media/k2/galleries/10027/thumbs/laval_festa1.jpg
20 de mei 2019

Balé fej bun a corp y anima: ince dala mesa eté insö

A La Val él gnü festejé i 10 agn dl Grup de bal dala mesa eté insö. Y festejé án sambëgn.... cun balé
Giovanna Moling da La Val â bele dan 10 agn ciafé le diplom da acompagnadëssa de bal, tres la "Arbeitsgemeinschaft KVW - Tanzen ab der Lebensmitte". Y da 10 agn incá acompagnëiera grups da bal dala mesa eté insö, che ciafa ince te nosta valada cotan de simpatisantes y simpatisanc. Le grup da La Val á orü festejé chësc pröm iubileum toronn cun na festa en vëndres ai 10 de ma, a chëra che al á tut pert ince l’ombolt Angel Miribung y l’assessuria Rita Moling. Gnü él ince balarines da d’atri paisc, ...
media/k2/galleries/10026/thumbs/20190519_151829.jpg
20 de mei 2019

De dla e

Incö festejëia nosc planët les es. Al é na aziun dles Naziuns Unides por ciaré dles es y söa importanza por natöra y la sanité de natöra y porsona
I viun te tëmps olache l’umanité é bona da fá joré es mecaniches telecomanades por condü da na flu al’atra le stöp dla procreaziun, mo i ne sun nia ciamó bogn assá da ciaré dles es naturales co jora tres demanco te nüsc pra y garantësc na evoluziun naturala. La e é n indicadú important por le bëgnester dla biodivestité y nostes plantes.

La e nes scinca ciamó lapró la bona mil, coiüda te n laur acribich y pazientus da flu a flu!
media/k2/galleries/122/thumbs/1f6fe5604edd08cf370e0f1343407c70.jpg
16 de mei 2019

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/9980/thumbs/AL_Bertoi.jpg
20 de mei 2019

Aisciuda Ladina… en familia

L’Aisciuda Ladina 2019 à portà dant desvalives momenc leé a la familia. Dò la avertura ofiziala l’é stat la prejentazion de n nef liber e l domesdì de jeghes te caserma di Studafech de Vac.
“É inom Luca, é unesc egn. É fat n lonch viac con na valisc piena de sasc. La strèda va inant. No sé se troaré troes erc, che va en ju, utèdes o pianures. Ge vae inant, voi saer.”

Coscita fenesc via l liber e coscita à fenì via ence Daniele Chiocchetti, che ensema a Loreta Florian l l’à interpretà. L’é l nef liber dal tìtol “La pazienza di sasc” che é stat prejentà en jebia ai 9 de mé te sala Heilmann del Museo ladin de Fascia tel chèder de l’Aisciuda Ladina 2019.

“La pazienza di sasc” l’é n ...
media/k2/galleries/10004/thumbs/Bildschirmfoto_2019-05-16_um_11.12.24.jpg
20 de mei 2019

Aga inze ra scora

El vecio ciaśamento de ra scora popolares Duca d'Aosta 'l à biśoin de comedà el cuerto. El comun responde al festide de alcuante jenitore. Se podarà comedà ca de alcuante dis, canche vien d'istade e i pizete i é a ciaśa
Canche 'l é ruà aga inze el ciaśamento de ra vecia scora popolares Duca d'Aosta, calche jenitor à abù festide e à scrito in comun de fei algo alolo, par comedà el cuerto.

Deplù te la edizion dl 17 de mei
media/k2/galleries/10000/thumbs/Bildschirmfoto_2019-05-16_um_11.02.07.jpg
20 de mei 2019

L orde del mulin d'Andrac a Unomattina

La trasmiscion de Raiuno l'é ruada nta Fodom a intervisté Franco Deltedesco »Moch« che encora majeneia orde
Enchëstadì le cinepreje de Unomattina, la trasmiscion che va en onda dadomán da le 6:45 a le 9:55 su Raiuno, co la conduzion de Franco di Mare e Benedetta Rinaldi i é ruade nt'Andrac.

Deplù te la edizion dl 17 de mei
media/k2/galleries/9987/thumbs/Vosta_usc.jpg
20 de mei 2019

»Tëuc y tres«

La grupa Alpin Dogs de Gherdëina à abù la vela dl cunsëi nuef de jené de chëst ann. Iló iel mo unì damandà sce ue fé inant presidënt, ma ne é nia pudù azeté de resté te chësta ncëria che é dal scumenciamënt incà coche cumëmber fundadëur dan passa diesc ani, udan coche duta la grupa laurova contra mé. É nscila dat la demiscions dal cunsëi, ma son restà inant tla grupa, nchin dan za. doi enes, canche é nce dat la demescions dala grupa Alpin Dogs de Gherdëina.Cie iel pa suzedù?–Na tlapeda de jëuni ...
media/k2/galleries/10025/thumbs/Schermata_2019-05-19_alle_14.55.45.jpg
19 de mei 2019

