Fascia

media/k2/galleries/15517/thumbs/Fausto_Castelnuovo1.jpg
26 de auril 2021

Castelnuovo respon a la critiches

Doi la costions toutes cà dal grop de mendranza del Comun de Mazin: la banca checena e l’incompatibilità de ombolt e comandant di Studafech.
L respon a la critiches uzèdes fora dal grop de mendranza Vardon Inant, l’ombolt de Mazin Fausto Castelnuovo, con interogazions, mozions e responetes, percheche ge vel lejer duc i papieres, l disc.

La pruma costion l’é chela de la banca checena. L’ombolt Castelnuovo l’é stuf de sentir rejonèr de chesta costion: »L’é na discuscion che va inant da 6 meisc canche de la femenes che vegn copèdes dai omegn i n rejona trei dis. Nos pisson e sion spervaji che serf de più ge ensegnèr a la jent la no ...
media/k2/galleries/15515/thumbs/retrat_lorenzo_dezulian_milan.jpg
25 de auril 2021

Cresc l percors per n joen fotograf da Cianacei

Con »Cúcú« de Oliviero Toscani n retrat de Lorenzo Dezulian l’é stat metù fora adertura en Via Cavour a Milan.
El l’é n tous da Cianacei che con sie eie digital vel spartir la vita. Lorenzo Dezulian l’à seidesc egn, l’é a metà de sie percors al liceo artistich de Sèn Jan e l volessa doventèr fotograf. Sun sie canai social l spartesc sia vijion soraldut en bianch e fosch de nosc viver: si retrac conta de modernità, del mudament de la jent. 

Lorenzo l’à tout pèrt a la scomenzadiva »Cúcú«, portèda dant dal fotograf Oliviero Toscani. 

Toscani, laurea ad honorem a l’Academia de bela èrts de Brescia, ...
media/k2/galleries/15509/thumbs/VRossetti_pruma_mondura_scola_schi_Cianacei.jpg
24 de auril 2021

Jir coi schi l’é semper stat mia gran pascion!

Te na bela ciacolèda con Annelise Vian, una de la pruma maestres de schi de Fascia, Valentina Rossetti, ne porta dant si recorc e la ne sporc na enteressanta piata de storia.
Aldidanché veder na femena che va coi schi e che fèsc la maestra de schi l’é zeche che no fèsc più marevea, alincontra a la fin di egn del 1950 l’era vèlch da dassen fora de anter. Per chest canche son vegnuda a saer che Valentina Rossetti l’é stat una de la pruma maestres de schi de Fascia ge é domanà se la me conta chest toch de sia vita.

Dedant a n bon café se aon fat dassen na gustegola ciacolèda ajache Valentina l’é na persona n muie paruscenta e sorida. I recorc se à encroja anter chi de ...
media/k2/galleries/15505/thumbs/Caserma_Studafech_Ciampedel_grop.jpg
24 de auril 2021

Studafech e aministradores: dimiscions per incompatibilità

A Ciampedel l comandant di studafech David Favè se à tirà fora da Comun e l vizeombolt Alessandro Bernard à renunzià a la encèria de vize comandant.
La costion de incompatibilità anter la encèries de comandant, vize comandant e ispetor di Pompieres e cheles de conseieres, assessores, vize ombolt e ombolt à tocià doi aministrazions te Fascia.

Per chest a Ciampedel David Favè, comandant di studafech, à cognù renunzièr a la encèria de conseier de Comun e a sie post l’é jit ite la pruma di no lité, Federica Davarda.

Ence Alessandro Bernard à cognù dezider per una o l’autra encèria. El tedant ai oblighes del codesc deontologich l’à cernù de restèr ...
media/k2/galleries/15504/thumbs/Willeit_Fernando_Rengraziament_Ciampedel1996.jpg
23 de auril 2021

“Ditelpai Carlo, paussa tel ciel de la Ladinia"

Ence l president de l'Union di Ladins de Fascia Fernando Brunel recorda Carlo Willeit, che l’à lascià da pech l mond ladin che l’aea tant tel cher.
La departida de Carlo à lascià n gran vet tel moviment cultural e politich ladin, ma la lascia n gran ejempie per l davegnir, speron che chel ejempie l vegne tout sù da la generazions joenes che les se dae jù tel miorament de la condizions politiches di Ladins, amò spartides sun trei desferenc ordinamenc aministratives, ma ence tel valor culturèl del stèr adum.

