media/k2/galleries/11530/thumbs/Screenshot_2019-12-13_10.41.14.jpg
13 de dezember 2019

La bola cumplësc i cincant'ani

Gran festa nstadì a Bulsan: La merca de scunanza per l artejenat artistich de Südtirol cumplësc chëst ann i 50 ani. Tres merches aposta pòssen garantì che l se trata de zeche che ie unì fat a man tl raion. Nsci possa n artejan se desferenzië dala cuncurënza. Gherdëina coche sinonim de ezelënza tl ziplé. L bel iubileum di 50 ani dla bola à la Camera dl Cumerz de Bulsan cun la Lia dl Artejenat Artistich Gherdëina y l 'APA/LVP, l’"Assoziazion Provinziela dl Artejenat", festejà nstadì te sala ...
media/k2/galleries/11525/thumbs/scola_giornada_violenza_femenes1.jpg
13 de dezember 2019

25 de november, na dì per pissèr

I studenc di Licei de Fascia à metù a jir scenes de teater, jeghes, esposizions, elaborazions video, na fona azion de sensibilisazion contra la violenza su la eles
En lunesc ai 25 de november aló da la neva senta del Liceo Artistich, bec de clasc desferentes de la scola autes à proponet per sie compagnes e ensegnanc n percors per entener delvers che che l’é la dì contra la violenza de la eles. I studenc de duc trei i Licei à podù veder esposizions, scenes teatrèles, video creé da sie compagnes en cont de chesta tematica, che nos pisson dalonc da noscia valèda ma che enveze per desgrazia la é. 

Te chesta ocajion spezièla duta la scola d’èrt la é stata ...
media/k2/galleries/122/thumbs/18030ff73057cb8ae59e108258aecd34.jpg
12 de dezember 2019

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/11523/thumbs/Bildschirmfoto_2019-12-12_um_10.15.45.jpg
13 de dezember 2019

Na Madona del 1400 e autre opere d'ert scincade al Comun

Robert Kuglmeier da Landshut a volù coscita recordé suo viade a pé da Monaco a Venezia
Nte suo viade a pé da Monaco a Venezia e de ritorono l eva passé ence per Fodom e rué su la ponta de Boé.

Deplù te la edizion dl 13 de dezember
media/k2/galleries/11516/thumbs/Bildschirmfoto_2019-12-12_um_09.36.12.jpg
13 de dezember 2019

Ra lun noa par San Iaco

El laoro de ra parochia de Anpezo par sparagnà, par precurà 'l anbiente, par vive outramente ra jeja del paes, canche 'l é da se ciatà a preà. Ades se vede meo i laore fate śa diesc ane, canche i aea netà e comedà ra basilica.
Inze ra jeja granda de Anpezo, ra basilica de i sante Felipo e Iaco, ades luje 'na lun noa.

Deplù te la edizion ai 13 de dezember
media/k2/galleries/11514/thumbs/Bildschirmfoto_2019-12-12_um_09.13.19.jpg
13 de dezember 2019

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz
media/k2/galleries/11512/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
13 de dezember 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 13 de dezember
Conzert d'Advënt a Rina
Melodies y cianties nadalines en domënia ai 22 de dezëmber, ince por recordé Iaco Ferdigg
Le Cor di Ëi »Col dla Vedla« da Rina mët da jí en domënia ai 22 de dezëmber dales 16:00 n conzert d'Advënt, te dlijia da Rina. Titul dl conzert é »Te chiriun« y al sará da aldí le Cor de Dlijia da Rina, n grup de stromënc dla Musiga da Rina, le Cor di Ëi y Eduard Huber da Peraforada cun i orghi da man. Le ploan siur Paul Campei portará dant pinsiers d'Advënt. Le conzert vëgn tigní ...
media/k2/galleries/11511/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
13 de dezember 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 13 de dezember
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 14.12. dala 8:00 daduman nchin n lunesc ai 16.12. dala 8:00 daduman ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 14 y 15 de dezëmber, ti comuns de Mareo y San Martin de Tor, é le dotur Edoardo Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852; ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 ...
media/k2/galleries/11509/thumbs/Bildschirmfoto_2019-12-12_um_09.13.45.jpg
13 de dezember 2019

Dancà y da na pert

Zacotan de domandes a Verena Ties Winkler da Rina co manajëia na ücia söle Marcé da Nadé a Bornech
Verena, ince eniann endó a laoré söle Marcéda Nadé?
»Poa, ara é endó tan ennant.«

Tan d'agn manajëise pa belo cösta ücia, dal ennom »stont dles biesces«?

