media/k2/galleries/16129/thumbs/Bildschirmfoto_2021-06-22_um_16.17.41.jpg
22 de jugn 2021

Shuttle Col Raiser

L Shuttle Bus Col Raiser debant vën metù a jì dai 22 de juni inant, uni di dala 08.30 nchin la 12.30, da Plaza de Dosses nchin sa la stazion japé dla Col Raiser.Foto: L Shuttle Bus Col Raiser ie debant.
media/k2/galleries/16128/thumbs/ciasadlparch_mostra1.jpg
22 de jugn 2021

Ciasa dl Parch a Al Plan: de refodam y sensibilité ambientala

Döes mostres desvalies te Ciasa dl Parch a Al Plan se dá jö cun la tematica dl refodam. En vëndres nen vëgnel daurí na terza, che tematisëia i intervënc dla porsona tla contrada da munt
Tla Ciasa dl Parch Natural Fanes–Senes–Braies a Al Plan pón dí che iniann vëgn la tematica dl refodam y dla sensibilité por la contrada tematisada de plü versc: cun fantasia y cun edl critich. La manira plü simpatica y plajora é garatada en colaboraziun cun la scora elementara d’Al Plan, olache scolares y scolars de vigni classa á pastelné cun refodam de vigni sort de tiers. Döt n ater azes al refodam ciafon tla mostra "Neobiota", realisada dal Alpenverein Südtirol, che se dá jö cun le ...
media/k2/galleries/122/thumbs/cda66dae1b7b5e092fc927104d5b3ca7.jpg
07 de mei 2021

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/16127/thumbs/Bildschirmfoto_2021-06-22_um_15.36.22.jpg
22 de jugn 2021

La barca eletrica: ara noda y jora

Candela C-7 é la pröma barca speed daldöt eletrica che ne lascia nia zoruch ajiamënt. Fata da na dita svedeja vára cina a 40 km al’ora. Dan da püch éra gnüda porvada fora a Aunejia/Venezia
La barca é ideala por trasporté chë desëna de porsones, dantadöt desco taxi ti canai dles cités che á ince interes da avëi na bona aria y püces veres da motors desferënc, desco por ejëmpl avisa Aunejia.

Ara costa chi 250.000,00 euro, mo consumëia porchël ma chi 5,00 euro por 100 km.

Lian al video de presentaziun dla barca a Aunejia:

https://www.youtube.com/watch?v=Aphr5Yp-MdM&t=456s

media/k2/galleries/16103/thumbs/Museo_Ladin_Fascia.jpg
22 de jugn 2021

L Museo Ladin ve speta!

Na cordanza anter Istitut Cultural e Fassa Coop per envièr la jent a se tor mingol de temp per pascentèr corp e cef a Sèn Jan.
Dai 10 de jugn l Museo Ladin à endò orì si ujes al publich e l se à pissà a na gustegola scomenzadiva che se ouc tant ai fascegn che ai foresć e che jirà inant per dut l meis de jugn: envièr la jent che rua a Sèn Jan a se tor mingol de temp per pascentèr tant l corp che l cef, jir te Museo Ladin e, con chesta vertola, fèr na paussa te bar de la Coprativa.

A duc chi che jirà a proveder te la Coprativa de Fascia a Sèn Jan e ence te sia filiales ge vegnarà ...
media/k2/galleries/16126/thumbs/fonguns.jpg
22 de jugn 2021

Mangé i dër fonguns

Cun la sajun da d’isté mët man ince l’archirida y racoiüda di fonguns. L’Aziënda sanitara de Südtirol dá consëis sön fonguns, so reconescimënt y süa faziun
Espertes y esperc dl Ispetorat Micologich al intern dla Sabes pita na consulënza debann por interessá da cujiné y mangé fonguns. La medema sënta dá ince fora les zertificaziuns por vëne y cumpré fonguns frësć tl comerz.
La consulënza söi fonguns vëgn pitada tres apuntamënt te plü büros: a Balsan tla strada Amba Alagi nr. 33 al nr. tel. 0471 435708, a Maran tla strada Goethe al nr. tel. 0473 251800, a Porsenú tla strada Dante al nr. tel. 0472 812460, a Bornech tla strada Paternsteig al nr. tel. ...
media/k2/galleries/16078/thumbs/170561281_3967877973294497_4192092478484360407_n.jpg
22 de jugn 2021

