Fascia

media/k2/galleries/12955/thumbs/CalcioFotoGrana.jpg
28 de jugn 2020

Balon, che pascion!

La storia, i talenc e l marciàde la disciplina sportiva che encanta milions de persones te dut l mond
Duc cognoscion l jech del balon. Picoi, gregn, femenes e omegn. E duc à proà a jièr amancol n’outa. Ma no l’é n muie che sa can e olà che l’é nasciù chest jech

Embendapò, cognede saer che jà dant del 1800 te l’Inghiltera l’era n jech beleche valif a chel del balon. Chest jech l’era n muie populèr anter la clasc sozièles più basses, per sia violenza e brutalità. Col passèr di egn, l jech del balon l’é doventà populèr ence te la clasc più noboles e del 1857 l’é stat metù sù la pruma squadra ...
media/k2/galleries/12954/thumbs/Sgra_SacroCher.jpg
27 de jugn 2020

Fèr comunanza se pel ence con la restrizions

A Cianacei l’é stat zelebrà la sègra del Sacro Cher de Gejù 
En domenia ai 21 de jugn a Cianacei l’é stat zelebrà la Sènta Messa per la Sègra del Sacro Cher de Gejù da don Mario Bravin. Enceben la situazion sanitèra, la Sègra l’é stat na ocajion per se troèr endodanef.

Endèna la perdicia, l curat l’à rejonà de la reijes del chest cult. La comunion la é stata data fora, ge jan dò se sà ben a la normatives de segureza. Ajache i fidei te gejia i cogn esser dombré, tegnir l distanziament e se loghèr olache l’é segnà dai adesives, no à podù esser prejenc ...
media/k2/galleries/12947/thumbs/scolina_CIANACEI.jpg
27 de jugn 2020

Parola ai genitores

N grop de genitores da Cianacei à sotscrit na letra su la costion de l'azess limità di bec te scolina
Ai 18 de jugn l'é stat manà fora na letra da man de n grop de genitores con bec che va a la scolina de Cianacei, en resposta a la comunicazion, ruèda apontin a la families di bec doi dis dant, che à lascià fora a seconda di criteries provinzièi valgugn di bec per i meisc de messèl e aost 2020. La letra é stata sotscrita da n lonch numer de firmes.

»La scolina de Cianacei da pech restruturèda a opera del Comun de Cianacei – se lec –  l'à 3 sezions, 6 gran sales con 7 ensegnanc, 4 ...
media/k2/galleries/12946/thumbs/Festa_Scolina_grana.jpg
26 de jugn 2020

N nef scomenz ence per i più picoi

La scolines de Fascia taca sia ativitèdes col prum de messèl ma l’é stat de besegn de meter a jir graduatories aldò di criteries del Protocol de Sanità e Segureza, con sacotanta restrizions
Te chesta fasa olache l Covid-19 somea aer perdù mingol de potenza, anter la ativitèdes che taca via endodanef l’é ence la scolines de Fascia, che verjarà si ujes al prum de messèl e les jirà inant desche i etres egn enscin ai 31 de aost. 

L Protocol de Sanità e Segureza, lurà fora en colaborazion con l’Azienda Sanitèra, vegnù fora ai prumes de jugn, l dèsc desche indicazion per duta la scolines del Trentin de verjer per gropes de 10 bec con 2 ensegnantes per ogne grop.

Per chel che vèrda la ...
media/k2/galleries/12927/thumbs/Matteo_Ploner.jpg
24 de jugn 2020

Matteo Ploner tel Consei de l’Istitut Cultural Ladin

Dozent de economia a l’Università de Trent, l’era jà stat tel CdA de l’ICL dal 2014 al 2019 e l’é stat nominà da dut l Consei general a una.
En mèrtesc sera ai 23 de jugn l Consei general se à binà en videoconferenza chiamà ite con prozedura de prescia per nominèr l raprejentant de la mendranza tel Consei de Aministrazion de l’Istitut Cultural Ladin Majon di Fascegn.

