Manifestazions

media/k2/galleries/21748/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
25 de november 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 25 de november 2022
La Ila: fotografies y chedri
Tla Ciasa de Cultura a La Ila vëgnel daurí na mostra de fotografies de Vijo Rottonara de Francësch y de chedri dl paisc da La Ila de Lois Rottonara ROTT. Ara é da odëi dai 2 ai 4 de dezëmber
Le Consëi de Formaziun dl Comun de Badia, le Consëi Cultural tl Comun de Badia y l’Istitut Ladin »Micurá de Rü« á le plajëi da invié ala Mostra de fotografies de Vijo Rottonara de Francësch y de chedri dl paisc da La Ila de Lois Rottonara ROTT.
Ara sará da odëi tla Ciasa de Cultura ...
media/k2/galleries/21747/thumbs/CieCanUla.jpg
25 de november 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 25 de november 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 26.11. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 28.11. ie l dutor Pablo Policastro tl ambula­tuere di dutores Kostner/We­ber, a Urtijëi tla streda Tre­binger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 26 y 27 de novëmber, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ...
media/k2/galleries/21660/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
18 de november 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 18 de november 2022
Marcé dl cufer a Corvara
Chësta domënia ai 20 de novëmber dales 10:00 ales 17:00
Do dui agn de palsa sforzada, organisëia la Uniun dles Ëles da Corvara indô le Marcé dl cufer, cun mostra y poscibilité da cumpré patüc fat a man.
Le marcé vëgn tigní en domënia ai 20 de novëmber dales 10:00 ales 17:00, tl salf dles manifesta­ziuns da Corvara. Al sará ince n pice ren­frësch, cun spënora lëdia che jará a bëgn de na familia dla Val Badia.

Multiski: ultims dis por se scrí ite
Le Ski Team Alta ...
media/k2/galleries/21659/thumbs/CieCanUla.jpg
18 de november 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 18 de november
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 19.11. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 21.11. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 19 y 20 de novëmber, é la doturia Margarete Mahlknecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 18.11. nchin n vënderdi ...
media/k2/galleries/21576/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
11 de november 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 11 de november 2022
Calënder Ladin 2023
Al é le 62ejim numer anual tla storia dla »pratica ladina« tla Val Badia y gnará presenté en vëndres, ai 18 de novëmber 2022, dales 18:00 a San Martin de Tor
Le »Calënder Ladin 2023« presentëia aladô dla tradiziun i dis y les festes cun i sanc y planëc, n jop de retrac vedli tuc fora dales ciases dla valada, articui sön porsones, avenimënc y curiosités desferëntes, cunties y pinsiers. Lapró sarál ince da ciafé fotografies por i 20 agn dala canonisaziun de Ujöp Freinademetz a ...
media/k2/galleries/21575/thumbs/CieCanUla.jpg
11 de november 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 11 de november 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 12.11. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 14.11. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 12 y 13 de novëmber, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 11.11. nchin n vënderdi ai ...
media/k2/galleries/21510/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
04 de november 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 04 de november 2022
Soms deboriada
Gran Conzert dla musiga dla Val Badia cun i »Saxroyal«, ai 12 de novëmber a Corvara
La Uniun Musighes Val Badia inviëia a n conzert particolar, che vëgn tigní en sabeda ai 12 de novëmber dales 20:00, tla hala dl tennis da Corvara. Al sará da aldí la musiga dla Val Badia sot la direziun de Georg Plazza, deboriada cun le grup de saxofonisć »Saxroyal« de Osttirol. Plü co n conzert, dessel ester na sëra de musiga, de ligrëza y de aurela cörta por döta la jënt. Insciö sarál da aldí ...
media/k2/galleries/21509/thumbs/CieCanUla.jpg
04 de november 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 04 de november 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 05.11. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 07.11. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 5 y 6 de novëmber, é le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 04.11. nchin n vënderdi ai 11.11. ie ...
media/k2/galleries/21425/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
28 de otober 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 28 de otober 2022
Fineles dl Challenger y festa per Seppi
N sada y dumënia semifineles y fineles de singul y dopl a Runcadic. Festa per Andreas Seppi n vënderdi dala 20:30
L turnoi Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol va inant nchin ai 30 de utober: ncuei vënderdi dala 10:00 inant iel i cherc de finela dl singul y la semifinela dl dopl.
Duman sada saràl dala 11:00 inant la semifineles dl singul y da dedò la finela dl dopl cun premiazion. N dumënia pona la finela dl singul dala 11:00.
La chertes de ntreda pòssen ...
media/k2/galleries/21424/thumbs/CieCanUla.jpg
28 de otober 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 28 de otober 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 29.10. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 31.10. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 29 y 30 d’otober, é le dotur Eduard Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852. Sura la festa da Gnissant al 31 d’otober y 1. de novëmber, él en sorvisc le dotur Martin Spechten­hauser, La Ila, tel. 0471 ...
media/k2/galleries/21357/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
21 de otober 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 21 de otober 2022
»I te cumpri jö le nene«
Chësc é le titul dl teater da rí che vëgn porté dant dal »Teater La Pli« chësc altonn. Premiera ai 29 d’otober
Le Teater La Pli á le plajëi da invié ales rapresentaziuns teatrales de chësc altonn. Sön paladina dla Ciasa dles Uniuns vëgnel porté dant le toch da ri »I te cumpri jö le nene«, sot la rejia de Hansi Comploi, che á ince fat la traduziun ladina dal toch original »Der verkaufte Grossvater« de Anton Hamik. Premiera cun renfrësch é en sabeda ai 29.10. dales 20:00, ...
media/k2/galleries/21356/thumbs/CieCanUla.jpg
21 de otober 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 21 de otober 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 22.10. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 24.10. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 21.10. nchin n vënderdi ai 28.10. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (orar: lu-ve 8.30-12.00/15.00-19.00. Turnus: sa. 8.30-12.00/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).

