media/k2/galleries/15676/thumbs/Bildschirmfoto_2021-05-08_um_20.39.11.jpg
08 de mei 2021

Danter streda Roma, sentedes online, taxi, conc y bilanc

L Chemun de Urtijëi à tla doi enes passedes abù doi sentedes de Cunsëi, tramedoves online, te chëles che n à rujenà de tematiches d'uni sort
Tla prima senteda, che ie stata n mierculdi ai 21 de auril, ie la tematica zentrela stata chëla di lëures tla streda Roma. N lëur cun n custimënt udù danora de 411.300 euro, na sëurandata di lëures cun arbassamënt de 386.000 euro y cun n custimënt finel de 458.000 euro. I lëures à abù plu cumplicazions dantaldut pervia dla gran neveres ala fin dl 2019 y da dedò nce pervia dla pandemia.

Bruno Maruca

L articul ntier tla edizion atuela de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/15647/thumbs/Roda_Gabriele_Depaul.jpg
08 de mei 2021

Gabriele Depaul amò al prum post

L fascian l’é en gran condizion. Garejèda ence per Guido Cuzzato del Fascia Bike.
A Farra de Soligo (TV) en domenia ai 2 de mé l’é stat endò temp, dò l stop sforzà de l’an passà per Coronavirus, del Cross Country Tra le Torri, manifestazion de roda da mont ruèda a la 14^ edizion, seconda tapa de la Veneto Cup.

Schèji 600 i atlec enscinué su n percors dut nef e fat più senester a cajon del catif temp. La garejèda é stata venta da la Rudy Project che à portà sul sciaier più aut del podie tant Davide Toneatti anter i omegn che Giorgia Marchet anter la femenes.

Te la giornèda de ...
media/k2/galleries/122/thumbs/e96ef554894ba8f1094833368d3fbaa7.jpg
07 de mei 2021

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/15675/thumbs/Schermata_2021-05-08_alle_15.11.28.jpg
08 de mei 2021

La “trilogia“ de Cesare Poppi premièda al Filmfestival

L regoi di studies de l’antropologh, rencurà ti egn passé da Fabio Chiocchetti e Davide Ermacora e dat fora da l’Istitut Cultural Ladin, se à vadagnà la  segnalazion al Pest Itas del liber da mont.
Sarà insnet da les 20.30 inant, da poder veder ence en streaming, l moment de la proclamazion ofiziala di venjidores del Filmfestival de Trent 2021.

Tel chèder de l’emportant event culturèl trentin, n post de gran rilief ge pervegn ence al Pest Itas del liber da mont, nasciù acà 50 egn.

Apontin te chest Pest, olache à tout pèrt 110 operes e che é stat vent da Marco Albino Ferrari con l liber “Mia sconosciuta“,  a venjer la segnalazion per i libres dac fora tel Trentin l’é stat i “Saggi ...
media/k2/galleries/15646/thumbs/dessegn_sanita_mentala.jpg
08 de mei 2021

Covid-19 e sanità mentala

L Comun general de Fascia endreza 3 scontrèdes per didèr la comunanza a passèr fora chisc tempes senestres che fèsc crescer l dejèje psicologich e emotif.
L’emergenza che sion dò a viver a cajon de la pandemìa Covid-19 l’à soscedà reazions de stress anter i operadores sanitères che laora en pruma linea ma ence anter la popolazion che la é dò a viver chisc momenc malsegures e soraldut anter i joegn che i é dò a sperimentèr n sens de solentum palesan segnèi de dejèje psicologich.