»Al é da passa vint agn – arati, plü avisa ne sái nia.«

Da canche i »Ladins Dlafora« n'é nia plü organisés, fajëise os da ciandëra, o?

»Poa, i sun i susc ladins tlo co tin bot. I tomps müda...«
media/k2/galleries/11504/thumbs/Bildschirmfoto_2019-05-23_um_11.30.47.jpg
13 de dezember 2019

Sonns da Nadé

Comentar de pruma
Ci foss pa le tëmp d'Advënt y Nadé zënza sonn, zënza musiga? Magari ciamó plü da stufé che nöts y dis intoná dala ciantia »Last Christmas« o »Jingle Bells«... o da n »O du fröhliche«, can strabaciada, can stonada tles aries ingransiades desco n scrai do salvëza fora de n abis. Al vëgn imënt che plü duces y incher­sciores che les melodies y parores de cianties da Nadé é, plü fóreres sot ti cörs daverc. N pü' de kitsch alda tl'aria, n pü' de usc, de löms... de tanf ducejin da na copa de té o ...
media/k2/galleries/11489/thumbs/Statistica_Ual_1_gran.jpg
13 de dezember 2019

L’Ual chiama ite la radunanza del mudament

L Comitat provisorie per na neva Ual met dant i resultac de n sondaje e envia a l’apuntament sozièl di 15 de dezember, che se anunziea desche moment emportant de utèda per l Moviment 
Dò l lonch percors de renovament envià via da desvalives meisc per lurèr fora n projet politich en vista de la neva endesfides del davegnir, l Comitat provisorie per na neva UAL met dant i resultac de l’ultima azion metuda en esser per entener la idees e i pensieres de la jent, i resultac de n sondaje.

L’é stat passa 170 i chestionères rué e l dat che ciuta sù no lascia spazie a tropa interpretazions: i più tropes anter chi che à tout pèrt a la relevazion statistica i peissa che l moviment ...
media/k2/galleries/11529/thumbs/Screenshot_2019-12-12_18.58.44.jpg
12 de dezember 2019

L Calënder de Gherdëina 2020 ie tlo!

N juebia ai 12 de dezëmber iel stat te Cësa di Ladins a Urtijëi la prejentazion dl Calënder de Gherdëina. Truepa jënt ie unida adalerch, truepes nce l’autoriteies. N liber che ie storia y cultura de nosta valeda, ma nce n gran sustëni per la rujeneda dl’oma. Na bela scincunda da Nadel La presidënta dla Union di Ladins de Gherdëina Sofia Stuflesser à, cun si fé scialdi dalaibon y nce cun si cumpetënza nce sce la ie mo jëuna, pudù saludé na sala tocia y plëina de jënt, pra la prejentazion dl ...
media/k2/galleries/11528/thumbs/Screenshot_2019-12-12_16.14.43.jpg
12 de dezember 2019

Turism Urtijëi: statistiches da record

Senteda generela dla Lia per l Turism de Urtijëi: coche bele de tradizion se urta duc i scric ite ala Lia Turistica ala fin de nuvëmber per si senteda generela. Nia suvënz ne àn pudù fé chësta ancunteda cun na cuntreda tan blancia. Perchël ne n’iel chëst ënghenó unì rujenà dl tëmp y dla nëif, ma de truepa d’autra tematiches, n valgunes nce plutosc ciaudes. Foto: La sala dla Cësa de Cultura fova feter plëina de cumëmbri dla Lia dl Turism. Deplù tla edizion stampeda di 13 de dezëmber.
media/k2/galleries/11522/thumbs/Bildschirmfoto_2019-12-12_um_10.15.33.jpg
12 de dezember 2019

Diego De Battista nuof prescident del consorz dei lifc Reba – Marmolada

El renovament davòche l é nasciù el Grop Funivie Reba capitané da la Sit Boè
Diego De Battista l é el nuof prescident del Cifam, el consorz dei lifc Reba – Marmolada.

Deplù te la edizion dl 13 de dezember
media/k2/galleries/11521/thumbs/calendar-1763587_960_720.jpg
12 de dezember 2019

I apuntaments da se notèr sù

La Scola Ladina de Fascia endreza la zerimonia de consegna di diplomes DOMAN, en vender ai 13, e vegnarà metù a jir l projet EducAzion 
Consegna di diplomes: la Scola Ladina de Fascia endreza doman, vender ai 13 de dezember da les 18.00 te la Sorastanza a Sèn Jan la zerimonia de consegna di diplomes. L’é n moment emportant per i ex studenc e sia families per veder recognosciui i ejic de cinch egn de studies a la scola auta e per condivider chisc resultac coi compagnes, i ensegnanc e la comunanza.