Apoteches

Apoteca Val Badia
L’apoteca en ...
media/k2/galleries/21280/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
14 de otober 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 14 de otober 2022
»Oswald auf Reisen«
Mujiga dal’Urient nchin al Uzidënt cun l Trio Nubium, n vënderdi ai 14.10 dala 20.00 tl Tublà da Nives te Sëlva
L »ultim« ciantadëur dl Südtirol, Oswald von Wolkenstein, à fat truep viages y fej nscila belau da acumpaniadëur turistich per chësc viac de mujiga. Pra l cunzert iel da audì cianzons tipiches che va dal Urient al Uzidënt: dal Südtirol passan per la Talia, la Franzia y la Spania nchin tla Nghiltiera, y dala Grecia nchin tla Persia y inò de reviers. L Trio Nubium ...
media/k2/galleries/21279/thumbs/CieCanUla.jpg
14 de otober 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 14 de otober 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 08.10. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 10.10. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 22 y 23 d‘otober, é le dotur Edoardo Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L‘apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 07.10. nchin n vënderdi ai 14.10. ie chëla de S. ...
media/k2/galleries/21187/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
07 de otober 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 07 de otober 2022
Conzert d’altonn dla Müjiga da La Ila
Do dui agn de palsa se lascia odëi y aldí la Müjiga da La Ila ai 22 d’otober dales 20:00 tla Ciasa dla Cultura da La Ila cun n dirighënt nü: Konrad Tavella
Al gnará porté dant toc fora de n repertore dër rich che vá dala musiga moderna a toc plü classics, che condüjará le publich tres n iade musical fora por le monn. Le conzert gnará daurí da »Captain America March«, toch de Alan Silvestri aranjé da Michael Brown y jará inant cun »Pacific Dreams« de Jacob de ...
media/k2/galleries/21186/thumbs/CieCanUla.jpg
07 de otober 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 07 de otober 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 08.10. dala 08:00 nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 10.10. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073, 335 6844944.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 8 y 9 d‘otober, é le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L‘apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 07.10. nchin n vënderdi ai 14.10. ie chëla de Fie, tel. ...
media/k2/galleries/21118/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
30 de setember 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 30 de setember
Marcià di libri adurvei de Segra Sacun
Coche l ie bele tradizion meterà la trëi biblioteches publiches dla valeda – San Durich, Tresl Gruber y O. v. Wolkenstein – nce chëst ann a jì l marcià di libri adurvei de Segra Sacun
I libri tëuc ora dala biblioteches – ajache danejei o nia plu atuei – y chëi dunei dai privac unirà vëndui a 1 € per liber. I scioldi che vën trac ite unirà pona inò dac ora per l bën dla trëi biblioteches.
L marcià di libri sarà a Urtijëi tla Cësa di Cungresc Luis Trenker dan l ...
media/k2/galleries/21117/thumbs/CieCanUla.jpg
30 de setember 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 30 de setember
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 01.10. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 03.10. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 1 y 2 d’otober, é le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471 844200.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 30.09. nchin n vënderdi ai 07.10. ie chëla de ...
media/k2/galleries/21023/thumbs/CieCanUla.jpg
23 de setember 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 23 de setember 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 24.09. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 26.09. ie l dutor Pablo Policastro tl ambu­latuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi tla streda Trebinger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 24 y 25 de setëmber, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de ...
media/k2/galleries/21022/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
23 de setember 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 23 de setember
La Nuet Longia dla Dliejes
»De viers dla speranza« ie l argumënt che unirà tratà te de plu sëires, da ncuei vënderdi ai 23.09. nchin dumënia ai 25.09., tla dliejes dla Union Pasturela de Gherdëina
Dlieja de Urtijëi
Vënderdi ai 23.09. dala 20:00 nchin la 21:30: »L svei desperà do la salvëza«.
Na vita tacheda pra n fil - ce aiut possa pa dé l crëidum?
La mëssa ie dedicheda a chi che ie tumà a jì a crëp y ala families. Descuscion/referat cun Sn. Vijo y doi reprejentanc di judacrëp.
L sona Georg ...