Strades par ra Lut

Ra setemana che vien, chi dis de ra Lavaredo Utratrail, sarà da i tende canche se viaśa par ra strades e ra piazes de Anpezo. No se podarà bete ‘l automobile in piaza Pitore fardiei Ghedina da mercui 23 de śugno fin a domegna 27. Nuia moto sora el vecio mercà. Del śoiba, ai 24 de śugno, par ra Cortina Skyrace, ra prima de ra cuatro gares, ‘l é da lascià pasà i atletes, par piaza, del dapò disnà.

Deplù te la edizion stampeda dl 18 de jugn.

ABONAMENT 2021 70,00 € por la Talia – INFO  ...
media/k2/galleries/16059/thumbs/cantier_park_val_del_hotel.jpg
22 de jugn 2021

Piei endavò via i laour al park de val del Hotel. Saralo la outa bona?

Ma ntánt el cont de slongia de autri 145 mile euro. Laour fenìs ntel 2022.
Davò cater agn de stop gauja che l eva sté giavé su na bomba de la Pruma Viera l é endavò sté giourì el cantier del park de Val del Hotel a La Plié. Na grana tervela da sbujé el taren l’a scomencé a fè busc sul our de la sr 48, ulache ntel trat de Val del Hotel, fin al 6 de agost se passarà su na corsia sola regolada da nen semaforo. La dománda che adés duc se fesc l’é: saralo chësta la outa bona che i laour i vignarà fenìs prò?Deplù te la edizion stampeda dl 18 de
jugn.

ABONAMENT 2021 70,00 € ...
media/k2/galleries/16112/thumbs/Bildschirmfoto_2021-06-18_um_17.16.53.jpg
22 de jugn 2021

Nia mé Cësa di Ladins, ma nce na bela atività

Pra la reunion generela dla Union di Ladins de Gherdëina iel unì rujenà dla Cësa di Ladins, ma n à nce pudù audì dla gran atività che vën fata, cun trueps che judantëurite
N mierculdi dl’ena passeda ai 9 de juni iel unì cherdà ite la senteda generela, che vën tenida uni ann per ti purté dant ai scric ite l’atività
fata, l’atività che n se tol dant de fé, y per la Union di Ladins de Gherdëina ne pudòvel sambën nia mancë na relazion y stlarimënc n cont de coche la sta cun la Cësa di Ladins.

L articul tla edizion atuela de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/16125/thumbs/Bildschirmfoto_2021-06-21_um_19.04.43.jpg
21 de jugn 2021

Mountain Bike Trail Arena de Gherdëina

I mplanc portamont dla Mountain Bike Trail Arena de Gherdëina, Dantercëpies, Cier, Piz Setëur, Gran Paradiso y Ciampinëi ie davierc, y nscila nce la Family Line, la Easy Jump Line de Plan de Gralba y l Freeride Ciampinëi. Dui sies i purtoies dla Trail Arena Gherdëina ie te scialdi de bona cundizions. L Trail Cier Tiera unirà giaurì ai 26 de juni.FOTO: Cun la roda da mont te te Gherdëina.
media/k2/galleries/16102/thumbs/Projec_populeres1_roda.jpg
21 de jugn 2021

Setemènes de projec e ativitèdes

Ti ùltimes dis de scola fora per la  populères de Fascia l’é stat endrezà projec e ativitèdes alternatives.
Chel che se à da pech serà sù l’é stat n an de scola desvalif dai etres e, per vèlch vers, ence senester. Se à cognù fèr i conts co la neva regoles per la segureza sanitèra, se à cognù se usèr ai couribocia e no se à podù trop se mever.

I bec dant da duc i é stac forc e valenc, i à sapù se adatèr e jir inant con si eies lumenousc e sia cèria de energia. Speron che soraldut per ic l davegnir l sie mior.

