media/k2/galleries/14976/thumbs/Bildschirmfoto_2021-02-26_um_18.04.49.jpg
01 de merz 2021

Sumënzes sanes per n daunì rëidl

La fersëiles, arbeies y linses – la »cërn di pueresc«, coche l ti vën dit – à truepa proteines y ie perchël scialdi sanes per nosc corp. Stories de prudoc y produtëures dl marcià rëidl
Sce n maia fersëiles, faves o linses, pona àn riesc la sensazion de avëi maià assé. Ie ve cunsiesse perchël de maië chësta verdura sce ulëis tò ju o fé zeche de bon per vosta sanità. La sumënzes che crësc ti cosui toca perdrët leprò pra na alimentazion sana y balanzeda ora. Davia che les ie plëines de proteines, pòssen les tò ca mpede la cërn, judan pea nscila a arjonjer i traverc dl svilup sustenibl dl'agenda 2030, metui su dal'ONU.

Per la Butëiga dl Mond,
Sofia Stuflesser

L articul ntier tla ...
media/k2/galleries/14969/thumbs/Trofeo_CopaEuropa.jpg
01 de merz 2021

Na studenta-atleta à pissà sie ensomech

La Scola de Fascia à realisà ence l trofeo de Copa Europa, pissà da la studenta-atleta Irene Tabanelli.
Apede al trofeo per la Copa del Mond, ideà da Lorenza Cloch, la Scola Ladina de Fascia à abù l met de meter a la leta l frut de sie lurier creatif e artistich ence per n auter event, la Copa Europa che ai 2 e 3 de mèrz chiamarà endò sul portoi La VolatA de Sèn Pelegrin la atletes miores del mond per doi garejèdes de SuperG che recuperea proes en program te la Sarntal. 

L Ski Team Fascia, con sie president Leonardo Bernard, dò aer vedù i bie lurieres realisé dai studenc de la Scola del ...
media/k2/galleries/122/thumbs/7f7766f401a0386a93d14fff31dd4adb.jpg
26 de fauré 2021

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/14946/thumbs/Bildschirmfoto_2021-02-25_um_09.41.10.jpg
01 de merz 2021

Martina, na pasción e na ousc da soprán da prum premio

La jovena fodoma che studia cianté lirich, l'a vadagné el concors metù a jì da l'associazion »Arte Nuova« e da la »Casa della musica Zumellese«
La jovena Martina Palla da Salejei l'a vadagné el prum premio al concors de mujica metù a jì da l'associazion de Belum »Arte Nuova« e da la »Casa della musica Zumellese«, concors metù a jì per i suoi assocei, che pervedáva la partecipazion con toc ciantei o sonei.

Deplù te la edizion stampeda dl 26 de fauré
media/k2/galleries/14942/thumbs/Bildschirmfoto_2021-02-25_um_09.27.55.jpg
01 de merz 2021

Chel Carnaal che mancia

Algo par i pizete da scora, sto an che no s'à podù se ciatà e fei festa; un concorso de disegne, par fei nasce e cresce ra emozios
No se podea lascià i pizete senza el Carnaal, anche se par ra marescia Covid – 19 e par i Canpionate del mondo de schie no s'à podù se ciatà par piaza, e coscita ra asociazion Cortina for us, fata da ra boteghes del paes, r'à vorù parecià »Disegna el to Carnaal«.

Deplù te la edizion stampeda dl 26 de fauré
media/k2/galleries/14981/thumbs/brignone_podio_ansa.jpg
28 de fauré 2021

Federica Brignone la reìna de La VolatA

2^ Lara Gut-Behrami che venc la Copa de spezialità e 3^ Corinne Suter. Ju dal podie autra trei taliènes. Endèna la garejèdes doi burc azidenc a Kajsa Vickhoff Lie e Rosina Schneeberger
La é duta de la squadra talièna la terza giornèda de garejèdes de Copa del Mond de eles te Fascia.

La venjidora del SuperG su La VolatA de anché, domenia ai 28 de firé, l’é Federica Brignone. La sia l’é na garejèda prezisa, Federica la é ascorta a duc i mudamenc de percors descheche se l’aesse ben tel cef olache la cogn jir e olache la vel ruèr.

