Fascia

media/k2/galleries/10282/thumbs/Schermata_2019-06-21_alle_09.27.59.jpg
25 de jugn 2019

Chino, teater, cultura: ciak se śira

A la descorida del “nef” chino de Cianacei de gra a na intervista a Francesco Pitscheider, nef gestor de la strutura
L “cinema” fona sie reijes te doi componenc obligatories, n scherm e la carieghes, e percheche l ciape vita ge vel esser bogn de empienir ite duc e doi. A empienir ite l scherm ge peissa atores e regisć, chi che dèsc forma a l’èrt e peissa a coluna neva formula, a coluna neva storia poder meter dant al mond per mever fora la ènemes de la persones. Per chel che vèrda la carieghes enveze, ge vel che duc laore ensema: che sie na strutura aldò, che la jent sie desponìbola a proèr l’emozion del ...
media/k2/galleries/10289/thumbs/Marijene_Festa_Poza1.jpg
24 de jugn 2019

Marijene ponta demez con Fantasia

Scomenza l’istà te Fascia con mùsega, jeghes e amisc
En vender ai 31 de mé tel parch di jeghes de Poza, l’é stat la festa del scomenz de l’istà organisèda da la sociazion Marijene – Picoi da Mont, co l’inom “L Ream de la Fantasia”. L’inom de la festa l’é nasciù dal tìtol de na cianzon scrita aposta per la sociazion da Biju Vadagnini e Marco Mattia, per fèr doventèr la baby dance originèla e leèda a nosc esser ladins. Chest domesdì dut dedicà ai bec l’é stat la conclujion de n percors formatif scomenzà ai 10 de jugn, organisà per i joegn che chest ...
media/k2/galleries/10279/thumbs/Schermata_2019-06-21_alle_09.09.13.jpg
24 de jugn 2019

Ence a Napoli te scola se rejona de ladin

Contìes e fotografìes per ge fèr cognoscer nosc ambient e nosc lengaz ai picoi
Gé é inom Sara Casari, fae la maestra e son nasciuda e cresciuda te Fascia. Da 13 egn stae a Napoli e chiò ensegne te na populèra. Chesta scola la é belebon grana: l’à più che 800 scolees. Canche te la clasc quintes me capita de cogner ensegnèr la regions taliènes, me sà bel me fermèr de più su mia region de naa e contèr mia esperienza. 

Chest an ensegne te na clas seconda ma mie fi Lorenzo fèsc la quinta e sia maestra me à domanà de jir te sia clas, per contèr zeche de enteressant sul ...
media/k2/galleries/10278/thumbs/Schermata_2019-06-21_alle_08.45.54.jpg
23 de jugn 2019

Marco Liberatore vidarà i falchec fascegn

Con i campionac cec per l ciaut, l’hockey vif de marcià. L Fascia Falcons à tout sù firmes de gran valuta
Via per d’istà la giacia no à da esser, ajache l ciaut l la delega con i raes de soreie e la temperatures sora zero. Chest no ferma ampò l Fascia Falcons, che con sia dirigenza l’é do a enjignèr la sajon che à da vegnir con n bon marcià e n eie al setor di joegn.

L’é la neva di ultimes dis chela del contrat sotscrit da Marco Liberatore desche nef Diretor Tecnich del setor di joegn. N retorn da sbugolèr i eies chel de Marco Liberatore, arcedador che à arjont ti ultimes egn resultac de nonzech ...
media/k2/galleries/10277/thumbs/Antropolad_Clas_VIdesott.jpg
22 de jugn 2019

Antropolad: la picola Università ladina te Fascia va inant

Dò l prum cors de 2 egn, con passa 60 scric ite, chest uton pearà via n auter cors con mudamenc tel recognosciment di credic. L’é avert la iscrizions a chest percors de gran valuta 
L’é temp de bilanz e de riflescions per Antropolad, per peèr via denef a na vida più percacenta.

