Fascia

media/k2/galleries/10850/thumbs/Cigolla_Bernard_Deluca_Debertol_Balon.jpg
16 de setember 2019

Cater contìes de amor, n soul finèl

L salut de la cater bandieres del Fascia Balon: Cristoforo Debertol, Daniele Deluca, Manuel Bernard e Patrizio Cigolla taca i ciuzé al ciodo
“Setember, l’era setember, enlouta se aon lascià”, ciantèa i GoldenTrio te sia cianzon d’amor. La musega del grop fascian contèa l sentiment anter doi enamoré, ma sessaben che l’amor se pel l descorir ence te etres ciampes de la vita, podessa esser envers na pascion. Amor e pascion, doi motives che spenc la persones a dezider, a ge jir dò a la pedies del cher, a na strèda segnèda ti ensomesc e te la lum di eies de n bez. Amor e pascion l’é stat cauja e motif de la carieres de cater jiadores de ...
media/k2/galleries/10860/thumbs/GranFesta1_Presidenc_Ph_AndreaCosta.jpg
13 de setember 2019

E l’é stat endò Gran Festa… ence zenza la defilèda!

Dai 5 ai 8 de setember a Cianacei se à endodanef binà sacotanta jent
A Cianacei, l fin de setemèna passà, l’é stat festejà l caranteisem cedean de la Gran Festa da d’Istà. N apuntament storich e identitèr che vigni an l’é bon de binèr ensema i ladins de la cinch valedes del raion dolomitan. Cater dis de festa, olache l volontariat l’à desmostrà amò n’outa sie maraveous e gran valor.

A cajon del catitemp e de la pievia che zenza fin l’à fat vegnir jù dal ciel sia lègremes, la defilèda de en domenia la é stata descancelèda, ma no l’é mencià  l conzerton de la ...
media/k2/galleries/10787/thumbs/Schermata_2019-09-05_alle_16.28.16.jpg
13 de setember 2019

Cians, cians e amò cians

Tras de più se veit jent con più che un cian e i li lascia jir daperdut, zenza respet per i etres
Da n pec de egn en cà somea che l cian, per compagnìa, ejibizion o auter, l’aessa tout l post di bec…

Tras de più se veit jent con no demò un, ma doi, ence trei cians tegnui e adoré, mené stroz te bagherle…

L’é doventà na moda e no creise che sie n besegn. Emben personalmenter peisse che dant de se enjignar n cian o doi sie na motivazion dantfora e soraldut vigni patron cogn pissèr a co l tegnir, tel respet di etres… de la jent.

Sun sie tegnir dant del dut e no olache mai, sun chel di etres o de ...
media/k2/galleries/10856/thumbs/Benediscion_Scola.jpg
12 de setember 2019

La maor azienda de Fascia à avert si ujes

L’é peà via l’an de scola per béleche 1400 scolees e studenc e 200 anter dozenc e personal ATA. De zirca 200 i va tel nef Liceo Artistich. La Sorastanta Mirella Florian ne porta dant neves e projec 
En jebia ai 12 de setember à avert si ujes la maor azienda de Fascia. La Scola Ladina tol ite 1378 scolees e studenc da la Scolina a la Scola auta e l’à passa 200 dependenc: zirca 180 dozenc e passa 40 personal ATA. A vidèr dut l’endrez de chest setor fondamental per noscia comunanza che l’é la formazion de nesc joegn, se sà ben con l didament de duc i referenc di desvalives setores, l’é la professora Mirella Florian, Sorastanta de la Scola Ladina de Fascia oramai da 12 egn. Tel meis de aost ...
media/k2/galleries/10785/thumbs/MostraUnesco_SJ_VIrna_Marcella_Simone.jpg
11 de setember 2019

Dolomites te piaz

Per i 10 egn de Dolomites Unesco l’é stat metù fora te Piaz de Comun de Sèn Jan na bela esposizion de retrac de monts che tol ite duc i 9 sistemes che fèsc pèrt de la Fondazion
L’é na esposizion maraveousa e particolèra, chela che se pel veder amò fin a la fin de setember te Piaz dedant a la Cèsa de Comun de Sèn Jan: na scempia strutura de legn a foja de cadrat olache l’é stat metù fora 9 gran reproduzions di più bie panorames de la Dolomites. 

