Sport

media/k2/galleries/27228/thumbs/turnier1_usaltabadia_U10.jpg
27 de mei 2024

Fin dl’edema de palé a La Ila

Ai 24 y 25 de ma á l’US Alta Badia, adöm cun le VSS, organisé a La Ila le torné de palé de conclujiun por les categories U9 y U10; dui dis de partides cun de beles sodefaziuns por i sogadus ladins
L’ultima fin dl’edema é stada caraterisada dal sport y dal palé a La Ila, olache l’US Alta Badia á organisé, adöm cun le VSS – Verband der Sportvereine Südtirols, le torné de conclujiun dl raiun de Puster por les categories U9 y U10. La manifestaziun sportiva s’á destenü fora sön dui dis, le vëndres ai 24 y la sabeda ai 25 de ma. Indöt él rové adalerch 34 scuadres: 420 mituns y mitans cun 70 acompagnadus y alenadus. Tratan i dui dis de torné él gnü soghé 60 partides, arbitrades da 6 mandli ...
media/k2/galleries/27212/thumbs/Gabriele_Riz_Fascia_Balon_2.jpg
25 de mei 2024

Trei ponc e na bela festa

En domenia al Cotura l é stat fat festa per duc i jiadores, dirigenc, alenadores e sostegnidores... n dì amò più bel per la venta de la pruma squadra per 3 a 1 contra l Predaia.
Rua endodanef i 3 ponc per l Fascia Balon de gra a la venta contra l Predaia. 

Trottner e compagnes i taca sobito ben e do n menut i passa inant con l gol de Gabriele Riz de Janoto che desfruta n bel assist de Michele Petrone del Pat. 

Ti menuc finai rua l gol dal 3 a 1 con Patrizio Deville de Bronza che rua dant de duc su la rebatuda de la trata da cet de Massimo Lorenz de Meca e l met l balon te sach. 

Na bela venta per i bec de president Ghetta, che i à festejà al miec la ...
media/k2/galleries/27209/thumbs/Chenetti_Mellarini_Guadagnini_Pegasomedia.jpg
24 de mei 2024

Ejic ezelenc per i atlec ladins de la FISI del Trentin

A la Festa del Schi 2024 l é stat portà dant i resultac e la antizipazions per l davegnir. Anter i premié desvalives fascegn e atlec del Ski College e l Ski Team Fascia desche sozietà.
La Festa del Schi del Comitat Trentin metuda a jir al Zenter di Congresc de Lavarone en sabeda ai 18 de mé, l é stat l’ocajion per l president del Comitat Trentin Fisi Tiziano Mellarini per palesèr sia sodesfazion portan dant i dac de l’ultima sajon, che desmostra l bon ejit del lurier portà inant ensema coi doi diretores sportives che se cruzia del setor nordich e del schi alpin, respetivamenter Giuseppe Sepp Chenetti da Moena per l nordich e Matteo Guadagnini per l alpin. 

La Federazion ...
media/k2/galleries/27181/thumbs/Bildschirmfoto_2024-05-22_um_10.52.02.jpg
21 de mei 2024

Giro d'Italia te Gherdëina: Pogacar resta rosa

Da permò ie n valgun atlec bele furnei te travert sun Pana. L slovenn Tadej Pogacar daussa tenì inant la malieta rosa: l à venciù nce la tapa de Gherdëina. L atlet fova mpue dovia a Urtijëi, canche i ie passei sot ala redazion de La Usc, ma pona iel stat bon de recuperé y de vëncer la tapa
La reportaja cumpleta dla tapa de Gherdëina dl Giro d'Italia sarà da liejer tla edizion che vën de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/27180/thumbs/Bildschirmfoto_2024-05-21_um_12.13.46.jpg
21 de mei 2024

Dejori va su tla A

Daniela Dejori ie inò tla scuadra A dla cumbinazion nordica per la sajon che vën. L'atleta se mostra scialdi cuntënta
Daniela Dejori, atleta de cumbinazion nordica de 21 ani, ie tla sajon 2024/25 tla scuadra A de si sport. La l fova bele tl 2021, ma do criteres nia arjonc iela ju tla B. La ie la sëula danter si coleghes de team: Veronica Gianmoena, Greta Pinzani, Giada Delugan y Anna Senoner resterà tla B – ma i alenmënc unirà mpo fac dutes deberieda.
Daniela Dejori à dit n con' de chësc: "Ne m'l ësse nia aspità, ajache pra chësc sport ne vëniel scincà nët nia: sce la prestazion ne n'ie nia bona assé y n ne va ...
media/k2/galleries/27154/thumbs/WhatsApp_Image_2024-05-13_at_13.00.49.jpg
17 de mei 2024

Na bela venta contra l’Auta Anaunia

I fascegn é jic a se tor i 3 ponc a Cavareno, contra la squadra noneja che speraa de i despassar.
Rua endodanef na venta per l Fascia Balon, che en domenia l é jit a venjer te la Val de Non contra l’Auta Anaunia. 

Ti prumes menuc l é l ciamp che à fasc sentir so peis, coi fascegn che no i é bogn de jiar desché semper per via del ciamp de erba e i nonejes che no i é bogn de ge dar cruzies a la defendura fasciana. Col jir di menuc i ladins ciapa le mesure del ciamp e i taca a jiar miec, e a la mesora rua l prum gol fascian: Matteo Lorenz de Jan vegn petà ju te l’aera da n defensor de ...
media/k2/galleries/27164/thumbs/Bildschirmfoto_2024-05-16_um_18.10.32.jpg
16 de mei 2024

N bel bront regiunel

Annalisa Goffi dl'Atletica Gherdëina à arjont l terzo plazamënt pra i Campiunac regiunei U18 a livel de lia
La garejeda ie stata n sada passeda a Bulsan, te n bel di de bon ciaut.
Da coche nes spiega l alenadueur Walter Kostner, possa la lies che possa fé pea pra duta la disciplines, nce se cualifiché per i Campiunac naziunei a livel de lia. »Chësc ne n’ie nia nosc cajo, ma per nëus iel bel a pudëi fé pea y l cunfront ie for interessant«, nscila Kostner.
De Gherdëina àl fat pea doi atletes, y...

L articul va inant tla edizion nueva de La Usc di Ladins de duman vënderdi ai 17 de mei.

BM

media/k2/galleries/27151/thumbs/Coridores_Marcialonga_Cycling.jpg
16 de mei 2024

Duc verties a spenjer sui pedai

En mercol ai 22 de mé passarà te Fascia e i coridores del Giro e en domenia ai 26, canche l zircuit talian ruarà a piz, te noscia valèdes sarà la Marcialonga Cycling Craft.
L é temp de doi rodes, te noscia valèdes. La lenghes de catram fosch giusta renovèdes e la bandieres resa enlongia ju ge recorda ence a chi che de chest sport se cruzia pech che te pech i coridores del Giro de la Tèlia i sarà chiò. 

Chela che ne tocia più da vejin de chesta edizion numer 107 de la corsa de rodes de maor nonzech nazionèl, e ence segur una de la più spetèdes e dezisives, l é la 17^ tapa, che ai 22 de mé la pearà via da Selva vin Gherdena per ruèr travers l Jouf de Sela fin a ...
media/k2/galleries/27128/thumbs/Bildschirmfoto_2024-05-15_um_11.23.56.jpg
15 de mei 2024

Rina – Sëlva: n derby emozionant

Tl campionat de palé söl pice ciamp á le Rina en vëndres soghé le derby ladin cuntra la scuadra dl Sëlva. I sogadus de ciasa á arjunt n resultat positif y se tëgn i punc te ciasa, davagnan por 4 a 2
Atramënter co ti agn passá, olache an sogâ scialdi de sabeda o domënia cun önesc sogadus y sön le gran ciamp, vëgnel a Rina da 2 agn incá soghé 6 cuntra 6. Chësc sistem nü é gnü tut sö dër bun dai sogadus y ince la jënt da Rina vëgn ion a ciaré pro.
Chëra danter le US Rina y le FC Sëlva 1970 é stada na partida cun gröm de emoziuns. La partida se mët bun por la scuadra da Rina, che va en vantaje do da 17 menüc, cun n gol de David Huber. La resposta dl Sëlva vëgn atira: Seljvir Nemce fej le gol de ...
media/k2/galleries/27102/thumbs/Leonardo_Deflorian_Fascia_Balon.jpg
10 de mei 2024

Anter Fascia e Vigolana 6 goi e n pont per om

Sul ciamp de Vich la partida fenesc fora sul 3 a 3, do esser ponté via miec i fascegn i à risià de perder.
En domenia ai 5 de mé sul ciamp del Cotura l Fascia Balon se à vadagnà n auter pont de gra al resultat de parità madurà contra la Vigolana. 

Taca miec Trottner e compagnes: do 19 menuc i passa inant con Massimo Lorenz de Meca che, ben servì da Matteo Lorenz de Jan, l met l balon junsom al sach con na trata da tanche ite te l’area de rigor. Passa 5 menuc e i joegn fascegn fasc l 2 a 0 con Patrizio Deville del Bronza che l met l balon te sach con na trata de ciaf do n bel assist de Michele ...
media/k2/galleries/27101/thumbs/Hockei__mondiai_1994.jpg
10 de mei 2024

I mondièi de hockey, acà 30 egn te Fascia

Avisa chisc medemi dis, del 1994, se serèa su i Mondièi de hockey del Grop A te Fascia.
Se à serà su chisc dis passé jun Busan i Mondièi de hockey su la giacia de la 1^ Divijion Grop A. 

Te chisc mondièi la Tèlia aea te sia formazion ence doi jiadores ladins, Diego Kostner de Gherdena e Michele Marchetti de Fascia, e tramedoi à podù scriver si inom anter chi di marcadores. 

L obietif per la Tèlia l era chel de ruèr al prum post per poder jir su te la Top Division, ma chest ampò no à garatà, ajache enceben la venta sorida per 8 a 1 contra la Corea del Sud, l suzes de ...
media/k2/galleries/27078/thumbs/Bildschirmfoto_2024-05-08_um_12.30.33.jpg
08 de mei 2024

L pudejé plej

La sajon da d'inviern pra l zënter de pudejé te Val ie fineda. Ti cialon a coche la ie jita chëst ann cun la sajon passeda
Bele la prima nëif naturela tl scumenciamënt de nuvëmber y de dezëmber à fat bon fonz per pudëi scumencé cun la sajon da pudejé te Val. Te Val iel l mesun de pudejé tla tecnica tradiziunela cun la loses, daujin iel da pudëi fé la tecnica liedia, l skating sun purtoies de un, trëi, cinch o diesc chilometri ite nchin te Pra da Rì.

Per l Zënter de Pudejé te Val, Arnold Runggaldier


Dut l articul n vënderdi ai 10 de mei de La Usc di Ladins.media/k2/galleries/27074/thumbs/Bildschirmfoto_2024-05-07_um_19.19.33.jpg
07 de mei 2024

Madaba Vinatzer ie campiunëssa provinziela!

L'atleta dl'Atletica Gherdëina ie stata la miëura tla categuria U16 tl saut n lonch pra i Campiunac provinziei a Latsch
L articul sarà da liejer tla edizion nueva de La Usc de n vënderdi ai 10 de mei. 

BM
media/k2/galleries/27035/thumbs/Fascia_Balon_Samuele_Ruggiero.jpg
03 de mei 2024

L Fascia vadagna autres 3 ponc

Sul ciamp de Vich i bec de Mister Cigolla bat la Virtus Trent e i ponta al quarto post.
Rua endodanef i 3 ponc per l Fascia Balon ajache i fascegn à venciù contra la Virtus Trent. Part miec i fascegn che do 12 menuc i troa l gol del 1 a 0 con Massimo Lorenz de Meca che con na bela azion personala l met l balon junsom al sach. Pec menuc do podessa ruar ence l secondo gol fascian ma la trata dai 20 metres de Massimo Lorenz ciapa la crojada di pai. Col jir di menuc Deflorian e compagnes taca a se destener e i ghesć proa a drezar la endesfida con na trata da cet che però, de gra a na ...
media/k2/galleries/27059/thumbs/Bildschirmfoto_2024-05-02_um_15.59.12.jpg
02 de mei 2024

Campiunac provinziei de nudé VSS 2024

L Club Nudé Gherdëina à nce l'ena passeda inò fat de bon resultac, chëst iede pra i Campiunac VSS, garejedes a livel de dut Südtirol
Do i bon resultac pra i Campiunac provinziei FIN va la garejedes per la mutans y i mutons dl Club Nudé Gherdeina for inant.

L articul sarà da liejer tla edizion nueva de La Usc de duman vënderdi ai 3 de mei.

SPM
media/k2/galleries/27058/thumbs/pale_freepik.jpg
02 de mei 2024

Palé: a n vare dala salvëza

Les ultimes partides dles gran scuadres dla Val Badia
La miú noela dles partides dla ultima fin dl’edema vëgn por la scuadra dl ASC Mareo de pröma categoria. I ladins á arjunt na devënta te ciasa cuntra le Rasun/Antholz, por 2 a 1, che ti dá na gran sbürla por la salvëza tla categoria. I maroi é sëgn al 10. post (sön 14 scuadres) cun 24 punc.
Daldöt nia buté ne i ára ales scuadres dla valada che soga tla terza categoria. Le ASC Mareo B á messü dlotí na pordüda tlera de 4 a 1 cuntra i secundi dl Uttenheim, la scuadra dl ACD Val Badia á incassé fora ...
media/k2/galleries/27029/thumbs/Bildschirmfoto_2024-04-30_um_16.07.36.jpg
01 de mei 2024

Mundiei de hockey 2024: a Bulsan nce doi ladins

La naziunela taliana à n travert drët tler, jì su te prima categuria. Per arjonjer chësc vàla de ruvé tla prima doi posizions, la va de bater la scuadres de Corea, Iapan, Ungheria, Slovenia y Romania. N sada àn giaurì ufizialmënter l turnoi
Sada domesdì sun Plaza Walther a Bulsan. Na blòta cumpëida de jënt nteresseda y fans dl sport dl hockey, na festa scëmpla ma blòta, cun vel’ lecort nce dl Mundiel metù a jì dan avisa trënt’ani, for a Bulsan.
Ntlëuta fova nce leprò jugadëures che à fat la storia de nosc hockey, coche Patrick Brugnoli, Georg Comploj, Adolf Insam, Rolly Ra­ moser y n.i.. Chisc se à n sada lascià festejé mo n iede, cun rejon: dan trënt’ani fovi tla...

L articul va inant tla edizion nueva de La ...
media/k2/galleries/27004/thumbs/Matteo_Lorenz.jpg
26 de auril 2024

Fascia Balon: massa senester contra la pruma

L Borgo se tol i trei ponc dal Cotura e l conferma l gran destach sunsom la classifica. I fascegn resta al 5° post.
Nia da far per l Fascia Balon che en domenia te ciasa l à cognù ge lasciar i 3 ponc al Borgo. 

I ghesć i taca sobito a far entener percheche i vida la classifica con 15 ponc de vantac su la seconda e al prum menut i fasc l gol del 1 a 0 co na trata da ite de l’area de rigor che fenesc tedò al portier Leonardo Deflorian Felix. 

Do aer ciapà chest gol a freit, Trottner e compagnes no se peta ju e i proa sobito a drezar la endesfida, dant con na trata de Massimo Lorenz de Meca, che fenesc ...
media/k2/galleries/27000/thumbs/SledgeHockey_Eagles_campionsTelia.jpg
24 de auril 2024

I South Tyrol Eagles venc l Campionat Talian

La squadra che rejona ence ladin se à portà a cèsa per la sedejeisema outa l titol nazionèl.
Se à serà su en domenia ai 14 de oril, a la WürthArena de Egna, l Campionat Talian de Para Ice Hockey 23/24, olache la formazion di South Tyrol Eagles à vent Gara 2 de la Finèles contra la Armata Brancaleone de Varese.

La Finèles, jièdes a la miec de 3 partides, é peèdes via en sabeda sera ai 13 de oril con Gara 1, venta da la ègues. Gara 2, jièda la domenia bonora, l é stat na partida dassen bela da veder. Eagles che pea via sobito delvers troan prest l gol del vantac, ma canche mencia 4 ...
media/k2/galleries/26974/thumbs/pale_freepik.jpg
22 de auril 2024

Palé: ma le Mareo B davagna

Bilanz moscedé por les gran scuadres dla Val Badia, tles partides dla ultima fin dl’edema
Öna na devënta sora ti él garaté ales gran scuadres dla Val Badia, tles partides de campionat dla ultima fin dl’edema.
Tla terza categoria él sté le ASC Mareo B che se l’á fata avarëi por 2 a 1 te ciasa cuntra i ultims dl Prettau, cun goi de Manuel Ties y Simon Comploi
Na buna prestaziun á mostré ince la scuadra dla US La Val che á soghé fora de ciasa cuntra Falzes, portan a ciasa n punt cun le resultat de 1 a 1. Le gol é gnü fat da Felix Nagler.
La scuadra dl ACD Val Badia á messü dlotí na ...