Tagesmutter cresc te Fascia

L servije é a la leta a Pera, Moena, Cianacei e Ciampedel.
L’é avert da l’uton passà, ma en sabeda ai 18 de mé l’à volù ge orir si ujes a la comunanza. Rejonon del servije de Tagesmutter de Ciampedel, logà sun sotcuert de la Scola mesènes. L’é stat avert da la Coprativa sozièla “Il Sorriso”, che é nasciuda acà 20 egn, la é ativa te duta la provinzia de Trent e da presciapech 15 egn l’à tacà sia atività ence te Fascia, al scomenz a Pera e a Moena. Dapò l’é ruà ence Cianacei con 3 Tagesmutter e ampò na lèrga che no consentìa de responer a duta la ...
media/k2/galleries/10022/thumbs/Bildschirmfoto_2019-05-17_um_09.59.07.jpg
19 de mei 2019

Scolines ladines: vela di posć ai 31 de mei

Ai 31 de mei 2019 dala 8:00 inant uniràl sëurandà i posć dla educadësses dla scolines per l ann de scolina 2019/2020
L vën comunicà che la vela di posć dla educadësses dla scolines per l ann de scolina 2019/2020 sarà

n vënderdi ai 31 de mei 2019

dala 8:00 inant

tla sënta destacheda

dla Direzion dla scolines a Piculin.

Dala 8:00 inant uniral da ca i posć ala maestres de integrazion y ala maestres  y dala 14:00 inant ala culaburadëures pedagogiches. L unirà da ca i posć per trasferimënt y la ncëries y suplënzes aldò dla graudatories per i trëi chedri prufescionei.

media/k2/galleries/10019/thumbs/dedlambient_alplan.jpg
19 de mei 2019

N slafun vá a romené sö i paisc

Te plü paisc y comuns él gnü tigní i dis ecologics. Insciö ince tl comun de Badia y a Al Plan y La Pli. N gröm é stá i volontars che á tut pert.
152 tl comun de Badia y 115 danter Al Plan y La Pli: chisc é i numeri di volontars, gragn y pici, che é jüs les sabedes ai 11 (Badia) y ai 4 de ma (Mareo) a romené sö i paisc. Chëstes é zifres che fej süa parüda y desmostra ince che l’ambiënt - n ambiënt nët - i stá a cör a tres plü porsones. Ciafé án sambëgn indô de vigni sort. Te Mareo dá al edl val’ toc de gran refodam, tl comun de Badia án da sćiampí suradöt cun i sac cun escremënc de cians, ascognüs n pü’ olachessî.

T’La Usc di Ladins di 17 ...
media/k2/galleries/10013/thumbs/Screenshot_2019-05-17_07.53.34.jpg
19 de mei 2019

Caritas y Lizeum d’Ert deberieda

Da vint ani incà iel bele l servisc de cunsulënza n con’ di debic da pert dla Caritas a livel provinziel. Nstadì iel stat la giaurida de na mostra di sculeies dl Lizeum d’Ert Cademia n con’ dla tematica di debic y de coche n possa unì ora dala spirala di debic privac.L articul ie da liejer tla USC stampeda di 17 de mei.
media/k2/galleries/10003/thumbs/Bildschirmfoto_2019-05-16_um_11.12.18.jpg
19 de mei 2019

Caminà pede r'aga

Un ben da conosce, par podé el precurà e defende. A spaso del dapò disnà e da dasera, con calchedun che insegna, a śente che à voia de inparà
Se sà che da anes i à chera de inpetonà ogni ru, da dorà r'aga par fei 'l eletrico; par fei algo contra chesta sozietas, che varda noma de fei sode, ra Regoles d'Anpezo 's à pensà de menà ra śente a vede cuanto bela che ra pó ese r'aga che core libera par el bosco, intrà i sasc, sote ra piantes.

Deplù te la edizion dl 17 de mei
media/k2/galleries/9999/thumbs/Bildschirmfoto_2019-05-16_um_11.00.24.jpg
19 de mei 2019

Enjigné le progét per la cajerma dei studafuoch

Nte la strutura via a Piagn, sa na Reba, avarà lerch ence i meśi del aiut alpin., del Comun e de la Dolomitibus
L'aministrazion comunal l a enjegné el progét avanzé de fatibilité per la nuova cajerma dei studafuoch da Fodom.

Deplù te la edizion dl 17 de mei
media/k2/galleries/9991/thumbs/Bildschirmfoto_2019-05-16_um_10.06.31.jpg
19 de mei 2019

Bienela ruveda a Urtijëi?