La mostra, che à per titol Leames Dolomitics l’é l frut del lurier e de la braùra de 9 fotografes, che vegn da vigniun di 9 sistemes che fèsc pèrt de Dolomites Unesco e che à sport i più bie retrac de crepes desche don per ...
media/k2/galleries/10815/thumbs/Impiant_Moena_Valbona.jpg
10 de setember 2019

L’impiant Moena-Valbona l’é vejin

Enstadì l’à ciapà parer favorevol de la conferenza di servijes de la Provinzia de Trent en merit a la valutazion de impat ambiental.
L’é de bela neves cheles che vegn da la sozietà Funivia Moena. En mèrtesc ai 3 de setember l’à ciapà zacan l parer favorevol de la conferenza di servijes de la Provinzia de Trent en merit a la valutazion ambientala (V.I.A.) sul projet de l’impiant portamont Moena-Valbona.

“No l’é stat sorì – scrif l president Maurizio Sommavilla su la piata Internet – e enceben valch prescrizion che jiron a meter a post coi tecnics spezifics de la Provinzia, aon passà via ence chest empediment che cruziava debel ...
media/k2/galleries/10784/thumbs/Oies_2018.jpg
10 de setember 2019

Via Matris forin Baissiston e pelegrinaje a Oies

Doi apuntamenc leé a la devozion: en domenia ai 15 de setember al Santuarie de la Madona di Set Dolor e en sabeda ai 21 de setember dal Sènt ladin Freinademetz 
Uton rich de scomenzadives per i sozi e i sostegnidores de l’Union di Ladins de Fascia. Dant da dut l president Fernando Brunel slèria fora amò l’envit a duc chenc a tor pèrt a la defilèda de la Gran Festa da d’Istà chesta domenia ai 8 de setember. En ocajion di 40 egn de l’event l’é stat dezidù de tor pèrt ence con n grop de la Union Generela di Ladins de la Dolomites e de duta canta la sezions de val che portarà fora per l paìsc de Cianacei la bandieres ladines e i bie colores di guanc ladins ...
media/k2/galleries/10813/thumbs/UAL_SIto_web.jpg
09 de setember 2019

La Neva UAL chiama duc a radunanza

En vender ai 13 de setember da les 17:00 a Poza, te Ciasa de Comun de Sèn Jan, l Comitat metù sù per ge dèr n nef endrez al moviment porta dant i fruc de sie lurier e l tol sù pareres, idees e proponetes.
Meter adum n nef endrez per l goern de noscia val, l’é chest l’obietif che se à metù dant l Comitat provisorie “Per na neva UAL“lità da la radunanza de la UAL ai 7 de jugn.

Te chisc meisc l se à dat jù endrezan scontrèdes con desvalives setores de la comunanza per meter dant riflescions, tor sù stimoi, meter ensema idees e proponetes concretes a livel organisatif e ades, ruà a mez mandat, l vel orir l confront con sia jent te la radunanza generèla.

Te la scontrèdes – disc i componenc del ...
media/k2/galleries/10783/thumbs/Ista_Bec_Cianacei_grop.jpg
09 de setember 2019

Ciao Istà, a prest!

Coi 30 de aost se à serà sù Istà per Bec, projet che compagna i bec te la Val de Sora ti meisc ciauc
Se aea dit dal prum de messèl ai 30 de aost, e coscita l’é stat. Doi meisc, doi meisc dassen piens chi de Istà per Bec, scomenzadiva che tol ite i tosec da la pruma populères de Cianacei a la pruma mesènes de Ciampedel. I 110 bec enscinué a podù viver n percorsc zis piajegol, pissà su mesura e zentrà soraldut sul sport, descheche da vèlch an i organisadores se à pissà de fèr.

Apontin l sport l’é stat protagonist ence de la festa endrezèda per serèr sù l’istà ence per l 2019: en jebia ai 29 ...
media/k2/galleries/10782/thumbs/Ista_Algegra_spetacol2.jpg
09 de setember 2019

Istà Algegra, no l’é ilujion, l’é dut realtà

Se à serà sù n’autra edizion del projet con n bel spetacol final te Navalge
»Tema e biteboi tel paes di tosac. L’é sćiampà n pericolos criminal psichiatrich da la prejon de mascima segureza…«coscita l’é tacà ite l spetacol final de Istà Algegra, portà en scena en vender ai 30 de aost te teater de Navalge. Con chesta bela raprejentazion se à serà sù ence chest an l’esperienza positiva de 148 tosac che per doi meisc à tout part a le scomenzadive endrezade da la Sociazion Genitores e l Zenter Joegn de Moena con l didament de sacotenc sponsor publics e privac. I bec picoi ...
media/k2/galleries/10781/thumbs/Musega_Auta_Fascia_Contrin1.jpg
08 de setember 2019