Mie recorc de Carlo l’é chi di egn ’80 a cef de l’Union Generela di Ladins dla Dolomites, con si ideèi e scomenzadives. En ocajion di ...
media/k2/galleries/15476/thumbs/intervent_socors.jpg
21 de auril 2021

Socors sa mont, più intervenc enceben l malac

Del 2020 te dut l Trentin l’é stat fat 1.221 socorsc, 73 de più che del 2019. Gran atività ti meisc da d’istà, i socoridores é jic fora ence 9 outes per levina.
L Socors da mont e speleologich trentin à fat n bilanz de l’an passà e l’à metù dant dac e numeres di intervenc de socors. Enceben la pandemia, l clausura e la restrizions de moviment i intervenc via per l 2020 no é calé respet ai egn dant, alincontra l’é stat dombrà 73 socorsc de più che del 2019 con na gran atività soraldut ti meisc de messèl, aost e setember, i meisc canche sa mont l’é ruà più ghesć. L’é smendrà, enceben de pech, i intervenc alpinistics (da 94 a 68) fazile per via che la ...
media/k2/galleries/15471/thumbs/Ciastel_Thun.jpg
21 de auril 2021

An di musees de l’Euregio, nef portal web

Enceben la pandemia l’é stat endrezà 38 projec anter mostres, documentères e instalazions.
L’an 2021 l’é l’an di musees de l’Euregio e enceben che sie dificoltèdes leèdes a la pandemia Covid-19, sacotenc musees del Trentin, Sudtirol e Tirol i à metù fora sie projec dintornvìa »Trasporc- Passaje – Mobilità«. Via per dut l 2021 chi che à gust podarà se emprevaler de na gran perferida culturèla e evenc te duc trei i raions. L’an di musees de l’Euregio sporc la possibilità de cognoscer l melaur e la desvalivanza culturèla del raion de l’Euregio tras 38 projec, anter chisc ...
media/k2/galleries/15458/thumbs/Fassacoop_Pisoni_Giongo_Bernard_Pollam.jpg
20 de auril 2021

La Coprativa de Fascia tegn fora enceben l malac

Anter mile e mile dificoltèdes la realtà comerzièla più grana de la val à serà sù l’ejercizie 2020 con n utol de 541 mile euro. Col nef magasin de l’engros la firma vèrda a n davegnir de espanjion.


Dò la radunanzes de Moena e Ciampedel, en sabeda ai 10 de oril l’é stat chiamà ite en modalità telematica ence l’apuntament sozièl de la Coprativa de Fascia.
Via per de mèrz tel Fassa Coop e duta sia desvaliva boteighes i sozi à ciapà la documentazion per tor pèrt a la radunanza, da consegnèr da nef dò l’aer scrita ite.
L’é stat binà ben 1229 schedes su 1800 letres manèdes fora, a la radunanza en prejenza per solit n vegn regoet 450/500.  
Sul canal Youtube de la Coprativa l’é stat ...
media/k2/galleries/15445/thumbs/P1030126.jpg
19 de auril 2021

La Comiscion del CGF vèrda a na mobilità integrèda

Dò aer tout dant la proponeta de la PAT per l Bus Rapid Transit, la Comiscion vidèda da Giulio Florian laora per na soluzion no altetnativa, ma complementara.
Duc i 6 ombolc de Fascia, ensema con l procurador Giuseppe Detomas, l conseier de procura del Comun general con encèria a la mobilità Giorgio Dorich e l president de l’APT de Fascia Fausto Lorenz i fèsc pèrt de la Comiscion mobilità del CGF, con a cef l’ombolt de Sèn Jan Giulio Florian, e i é dò a lurèr sui projec per la mobilità de val. Apontin chisc dis i à tout dant l document de la Provinzia, che l’à dezidù de jir inant col projet del Bus Rapid Transit (de chest se pel lejer ence a piata 20 ...
media/k2/galleries/15448/thumbs/Marcialonga_Cycling.jpg
19 de auril 2021

Anulèda la Marcialonga Cycling

L Comitat de endrez à cognù descancelèr la garejèda de rodes perveduda per la fin de mé.
No l’é amò segurezes per l mond sportif, soraldut per chel amatorial leà a la roda canche se trata de endrezèr garejèdes con i auc numeres de l’era pre-Covid. Dachelanvìa, enceben con gran recor, l Comitat de endrez de la Marcialonga à bele cognù renunzièr a l’edizion 2021 de la Marcialonga Cycling Craft perveduda en domenia ai 30 de mé. L staff à chierì ogne soluzion possibola per schivèr che la vegne descancelèda dal calandèr agonistich, ma no l’é stat nia da fèr. Massa auc amò i risesc, tant ...
media/k2/galleries/15442/thumbs/172854503_3853090978113092_8612096927845034817_n.jpg
18 de auril 2021

