media/k2/galleries/10471/thumbs/Screenshot_2019-07-18_17.31.19.jpg
24 de messel 2019

Otant’ani cun Sant Antone

Pra la festa dl ann de chëi y chëles dl ’39 de Urtijëi iel stat na bela Santa Mëssa te Dlieja de Sant Antone y da dedò de biei mumënc de cumpania y de aurela curta. "Nce cun 80 ani pòssen mo se sentì jëuni". Foto: For mo scialdi da snait! Fotografia de grupa de chëi y chëles dl ’39 de Urtijëi, deberieda cun Sn. Digan Vijo Pitscheider, do la bela Santa Mëssa te Dlieja de Sant Antone.Deplù tla edizion stampeda di 19 de lugio.
media/k2/galleries/10453/thumbs/mostra_ciamorces.jpg
24 de messel 2019

50 egn de Ciamorces: amor per i monts

Te Cèsa de Comun de Cianacei l’é stat metù fora na mostra tel cedean del grop de alpinis? fascegn
»Via per l’invern del 1969, 5 joegn alpinis? fascegn, per ge dèr gaissa e spenta envers l davegnir al mond del jir a crepes, met in pé l Grop Ciamorces de Fasha.« Coscita scomenzèa via la mostra endrezèda te la Sala del Consei del Comun de Cianacei al scomenz de messèl apontin dai Ciamorces e coscita scomenzèa via la vita de n grop ruà al bel cedean de 50 egn. Chela dì del ’69 l’era i 19 de firé e i cinch alpinis? aea inom Almo Giambisi, Enrico Planchensteiner, Carlo Platter, Emilio Talmon e ...
media/k2/galleries/122/thumbs/12c3699e4da61b97a837d39024d6bd52.jpg
19 de messel 2019

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/10441/thumbs/Vosta_usc.jpg
24 de messel 2019

Corvara y i lec

Nos da Corvara sun bëgn dër stentá,podun fá 1.100 lec implü, mo olá pa?Le stüde dl Eurac s'á ditche sun bele rová al limit.Por chi scioldi essi bëgn podü díci che gian ésson aldí.Al n'é por nos nia saurívigni ann plü sciori orunse socudí.Fora de sajun cun prescia messunse frabichépor avëi dala Maratona döt cant arjigné.Inurcaltan val' stëra lapró se miritunse,mo por avëi le hotel plëgn le prisc mënder lasciunse.Al pó ester che an n'ais impone davagné,val' apartamënt a n foresto pón spo ti ...
media/k2/galleries/10480/thumbs/aplicaziun_temp2.jpg
23 de messel 2019

Le tëmp te n click

Eurac Research á lauré fora n’aplicaziun olache an pó jí a se do i dac dl tëmp y dles plöies ti ultims trëi agn
Por düc chi che s’interessëia de tëmp y temperatöres, él sëgn na poscibilité nöia. Eurac Research á arjigné na aplicaziun sön computer che se tlama "Meteo Browser South Tyrol". Cun chësta án la poscibilité da jí a ti ciaré ai dac dl tëmp de dles staziuns meteorologiches dl Südtirol. "Te döt Südtirol él 119 staziuns dl tëmp. L’anuzadú dla app pó se desćiarié i dac de dötes les staziuns, o ince limité aladô de n raiun definí o de cer’ criters, sciöche p.ej. dötes les staziuns sura i 2.000 metri", ...
media/k2/galleries/10454/thumbs/mostra_inaugurazion_Moena.jpg
23 de messel 2019