Coscita la svizra Lara Gut-Behrami cogn bele se encontentèr de la seconda posizion a più che mez secont de destach e sul terzo sciaier l’é l’autra svizra ...
media/k2/galleries/14980/thumbs/Bildschirmfoto_2021-02-28_um_09.49.08.jpg
28 de fauré 2021

Nova Gorica, cité europeica dla cultura

La cité al confin sloven-talian (Friul–Aunejia–Iulia) é liada cun Gorizia (Gurize). Adöm cun Chemnitz tla Sassonia éra gnüda nominada cité dla cultura por l’ann 2025
Dan dui agn ti ára toché a Matera, te n per d’agn saral l’ocajiun por Nova Gorica, y porchël ince diretamënter cun Gorizia (Gurize) söla pert taliana y le Friul.
Ester cité europeica n’é nia ma n titul de prestisc, mo na ocajiun y chance da se mostré culturalmënter y storicamënter al’Europa. Tröpes sará les manifestaziuns y iniziatives turistiches che gnará metüdes da jí, en chësc iade (dl 2025) nia tan dalunc da nos y dales Dolomites.
media/k2/galleries/14973/thumbs/Bildschirmfoto_2021-02-26_um_17.48.05.jpg
28 de fauré 2021

»L ne n’ie nia da se daudé«

La sajon da d'inviern ie tumeda tl'ega y truep zitadins de Gherdëina che lëura tl turism ne n'à bele da plu mënsc incà degun lëur. La situazion ie grieva, ma l vën judà da plu pertes, per ejëmpl tres la Grupa San Vinzënt de Urtijëi, che mët a jì la mëisa dala spëisa
L ne n'ie gordenó saurì a messëi dé pro a sé nstësc y mo manco ai autri che n ie povester al mumënt te na situazion che n ne cunesciova mo nia. I scioldi mancia dancà y dovia, nnesàniacolapië,manneuel nia ti l mustré ai cumpanies, ai ujins, a chëi de familia. Ma la situazion ie grieva, bele da mënsc incà ne rùvel ite degun scioldi y la spëises resta, la families muessa maië, paië l fit, la lectrisc, l sciaudamënt, l'assegurazions y n.i.. Co possa pa chësc jì inant zënza aiuc?
Aiuc n iel tlo da ...
media/k2/galleries/14968/thumbs/chef_Alessio_Rasom.jpg
28 de fauré 2021

El Peck, n picol restorant fascian tel Vietnam

Alessio Rasom da Vich stasc con soa femena Binh e la picola Petra a Danang, na zità sul mar. Chiò l fasc cognoscer la cojina fasciana ajache no l desmentia soe reisc.
Cognoscede El Pech? Ei, la boteiga storica de pan te mez paìsc de Vich. Ma da pech l’é ence n auter post che à inom El Peck (chest’outa con la k percheche autramenter i lo lejessa ‘Pesc’), pissave adertura tel Vietnam.

Alessio Rasom da Vich, fi de Luigi, patron belapontin de la boteiga del pan, ai prumes de firé l’à avert ensema a soa femena a Tran Phu, tel zenter de Danang, n picol restorant dut so olache l sporc piac de la tradizion taliana ma ence cerce de magnares tradizionai fascegn. 

...
media/k2/galleries/14961/thumbs/uniunladins_dagragn.jpg
28 de fauré 2021

L’Uniun Ladins Val Badia ciara zoruch al 2020

Che la cultura ais dl 2020 patí suradöt te sües manifestaziuns performatives, ne án nia bria da recordé. Porimpó á la Uniun di Ladins Val Badia lauré cun gran lezitënza, porvan da tigní alta la temperatöra dla fujina ladina, che ara se tol tresfora dant de ester. N bilanz án trat tla reuniun generala tignida online
N consëi nü metü adöm da jënt jona y dër motivada, la poscibilité da ofrí n post de laur y n salt de cualité a livel editorial: chisc é i trëi punc arjunc tl 2020 che ti dá na gran sodesfaziun al presidënt nü dl’ULVB René Pescoll: "La pandemia cheriëia dificoltés, mo la lista di compic de nosta uniun ne vëgn por fortüna nia plü cörta", dijel. Y l’entusiasm da avëi podü tó sö na colaboradëssa tla direziun che dëida trá i fis romagn ince alt. Marianna Kastlunger d’Al Plan, che á surantut chësta ...
media/k2/galleries/14958/thumbs/Bildschirmfoto_2021-02-25_um_13.22.16.jpg
28 de fauré 2021