Notes de storia te val Contrin

La Musega Auta Fascia à recordà la Gran Vera con paroles e musega
En domenia al prum de setember te Val Contrin se à recordà endodanef, dessema a la Musega Auta Fascia, la Gran Vera e la jent che n muie à padì endèna chisc egn. Dassen de valuta l’é stat l lech olache la Musega à dezidù de portèr dant sia notes, la utia Contrin, enlouta cognosciuda desche la Contrinhaus.

Chesta l’era endèna i egn de la vera, l Comando Militèr de Zona che tolea ite l batalion »Kastelruth«, ensema a l’Alpenkorps e a desvalives plotons de Kaiserjägers e mitralieres. Ai 6 de ...
media/k2/galleries/10737/thumbs/atlec_3esse_collepietra.jpg
06 de setember 2019

Amò de bogn resultac per nesc atlec

Va inant la sajon de garejade de la 3Esse de Soraga
L’é stat temp de garejade tel Sudtirol per i atlec de la 3Esse de Soraga; defat, en domenia ai 25 de aost i é jic a Collepietra per tor part al SC Kadaun Trophy. L’era doi garejade chel dì: una da bonora per i sportives più joegn, olache l’era 3 picoi atlec de la sozietà de Soraga e, de dò marena, la garejada di più gregn, olache l’era 8 atlec fascegn. La competizion de la bonora tolea ite demò na part del percors di gregn, anter strade da mont e troes.
Chiò l’è stat fat bogn resultac: anter i ...
media/k2/galleries/10735/thumbs/travert_trofeo_contrin.jpg
05 de setember 2019

Trofeo Contrin, dai 2 ai 87 egn!

Ai 25 de aost l’é stat la 43^ edizion de la garejèda, i doi venjidores rejona fiemac
Anchecondì l mond de la corsa da mont l’é semper più pien de apuntaments. La voa de se meter a la proa, de troèr neves percorsc olà se mesurèr la é semper maora e per stèr al pas, nasc ogne an neva competizions. En domenia ai 25 de aost aboncont, se à coret na garejèda che à na tradizion veia e veiora, na corsa ruèda chest an adertura a sia 43^ edizion, l Trofeo Contrin.
Desche vigni an n bel grop de fascegn à volù tor pèrt a chesta classica de fin istà, dessema ence a n bon numer de coridores ...
media/k2/galleries/10734/thumbs/Cist_paladina.jpg
04 de setember 2019

Canche n grop à tel dos l sentiment

Teater? Cistà! Cojina? Cistà! Èrt, soravivenza, jocolerìa? Cistà! L’istà de Inout con sia bela proponetes
Cistà, l’istà per i bec dal 2003 al 2006 firmèda Inout à dassen garatà te sia 2^ edizion. Sie setemènes de jech, devertiment, cognoscenzes, empegn e amicizia sot la direzion de na coprativa sozièla, Inout apontin, che é oramai doventèda n pont de riferiment per l mond di joegn, olache la se dèsc jù con gaissa, empegn e... resultac ezelenc! 

En vender ai 23 de aost l’é stat na festa te oratorie de Poza per saludèr l projet, con n grignot e na picola legrema al pensier che sie jà dut fenì. ...
media/k2/galleries/10733/thumbs/Istagran_grop.jpg
03 de setember 2019

Istagran, se goder ensema fèsc crescer segn

Dò beleche doi meisc se à serà sù l’ativitèdes de la sociazion Inout che à viventà l’istà di più picoi del zenter Fascia
»Jon a Istagraaan! N istà da marevea/con amisc e animatores…« Su la notes de la cognosciuda »Sofia« de Alvaro Soler i 130 bec de »Istagran, n istà per crescer«, la pruma edizion de la scomenzadiva da d’istà metuda a jir da la Coprativa Sozièla Inout, i à tacà la giornèdes ciantan duc ensema sie in, col ritm aiegher de la cianzon de l’artist spagnol ma con la paroles per ladin scrites da la coordenadora del projet Vanessa Tomasi, che la i compagnèa con la chitara.