L’Eucarestìa: l’autostrèda per l Ciel

La mostra »I Miracoi Eucaristics tel mond« é stata inaugurèda te Oratorie de Moena
L’é n percors fat de na lingia de tulins con de gregn placac chel che é stat enjignà te teater de l’Oratorie de Moena. Se trata de la mostra »I Miracoi Eucaristics tel mond« che travers retrac e descrizions storiches la met dant vèlch un di prinzipai Miracoi Eucaristics (presciapech 136) che l’é stat tel cors di secoi te desvalives Paìjes del mond e recognosciui da la Gejia. L’é na mostra internazionèla che é jà stata veduda te duc i Continenc e te gran pèrt de la parochies, ma ence ti ...
media/k2/galleries/10479/thumbs/Grop_Volontares_Zimbabwe.jpg
23 de messel 2019

Lifeline Dolomites: cruzie per i contribuc provinzièi a la solidarietà

La sociazion fascèna à giusta portà a compiment n projet de gran emportanza per la sanità tel Zimbabwe. L president Claudio Merighi auza fora l valor de la cooperazion internazionèla.
La via anter Fascia e l Zimbabwe é doventèda oramai vièl batù per Claudio Merighi, president de Lifeline Dolomites, che da 20 egn sostegn i projec del medico Carlo Spagnolli te l'Africa. Ades Spagnolli per sia sanità no l pel più jir te la tera olache l'à spenù sia vita, ampò chel che l'à semenà, i projec envié via, la sociazions nasciudes per l didèr les seghita a fèr de gran robes.
Merighi e i etres volontères de jugn i à serà sù n gran projet sanitères polispezialistics, ma ensema a la ...
media/k2/galleries/10478/thumbs/consulta.jpg
23 de messel 2019

Passa 100 domandes

La Consulta Culturala Ladina dl Südtirol á albü da ejaminé na dërta cumpëda de proiec culturai ladins
Cotanc é i proiec rová sön mësa dla Consulta Culturala Ladina, che é metüda adöm dal assessur Daniel Alfreider sciöche presidënt, spo Ludwig Rindler, Konrad Tavella, Christa Kasslatter y Sabeine Piazza. Te na pröma sentada de ma él gnü valuté 83 domandes de contribut menades ite da organisaziuns culturales ladines. Sciöche la Provinzia scrí te n comunicat, él preodü por proiec, manifestaziuns y ativités culturales tles valades ladines 183.600,00€, por investiziuns tl ciamp cultural 66.500,00€.
...
media/k2/galleries/10470/thumbs/Screenshot_2019-07-18_17.32.35.jpg
23 de messel 2019

Via fereda Pertini: cie dij pal ambolt de Sëlva?

Dan cin’ ani àn tëut ju la via fereda Pertini te Val te Sëlva tl Parch Naturel Puez Odles. La via fereda sun Gardenacia, che ie ënghe tl Parch Naturel Puez Odles, à giaurì dan n mëns. N estlujiva per La Usc la tëuta de posizion dl ambolt de Sëlva Roland Demetz Foto: La via fereda Pertini su per Stevia te na foto che ie danz bele storica. Deplù tla edizion stampeda di 19 de lugio.
media/k2/galleries/10440/thumbs/Vosta_usc.jpg
23 de messel 2019

No tolon la jent per l nas

En cont de sensibilità soziala, politica e ambientala, chesta jonta provinziala no lascia ló de soscedar maravea.La batuda de Fugatti su l'Irpef; se per tropes pel voler dir dalbon valch de pech cont, per chi che à vadagnes sot i 20.000 euro, n auter agravie de n café al dì, per dut l'an, no l'é propriona bagatela.L'é dalbon n afront per chi che cogn contar ence le moneide, per ruar a la fin del meis.La sensibilità del Sudtirol cognessa ne ensegnar valchence sun chest.Se dapò vardon a la ...
media/k2/galleries/10477/thumbs/foto_1.jpg
22 de messel 2019