La prima dlaveies al personal de scola

Dan diesc dis àn scumencià cun la dlaveies, cun la prima pert dla dlavea dla dita AstraZeneca per l personal de scola, nseniant y nia nseniant de uni livel de scola, nchin ai 55 ani. N merdi ai 23 de fauré iel unì dat l bënsté per la medema dlavea nce al personal dai 56 nchin ai 65 ani.L articul ntier tla edizion di 26 de fauré. (dl)FOTO: Dan otodì à la prima nseniantes y i prim nsenianc fat la dlavea AstraZeneca. L restova n pitl busc dla spriza, che ne fej nët nia mel, y n flaster metù su do ...
media/k2/galleries/14945/thumbs/Bildschirmfoto_2021-02-25_um_09.35.53.jpg
28 de fauré 2021

Davánt 90 agn la levina de Sourarù

La s'ava porté ju la cortina, cese e majon a Sourarù e jun Fopa
Nte sto inviern da tropa nei e levine, che per na bona fin adés no n a fat dagn a jent, toma i 90 agn da la gran levina de Sourarù.

Deplù te la edizion stampeda dl 26 de fauré
media/k2/galleries/14941/thumbs/Bildschirmfoto_2021-02-25_um_09.28.01.jpg
28 de fauré 2021

Un Pma da dorà par el ben de dute

Un don de Cortinabanca par dià chi de ra Crosc bianca a lourà polito e segure. Nos fajon banca coscita, el disc el presidente. Un outro don par 'l Alpago
Ra sezion de Anpezo de ra Crosc bianca r'à 'na tenda noa, da dorà par Pma, che sarae un Punto medico avanzato. I r'à dorada chi dis de ra gares de schie de i Campionate del mondo.

Deplù te la edizion stampeda dl 26 de fauré
media/k2/galleries/14979/thumbs/Schermata_2021-02-27_alle_23.30.04.jpg
27 de fauré 2021

L’ospedèl él demò de Ciavaleis o de Fiem?

L projet de recostruzion del maor presidie sanitèr de Fiem e Fascia à fat crepèr fora na polemica, portan sora èga vèlch costion che coèa te la doi valèdes. La discuscion é amò averta.
Duta la colpa la é de la scontrèda anter l nef ombolt de Ciavaleis, Sergio Finato, e l president de la Provinzia Fugatti, stata la setemèna passèda per descorer de la operes publiches del comun. Anter chestes ence, o soraldut, l’ospedèl.

Che sie demò l capocomun de Ciavaleis a rejonèr con la Provinzia del davegnir de la strutura de referiment de duta la valèdes de la Veisc no ge à scusà ai etres aministradores de Fiem e Fascia. A fèr la batalia per mantegnir l’ospedèl, con sie partiment de ...
media/k2/galleries/14978/thumbs/154939718_110191314430123_3508307234437817255_n.jpg
27 de fauré 2021

La svizra fèsc l bis su La VolatA

Lara Gut-Behrami pruma te la seconda libera de Copa del Mond te Fascia. La trentina Laura Pirovano se classifica 5^.
N’autra gran bela giornèda su La VolatA de Sèn Pelegrin per la seconda libera de Copa del Mond de eles. La campiona svizra Lara Gut-Behrami con na proa ezelenta, zenza nesciun fal, la é bona de se vadagnèr n auter prum post col temp 1’25’’53. Sobito tedò da ela per 32 centeisemes n’autra svizra Corinne Suter e sul terzo sciaier con 68 centeisemes de destach la todescia Kira Weidle. Lara Gut-Behrami seghita a concostèr ponc per venjer la copa del mond de spezialità che per endèna é amò te man de ...
media/k2/galleries/14977/thumbs/Bildschirmfoto_2021-02-27_um_09.36.59.jpg
27 de fauré 2021