E l’é stat ...
media/k2/galleries/10760/thumbs/refuge_contrin.jpg
02 de setember 2019

Sa mont per cognoscer l mond

N projet per i joegn de Fascia per miorèr la relazions anter persones
L'an passà, l'era stat endrezà l projet “Chimica di Crescita”, n percors che vardèa a la maor cognoscenza de se enstesc. Per jir inant su chest troi, l'é stat organisà n auter laboratorie per descorir ensema la relazions anter persones e la fiduzia che, semper de più, la va a se perder.
L'à inom “Una montagna di abilità” e, con chest, se vel ge rejonèr ai joegn de Fascia anter i 17 e 27 egn. Con l sostegn del Pian di joegn La Risola, chi che tolarà pèrt podarà passèr n fin de setemèna, dai 20 ai ...
media/k2/galleries/10732/thumbs/Michelangelo_Croce_Puzzone.jpg
02 de setember 2019

L Puzzone rua endò a Moena

L nef “Cajelo del Mas” de Michelangelo Croce à ciapà la zertificazion DOP, l’é la quinta malga e la pruma privata
L’à n inom e n marchie recognosciù a livel internazional l Puzzone de Moena/Spretz Saorì. Chest formai che vegn fat te le cater malghe de Fascia, Pardac, Ciavaleis e Primier e che del 2014 l’à ciapà la zerificazion DOP (denominazion de origin proteta) ades se pel l troar ence tel nef “Cajelo del Mas” de Moena. E no demò con l’inom de Puzzone ma adertura con la zertificazion DOP.

L’é na gran sodesfazion per la familia de Michelangelo Croce chela de aer podù verjer, apede a sie Agritur El Mas, ...
media/k2/galleries/10761/thumbs/Sera_Dellai_Moro_Ispirazions.jpg
01 de setember 2019

Verità e poder: l dialogh desche prinzip etich

L professor de Filosofia del derit Paolo Moro e l politich Lorenzo Dellai à rejonà del raport de la persones e de la politica con la verità, te la storia e anchecondì
Che él la verità? Per proèr a deschiarir chest conzet senester e delicat a na vida più che l’é meso scientifica e ogetiva, ma tel medemo temp ence concreta, »Ispirazions d’istà« à envià a Vich en mèrtesc ai 20 de aost, tel penultim apuntament de sie rich program de chest istà, doi persones de formazion desferenta: l professor Paolo Moro, che ensegna Filosofia del derit a l’Università de Pèdua e l politich Lorenzo Dellai, che à na longia esperienza concostèda desche ombolt de Trent e dapò desche ...
media/k2/galleries/10729/thumbs/Fortunato_pertini.jpg
01 de setember 2019

Podone Ve cognoscer Vo anché, Nato?

N picol retrat de Fortunato Bernard, che l ne à contà en curt vèlch de sia vita
“Ge proe ogne dì a cognoscer na persona neva, a la fin de l’an n’é cognosciù 365 e da vigniun peisse che se posse emparèr”, chest l dit de Fortunato Bernard da Cianacei, cognosciù ence desche Nato de Zapin, stat te sia vita studious, ombolt de Cianacei, president del comprensorie de Fascia, maester e sorastant te desvalives istituc, ma ence amò fì, fra e bèrba. Na vita piena la sia, tant ti dis passé che anchecondì, grana la voa de la contèr e de segur enteressanta da descorir. Aon per chest ...
media/k2/galleries/10762/thumbs/Fiorentina_Weiss_Barone.jpg
31 de agost 2019

Se à desfantà la nigoles anter Moena e la Fiorentina

Te n fers domarena de metà aost l diretor de l’Apt Andrea Weiss à scontrà a Firenze l conseier de la sozietà sportiva di Viola Joe Barone e l’é stat troà na soluzion dò la polemiches de messèl
Ence chest an dai 6 ai 21 de messèl per l’otaf an de seghit l’é ruà a Moena i jiadores de la Fiorentina per si alenamenc da d’istà en preparazion per l Campionat ma chest’outa l’é sozedù n fat che à soscedà gran mèlcontent e sacotanta polemiches: la dirigenza di Viola à programà la trasferta de la squadra maora ti Stac Unii per tor pèrt a la International Champions Cup proprio te la seconda setemèna de sojornanza e l’à lascià te val demò i joegn de la Primavera, enceben che l contrat sotescrit ...