Verba Alpina, n proget per cugnesse duc i lingaz de le Alpi

N proget soranazional mandà navant n Germania ma che l ciapa incia ite le zinch vai ladine.
Verba Alpina l é n proget che da calche an l'università de Monaco l à metù a jì per ruà a sturtà auna duc i lingaz de le Alpi con sue desferenze e sue robe compagne. Ntel grop de laor che và darè a dut chest l é jent pi o manco jovena de duc i pais che se ciata nanter cheste mont. Ades come ades intenzion de chi che manda navant l laor sarave ruà a fà che la jent dei pais (e incia de le vai ladine, ndr) la deide apede con l inseriment de parole de suo lingaz nte na banca dati on line. De chest ...
media/k2/galleries/10476/thumbs/containert0.jpg
22 de messel 2019

ContainErt a Longega

Dejenü artistes y artisć ladins mët fora sües operes te 12 containers, tl Pre de Bastl a Longega. Ai 20 de messé él sté la daurida. Impresciuns fotografiches de Edmund Nagler.
Tla mostra coletiva dl’uniun di artisć ladins EPL - Ert por i Ladins che vëgn metüda a jí en chësc ann a Longega tl Pre de Bastl él operes de Albert Mellauner & Christian Ferdigg, Fabian Feichter, Georg Erlacher & Markus Moling, Guido Tavella, Gustav Willeit & Roberta Dapunt, Helmut Pizzinini, Hubert Prousch & Raimond Mussner, Irina Tavella & Mariana Acuña, Margareth Forer, Michael Moling & Roberta Sottara, Pepi Pescollderungg & Albert Crazzolara, Simon Rubatscher y ...
media/k2/galleries/10474/thumbs/Sort2.jpg
22 de messel 2019

Coluna sort de strèda per Sort?

L Comun de Moena à ciapà l finanziament da la Provinzia per fèr na strèda provisoria per portèr jù l legnam. Endèna no se rejona più de na circonvalazion
Al prum de messèl l president de la Provinzia de Trent Maurizio Fugatti à sotescrit l’ordenanza per aproèr i intervenc de ressanament di Comuns e la operes de protezion zivila per ge fèr front ai dans caujé dal tormen Vaia de la fin de otober del 2018. Sun chest capitol l’é stat ametù a finanziament ence la viabilità de by pass a la frazion de Sort, n intervent che l Comun de Moena à de besegn de fèr più prest che l’é meso per recuperèr l legnam crodà. Per n saer de più aon domanà fora l’ombolt ...
media/k2/galleries/10469/thumbs/Screenshot_2019-07-18_17.31.00.jpg
22 de messel 2019

Egon Rusina y si set dejeneies

N lunesc de chëst’ena à Egon Moroder Rusina cumplì 70 ani. I media provinziei à repurtà. La Usc s’la ciaculeda mpue’ cun Rusina, dan a n bon tòch de tëurta.Na ucajion nce per La Usc de rujené mpue’ dl cumplì di ani turont.Foto: Egon Rusina cun si fëna Edith y si muta Medea dan la tëurta per si 70 ani.Deplù tla edizion stampeda di 19 de lugio.
media/k2/galleries/10462/thumbs/Bildschirmfoto_2019-07-18_um_14.42.04.jpg
22 de messel 2019

I atletes de Anpezo domanda el museo del sport

Par contà una de ra glories de chesto paes ocore un luó seguro, fato polito, mangare inze 'l stadio Olimpico del 1956, che i dorarà danoo del 2026. Ades tocia al comun responde. Intanto 'l é stà 'na bela festa, voruda da Angelo Broco par se pensà de dute i ome e ra femenes che à fato gares de ra Olimpiades
In Anpezo mancia un museo del sport e de ra Olimpiades.

Deplù te la edizion dl 19 de messel
media/k2/galleries/10455/thumbs/Cor_Negritella_La_Tascia.jpg
22 de messel 2019

Ciantie sot nosce crepe

Ence chest an l grop de volontadives »Festa e Vea« à endrezà la recordanza sa La Tasćia
Ence chest an l grop de volontadives »Festa e Vea« à endrezà la manifestazion »Ciantie sot nosce crepe« sa La Tasćia te Fuciada. Na scomenzadiva che vegn fata per recordèr che sun chela costes se à troà a combater de contra Alpins e Kaiserjäger e percheche no cogne più sozeder chisc fac aricegoi. Vejin al monument, entorn mesa les 11 da doman, se à binà i Gropes di Alpins da Soraga e da Falciade per l’auza bandiera, n moment rich de segnificac che tocia semper l cher de duc i prejenc. Don ...
media/k2/galleries/10439/thumbs/Bildschirmfoto_2019-07-18_um_09.14.36.jpg
22 de messel 2019

Cunliamënt Sautaria-Ciandevaves

Nosta natura y nosc bòsc. Bravies Monika Zelger yBruna Moroder!N sada de chëst'ena passeda éi ulù me paré l bunder y jì tl drë' luech a cialé avisa, y fé sciche de dì na cërta ispezion de chël che ie suzedù n chël »di dl malan« tl mëns de utober dl ann passà, per gauja de chël tëmp scialdi burt cun temporai de desgrazia y chël gran vënt scialdi burt y tampesta, ulache truep raions s'l'à paiedà, cun gran dann ala natura, che n ne n'ie feter nia boni de calculé. Tla prima posizion a s'la paië iel ...
media/k2/galleries/10450/thumbs/Alex_Zanardi_1.jpg
21 de messel 2019

Zanardi... e i etres: che forza!

Dai 8 ai 18 de messèl se à arcedà te Fascia la nazionèla paralimpica de roda, con n muie de steiles, e sun dutes chela più sgalizenta de Alex Zanardi
Alex Zanardi no l’à de besegn de gran prejentazions: nasciù a Bologna del 1966, l’é stat n pilot de auto e kart. Del 2001 te n burt azident l’à risià de morir e l’é restà zenza la giames, ma de grazia a sia forza de carater e spirit positif l se à fat ite tel mond di sport paralimpics, ruan a vadagnèr 6 medaes a la Paralimpiades e l’à vadagnà gran nonzech ence desche condutor televisif. L’à azetà con gran desponibilità de responer a vèlch domana per i letores de La Usc.

Te voscia vita siede ...
media/k2/galleries/10467/thumbs/Screenshot_2019-07-18_17.22.06.jpg
21 de messel 2019

"Idea Unika": scultura tl zënter de Urtijëi

Sies scultëures de Gherdëina mët ora si lëures tl zënter de Urtijëi per la terza edizion dla "Idea Unika" Sies nstalazions y scultures tres l zënter de Urtijëi. Sies artisć dl'Unika che uel comuniché si ert tres n lëur, te n dialogh cun la lerch publica ntëurvia y cun chiche ti cëla ai lëures. "L proiet "Idea Unika" porta cun sé n arichimënt mpurtant per nosc luech," à sotrissà l ambolt Tobia Moroder pra la giaurida dla mostra. Y chësc ie vëira: l ie n arichimënt sibe per la jënt da tlo, che ...
media/k2/galleries/10465/thumbs/Vosta_usc.jpg
21 de messel 2019

Corvara y sü 1.100 lec

Na rima motüda jö da Charlotte Castlunger, Corvara
Nos da Corvara sun bëgn dër stentá,
podun fá 1.100 lec implü, mo olá pa?
Le stüde dl Eurac s’á dit
che sun bele rová al limit.
Por chi scioldi essi bëgn podü dí
ci che gian ésson aldí.
Al n’é por nos nia saurí
vigni ann plü sciori orunse socudí.
Fora de sajun cun prescia messunse frabiché
por avëi dala Maratona döt cant arjigné.
Inurcaltan val’ stëra lapró se miritunse,
mo por avëi le hotel plëgn le prisc mënder lasciunse.
Al pó ester che an n’ais impone davagné,
val’ apartamënt a n foresto pón spo ti pité.
...