La Copa del Mond su La VolatA

Data

22 de fauré 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L é dut vertech per l gran apuntament sportif che se aur doman da sera, vender ai 23 de firé, con la defilèda a Moena de la atletes taliènes e ladines.


Fascia é vertia per la Copa del Mond. Doi dis de garejèdes, sabeda ai 24 e domenia ai 25 de firé, doi superG de eles sul portoi La VolatA de Sèn Pelegrin. Fascia la é stata metuda ite per la pruma outa tel calandèr del maor zircuit internazionèl e chest apuntament sarà la proa de la gran potenzialitèdes de la val, jà moscèdes del 2021 canche proprio sun Sèn Pelegrin l era stat endrezà l recuperament de trei garejèdes de la disciplines sveltes. La Copa del Mond de schi te Fascia l é l coronament de n ensomech de passa 30 egn.
Te chesta ultima setemèna l gran lurier l é stat per enjignèr l portoi. L Diretor sportif Davide Moser ge é stat do a dut.
La gran manifestazion sarà ence l’ocajion per meter al luster l teritorie, la cultura e la tradizions ladines che vegnarà prejentèdes en vender ai 23 de firé da les 18:00 a Moena, canche vegnarà metù al luster ence l lurier de squadra fat per enjignèr al miec chest apuntament coordenà da la sozietà Gregn Evenc de Fascia con sie president Fausto Lorenz e l secretèr generèl Cristoforo Debertol.
En sabeda ai 24 e en domenia ai 25 de firé la garejèdes de superG taca ite da les 11:00. En sabeda sera da les 18:00 l é la premiazion ofizièla e la estrazion del numer de gara te Piaz de Sotegrava a Moena. En domenia la premiazion vegn fata sun Sèn Pelegrin sobito do la garejèda.
Te chisc doi dis vegn serà fora la strèda sul jouf.

De più su La Usc stampèda de en vender ai 23 de firé.  (Monica Cigolla)