Cesare Bernard a inom del grop de mendranza UAL à recordà che la nomina é domanèda per serèr su na locia che se aea avert acà dotrei meisc, canche l raprejentant de la mendranza del Comun general Andrea Rizzi aea dat la demiscions, ensema con cheles de la componenta de ...
media/k2/galleries/12906/thumbs/Schermata_2020-06-18_alle_10.42.52.jpg
24 de jugn 2020

Fèr lesciva col cender

Ester Cincelli da Poza ne conta coche vegnìa lavà fora n’outa la roba biencia 
Acà n an aee rejonà con Ester Cincelli de Lino Medico e la me aea contà coscita en prescia, ajache en chel dì no aee temp, che n’outa i fajea la lesciva col cender. Me é semper pissà che cognee me l fèr contèr de miec e dapò l scriver che l’é zeche che pec amò recordarà. Emben enstadì son jita a la troèr, se aon sentà jù te stua e se aon fat na bela ciacolèda. Apede nos, ence se encomai l’é se n jit per semper, l’era segur ence Lino. L’é sentù te la ousc de Ester, l’é vedù te sie eies ...
media/k2/galleries/12904/thumbs/Lurieres_ruf_Vael_1.jpg
23 de jugn 2020

Restaurà l pont sun ruf de Vael

Con l'intervent del Servije Strade de la provinzia de Trent su l'infrastrutura l'é stat fat n auter varech per l miorament del trasport anter Fascia e Busan
I lurieres che à enteressà l pont sun ruf de Vael i à metù man via per l'uton passà e l'invern ma chesta aisciuda i é stac entardivé da l'emergenza per l coronavirus. Da pece setemane la firma Mirco Zenetin da Segonzan per cont del Servije Strade de la provinzia de Trent à strutà sù l'intervent che à domanà na speisa de 126 mile euro.

Chel del ruf de Vael l'é un di tenc ponc de la Gran Strada de la Dolomites, averta sul scomenz del 1900, che coleaa Busan con Cortina. Anchecondì chest ...
media/k2/galleries/12899/thumbs/La_Mizacoles_comedia_2019.jpg
22 de jugn 2020

La Mizacoles fèsc festa

La pandemìa no à ferà l gust de fèr teater, per chest uton l’é stat endrezà ence na comedia
Trenta egn de storia, de aventures, de comedies, de grignèdes de voa de fèr, de sentimenc da spartir con duc chi che à semper engaissà e aprijià i atores che te trenta egn à fat pèrt de n grop feruscol, ma con gran gust de ge donèr a sie publich momenc de spas e de legreza.

Per chest an l’era jà dut béleche endrezà ma a cajon de na pandemìa ria e pericolousa dut se à fermà e sessaben ence i festejamenc per chest gran travert de la Mizacoles. Ma l’é stat demò n moment de paussa ajache se per ...
media/k2/galleries/12895/thumbs/troes_Soraga_giagres.jpg
21 de jugn 2020

I volontadives à librà fora i troes

La 3Esse e i giagres da Soraga à rencurà sù i viai seré fora da le piante crodade.
A jir a pe tel bosch se se n adasc de cotenc viai e troes che amò é seré fora per via de piante crodade. No se trata de piante restade via per jabas dò l tormen Vaia ma de chele crodade jù con l peis de la neif e l vent de chest invern passà. Na situazion che no podea restar coscita, soraldut ades che scomenza la sajon da d’istà e rua foresć che va a pe tel bosch. Coscita n bel grop de volontadives da Soraga se à pissà de jir a librar fora i troes.

»Duc chenc jon trop a pe tel bosch – ne à contà ...
media/k2/galleries/12890/thumbs/Ista_Bec_sa_mont.jpg
21 de jugn 2020

Co sarèl l'istà di bec?

Aon fat l pont de la situazion con Thomas Zulian, Lisa Brunel e Claudia Marchetti
Jà te la setemènes passèdes aon rejonà di problemes de la sociazions che laora coi bec sporjan atività via per l'istà. Aon domanà fora la situazion de Istà Algegra e chesta setemèna enveze seron l cerchie coi responsaboi de Inout, Marijene e Istà per bec de la Val de Sora.