Te la ùltima setemènes de Scola mìngol te duta Fascia se à metù a jir dalbon de bie projec.

La ...
media/k2/galleries/16124/thumbs/Bildschirmfoto_2021-06-21_um_13.48.19.jpg
21 de jugn 2021

0 infeziuns nöies

Südtirol: Inier (domënia) él gnü analisé 270 proes de PCR y constaté degönes infeziuns nöies da Covid–19
I numeri de infeziuns te Südtirol vá jöper tresfora, inier n’él gnü lapró degun caje nü.

Chësta é la situaziun atuala:
Comun da Corvara 5 caji
Comun de Badia 2 caji
Comun de Mareo 1 caje
Comun da San Martin de Tor 0 caji
La Val 0 caji

Indöt Val Badia, caji atuai de infeziun: 8 caji
Indöt caji atifs te Südtirol: 263

media/k2/galleries/16076/thumbs/Monte_de_Federa.jpg
21 de jugn 2021

Scui ra stanghes

Ogni an d’istade i sara ra stanga, contra el reśiro de ra machines, par precurà i luoghe pi biei, agnó che rua masa śente; se pó śì isteso montade, con chi del nolo. E intanto ciaton fora un bel verbo vecio
L é da se pensà che anche sto an, par ra stajon d’istade, i sara alcuanta strades, in siro par ra val de Anpezo. L é chel che suzede ogni an, canche ‘l é masa reśiro de śente, che rua inze ‘l paes, e ra Regoles e el Parco d’Anpezo i vó precurà i luoghe pi biei. Pi che see i vó lascià i automobiles indalonśe da ra monte, agnó che i à monteà i besteame.

Deplù te la edizion stampeda dl 18 de jugn.

ABONAMENT 2021 70,00 € por la Talia – INFO aministrazion@lausc.it

ABO E-PAPER  ...
media/k2/galleries/16074/thumbs/Sasc_che_scota.jpg
21 de jugn 2021

I sasc che scota

Vestide co i colore del bosco, i vive intrà ziel e tera, i sconde i pensiere de ra śente, par i mudà in piera: un outro laoro de i studentes de ra scora d’arte, che ciaton a caminà in Pian de ra Spines
S’i ciata pede strada, par el bosco, a śì ves Pian de ra Spines, de inze del Camping Olympia de Fiames, a man dreta de ra Boite; ‘l é alcuante sasate con su algo de depento, pi che see ra besties, i selvateghe. L é i “sasc che scota”, che i tira ra rea, par sentì chel che disc ra parsones che pasa da chera, canche ‘s é inze ra natura. L é el laoro fato da i studentes de ra scora d’arte de Anpezo, nasciuda del 1846, che ancuoi ‘l é el liceo artistico, una de ra zinche scora outes del Polo ...
media/k2/galleries/16119/thumbs/Sorastanza_Scola.jpg
21 de jugn 2021

Trei candidac a Sorastant per la Scola de Fascia

La Comiscion à valutà i titoi, pruma pèrt de l’ejam che perveit amò la proa a ousc.
I é trei i candidac en jech per l’encèria de Sorastant de la Scola Ladina de Fascia. 

La Comiscion, con a cef l dirigent de l’Istitut »La Rosa Bianca – Weisse Rose« de Ciavaleis Marco Felicetti, à valutà chisc dis passé i titoi di enscinué, prum element de la selezion. 

I 3 candidac che à i requisic domané e l’atestat de cognoscenza del lengaz ladin e che cognarà vegnir touc dant te la seconda pèrt de l’ejam, demò a ousc, l’é Federico Corradini, Alessandro Turcato e Patrizia Lampis. ...
media/k2/galleries/16118/thumbs/inzident0.jpg
21 de jugn 2021

