Manifestazions

media/k2/galleries/20550/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
12 de agost 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 12 de agost
La net di Musical per solidarietà
La compagnia Des Etoiles e etres artisć a Poza ai 20 de aost per sostegnir Lifeline Dolomites
Do 3 egn de stop per l Covid, en sabeda ai 20 de aost da les 21:00 rua endò te tendon de Poza l spetacol straordenèr »La net di Musical«.
Ciantarins e balarins de la compagnia ‘Des Etoiles’ met amò a la leta sia braura per sostegnir i projec de Lifeline Dolomites, la sociazion fascèna nasciuda per sostegnir projec te l’Africa. Con chest musical vegn finanzià n impiant ...
media/k2/galleries/20549/thumbs/CieCanUla.jpg
12 de agost 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 12 de afost
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 13.08. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n merdi ai 16.08. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc tla fin dl’edema di 13 y 14 d’agost, sciöche ince en Santa Maria dal Ciüf ai 15 d’agost le dotur Vincenzo Santonocito, Al Plan, tel. 351 9208697. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc ai 13 y 14 d’agost le dotur Guido Caretta, ...
media/k2/galleries/20245/thumbs/CieCanUla.jpg
15 de messel 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 15 de messel
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 16.07. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 18.07. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471 773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 16 y 17 de messé él en sorvisc ti co­muns de Mareo y San Martin le dotur Vincenzo Santono­cito, Al Plan, tel. 351 920 8697. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Guido Caret­ta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161 999.

Apoteches
...
media/k2/galleries/20246/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
15 de messel 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 15 de messel
Rua la DoloMyths Run
Dai 15 ai 17 de messèl la valèdes ladines ge dèsc alberch a 4 competizions de corsa sa mont con passa 1200 atlec enscinué
En vender ai 15 l é la Vertical Kilometer che ponta via Ciasates ta Dèlba envers Crepa Neigra: 2 chilometres e mez erc, che va en aut de 1000 metres.
En sabeda ai 16 l é la dopia endesfida entorn l Sela. La Val Badia ge dèsc l start a la garejèdea SellaRonda Trail Running. Beleche 60 chilometres per serèr la ronda da Corvara a Corvara, con 3580 metres de ...