L Puzzone de Moena a la semifinèla

L'à tout pèrt al concors del »Premie Italian Cheese Awards 2021«. Ai 30 de oril vegn cernù i miores trei finalisć.
L prinz di formaes l’é a El Mas de Moena. L Puzzone de Moena del Cajelo del Mas de Michelangelo Croce l’é ruà enstadì a la semifinèla del »6° Premie Italian Cheese Awards 2021«. 

100 sorts de formaes da duta la Tèlia spartii fora te 10 desferenta categorìes é stac cernui per la semifinèla: i più fresc, i fresc, da pasta teca, da pasta filèda, da pasta filèda sajonèda, mez sajonà, sajonà, sajonà sora i 24 meisc, da saores, erborinato. Publich e operatores à podù cercèr e litèr te desferenc ...
media/k2/galleries/15439/thumbs/marchie_A_Majon.jpg
17 de auril 2021

A Majon, sostegn a l’economia de Fascia

L conseier de procura a l’inovazion Amedeo Valentini à prejentà l nef projet del Comun general de Fascia che vel didèr i operatores a se fèr cognoscer sul web e sensibilisèr la jent a proveder sul teritorie.
En ocajion del Consei del Comun general de Fascia, stat ai 29 de mèrz passà, l conseier de procura a l’inovazion Amedeo Valentini à prejentà l projet »A Majon«, na proponeta che enten didèr e sostegnir l’economia de la val. L’obietif l’é chel de creèr na lingia de intervents che envìe via no demò la colaborazion anter la boteighes e i profescionsć ma che cree n vero sistem a sostegn de dut l setor economich col sensibilisèr la jent a comprèr dant de dut sul teritorie.

»A Majon« l’é n inom che ...
media/k2/galleries/15429/thumbs/scontrada_streaming_Gilmozzi.jpg
16 de auril 2021

Mobilità te Fascia, se empea l debatit

La Neva UAL à endrezà na scontrèda con Mauro Gilmozzi che à metù dant l projet del Bus Rapid Transit. Chesta sera l’enconter en streaming é con Massimo Girardi president de Transdolomites.
Soscedèr l debatit e smaorèr la cognoscenza. Con chisc obietives la Neva UAL à endrezà na lingia de momenc informatives en streaming sul tem de la mobilità te Fascia. En mercol ai 7 de oril l’é stat l prum apuntament con l relator Mauro Gilmozzi, jà assessor a l’urbanistica, enc locai, personal, lurieres publics e viabilità de la Provinzia de Trent che endèna sie mandat à fat aproèr la lege provinzièla 6/2017 su la pianificazion e gestion di intervenc en materia de mobilità sostegnibola.

...
media/k2/galleries/15426/thumbs/Banca_checena_Manuela_Spinel.jpg
16 de auril 2021

Vardon Inant: »te Comun de Mazin regoles ad personam«

L grop de mendranza à manà fora n comunicat per palesèr l malcontent per la respostes a la interogazions.
Dò l’ultim Consei de Comun de Mazin chiamà ite online ai 31 de mèrz l grop de mendranza Vardon Inant à manà n comunicat olache l’auza fora doi costions che no à troà resposta endèna la sentèda.

Una revèrda la banca checena che – vegn scrit tel comunicat – l’ombolt Fausto Castelnuovo seghita a no voler meter fora. L’autra l’é la costion de l’incompatibilità anter la encèries de comandant di Studafech e de ombolt. L grop de mendranza ai 19 de jené del 2021 l’aea prejentà na interogazion per ...
media/k2/galleries/15425/thumbs/Spinelli_Nisini_enconter_online.jpg
16 de auril 2021

Nia tasses sui contribuc Covid

L’é chel che à domanà l’assessor al lurier de la Provinzia de Tent Achille Spinelli che à rejonà con la sotsecretèra al lurier del Goern Tiziana Nisini.
Maor sostegn per i lurieranc tocé da la crisa per la pandemia da Covid. Enstadì l’assessor al svilup economich, enrescida e lurier Achille Spinelli, ensema a Laura Pedron, dirigenta del Departiment lurier de la Provinzia de Trent e Stefania Terlizzi, diretora de l’Agenzia del lurier, à rejonà en videoconferenza con la sotsecretèra al lurier e a la politiches sozièles Tiziana Nisini.

