Manifestazions

media/k2/galleries/13532/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
18 de setember 2020

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 27 de setember
Festa di nasciüs dl 1965 dla Val Badia
Jun deboriada te Fanes
Les nasciüdes y i nasciüs dl 1965 dla Val Badia s'abina en sabeda, ai 3 d'otober 2020, dales 12:00 sö dala Ücia de Fanes a na marëna cun danfora n bun aperitif. Por respet dles normes de COVID é le numer limité a 35 porsones, porchel gnará pro i pröms che prenotëia. Le prisc é de 50,00 €. Por se prenoté y por plü informaziuns: Inge al tel. 333 1291995, Margareth al tel. 3497993841.

Cursc da jadiné
L'Ice Club Alta Badia organisëia cursc ...
media/k2/galleries/13531/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
18 de setember 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 27 de setember
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 19.09. dala 8:00 daduman nchin ala 8:00 daduman de n lunesc ai 21.09. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 19 y 20 de setëmber, ti cin' comuns dla Val Badia, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.Apoteca Gherdëina

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 18.09. nchin n vënderdi ai ...
media/k2/galleries/13484/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
11 de setember 2020

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 11 de setember
Saus dl altonn
Les ultimes döes edemes de setëmber tl'Alta Badia sará caraterisades dal'iniziativa »Saus dl altonn«, che valorisëia i produc locai, les munts y la natöra che vëgn abelida dai corusc dl altonn
Pro cinch üties gnaral pité dai 13 ai 27 de setëmber derzades fates cun n produt local, assegné a chëra ütia y öna dles derzades é stada ideada da n cogo da stëres de Südtirol. Te deplö ocajiuns saral le produtur y le cogo pro la ütia che presënta personalmënter so produt y so tai. Les üties ...
media/k2/galleries/13482/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
11 de setember 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 11 de setember
Chino
Atualmenter
Chino de Cianacei
Anché, vender ai 11 de setember, se pel veder da les 17:00 »Il principe dimenticato» e da les 21:15 »Volevo nascondermi«. Doman, sabeda ai 12, da les 17:00 vegn dat »Onward« e da les 21:15 da nef »Il principe dimenticato«. Chest film l vegn moscià da nef en domenia da les 17:00 e dò da les 21:15 »Volevo nascondermi«.
Atualmenter
Chino de Tieser
Anché, vender ai 11 de setember, doman, sabeda ai 12, e domenia ai 13 de setem­ber da les 21:15 vegn moscià »After 2«. ...
media/k2/galleries/13438/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
04 de setember 2020

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 4 de setember
Gara dla roda »Crono Fanes«
En sabeda ai 12 de setëmber la gara cun roda da munt o E-Bike, da Pederü cina sön Fanes
La gara mët man dales 11:00, cun start dlungia la ütia Pederü. Concorëntes y concorënc pëia ia un al menüt. Al sará categories desvalies (pro la roda da munt do eté, pro la e-bike do pëis). Informaziuns plü menüdes y iscriziuns danfora sön www.eventsdolomites.org o telefonan al 327 3698176.
L'iscriziun costa 16,00€, da paié ite söl post. Chi che se scrí ite al start, paia 18,00€. ...
media/k2/galleries/13437/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
04 de setember 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 04 de setember
Apoteches
Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 04.09. nchin a n vënderdi ai 11.09., ie chëla de Urtijëi, tel. 0471/796125 (orar de giaurida 9.00-12.00/15.00-19.00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 4 de setëmber dales 19:00 al vëndres ai 11 de setëmber ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, telefoné al numer 0474 523020.

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 05.09. dala 8:00 ...
media/k2/galleries/13380/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
28 de agost 2020

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 28 de agost
»Stramuda« tl Tublà da Nives
Ai 03.09. dala 20:00 iel te Sëlva la giaurida dla mostra de Flavio Senoner y Matthaeus Kostner
Pra la giaurida dla mostra »Stramuda« ai 03.09. dala 20:00 te Tublà da Nives te Sëlva unirà la ntroduzion fata da Marco Forni, cun mujiga di doi fredesc Iacob y Filip y la sor Maria Senoner. Mostra davierta nchin ai 27.09., da merdi-dumënia dala 16:00-19:00, de juebia nce 20:00-22:00.
Senoner: tl zënter de si lëur iel ritm y strutura, ma l lëura mpo te na maniera ntuitiva, ...
media/k2/galleries/13379/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
28 de agost 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 28 de agost
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 29.08. dala 8:00 daduman nchin ala 8:00 daduman de n lunesc ai 31.08. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema dai 29 y 30 de agost, ti comuns de La Val, Corvara y Badia é le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999. Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc la doturia Margarete Mahlknecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La ...
media/k2/galleries/13328/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
21 de agost 2020