La Conseiera de Procura Mirella Florian e l Servije Sozio Assistenzièl del Comun general de Fascia dessema col dr Luca Follador e co la I.P. Lucia Dellagiacoma i à portà ...
media/k2/galleries/15616/thumbs/Ciasa_de_ra_Regoles_2020.jpg
08 de mei 2021

Aduna isteso

No se pó se ciatà par ra foula, par via de ra marescia, ma se pó fei nafré areota. I conte del 2020, i laore fate e chi da fei, par el ben de duto el paes
Ra Regoles d’Anpezo ‘s à ra so foula anche sto an, inze meśo ra marescia Covid-19. No se pó se ciatà dute aduna, zentenera de parsones, ma de calche ver se và adora isteso a fei chel che ocore, canche se vó. Se se ciata domegna ai 9 de maśo, par duta ra bonora: se scomenza da res 7 e se và inaante indrioman, fin dares 14, alolo dapò disnà. Là in Ciaśa de ra Regoles sarà el presidente Flavio Lancedelli Slao e chi outre marighe e deputate, che i laora con el, pronte par responde a chel che i ...
media/k2/galleries/15613/thumbs/alex_1.jpg
08 de mei 2021

Alex Martini nuof istrutor nazional de schi.

Grana sodisfazion per el maestro de la Scola de Schi Reba. »È arjont mio obietif.«
Alex Martini el sport el l a ntel sánch. Da la pasción per el schi, pò deventada sua profesción come maestro nte la Scola Schi Reba, al balon, che l veiga encora encuoi ponta de diamánt del Fodom. Ma ence per la roda, conscideré che da nen valgugn agn el laora nte la carovana rosa del Giro d’Italia. Da puoch Alex l é deventé istrutor nazional de schi.


Deplù te la edizion stampeda dl 7 de mei.

ABONAMENT 2021 70,00 € por la Talia – INFO aministrazion@lausc.it

ABO E-PAPER  ...
media/k2/galleries/15666/thumbs/jogn_colaboradu.jpg
08 de mei 2021

Bëgngnü tl Sorvisc ai Jogn, Matteo

Le Sorvisc ai Jogn Val Badia á n colaboradú nü, en sostituziun de na maternité: Matteo Ruggeri
Le jonn de Badia Matteo Ruggeri, che á stlüt jö i stüdi de Sciënzes Politiches y de Filosofia, á metü man de aurí da lauré por le Sorvisc ai Jogn dla Val Badia. Al é ligher da podëi fá chësta esperiënza tl sorvisc local y podëi insciö se dé jö plü a funz tl ciamp sozial. Al dij che ci che l’á stimolé al laur pro le SAJ é le dejider da cherié dinamiches por i jogn, insciö che ai ais la poscibilité da svilupé lëdiamenter y cun responsabilité süa individualité.

Deplü ciafëise sön la Plata di Jogn, ...
media/k2/galleries/15673/thumbs/Bildschirmfoto_2021-05-07_um_14.57.26.jpg
08 de mei 2021

"Lia cultura y usanzes" de Sëlva

La finalità fin dla “Lia cultura y usanzes” de Sëlva ie chël de abelì - ti dajan n tonn da gran festa - la pruzescions, i sandis y duta la defiledes per i turisć che vën metudes a jì dala Lia per l Turism de Sëlva. L presidënt Urban Mussner: "Gën sce jënt de Sëlva ulëssa unì a fé pert de nosta lia. Duc ie bënunic, dantaldut mutons y mutans, jëuni y jëunes, ma sambën nce jënt plu de tëmp." (dl)FOTO: Gherlandes spizes.
media/k2/galleries/15661/thumbs/sasa_idrogenn.jpg
08 de mei 2021

Idrogenn por autobusc

Söl areal dla SASA a Balsan é piá ia i laurs por la costruziun dl implant de idrogenn por autobusc
L’infrastrotöra nöia gareta ince por mirit dl sostëgn euroepeich por proiec Jive y Mehrlin, che mëna do la mobilité cun idrogenn y la costruziun de fossenares por ciarié sö i motors di autobusc. De jügn dess i laurs ester stlüc jö, dedó pó la Provinzia adoré l’idrogenn da chësta staziun impede dal IIT (Istitut por tecnologies inovatives a Balsan). I mesi alimentá cun idrogenn vëgn tres deplü, l’idrogenn é öna dles forntanes plü sostenibles y importantes por le dagní. Söl post dla SASA é stá ...
media/k2/galleries/15623/thumbs/scolina2.jpg
08 de mei 2021