I raprejentanc provinzièi à prejentà n emendament al Decret Sostegnes bis del Goern per domanèr che vegne tout ...
media/k2/galleries/15388/thumbs/scontrade_genitores_CGF.jpg
15 de auril 2021

Esser genitores e aministradores de sostegn

L Comun general de Fascia fèsc a saer che vegn endrezà scontrèdes online con l Zenter sozioeducatif »Ensema se muda« e col grop »CONfronTiAmoCI«.
L Zenter sozioeducatif Ensema se muda del Projet 92 en colaborazion con l Comun general de Fascia endreza doi scontrèdes online dal titol »Veièdes su l’educhèr: genitores e fies« che vel tor dant la dificoltèdes de esser genitores soraldut te chest moment de pandemia. I doi apuntamenc é en mercol ai 21 de oril e en mercol ai 5 de mé da les 20.00 a les 21.30. L’iscrizion cogn vegnir fata dant dai 19 de oril. Se pel tor contac sul numer de WhatsApp 320 0761086 opura tras la mail ...
media/k2/galleries/15387/thumbs/palestra_scola_mesenes_SJan.jpg
15 de auril 2021

I vazins vegn fac te la palestra de la scola mesènes de Sèn Jan

Con en sabeda ai 17 de oril, te duc i fins de setemèna, vegn encalmà la jent dai 70 egn en su. Prenotazions tras l sit online de l’APSS.
La aministrazions de Fascia fèsc a saer che en sabeda ai 17 de oril vegnarà orì a Sèn Jan, aló da la palestra de la scola mesènes, l nef zenter per Fascia per fèr i vazins.

L Zenter l vegnarà gestì dal Comitat local de la Crousc Checena col didament de la Protezion Zivila e col coordenament zentrèl de l’Azienda Provinzièla per i Servijes Sanitères de Trent, aldò de la prozedures e coi standard de segureza stabilii da la autoritèdes sanitères statèles e provinzièles.

Con scomenz donca en ...
media/k2/galleries/15386/thumbs/Vuerich_Rosso_Trofeo_trevisan.jpg
14 de auril 2021

Rosso e Vuerich a la XC di Ciastìe

I doi fascegn de l’US Litegosa à tout pèrt a la pruma tapa de la Veneto Cup.
En domenia ai 11 de oril se à avert la Veneto Cup 2021, con l trofeo GT Trevisan desche pruma tapa. La garejèda de roda da mont se à coret a Montecchio Maggiore con l cross country »dei Castelli«, proa endrezèda dal ASD Jonny Bike en colaborazion con l comun venet. Per via del Covid l percors de zirca 11 chilometres l’é stat mudà respet a chel tradizionèl, a na vida che i ziclisć se scontre l manco possibol dò strèda.

Sot la pievia forta che no à dat rechia nience per un menut, ence i doi atlec ...
media/k2/galleries/15377/thumbs/prum_socors_Ciavaleis.jpg
13 de auril 2021

Neves codejes numerics per l Zenter de Prum aiut

Col scomenz de oril l’é jit en doura l sistem nazionèl de codificazion per miorèr l’assistenza ai malé.
Neves codejes numerics per l »triage« del zenter de prum aiut, che fossa canche l malà l vegn tout dant e vegn valutà sia condizion clinica ge dajan sù i codejes che fèsc fora la prioritèdes per l’assistenza.

Col prum de oril, i cater codejes de color duré enscin a ades (checen, śal, vert e bianch), i vegn implementé con cinch codejes con numeres, co la valutazion de la situazion da chela più ria (1) a chela manco ria (5). L’obietif del passaje al nef sistem l’é chel de dèr na miora ...
media/k2/galleries/15372/thumbs/Vazins_1.jpg
12 de auril 2021

I vazins vegnarà endò fac te Fascia

La Provinzia de Trent à tout su la domana portèda dant con forza e unità da duc i aministradores e raprejentanc de .
Con gran sodesfazion l Procurador con duc i aministradores del Comun General de Fascia e l Conseier ladin i à fat a saer che la Jonta de la Provinzia autonoma de Trent à tout la dezijion de orir endodanef l sit per la vazinazions te Fascia

La proponeta, portèda dant dal Comun General en cordanza coi ombolc con na letra ai referenc de la sanità trentina amò ai 26 de mèrz, dò la scontrèda del vender del Consei de la Sanità de Val, l’era chela de meter a la leta per fèr i vazins la senta aló da la ...