Referat de Gänsbacher organisé dal’Intendënza ladina

Por ciafé informaziuns diretamënter dai esperc spezialisá söl coronavirus y söla pandemia, á l’Intendënza ladina organisé n webinar cun l’imunologh Bernd Gänsbacher
Dé inant informaziuns da pert de n espert spezialisé tl setur é sté le fin prinzipal de n webinar cun l’imunologh prof. dr. Bernd Gänsbacher organisé dal’Intendënza ladina en mercui ai 24 de forá dl 2021. La scomenciadia de aprofondimënt scientifich dal titul “La storia y i problems liá al Covid-19 é gnüda ponsada por direturies, personal pedagogich y insegnant dles scolines y dles scores, i referënc y les referëntes Covid, rapresentanc y rapresentantes di geniturs y de ...
media/k2/galleries/14944/thumbs/Bildschirmfoto_2021-02-25_um_09.36.18.jpg
27 de fauré 2021

Trans_alp: en progét per pervedei i eféc de le aluvion

Vignarà metuda ju na sciala de risćio e na plataforma web per le previjion dei eféc
El se clama Trans_alp el nuof proget europeo che, davò avei studié i eféc de la tempesta Vaia sui teritori ulache chësta s'a fat sentì deplù, el portarà a mëte ju na sciala de risćio su la baje de l'intensité del vent e na plataforma web per le previjion dei efec de le aluvion.

Deplù te la edizion stampeda dl 26 de fauré
media/k2/galleries/14940/thumbs/Bildschirmfoto_2021-02-25_um_09.27.40.jpg
27 de fauré 2021

Un paes che muda

Trope morte, poche pize: in Anpezo son senpre de manco e pi vece. Ra marescia Covid-19 r'à copà tropa parsones. Da ra demografia a ra politica: tocia vardà inaante, a chel che sarà biśoin ca de diesc o vinte ane, intrà scoretes e ciaśes da pousà
In Anpezo son senpre de manco. L é chel che se lieśe sul sfoi Voci di Cortina inverno, che el sarae fato par el turismo, da el dà fora par deban a i foreste, ma che 'l à inze tropa otes biei scrite de ra vita del paes, de chel che suzede, de amini­strazion, economia e sozietà, drio el laoro che el fesc el Comitato civico Cortina, co ra so presidente Marina Menardi Nando.

Deplù te la edizion stampeda dl 26 de fauré
media/k2/galleries/14971/thumbs/logo_malaties_rare.jpg
27 de fauré 2021

Empeon la lumes su la malatìes rères

Ence la Cèsa de Comun de Cianacei vegn enlumenèda e sul maxischerm vegn manà fora la slides endrezèdes da na tousa fascèna che vel sensibilisèr la jent.
La Giornèda de la malatìes rères vegn recordèda ogne an a la fin de firé. Nasciuda del 2008, chest an 2021, dò 13 egn, la vegn zelebrèda en domenia ai 28 de firé.

La persones con na malatìa rèra, che per singola patologìes les é peces deldut, les é dutes ensema passa 300 milions te dut l mond. Aldò di Registres regionèi e l Raport MonitoRare 2020 te la Tèlia i malé de malatìes rères i é beleche 2 milions e de chisc 1 sun 5 l’é n bez. N muie de malatìes no à n inom e nience na cura ma per duc i ...
media/k2/galleries/14967/thumbs/Publicazions_ICL_MondoLadino_DeRossi.jpg
27 de fauré 2021

Anter contìes da grignèr e studies academics

L’é vegnù fora doi neves libres de l’ICL: na contìa scrita da Hugo de Rossi del 1905 e l'ultim numer de Mondo Ladino con scric de studié en onor de Fabio Chiocchetti.
Doi neva produzions de l’Istitut Cultural Ladin é ruèdes enstadì sun nosc desch. Se trata de doi libres che é stac stampé jà l’an passà e che ampò, fazile a causa del Covid, i no é amò stac dac fora e prejenté ofizialmenter. Doi publicazions deldut desferentes, ampò duta does con aspec de gran valuta per duc chi che à enteress per la cultura e l lengaz.

Coche la é stata che son ruà sul Bal di Ladins l’é na contìa da carnascèr scrita da Hogo de Rossi del 1905, na patòfia da ...