Ciasesdafüch t'urt

Deplü peri di mituns y dles mitans dla scolina da San Ciascian á fat sö de beles ciasesdafüch t'urt, cun chëres che i plü pici pó soghé, se tripé y imparé
En mercui ai 21 d'aurí domisdé s'ál abiné n bel grup de peri, che á daidé da arjigné ca les ciasesdafüch por l'urt dla scolina da San Ciascian. Ai é rová adalerch cun de vigni sort de materiai y massaries y á atira metü man cun n dër slöm. Tosc s'ál formé grups y deboriada él gnü cherié, cun tröp savëi y fantasia, cosses de morvëia. I mituns y les mitans ciarâ pro cun gran interes y amiraziun y ai ne s'aspetâ nia l'ora da podëi soghé cun les ciasesdafüch. Tlafinada él garaté de te' pici ...
media/k2/galleries/15659/thumbs/182299255_2922530921301765_8798079183583511079_n.jpg
07 de mei 2021

La Crousc Checena “no se ferma mai”

La bandiera biencia e checena de chesta istituzion fèsc bela parbuda sun Cèsa de Comun de Sèn Jan per recordèr la Giornèda mondièla.
Ai 8 de mé l’é la dì mondièla de la Crousc Checena e de la Mesa Luna Checena. Chest dì l’é stat cernù per recordèr l cedean de sie fondator, Henry Dunant, nasciù a Ginevra, ai 8 de mé del 1828. Dunant, imprenditor e benefator, l’é conscidrà l fondator de l’umanesim mondièl e l’à ciapà l Pest Nobel per la pèsc del 1901. Dò aer vedù l gran numer de ferii te la batalia de Solferino, l’à dezidù de meter sù n grop de volontères che posse portèr didament: l’é nasciù coscì la Crousc Checena.

Chest an ...
media/k2/galleries/15648/thumbs/Consei_Trentino_Marketing_Maccagni.jpg
07 de mei 2021

Elisa Maccagni tel Consei de Trentino Marketing

La é stata litèda en raprejentanza di impianc portamont e de l’ambit teritorièl turistich de Fascia. La lurarà per meter jù la neva linees vida.
L’é ence na femena fascèna tel nef Consei de Aministrazion de Trentino Marketing nominà ai 27 de oril passé te la radunanza di sozi. L’é Elisa Maccagni, presidenta del Consorzie de impianc portamont Fascia e Ciareja e vize presidenta de l’Apt de Fascia.

A vidèr l Consei l’é l nef president Giovanni Battaiola, hotelier de la Val de Sol, stat president de l’Asat de Trent. La nomina, proponeta dal president de la Provinzia de Trent Maurizio Fugatti, é stata formalisèda apontin endèna l’ultima ...
media/k2/galleries/15672/thumbs/Bildschirmfoto_2021-05-07_um_15.41.51.jpg
07 de mei 2021

Isolde Kostner sun l’ijula de Honduras

La campiunëssa de schi Isolde Kostner de Gherdëina ie dan passa n mëns jita ite tla grupa de ëiles y ëi, do la rata cunesciui, de »L’Isola dei Famosi«, la trasmiscion che ie da udëi sun Canale 5. Che la Kostner sà da fé y da se cumpurté desmostra l fat che do passa n mëns iela mo for lavia, la ne à mo giapà deguna nomination. (dl)Deplù tla edizion stampeda di 7 de mei. Isolde Kostner, dovia tamez, fej pea pra »L’Isola dei Famosi«.
media/k2/galleries/15671/thumbs/Bildschirmfoto_2021-05-07_um_15.11.18.jpg
07 de mei 2021