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 21 de agost
Racolta de roba da maië per i pueresc
N vënderdi y sada ai 28 y 29 de agost
»Gherdëina per l Perù« y i cumpanies dla »Operazione Mato Grosso« passerà te vosta cëses n vënderdi ai 28 de agost (Sëlva y S. Cristina) y n sada ai 29 de agost (Urtijëi y Runcadic) per abiné adum roba da maië da ti mandé ala puera jënt tl Perù, che patësc te chësc mumënt dassënn pervia dl coronavirus. Nëus ulessan ti dé n pitl aiut y perchël ve prions bel de nes dé pasta, riji, zucher y d'autra roba da maië te scatules. ...
media/k2/galleries/13327/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
21 de agost 2020

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 21 de agost
Mostres y Ert
Atualmenter
ArtèDonna
Fin ai 31 de aost aló da la Ciasa de Nosha Jent sa Meida a Poza l'é avert la mostra de la artistes de Fascia e Fiem »ArtèDonna« con orarie 16:00-18:30 e 20:30-22:00 per endrez de la sociazion »La voce delle donne«.
Atualmenter
Mostra La Gran Vera te Navalge
La mostra de la Gran Vera ja Moena al teater Navalge la é averta fin ai 13 de setember dal mèrtesc a la domenia da les 10:00 a les 12:30 e da les 15:30 a les 19:00. Vijites vidèdes con prenotazion de obligh al ...
media/k2/galleries/13292/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
14 de agost 2020

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 14 de agost
»Dance with Fantasy«
Chësc le titul dl conzert da en mercui ai 19 d'agost dales 21:00 tla dlijia da Corvara
Le conzert fej pert dl festival »Transit« de Badiamusica. Da aldí él Agnes Mayr al fabló y Isabel Goller al'erpa
Tl program »Dance with Fantasy« presentëia intrames les artistes döes formes de composiziun, che á albü bele da dagnora incá na gran importanza tla musiga classica. Bal y musiga é liá adöm te na manira strënta. Le bal popolar y le bal de grup ispirëia cun so carater local le ...
media/k2/galleries/13291/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
14 de agost 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 14 de agost
Temp Lede
Atualmënter
Alta Badia Balance
Le festival »Alta Badia Balance« píta döta l'edema che vëgn ativités sciöche yoga por mituns y gragn, escurjiuns de relassamënt, Shinrin Yoku, y impulsc por suravire tles munts te vigni situaziun. Le program ciafon sön www.altabadiabalance.com
Uni merdi
Artejanat y guant dala gherdëina
Tl zënter de Urtijëi iel uni merdi de agost da sëira dala 21:00 inant da pudëi udëi la tradizion dl artejanat tradi­ziunel danter ziplé, turnadëcia y guant dala gherdëina.
...
media/k2/galleries/13248/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
07 de agost 2020

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 7 de agost
Conzert »Romance del diablo«
I solisć dl’Orchestra Filarmonica Italiana cun le saxofonist Marco Albonetti píta n conzert particolar ai 9 d’agost, tla Val dl’Ert a San Martin
Le festival »Transit« de Badiamusica vá inant en domënia ai 9 d’agost dales 17:00 tla Val dl’Ert a San Martin de Tor (sce al é bur’ tëmp sön paiun d’Al Plan). Ara se trata de n conzert en omaja al tango de Astor Piazzolla, che compliss tosc 100 agn. Tl program él preodü l’esecuziun di toc plü rapresentatifs dl tëmp danter le ...
media/k2/galleries/13239/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
07 de agost 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 7 de agost
Temp liede
Atualmënter
Alta Badia Balance
Le festival »Alta Badia Balance« píta döta l’edema che vëgn ativités sciöche yoga por mituns y gragn, escurjiuns de relassamënt, aromaterapia, Shinrin Yoku, impulsc por suravire tles munts te vigni situaziun, y Qi Gong. Le program ciafon sön www.altabadiabalance.com

10.08.