Badia: sopolí dala nëi

N jonn de 30 agn se l’á odüda burta: en domënia él sbroché ite tla nëi sot Sas dla Crusc. An l’á ciafé a na profondité de 7 metri, curí ite dala nëi
Che na porsona toma te na sfëssa sö por i dlacias, ne n’é nia val’ de nü. Che ara toma tla nëi te nosta valada, é bele val’ che sozed plü dainré, suradöt d’isté. Rodunt chësc é indere l’intervënt che l’Aiüt Alpin á albü da fá en domënia ai 20 de jügn, sö pormez al parëi de Sas dla Crusc. N jonn dla provinzia de Verona, ann 1990, ê jü cun n compagn sö dal ander dla nëi. Al é varié sura la cutra de nëi sö cina pormez al parëi. Les eghes â indere bele lauré cotan sot tera ite y insciö éra ...
media/k2/galleries/16111/thumbs/Bildschirmfoto_2021-06-18_um_17.13.47.jpg
21 de jugn 2021

Jita per jì a ti cialé ai uciei y ala urchideies

Deberieda cun la Union di Ladins de Gherdëina y la Lia per Natura y Usanzes mët la Grupa per la
Defendura di Uciei a jì na pitla jita n sada danmesdì, ai 26 de juni 2021, a Urtijëi de viers dl bosch de Resciesa Tlo ne jiràn nia mé a ti cialé ai uciei,
ma nce ai ciofs y Marco Obletter saverà da mustré su plu sortes de urchideies che crësc te nosc raions.
N se anconta dala 8 daduman sa Martin, dala plaza dai auti. Da iló jiràn su per la streda de Resciesa y ite per la streda forestela nchin sun Col ...
media/k2/galleries/16100/thumbs/Suor_Livia_Pera.jpg
20 de jugn 2021

Devalpai, suor Livia

La comunanza cristiana de Poza e Pera à saludà e rengrazià la monia de l’orden de la Sacra Familia de Nazareth che, dò 8 egn de servije te noscia val, la jirà te la Polonia a tor sù na neva enciaria.
L’era l’istà del 2013, da pech la comunanza de Fascia aea saludà le monie salesiane de Don Bosco, se n jite da Sèn Jan, canche con legreza la jent de Poza, Vich e Pera aea podù ge dar l benvegnù a de autre monie, chele de l’orden de la Sacra Familia de Nazareth, congregazion metuda sù da la polaca, beata Francesca Siedliska (Beata Maria di Gesù Buon Pastore) e ruade te Fascia per enteressament de don Giuseppe Da Prà.

Le prume trei monie, Livia, Natalia e Dorota, aea troà azet tel picol cartier ...
media/k2/galleries/16099/thumbs/Studafech_donMario.jpg
20 de jugn 2021

Don Mario, vize ispetor di Studafech de Fascia

L’é stat lità da l’assemblea del Distret. L’ispetor Alessandro Pellegrin volea na persona che ge stae apede e lo deide fora.
Don Mario Bravin l’é l nef vize ispetor di Studafech de Fascia. La nomina é stata fata amò tel meis de mé inant che vegne renovà la encèries del grop de Cianacei, de cheles che aon jà scrit su La Usc nr 21 del 2021. Se trata de na neva encèria che dant no era stata perveduda. L’ispetor Alessandro Pellegrin à spiegà che l’era una de la condizions che l’aea metù canche l’à tout sù la encèria de ispetor, aer valgugn apede che lo deide e che vae sul post canche el no pel jir. »Son jit te duc i ...
media/k2/galleries/16075/thumbs/Diario_Mondiai_IMG_20210531_113335.jpg
20 de jugn 2021

Par i pizete pi varentes

I à lourà par ciatà fora i falonce, inze ‘l diario scrito e disegnà par i Mondiai de schie 2021
Par duto sto an de scora i pizete de Anpezo i à podù dorà un diario fato aposta, nasciù par i Canpionate del mondo de schi 2021, con inze i disegne de ra formies de Fabio Vettori. Par chesto i à lourà aduna el Comun de Anpezo e ra Union de i Ladis d’Anpezo. Inze ‘l testo ‘l ea vanzà inze alcuante falonce e s’à domandà a i scolare de i ciatà fora.

Deplù te la edizion stampeda dl 18 de jugn.

ABONAMENT 2021 70,00 € por la Talia – INFO aministrazion@lausc.it

ABO E-PAPER  ...