Manifestazions

media/k2/galleries/27507/thumbs/CieCanUla.jpg
12 de messel 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 12 de messel 2024
Segres y Festes
12.-13.07.
Gherdëina Craft Beer Festival
La Lia dl Turism de Sëva mët a jì l Gherdëina Craft Beer Festival sun Plaza de Chemun de Sëlva, ulache n puderà ciarcë truep de bon piers d’uni sort. L apuntamënt ie ncuei vënderdi ai 12 de lugio dala 16:00 inant y duman, sada ai 13 de lugio.
20.–21.07.
Segra de Santa Cristina
Doi dis de festa tl Zënter Iman: n sada ai 20.07. sunerà la Böhmische de S. Cristina dala 18:00, dala 20:00 la grupa Sun Sëida y dala 23:00 inant saràl DJ Ondi che meterà ...
media/k2/galleries/27506/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
12 de messel 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 12 de messel 2024
La Bira Te Fascia
L Festival de la Bira artejanèla da mont sarà jun Ischia a Ciampedel dai 19 ai 21 de messèl
Da 10 egn l Festival de la Bira artejanèla da mont se dèsc ju per valorisèr i picoi produtores che auza fora ence cultura, tradizion e identità. Dai 19 ai 21 de messèl ve speton a Ciampedel te tendon jun Ischia con degustazions, labora­tories per picoi e gregn, musega live e legraza.
Sarà 6 produtores da Trentin, Venet, Pie­mont e Toscana, l concors de la bira preferida e se podarà ...
media/k2/galleries/27474/thumbs/CieCanUla.jpg
05 de messel 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 05 de messel 2024
Sport
Atulmënter
Alenamënc de sauté
Es’a pensà de scumencé a sauté? Ues’a fé pea na mesa maratona, na maratona o d’autra garejedes de sauté y ne ses nia co te anjenië ca? L ASV Gherdëina Runners pieta alenamënc propi de chësc viers: vie a fé pert dla grupa y a te alené uni merdi dala 19:15 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi a S. Cristina.
05. y 06.07.
Maratona Village
Tl ciamp dal sport a Badia él le »Maratona Village«, ola­che an pó ciafé de vigni sort de atrezadöra por la roda. Le »village« é ...
media/k2/galleries/27472/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
05 de messel 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 05 de messel 2024
Festa cun teater, bal y musiga a La Pli de Mareo
En chësta sabeda, ai 6 de messé 2024, dales 20:00 inant, tl zënter d’La Pli. Deplü uniuns garantësc spëisa y boanda
Desco conclujiun dl proiet europeich por le teater amatorial ti mëndri lingac PHŌNĒ vëgnel orga­nisé n festival cun perfor­mances, bal popo­lar cun i »Platleri Salvans« y musiga dal grup musical »Louis & The Space Tra­vellers«. Sce le tëmp ne büta nia alaleria, vëgn le festival metü aa jí te Ciasa dles Uniuns.

...
media/k2/galleries/27409/thumbs/CieCanUla.jpg
28 de jugn 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 28 de jugn 2024
Sport
Atulmënter
Alenamënc de sauté
Es’a pensà de scumencé a sauté? Ues’a fé pea na mesa maratona, na maratona o d’autra garejedes de sauté y ne ses nia co te anjenië ca? L ASV Gherdëina Runners pieta alenamënc propi de chësc viers: vie a fé pert dla grupa y a te alené uni merdi dala 19:15 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi a S. Cristina.
29.06.
Lavaredo Ultra Trail
I partezipanc dla Lavaredo Ultra Trail u80k piará ia en chësc ann da La Val, en doman sabeda ai 29 de jügn dales 7 da doman. Le percurs ...
media/k2/galleries/27408/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
28 de jugn 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 28 de jugn 2024
Musical »N de a La Spona«
En vëndres ai 5 de messé, dales 19:30 tl salf manifestaziuns a La Val
Da ci ora sona pa le sonarin da doman ite da La Spona? Él mo zacai che s’la indormedësc ia? Che fej pa le gosté? Y ti vál ince val’ iade le lat te füch?
N de a La Spona é n de particolar, cun regoles, laur y orars che mëss ester, mo ince cun riüdes, ciacolades y jüc adöm. Chësc oress i assistis y les assistides de La Spona ti presenté al monn intier, implí cun cianties. Marion Palfrader s’á tut le tëmp ...
media/k2/galleries/27373/thumbs/CieCanUla.jpg
21 de jugn 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 21 de jugn 2024
Dotours
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 22 y 23 de jügn él en sorvisc tla Val Badia la doturia Margherita Righini, tel. 348 6351943.
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 22.06. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 24.06. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, stre­da Nives 2, tel. 347 2297492.

Apoteches

Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 21 de jügn dales 19:00 al vëndres ai 28 de jügn ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 ...
media/k2/galleries/27372/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
21 de jugn 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 21 de jugn 2024
Segra da Rina
La Musiga da Rina inviëia a segra ai 29 y 30 de jügn
La sabeda sëra, dales 18:00 inant, metunse man cun n aperitif. Da cëna se pi­tunse n tris de balotes cun capüc o galüc al curry cun riji. La serada va inant cun musiga dal vi cun le duo »FloJack« da Balsan.
La domënia, do la santa mëssa che é dales 8:15, él frühschoppen cun liagnes blances. Da misdé saral de vigni sort da mangé, val’ de duc, café, fortaies, tutres y musiga cun la »Böhmische Enneberg«.
Domisdé sona spo la musiga ...
media/k2/galleries/27353/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
14 de jugn 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 14 de jugn 2024
Dolomites Bike Day
En sabeda ai 22 de jügn vëgnel resservé les strades di jus de Ciaulunch, Falzares y Valparola ai ziclisć, en ocajiun dla setima ediziun dl »Dolomites Bike Day«
I jus de Ciaulunch, Falzares y Valparola sará le nojel dl »Dolomites Bike Day«, che gnará metü a jí en sabeda ai 22 de jügn. En chësc de vëgn les strades di trëi jus y i coliamënc anter i paisc de San Ciascian, La Ila, Corvara, Reba y La Pli de Fodom stlüc al trafich motorisé y resservá ai ziclisć, che pó se gode n de ...
media/k2/galleries/27352/thumbs/CieCanUla.jpg
14 de jugn 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 14 de jugn 2024
Religion
03.07.
Pelegrinaje al santuar dla »Madonna dei Miracoli« a Motta di Livenza
Ai 3 de messé, por recordé le compliagn de siur Heinrich Videsott y i 25 agn da süa mort. An pëia ia dales 6:30 pro la burcia a San Martin, cun fermades fora por döta la valada. Dales 11:00 mëssa tl santuar. Le prisc dl iade é de 20,00€ a ce (zënza marëna). S’anunzié pro Michela al 349 5148809.