Cuncors leterer Europa: Nadia Rungger vënc

L Südtiroler Künstlerbund SKB y la Provinzia de Bulsan à metù a jì n cuncors leterer cun la tematica "Europa". Śën iel unit ora i trëi inuemes de chiche à venciù, che puderà liejer dant si lëur dan l Cunsëi de Provinzia.
Cun si storia "europa im gespräch" à Nadia Rungger de Puntives venciù un di trëi pesć da 2.000 euro. 
(Fotografia de Karin Schmuck)
media/k2/galleries/15636/thumbs/Cultura2.jpg
07 de mei 2021

Prejentà online l nuof laor de Luciana Palla su l’emigrazion

L liber, injigné co la colaborazion del Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan e de l’Associazion Bellunesi nel Mondo, l fas lum sun en capitol massa da spes lassé da banda nte la storia de noste comunità: l’emigrazion fora per l mondo, n zercia de n laor che a cesa no l eva
Vender ai 30 de auril l é stat prejentà online su la pagina Facebook del Associazion Bellunesi nel Mondo l nuof liber de la storica fodoma Luciana Palla »Emigrazione dalle Dolomiti nel corso del Novecento. Storie di esodo da Colle Santa Lucia, Livinallongo e Rocca Pietore«. La prejentazion la é stada organizada da l’Associazion Bellunesi nel Mondo e dal Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan, n colaborazion co la Biblioteca de le migraziogn »Dino Buzzati«, l Zenter studi su le migraziogn ...
media/k2/galleries/15645/thumbs/Hockey_Elena_Perathoner.jpg
07 de mei 2021

Tèlia, la Nazionèla mingol… ladina

La formazions nazionèles de hockey à scomenzà a se binèr dò i campionac. Squadra talièna con prejenzes da noscia valèdes.
Seré sù i campionac, serèda sù soraldut l’AHL olache la maor pèrt di atlec taliegn jia, l’hockey no se ferma. La Nazionèles à defat dat l via ai arcedamenc per enjignèr i apuntamets del davegnir, a scomenzèr dai Mondièi che sarà amò del 2021, con n eie ence jà a la Olimpiades del 2026. Anter la formazions che se à binà ensema ence chela talièna, tant con la squadra mascolina che con chela de eles.

La squadra di omegn, vidèda da coach Greg Ireland, bon mix de senadores e, soraldut, joegn da ...
media/k2/galleries/15611/thumbs/mono-rail-1639853_1920.jpg
07 de mei 2021

Ferata de le Dolomiti, sponta el progét svizero: na monoscina.

L’idea l’é stada prejentada da la Intamin Transportation per coleghé Belum con Bolśán
Per la ferata de le Dolomiti rua el cuinto progét: na »monoscina« da Belum a Bolśán. Al prejenté l é sté l architet Fernando de Simone, de l’azienda svizera Intamin Transportation. E se sa, i svizeri de ferate, souradut de chële che rua su per le mont, i a trop da ensegné dato che i a na rete de scine che colegheia ence i paisc plù descomedi. Per rué a chëla plù de marevoia de la Jungfrau, che rua a 3.454 metri sot al Eiger.

Deplù te la edizion stampeda dl 7 de mei.

ABONAMENT 2021 70,00 € por la ...
media/k2/galleries/15663/thumbs/Bildschirmfoto_2021-05-07_um_08.45.19.jpg
07 de mei 2021

Incö domisdé deura le ju de Börz

Tratan é le Ju de Frara davert dales 21:00 ales 13:00
Incö, vëndres ai 7 de ma 2021 dales 15:00, dessel gní – aladó dla previjiun dla repartiziun strades dla Provinzia – daurí ofizialmënter la strada de Börz da trames les perts.
Le Ju de Frara é ma davert de nöt y danmisdé cina ales 13:00.
Stlütes inant por la sajun da d’invern lungia y nëis romagn les strades dl Stilfser Joch, Timmelsjoch, Penser Joch y Staller Sattel.
media/k2/galleries/15640/thumbs/foto.jpg
07 de mei 2021

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz