Sport

media/k2/galleries/26523/thumbs/Hockey_joegn.jpg
23 de fauré 2024

L é più Fascia tel dopie derby col Cortina

Venta te l’U.16, desfata ai OT te la 19. Tel fin de setemèna amò 3 ventes su 3 per i fascegn.
Na bona setemèna per l jech di falchec, che met su la giacia de bona prestazions e i se vadagna ence de bie resultac che deida l moral. 
Scomenzon dal dopie derby col Cortina jit en scena anter la doi formazions ladines U.19 e U.16. 
En mercol ai 14 de firé al Olimpich l é stat la partida U 19 anter la seconda de la clasc, l Cortina/Alleghe, e l Fascia, ben più en do te la classifica do n trat de temp senester. l Cortina/Alleghe l'à cognù suèr fin al 64° menut, ti 5 de overtime, ...
media/k2/galleries/26522/thumbs/schi_podie_baby_Primier.jpg
23 de fauré 2024

Baby e Cuccioli fèsc festa a Sèn Martin

I picoi atlec fascegn se à vadagnà de bela posizions. L FassActive prum te la classifica per sozietà.
En sabeda ai 17 de firé i picoi atlec de la categories Baby e Cuccioli de la circoscrizion B i à tout pèrt a na garejèda de combi-slalom tel Primier a Sèn Martin che aea valuta per l Trofeo Fabrizio Cerchio del zircuit Dao-Conad. Chesta garejèdes l é semper l’ocajion de se goder sui schi sorafora l resultat agonistich. I era de n bel squadron de 180 atlec e i picoi fascegn se à vadagnà ence chest’outa de bela posizions enceben che l gran ciaut aesse delegà en prescia la neif sul portoi.

Te la ...
media/k2/galleries/26516/thumbs/hockey_AHL1.jpg
22 de fauré 2024

Se sera la seconda fasa de Alps, al via i playoff!

Ai 24 de firé fenesc master round e girons de calificazion. Do i pre-playoff se rua tel clou del campionat.
Chesta passèda l é stat l’ultima setemèna de la seconda fasa de Alps Hockey League, fasa che se serarà doman ai 24 de firé. Con doman sarà donca definitives duc i verdec, tant chi del master round che dezidarà l orden de cernia ti playoff, tant chi di doi qualification round che dezidarà la doi endesfides di pre-playoff.

Endèna che scrivon, l Renon l é la squadra che se à metù su la mior strèda per venjer l master round e poder cerner per pruma sia aversaria ti playoff. L Gherdena enveze somea ...
media/k2/galleries/26515/thumbs/Gabriele_Riz_Fascia_Balon.jpg
22 de fauré 2024

Da Perjen rua n pont per l Fascia

L campionat é endò tacà do la paussa, chest an n muie bonora, e i ladins à fat 2 a 2 te la Valsugana.
Do la curta paussa da d’invern, en domenia passada l campionat de Pruma Categoria l é endò peà via e coscita ence i bec del Fascia Balon i à tacà, con la pruma partida fora de ciasa te la Valsugana contra l Perjen.

Ti prumes menuc a venjer l é stat soraldut l ciamp, con nesciuna de le doi squadre bona de aer la soramessa su l’autra. Do n cart de ora, a la pruma ocajion de la partida, i patrogn de ciasa i passa con n balon metù te mez a l’area de rigor che l atacant met te sach da pec pasc dal ...
media/k2/galleries/26513/thumbs/Schermata_2024-02-22_alle_11.53.43.jpg
22 de fauré 2024

Fin de setemèna pien per i joegn atlec

I Ragazzi e i Allievi à tout pèrt a doi garejèdes, en sabeda a Ruffrè e en domenia a Andalo. Prum post te duta doi la garejèdes per Thomas Liberatore del Ski Team Fascia.
La fin de setemèna passèda i atlec de la categories de Ragazzi e Allievi de la circoscrizions A, B e C se à endesfidà te doi garejèdes de schi. En sabeda ai 17 a Ruffrè te n slalom strent che aea valuta per l Trofeo Cassa Rurala Novella e Auta Anaunia e en domenia ai 18 a Andalo te n slalom lèrch che aea valuta per l Memorial Dario Toscana – Trofeo Zstyle.

I atlec del Ski Team Fascia en sabeda i se à vadagnà dut l podie di Allievi U.16 con la bela venta de Thomas Liberatore, sul 2° sciaier l é ...
media/k2/galleries/26490/thumbs/Bildschirmfoto_2024-02-20_um_14.56.13.jpg
20 de fauré 2024

L sprint da d’inviern

L Club Nudé Gherdëina ie l'ena passeda jit a Maran per fé pea pra na garejeda de sprint. I resultac
N dumënia ai 18 de fauré ie l Club Nudé Gherdëina jit a Maran per garejé pra l »Wintersprint«. Fat pea à ntëur 250 danter atlec y atletes de set clubs dla provinzia – l ASV Club Nudé Persenon, l SSV Persenon, l Sportclub Maran, l SSV Bulsan, l SSV Leifers, l SSV Naturns, l Club Nudé Gherdëina – pra i 25 metri tla disciplines dl stil a pavël, dl stil a spinel, dl stil liede y dl stil a crot, partì su per ses y età.

Per l Club Nudé Gherdëina,
Marlis Goller

L articul tla edizion nueva de n vënderdi ...
media/k2/galleries/26488/thumbs/Bildschirmfoto_2024-02-19_um_17.45.53.jpg
19 de fauré 2024

Cin' atletes ladines a Crans-Montana: dal Ski College ala Copa dl Mond

Pra l super-g de Copa dl Mond a Crans-Montana tla Svizra iel stat l prim iede te chël che n à pudù udëi al start cin' atletes che à fat la sezion sportiva dl ITE Raeita a Urtijëi: Nicol y Nadia Delago, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi y Sara Thaler. Les sarà nce inò da udëi pra la garejedes te Fascia de n sada y dumënia che vën
Lidia Bernardi, presidënta dl Schi Club Gherdëina y respunsabla dl Ski College Raetia, se dij scialdi cuntënta y stolza de chësc resultat storich. De na pitla valeda coche Gherdëina, de na pitla realtà, de na scola, che ie stata bona de purté cin' atletes a garejé te Copa dl Mond, a n livel tan aut. Chësc àn pudù realisé mo miec cun duta cinch la atletes prejëntes pra la medema garejeda, per l prim iede, dan puec dis.

BM
media/k2/galleries/26486/thumbs/Bildschirmfoto_2024-02-19_um_16.46.06.jpg
19 de fauré 2024

Ti primes diesc

Raphael Mahlknecht dl Schi Club Gherdëina à fat pea pra vel' garejeda de Copa dl Mond de telemark tla Norvegia. L ne n'à nia arjont l podest, purempò ie i plazamënc positifs
Raphael Mahlknecht ie inò jit de reviers tl luech de si suzes a Ål, tla Norvegia, per fé na garejeda de Copa dl Mond l ultim fin dl'ena. L ann passà iel stat bon de arjonjer iló l miëur plazamënt de n atlet talian sun podest tla storia dl telemark.
La cundizions dan'ena fova veramënter bones, l fova truepa nëif y temperatures scialdi frëides. Propi per 30 zentimetri de nëif frëscia àn messù spusté l plann dl di de n'ëura pra l prim di de garejeda. Do la prima manche dla garejeda sprint fova ...
media/k2/galleries/26483/thumbs/Bildschirmfoto_2024-02-16_um_18.42.50.jpg
18 de fauré 2024

Lian Peristi: miëur resultat dla

L atlet de judo de Urtijëi, nasciù tl 2007, à fat pea pra na garejeda de Copa Europa di cadec. Tl articul iel da liejer do coche la ie jita
N sada ai 10 de fauré à Lian Peristi fat pea per l prim iede pra n »Cadet European Cup« de judo che ie stat a Follonica. Pra chësc turnoi à fat pea atlec che ie pra i miëures de duta l'Europa, ma nce de stac ora dal cuntinënt europeich, coche dla Mongolia, Argentina, Israel y Mexico.

L articul va inant tla edizion atuela de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/26472/thumbs/Stefano_Iori_Rampage.jpg
17 de fauré 2024

Stefano Iori jia per i Rampage ti Stac Unii

L atacant fascian che à da pech festejà l cedean te l’America, l à troà tel Colorado la veia cognoscenza fascèna Lou Vairo. Bec fascegn con la Nazionèla e l Comitat.
Ve l aane emprometù e coscita ve meton dant na neva storia soraconfin. L é chela de Stefano Iori, joen fascian che dal setor mender del Fascia l é pontà demez per viver na bela esperienza hockeystica dalonc da cèsa. Ve aon contà, en orden de temp, de la proscima sajon del portier Lorenzo Crepaz te la Alps Ice Academy e de la sajon de jech del auter goalie Mattia Bacchini tel Canada. L atacant Stefano Iori enveze ai 9 de firé l à fat festa per si 17 egn a Monument, tel Colorado (USA), olache ...
media/k2/galleries/26482/thumbs/Bildschirmfoto_2024-02-16_um_18.38.46.jpg
17 de fauré 2024

Nudé de viers dla bedaies

Tla utlima doi enes à l'atletes y i atlec dl Club Nudé Gherdëina fat pea pra doi garejedes y à arjont de bon plazamënc
La sezion de nudé dl VSS à metù a jì ai 3 de fauré na garejeda a Bulsan, y per l Club Nudé Gherdëina àl fat pea 23 atletes y atlec dl'età danter sies y diesc ani. L ie stat 40 garejedes tla disciplines dl stil liede cun brëia da nudé, l stil a spinel, l stil a crot, l stil liede y l stil a pavël partides su per ses y età.

L articul ntier tla edizion atuela de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/26454/thumbs/MoenaSkiAlp_start.jpg
16 de fauré 2024

De 300 a la Moena Ski Alp

Temp dassen zomp, ma gran partezipazion a la garejada endrezada da Bela Ladinia sul percors anter i Ronc e Valbona, con atlec de nonzech, escurscionisć e n muie de persone che à didà.

En vender ai 9 de firé la sociazion sportiva Bela Ladinia à endrezà la garejada de schi alpinism 'Moena Ski Alp', seconda tapa del Zircuit 4 Val che tol ite 4 garejade co le pel. 

L era n temp da louves, burt dut l dì, ma dut un l é ruà 230 persone a tor part a chesta 9^ edizion: de 180 i é ponté via da le 8 da sera per far la garejada sul percors che dai Ronc rua fin sun Valbona a 1800 metres, beleche 3 km con n dislivel de passa 450. Apede a chisc autres 50 l é stat chi che ge vegn dit ...
media/k2/galleries/26444/thumbs/podie_combined_U16_Pardac_MartinChenetti.jpg
15 de fauré 2024

Martin, Tobias e Leonie campions taliegn

A Pardac te la Copa Tèlia suzes per Fascia e Gherdena col or di jormegn Chenetti e de la Runggaldier e etres podieses. Bogn ejis di atlec ladins e del Ski College fascian ence ai mondièi Jr.
Tel ultim fin de setemèna forin Fiem l’Union Sportiva Dolomitica à metù a jir la garejèdes de saut e combinèda nordica sul trampolin Dal Ben de Pardac e tel zenter del paslonch Canal de Tieser de valuta per la Copa Tèlia.

Ti aspiranc Under 16 a fèr la pert del leon l é stat l joen da Moena Martin Chenetti de la Monti Pallidi, che l é ruà prum te la proa de saut dal trampolin e ence sui 5 chilometres de paslonch.
Na ladina, chest’outa da Gherdena, ence la joena atleta Leonie Runggaldier che ...
media/k2/galleries/26439/thumbs/Bildschirmfoto_2024-02-14_um_15.51.18.jpg
14 de fauré 2024

Do belau doi dejeneies inò la naziunela te Sëlva

Chëst'ena passeda à duc i y la fans de hockey pudù udëi la naziunela taliana te Gherdëina. Te Sëlva àn cialà de se njenië ca per i Mundiei dla Division 1, grupa A, che scumencerà ala fin de auril a Bulsan. Tl Pranives à venciù la Slovenia, ma permò ai penalties
Do che n ova n juebia passeda bele fat l prim juech a Bulsan, perdan, for contra la Slovenia, per cin’ goi a un,se àn sambën aspità na reazion da pert di azzurri, che à l di do mustrà de pudëi tenì pea. Bel che truepa jënt à ulù nuzé l’ucajion per ti cialé ala naziunela. L Pranives ne fova nia plën, ma passa 800 danter seniëures y jënt da tlo à fat l tifo. 

L articul sarà da liejer tla edizion nueva de La Usc di Ladins de douman vënderdi ai 16 de fauré.

SPM
media/k2/galleries/26430/thumbs/Bildschirmfoto_2024-02-12_um_17.34.30.jpg
12 de fauré 2024

Arjënt naziunel per Max Perathoner a La Thuile

L atlet neocampion mundiel juniores de libra ie ruvà segondo pra i Campiunac taliani tla Val d'Aosta
Podesć ladins nce tla Copa provinziela, ulache i atlec y la atletes U16 à garejà te n super-g «asvelt». Tl Sahrntal, a Schöneben, ie Arianna Putzer dl Schi Club Gherdëina stata la plu asvelta danter la alieves, cun n tëmp de 1’08”64. La bedaia de bront ti ie jita a Emma Pezzedi dl Ski Team Alta Badia, cun doi secunc y dodesc centejims deplù. 
Pra i aliefs iel Giacomo Ploner dl Ski Team Alta Badia che ie stat bon de zapé su sun l scialier plu aut dl podest, cun n tëmp de 1'80''26, ...
media/k2/galleries/26427/thumbs/Bildschirmfoto_2024-02-12_um_14.49.56.jpg
12 de fauré 2024

Nudé de viers dla bedaies

Tla utlima doi enes à l'atletes y i atlec dl Club Nudé Gherdëina fat pea pra doi garejedes y à arjont de bon plazamënc
La sezion de nudé dl VSS à metù a jì ai 3 de fauré na garejeda a Bulsan, y per l Club Nudé Gherdëina àl fat pea 23 atletes y atlec dl'età danter sies y diesc ani. L ie stat 40 garejedes tla disciplines dl stil liede cun brëia da nudé, l stil a spinel, l stil a crot, l stil liede y l stil a pavël partides su per ses y età.
Tla disciplines singules à purtà a cësa na bedaia d'or...

Marlis Goller per l Nudé Gherdëina

L articul tla edizion nueva de n vënderdi ai 16 de fauré de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/26426/thumbs/Bildschirmfoto_2024-02-12_um_11.37.47.jpg
12 de fauré 2024

Tina Stuffer: i Mundiei Juniores porta arjënt y or

La jëuna de sëidesc ani de Urtijëi Tina Stuffer va inant debota tla cumpetizions nternaziuneles de luesa sun purtoi naturel
Inier dumënia ai 11 de fauré àla garejà a Winterleiten tl'Austria pra i Mundiei Junior. Pra l'ëiles iela stata bona de arjonjer l segondo post, do la austriaca Riccarda Ruetz. Sun l terzo scialier dl podest iel ruvà Jenny Castiglioni, nia pra l Club Lueses Gherdëina ma muta dla ex atleta Renate Kasslatter de Urtijëi, che fova una dla miëures cun la luesa, y che à arjont n arjënt europeich tl 2008 y n bront mundiel tl 2009. De gra ala vënta de Tobias Paur, che fej pra la scuadra de Fie ma ...
media/k2/galleries/26417/thumbs/Hockey_joegn_Mattia_Bacchini.jpg
10 de fauré 2024

N portier fascian tel Ontario

Mattia Bacchini te chesta sajon l jia per l team canadeis di Rattlers. Na esperienza de arichiment per l davegnir.
L sport desche motor de vita e esperienzes. L dijon semper, l’età joena del sport cogn esser union e devertiment, amicizia e sozialità, ambizion e traverc. La setemèna passèda aon dat fora la neva del trasferiment, con la sajon che vegn, del portier fascian Lorenzo Crepaz al Alps Ice Academy. Na esperienza fora dal setor di joegn di Falcons te n projet nef e inovatif. E descheche aon dit de el, volon anché ve contèr de n auter jiador fascian che, foradecà, l é do a viver n’esperienza gustegola ...
media/k2/galleries/26395/thumbs/Hockey_Luca_Zanatta_foliet_web.jpg
10 de fauré 2024

Pousà ‘na setemana

El canpionato ‘l é fermo e śuia ra nazionale taliana. Ra fadia de Fascia e Gherdeina, ra và meo al Cortina Hafro
Chesta setemana no se śuia par el canpionato Alps hockey league, intrà Italia, Austria e Slovenia, che ‘l é fermo, pari laore de ra nazionales. Propio contra ra Slovenia śuia ra nazionale taliana, sta setemana, con doa partides, che i à betù soiba ai 8 de febraro a Bolzan e da ‘l indoman, vendres ai 9 de febraro, a ‘l stadio Pranives, in Gardena. Chesta doa partides no porta ponte, ma ‘es śoa par se alenà, se parecià, par se conosce intrà de śogadore, su ra medema jaza agnó che, ca de poche ...
media/k2/galleries/26415/thumbs/Daniele_Bagozza.jpg
09 de fauré 2024

Bagozza e Dalmasso campions taliegn

Do la venta de angern de Mirko Felicetti, l sciaier nazionèl più aut del slalom paralel de brea se à endò entent coi colores ladins.
La ge é jita fata anché a Daniele Bagozza, che te Funes l se à vadagnà l titol talian de slalom paralel.
Te la finèla l ladin de Gherdena é stat despassà dal todesch Mikkel Prantl, ruan coscita secondo assolut. Terzo post, e arjent talian, per Mirko Felicetti, che te la picola finèla l à batù Edwin Coratti.

Suzes ence per Lucia Dalmasso del Grop Fiamme Gialle, cresciuda sportivamenter te Fascia, che à dobià l bon ejit de angern ruan endò al prum post dedant da Jasmin Coratti e da Elisa ...