Depenjun la natöra
Mitans y mituns da 5 a 12 agn é inviá da tó pert a n domisdé olache an pó se depënje na malieta cun fëies y corusc. An s’incunta en lönesc ai 10 d’agost dales 15:00, dan ...
media/k2/galleries/13190/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
31 de messel 2020

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 31 de messel
Degustaziun de bira artejanala
Le Ciastel Colz a La Ila ti fej da cornisc ai dui apuntamënc cun la degustaziun de bira artejanala de Südtirol, söl program tratan le mëis d'agost
En lönesc ai 3 d'agost gnarál tigní la pröma degustaziun adöm cun la biraria »Köstlan Brauwerkstatt Brixen«. Dales 17:00 sarál le produzënt instës che presentëia les carateristiches de süa bira tla curt dl ciastel. I partezipanc á la poscibilité da ciarcé de plü sorts de bira.
Le secundo apuntamënt é preodü la jöbia ai 20 ...
media/k2/galleries/13189/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
31 de messel 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 31 de messel
Sport
09.08.
»Horsefestival« Pozamanigoni
Dala 10:00 inant iel ora Pozamanigoni te Sëlva l sesto festival di ciavei, ulache l sarà da udëi turnoies de raité, ma l ie nce juesc per mutons y mutans y na bona grilieda. L ie da se lascé nuté su; tel.: 0471 794138, e-mail: info@pozzamanigoni.it.

Temp Lede

Atualmënter
Alta Badia Balance
Le festival »Alta Badia Balance« píta döta l'edema che vëgn ativités sciöche yoga por mituns y gragn, escurjiuns de relassamënt, aromaterapia, Shinrin Yoku, impulsc por ...
media/k2/galleries/13140/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
24 de messel 2020

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 24 de messel
Liber »La Val«
Festa de presentaziun endoman sabeda ai 25 de messé 2020, dales 20:00
Le Comun da La Val inviëia ala presentaziun dl liber de paisc »La Val« en chësta sabeda, ai 25 de messé 2020, dales 20:00, tla localité Dlijia Vedla.
I auturs dla publicaziun nöia é Veronica Rubatscher, Alfred Tavella y Daria Valentin. Fora por la serada condüj l'Uniun Teater La Val y de plü grups musicai dl paisc.
La festa gnará tignida alaleria, porchël vëgn düc periá da se tó para val' da se senté ia por tera. ...
media/k2/galleries/13139/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
24 de messel 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 24 de messel
Sozial
Atualmënter
Detlarazion dla chëutes nchin de setëmber
L tiermul per dé ju chësta detlarazion ie unì spënt nchin ai 30.09.. Per mëter ju la detlarazion dla chëutes (Mod. 730/2019 o Mod. davani 19) ie l ufize dl KVW/ACLI cumpetënt per la chëutes gën a despusizion. N prëia bel de fé ora n di per telefonn (Urtijëi 0471 941704) o online sot a www.mycaf.eu.
Atualmënter
Cuntribut per la pension per i ani che n à secudì zachei
La Region Trentin-Südtirol dà n cuntribut per curì, per fins dla pension, l ...
media/k2/galleries/13095/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
17 de messel 2020

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 17 de messel
»Pinocchios's Nose« de Stefan Fabi
La Lia Mostra d'Ert nvieia ala giaurida dla mostra n vënderdi ai 24.07. dala 20:30 a Urtijëi sun Plaza de S. Antone
Chi ne cunësc pa nia Pinocchio, l mandl ziplà ora de n tòch de lën, cun si nés che vën plu lonch uni iede che l mënt, che l tradësc y l destol ala fin dla finedes dal mentì? Te na valeda cun truep bosch, cun truep scultëures, y te n tëmp ulache chël che n aud, che n vëija, che vën repurtà y verificà ne va nia for adum, nes fej l titul dla mostra ...
media/k2/galleries/13094/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
17 de messel 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 17 de messel
Temp Lede
Atualmenter
»Nos Ladins«
Trëi é i apuntamënc preodüs chëst'edema cun l'iniziativa »Nos Ladins«, tres chëra che an á la poscibilité da conësce le monn ladin adöm a n per­sonasc dl post. Ai 21 de messé pón tó pert a n pice curs da cují cun la sartorëssa Anita Vittur, ai 24 de messé pón fá na ecurjiun cun la roda adöm a Igor Tavella y domisdé pón jí cun Andrea Irsara te bosch a chirí erbes y ciüfs che an pó adoré da cujiné. Deplö informaziuns y iscriziuns ti ufizi turistics dl'Alta ...