Inout se enjigna a tor ite 191 bec e joegn: »Dut chel che vegnarà tout sù servirà per poder ge sporjer ai bec valch de più che le classiche atività zenza cost, per ge dar valch oportunità fora de anter ai bec«, chesta la ...
media/k2/galleries/12887/thumbs/Musega_Poza3.jpg
20 de jugn 2020

N nef scomenz... con la notes

Ge vel reisc fone per se trar envers l ciel: la Musega de Poza à vent n’autra endesfida con l’esecuzion speziala de »No potho reposare«, valorisada dai soi de tromba de Paolo Fresu
»Se jai egn i me aessa dit che assane fat n Conzert d’Aisciuda en streaming, me aesse pissà che i é mac!« Coscita à dit l president Mathias Pezzei Pencio tel verjer l Conzert de la Musega de Poza en sabeda sera, se sà ben da soa stua, desche perauter la prejentadora Alessandra Catellani, manco agitada sun paladina de n tendon strapien che sun cariega te majon, e desche l maester Giancarlo Dorich Cavei. 

No podea menciar valch parola, dedant ai zirca 150 coleé en direta (ma per ogne ...
media/k2/galleries/12882/thumbs/Sas_Pordoi_conzert_Musega_Auta_Fascia2.jpg
20 de jugn 2020

»Fiores che renasc«

En sabeda ai 13 de jugn la Musega Auta Fascia à sonà sunsom al Sas Pordoi. N conzert endrezà con la voa de pontèr via endodanef
N conzert dassen fora de anter chel portà dant da la Musega Auta Fascia sun un di spic più maraveousc de nosc raion, i 2.950 metres de Sas Pordoi. Tras melodìes armoniouses e delicates, l grop l’à volù dandaldut recordèr la vitimes che à fat l Covid-19 te Fascia e foradecà. L conzert, con inom »Fiores che renasc«, l’é stat pissà belapontin per dèr n segn de fiduzia e de speranza dò i burc momenc passé per via de la epidemìa ma ence per ge sporjer n fort develpai a dotores, infermieres e ...
media/k2/galleries/12910/thumbs/Schermata_2020-06-18_alle_11.46.45.jpg
19 de jugn 2020

Develpai Renzo e Max

L Club Pietrone de Cianacei rengrazia i doi volontadives morc endèna chisc meisc de emergenza sanitèra e l vel ence pissèr positif e sperèr de poder se binèr endò d’uton per de bie moments con la comunanza
Chisc meisc de emergenza sanitèra nazionèla l’é stat per valgugn moments dalbon senestres, soraldut per chela families che les à padì da la malatìa o per cheles che les à perdù, ence piutost coran e fora de n bel nia, sia jent. Ta Cianacei se à levà na gran manconia te duta la popolazion per Lorenzo »Renzo« Dantone del Pich e Massimo »Max« Pezzin, doi pères de familia e ence atives volontadives te sia comunanza. Più avisa a i recordèr l’é l Club Pietrone de Cianacei vidà da Monica Zanett de ...
media/k2/galleries/12881/thumbs/troes_bosch_piantes2.jpg
19 de jugn 2020

L'istà fascian scomenza dai troes da bosch

N gran lurier l’é stat fat dal Cai Sat ma ades mencia i volontadives. L’Apt de Fascia à metù sù na task force per l coordenament
Enceben l Covid e duc i problemes che l se porta dò, i prumes ghesć à scomenzà a ruèr te Fascia, e coscita ence la prenotazions per la sajon ciauda. Metui da na man donca, amancol en pèrt, i cruzies di gestores de la strutures de acolienza che i pel vardèr inant con maor otimism respet a acà pech temp, l'é ora de vardèr a la perferida che se pel ge sporjer ai turisć che darà l met a noscia val de repartir economicamenter. Na perferida che cognarà esser amò limitèda, soraldut ti lesc seré ite, e ...
media/k2/galleries/12908/thumbs/Radunanza_Carur.jpg
18 de jugn 2020

Cassa Rurala, na radunanza fora de anter e n nef diretor

A cauja del Covid l’Istitut de credit de nosc teritorie à cognù fèr na cernuda forta endrezan l moment anuèl a na vida alternativa. Vegn mudà l’inom te Cassa Rurala Dolomiti 
La radunanza di sozi che vegn chiamèda ite na outa a l’an l’é n moment de gran emportanza per na sozietà, l’é n moment fon de condivijion, l’ocajion per fèr l pont su l’atività portèda inant, sui resultac arjonc, sui obietives neves da meter dant. Chest an la burta magagna sanitèra che à tocià dut l mond à obligà a anulèr evenc o situazions che perveit la prejenza de n gran numer de persones, opura a les meter a jir a na vida alternativa.