EducAzion, na endesfida de duc: la crescimonia di joegn e sie davegnir l’é na responsabilità de duc. La comunità »che educhea« ...
media/k2/galleries/11515/thumbs/Bildschirmfoto_2019-12-12_um_09.36.30.jpg
12 de dezember 2019

Santa Barbara de i ponpiere

Ai 4 de dezenbre 'l é ra festa de ra patrona de ra parsones che laora pede el fó. Ra mesa, ra benedizion de i ome e de ra machines, ra festa, cuatro ciacoles, calche recordo de chera mondura, de chel braghier, de chel valor
Chera de i ponpiere r'é una bela tradizion de i nostre paesc, agnó che dute i é pronte a fei algo, par dià dute.

Deplù te la edizion ai 13 de dezember
media/k2/galleries/11510/thumbs/Bildschirmfoto_2019-12-12_um_09.23.50.jpg
12 de dezember 2019

Scassarot a Badia

Manfred Canins se candidëia da ombolt
La pröma noela ofiziala ti ál dé a La Usc di Ladins. Endoman, tla ediziun stampada dl foliet, presentaral söes motivaziuns y ince bele perts de söes vijiuns.

Manfred Canins á bele fat na bela cariera profescionala, mo dantadöt visionara, tl comun de Badia: al á fat le diretur dl’Assoziaziun Turistica Badia y dl Consorz Turistich Alta Badia, y consulënt de marketing turistich por raiuns tles Dolomites y ince foradecá, y sëgn dijel: "I ó me mëte a desposiziun sciöche Ombolt daidan les categories ...
media/k2/galleries/11448/thumbs/Publicazions_ICL.jpg
12 de dezember 2019

L’Istitut a radunanza

DOMAN, ai 13 de dezember sarà n moment spezièl per l’ICL, che porta dant con n muie de neva produzions la conclujion de l’empegn de 40 egn del diretor Fabio Chiocchetti
L’é dassen na produzion che fèsc marevea, chela metuda dant ti ultimes 12 meisc da l’Istitut Cultural Ladin.

Acà n an l’é stat prejentà l liber »Scritores ladins, Materiali per la storia della letteratura ladina di Fassa«, scrit dal diretor Fabio Chiocchetti. De oril l’é ruà sun desch l liber tant spetà »La Valle di Fassa nelle Dolomiti« che de grazia al lurier de Cesare Bernard à permetù de ge meter te man di fascegn la enrescides storiches de P. Frumenzio Ghetta. D’istà, ensema con ...
media/k2/galleries/11500/thumbs/Screenshot_2019-12-11_17.18.53.jpg
11 de dezember 2019

Cin ani de "Mëisa dala Spëisa" per chëi che à debujën

D’autonn dl 2014 ova na grupa de ulenteres, deberieda cun la grupa de S. Vinzënt de Urtijëi, scumencià cun n servisc nuef, che l ne fova dant mo nia te Gherdëina. Nia duc ne minova ntlëuta che l fossa debujën de vel’ da de tel, te na valeda rica coche la nosta. Foto: Ulenteres cun, a man ciancia, l presidënt dla grupa de San Vinzënt Edwin Demetz. Deplù tla edizion stampeda di 13 de dezëmber.
media/k2/galleries/11499/thumbs/christianagreiter.jpg
11 de dezember 2019

Al vëgn l’ega minerala da San Ciascian

"Ega" se tlama l’ega minerala da San Ciascian, che á bele iniann de messé ciafé l’aprovaziun dal Ministér dla Sanité. L’iniziadú: Christian Agreiter dl Scotoni
Dan chinescdé unse publiché t’La Usc di Ladins la orenté de privac da lascé zertifiché sciöche ega minerala l’ega dla fontana de Planfistí tl comun de Corvara, cun l’intenziun da la comerzialisé. Chësta n’é indere nia la sora iniziativa de chësc vers tla Val Badia. Da zacotan d’agn incá n’él ince d’atri che laora por lascé zertifiché na "ega ladina". Al é Christian Agreiter da San Ciascian, patrun dla Ütia Scotoni, che á bele dl 2013 metü man l’iter lunch y impegnatif da lascé zertifiché la ega ...