères
“Cogne ge dir n gran develpai a duc chi che deida semper l Club Pietrone, tant economicamenter che con sia prejenza ti moments de besegn”. Con l rengraziament de la presidenta del Club Pietrone Monica Conta ge vel tachèr via se se vel rejonèr de la festa de la jent de età stata en domenia ai 25 de november a Cianacei.

Chest perché n develpai l va semper dit. Ge vel rengrazièr duc chi che se dèsc jù e deida perché festes desche chesta vegne portèdes inant de an en an, duc i volontadives che te ...