Ence la Cassa Rurala de nosc teritorie à cognù fèr ...
media/k2/galleries/12857/thumbs/Schermata_2018-07-27_alle_09.24.35.jpg
17 de jugn 2020

Gé compre te mia val, seconda giornèda

La scomenzadiva del Comun general de Fascia e sie conseier de procura Matteo Iori vegnarà endrezèda ence en sabeda ai 20 de jugn
La é nasciuda con chela de didèr fora i boteghieres te n moment senester e per envièr i sentadins de Fascia a jir a proveder te la boteighes de la val. La scomenzadiva »Proveder te Fascia – Gé compre te mia val«, endrezèda dal Comun general de Fascia con sie conseier de procura a l’economìa e al comerz Matteo Iori, à abù dassen n bon suzess tant che l’é stat dezidù de la propor endondanef. 

Dò l bon éjit de la pruma giornèda dai 30 de mé l grop de lurier Boteighes de Fascia à pissà de ...
media/k2/galleries/12853/thumbs/Schermata_2020-06-11_alle_14.07.50.jpg
15 de jugn 2020

La Mizacoles, 30 egn de teater anter tradizion e inovazion

L grop da Ciampedel festejarà chest uton con na neva comedia, n codejel e n video con i momenc più segnificatives
Tel paìsc de Ciampedel l teater à na longia storia. Amò inant che vegne metù sù la filodramatica l’era n grop de pascioné che se dajea jù a portèr sun paladina comedies e patofies. Del 1990 per endrez e sot la direzion de Don Tito rechia l’é stat metù sù la filodramatica desche grop parochial. L’inom »La Mizacoles« l’é vegnù fora del 1995 da na pissèda de Paola Riz de Agnol de Janoto. L logo l’é stat dessegnà da Claus Soraperra de la Zoch da Cianacei.

Del 1992 Don Tito ge à passà la ...
media/k2/galleries/12869/thumbs/doi_museghes_bela.jpg
14 de jugn 2020

Emozions fones con la Musega de Poza e Auta Fascia

La doi Bandes de Fascia é states la protagonistes de doi projec de ecezion che auza fora messajes de speranza.
L’é stat doi scomenzadives dalbon de ecezion cheles che à vedù protagonistes en sabeda ai 13 de jugn doi Museghes de Fascia: la Musega Auta Fascia e la Musega de Poza.

Doi apuntamenc uniches che, travers l lengaz universal de la musega, é stac i ambasciatores te dut l mond sui canai social Facebook e Youtube de messajes auc e noboi: la repartenza, la recognoscenza, l’amicizia e la speranza.

La Musega Auta Fascia à sonà en sabeda da doman a 2.950 metres del Pordoi, su un di barcogn più bie de la ...
media/k2/galleries/12852/thumbs/mur_rot_stradon_Fascia1.jpg
14 de jugn 2020

Pere stradon de Fascia

Anter Soraga e Sèn Jan l’é n bon pec de mures che é dò che se desfasc. Na situazion pericolousa che cogn vegnir metuda a post 
Anchecondì la Region e le doi Provinzie de gra al Statut de Autonomìa jit en esser del 1972 le à competenza primara su le strade e donca l’é dut te man del Servije provinzial »Servizio gestione strade« con tant de stempel che se l veit e se l lec sui desvalives cantieres chiò e ló. Ma segur de no su la streca anter l termen del Comun de Soraga e chel del Comun de Sèn Jan, per se entener anter i pré ló da capitel de la Roca, toronaa e Ciarlonch – Pont de le Laste, chele 3/4 utade ...
media/k2/galleries/12859/thumbs/Ista_Algegra_bal_cher.jpg
13 de jugn 2020

»Cheste regole no va ben per noscia realtà da mont«

La linees vida per la gestion en segureza de l’animazion per i bec aproèdes da la Provinzia de Trent met en dificoltà la sociazions de Fascia
»La sospenjion no demò de la scola, ma ence de duta la ativitèdes educatives, sozièles, sportives e de grop à tocià trop i bec e i joegn. La pandemìa no à pedimentà demò i afec, la sanità, l’economìa ma ence l cher medemo de la families. Per n lonch trat de temp i bec no à podù fèr nesciuna atività fora da cèsa e da la familia, no i à podù scontrèr si amisc, jièr con ic e stèr en compagnìa. Per chest l’é de besegn de i didèr, enceben mìngol a l’outa e aldò de regoles prezises, a tachèr endò ite ...