Sozial

Atualmënter
Picolin: portina por l’assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta trëi iadi ...
media/k2/galleries/27311/thumbs/CieCanUla.jpg
07 de jugn 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion 07 de jugn 2024
Dotours
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 8 y 9 de jügn él en sorvisc tla Val Badia le dotur Guido Caretta, tel. 0471 836870 o 337 616080.
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 08.06. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 10.06. ie l dutor Pablo Policastro tl ambula­tuere di dutores Kostner/We­ber, a Urtijëi tla streda Tre­binger 10, tel. 366 3646 254.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai ...
media/k2/galleries/27309/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
07 de jugn 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion 07 de jugn 2024
Giaurida »Äres«
L Circolo–Lia Mostra d’Ert, n culaurazion cun ELP–Ert por i Ladins, nvieia ala giaurida dla mostra culetiva, n vënderdi ai 14 de juni dala 18:00 tl self dla mostres dla Lia, a Urtijëi
Chindesc artistes dla Val Badia mët ora te chësta mostra dal titul »Äres«, che stluj ite doi paroles tant che omografes: Ëres (ëiles) y Ares. I lëures y la opres dedichei ala cun­sunanza dla doi esprescions, mostra su l liam sterch y la sinergia dla persones che à laurà deberieda per chësta ...
media/k2/galleries/27243/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
31 de mei 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion 31 de mei 2024
»Mumënc« de Hugo Senoner
L Tublà da Nives nvieia ala giaurida dla mostra »Mumënc«, de Hugo Senoner, n sada ai 1. de juni dala 20:00. Lukas Plancker fajerà la ntroduzion
Hugo Senoner pòssen raté danter i scultëures che à fat l percurs tlassich de furmazion te Gherdëina. Ël à fat la Scola d’Ert te Sëlva y à pona mparà da n moster: si berba Franz Senoner de Santuel.
Te si berstot sperimentéiel for inò cun formes d’esprescion defin persuneles, caraterisedes da na gran uriginalità. Si figures ne chier ...
media/k2/galleries/27244/thumbs/CieCanUla.jpg
31 de mei 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion 31 de mei 2024
Televijion
04.06.
Cult rituai da inier y incö: Santuari de Souramont
Dales 20:50 ca. Program de Giulia Tasser y Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
05.06.
Mendret – mendranzes tel mond. Enrescides dovìa la tradizions
Dales 20:50 ca. Che che se sconèl vindò n enrescida sto­rica? Co se rencurèl pa a la veia tradizions? Co se tegnèles pa adum tel temp? Te chesta puntata de Mendret jon a responer a chesta costions de gra al lurier fat sui guanc da zacan da l Istitut Cultural de Fascia e ...
media/k2/galleries/27185/thumbs/CieCanUla.jpg
24 de mei 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion 24 de mei 2024
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 25.05. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 27.05. ie l dutor Pablo Policastro tl ambula­tuere di dutores Kostner/We­ber, a Urtijëi tla streda Tre­binger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 25 y 26 de ma él en sorvisc tla Val Badia le dotur Alberto Caret­ta, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n ...
media/k2/galleries/27184/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
24 de mei 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion 24 de mei 2024
Teater »Morvëies«
Tla cornisc dl proiet europeich por les mendranzes Phōnē vëgnel presenté le teater »Morvëies« de Nadia Rungger. Premiera ai 25 de ma a La Ila, cun rapresentaziuns ince a Urtijëi y Bornech
Jobleres dla Val Badia presen­tëia le teater »Morvëies«, scrit da Nadia Rungger cun la regia de Simon Kostner. Sön paladina él da odëi Marta Cri­stofolini, Julie Mühlmann, Susy Mutsch­lechner, Milena Obwegs, Maria Margareth Pedevilla, Silvana Pitscheider. Les rapresentaziuns é ai 25 ...
media/k2/galleries/27133/thumbs/CieCanUla.jpg
17 de mei 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion 17 de mei 2024
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 18.05. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 20.05. ie la dutu­rëssa Janine Santifaller, che ie da urté tl ambulature dla dr.ssa Cordula Weber a Urtijëi, streda Trebinger 10, tel. 377 3132223.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema de Pasca de Ma ai 18 y 19 de ma, él en sorvisc tla Val Badia le dotur Guido Caretta, tel. 0471 836870 o 337 616080. Le Lönesc de Pasca de Ma ai 20 de ma él en sorvisc la doturia Margarete ...
media/k2/galleries/27132/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
17 de mei 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion 17 de mei 2024
Museum Gherdëina: porta davierta
N ucajion dl »Di nternaziunel di Museums« nvieia l Museum Gherdëina al di dla porta davierta, n dumënia ai 19 de mei dala 11 danmesdì nchin la 6 da sëira, tla Cësa di Ladins a Urtijëi
L ie n’ucajion per fé n’esperienza virtuela dl itiosaur de Secëda tla sezion naturalistica, cun fossìi, minerei y tieres dl bosch stafunei ora y sëuraprò pòssen amiré testemunianzes dla storia y dl lëur artistich dla jënt dla valeda. Da pert dla Union di Ladins iel nce da pudëi ...
media/k2/galleries/27080/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
10 de mei 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion 10 de mei 2024
La musiga dëida resté jogn
En doman sabeda ai 11 de ma dales 20:30 él la Musiga da La Val che tëgn te palestra de paisc so conzert d’aisciöda
Sot la direziun de Stephan Ploner vëgnel porté dant n program cun 8 toc. Le conzert vëgn daurí cun »Sympatria« de Thomas Asanger, por jí inant cun le »Tannhäuser Festival« de Richard Wagner (ar. Alfred Bösendorfer) y »Aura Castrum« de Tho mas Asanger. Tratan la pröma y secunda pert sarál na picia palsa cun suran dada dles onoranzes, por jí inant spo cun la ...
media/k2/galleries/27079/thumbs/CieCanUla.jpg
10 de mei 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 10 de mei 2024
Mostres y ert
Atualmenter
Mostra de Franz Dantone Pascalin a Trent
Te Palaz Trentini a Trent (Via Manci 27) l é fora fin ai 16 de mé na mostra de fotografies de Franz Dantone Pascalin da poder veder dal lunesc al vender da les 10:00 a les 13:00 e da les 14:00 a les 19:00 e de sabeda demò da doman.

Atualmenter

Mostra sul mit del cougol de Platone
Te la sala esposizions del Liceo artistich de Fascia a Sèn Jan, ti oraries che la scola é averta, se pel veder la mostra di studenc sul mit del cougol de ...