Ie pa la Bienela ruveda a Urtijëi?
media/k2/galleries/9976/thumbs/Fascia_Balon_festa_1categoria.jpg
19 de mei 2019

L Fascia en Pruma Categoria!

Con la venta contra l Predaia i ladins se à merità la promozion. N bel suzess per duta la squadra del president Walter Ghetta
Con doi partides dantfora su la fin del campionat, l Fascia l’à arjont l zil de la promozion te la Pruma Categoria.

De gra a la venta per doi a un sul senester ciamp de Taio, contra l Predaia, i ladins à lascià vindò de 15 ponc la doi terzes en classifica coscì, seence che l Fascia aessa da perder l’ultima partida ai 26 de mé (en domenia che vegn l Fascia paussa) e l’Ozolo e la Dolasiana fajessa 6 ponc te la doi partides che ge mencia, l vantac restassa maor che 7 ponc e chest da regolament ge ...
media/k2/galleries/10021/thumbs/Coverbild_IDM_Sudtirol_Alex_Filz.jpg
18 de mei 2019

Por leturs cun odlada globala

Les Dolomites de Südtirol tl magazin lifestyle esclusif "Monocle"
Dlungia ai marciá tradizionai desco la Talia, Germania, Austria y Svizera dess tres plü y plü vacanziers de d’atri raiuns gní lassura che Südtirol é atraënt. Les finalités é donca tleres, i stromënc relatifs é indere desferënc. La IDM svilupëia n plann de strategies por trasmëte Südtirol da plü versc. Por ejëmpl publichëia le magazin renomé Monocle n sfëi che cunta dla vacanza plajora estiva tles munts dles Dolomites.
Monocle n’é forsc nia tan conesciü chiló da nos, mo por vacanziers sura döt le ...
media/k2/galleries/10018/thumbs/michaelataibon.jpg
18 de mei 2019

Döt plëgn te ciasa de palsa

Ai 12 de ma él sté le De internazional dla cura y assistënza. Te Südtirol l’ocajiun por alzé fora la ciarestia di posć tles ciases de palsa, sciöche ince la gran ciaria de pëis fisich y psicologich che le personal te chësc ciamp mëss porté. Co se stára pa te ciasa de palsa a San Martin? I ti l’un damané ala direturia Michaela Taibon
Le laur tl’assistënza y tla cura alda pro chi sfadius - a livel fisich y ince psicologich. Chësc é gnü alzé fora en gaujiun dl De internazional dl’assistënza y dla cura. Lapró pél che Südtirol ais tres plü ciarestia de lec. Nos un orü savëi co che ara se stá te ciasa de palsa a San Martin: cun i posć, cun le personal, cun le stres y cun la lerch. La direturia Michaela Taibon nes á dit deplü.

La Usc: Michaela Taibon, tan de lerch él pa tla ciasa de palsa da San Martin?
Michaela Taibon: Nos un 89 ...
media/k2/galleries/10012/thumbs/Screenshot_2019-05-17_07.51.44.jpg
18 de mei 2019

L assessëur Rudi Kostner y i lëures da fé a Urtijëi

Ai prims de auril ova Rudi Kostner dl Funtanela sëurantëut l assessorat da Martin Moroder che ova dat ju si ncëria, deventan inò cunselier scëmpl te Chemun de Urtijëi. Puecia enes do avëi tëut su chësc assessorat ons ulù s’urté cun Rudi Kostner per audì coche l va inant i lëures y ciunes che ie si prima mprescions.Foto: L assessëur nuef de Urtijëi Rudi Kostner. L articul ie da liejer tla USC stampeda di 17 de mei.
media/k2/galleries/10002/thumbs/Bildschirmfoto_2019-05-16_um_11.11.56.jpg
18 de mei 2019

Precurà ra nostra radijes

Una vosc contra el gnon noo Cortina Banca che i vó bete a ra Casa rurale e artejana de Anpezo e de ra Dolomites, dapò de 125 ane de storia
No và ben chel che vó fei el consilio de ra Casa rurale e artejana de Anpezo e de ra Dolomites, da mudà el so gnon in Cortina Banca.

Deplù te la edizion dl 17 de mei
media/k2/galleries/9998/thumbs/Bildschirmfoto_2019-05-16_um_11.00.53.jpg
18 de mei 2019

»Mie prume parole« adés deventa ence en e-book

Sabeda passada la presentazion a le scole da Fodom
"Mie prume parole" l é n liber per pichi e gragn de Sara Moling con mile parole nte cater lengac, ladin, talián, todësch, ingleje e co na mascia de biei dessens de Gabi Mutschlechner che tol ite plu che 50 argomenc: da le sajon ai animei, da la scola ai mestier.

Deplù te la edizion dl 17 de mei