L percors de auta formazion endrezà da la Scola Ladina de Fascia en colaborazion con la Universitèdes de Busan e de Trent e col sostegn de la PAT l’era tacà ite te l’an de scola 2017/18 per sporjer na formazion più fona ti ciampes de la linguistica, de la letradura e cultura ladina e de l’antropologìa alpina, soraldut per i dozenc, ma ence per studenc universitères e operatores culturai del teritorie ...
media/k2/galleries/10264/thumbs/Lurieres_pent_Ciampedel.jpg
21 de jugn 2019

Serà l pènt sul ruf Duron

L’é tacà ai 10 de jugn l’intervent de consolidament su la infrastrutura. L trafich l’é stat desvià tel zenter del paìsc
Ai 10 de jugn a Ciampedel l’é tacà i lurieres de consolidament al pènt sul ruf Duron che jirà inant enscin a la fin de otober. 

L responsàbol de l’ofize tecnich del comun Andrea Ongari à spiegà che fin ai 9 de messèl l’infrastrutura é deldut serèda e l trafich cogn passèr fora per l zenter del paìsc, dapodò cognessa vegnir avert na corsìa per na direzion de marcia e per l’autra se seghitarà a passèr tel zenter, semper che per chela data no se rue a averjer duta doi la corsìes. 

Ben ...
media/k2/galleries/10265/thumbs/Raida_bosch_2.jpg
20 de jugn 2019

L bosch: che marevea!

La raida tel bosch con Celso Rizzi à permetù de descorir n muie de aspec de gran enteress su la conseguenzes del Tormen Vaia. 
L’à abù gran bon ejit la raida tel bosch endrezèda en vender ai 14 de jugn da l'Union di Ladins de Fascia. L’espert forestal Celso Rizzi con l compagnador de teritorie Andrea Vian e l president de l'Union di Ladins Fernando Brunel i à menà n grop de na chindejina de fascegn da Chiusel fin forin mont de Vich, dò la veia strèda da bosch. Na raida sorida e piajegola, con n tempram otimal, che à permetù de veder dut l bel de la natura che se desceda, ma ence i dans che l tormen Vaia à portà a nosc ...
media/k2/galleries/10203/thumbs/Streda_vin_Claudia2_Terlan.jpg
20 de jugn 2019

La strèda del vin e si paìjes: n viac tras pérgui, saores e perfumes

Claudia Conta ne envìa a descorir itineraries da encant giusta fora da usc de noscia valèdes
Volesse ve menèr a la descorida anter troes e paìjes su la strèda del vin, na raida che paa la speisa fèr canche te la Dolomites amò la neif ne cour con sie mantel bianch e freit.

La sajons d’aisciuda e d’uton les é pa zis bones per fèr na raida su la strèda del vin tel Südtirol, n’é de chi che preferesc l’uton con sie panaroma de òr, gé me gode ence l’aisciuda con sie parfumes da jasmin e glizìnes e saùch che fior. La persones che stèsc te chest bel cianton de paradis, la strèda del vin, les ...
media/k2/galleries/10244/thumbs/Guglielmi_Testor_Fugatti.jpg
19 de jugn 2019

L redit de “sentadinanza”

La sajon da d’istà é vertia a scomenzèr, ma i lurieranc preferesc se sentèr jù. Testor e Guglielmi auza la ousc: “l redit de zitadinanza spenc i joegn a no chierir lurier!”
N problem che se podea se pissèr, e che fosc jà valgugn se aea metù dant. N problem che ades, con la premura de la aziendes tel setor turistich de troèr l personèl per ge fèr front a la sajon da d’istà che taca jà a mever i prumes pasc, doventa più grief, defenì e piutost critich: i titolères de la aziendes lamenta de no esser bogn de troèr personal e de no aer domanes de lurier.

Se lec te n comunicat stampa de la senatora Elena Testor, coscita ence te na sia interogazion parlamentèra, e te na ...
media/k2/galleries/10209/thumbs/Schermata_2019-06-13_alle_09.41.02.jpg
19 de jugn 2019

Media, bec e… mencianza de lum

Lisa Brunel, studenta de Soraga, ne met dant na curiousa reflescion che lea bec fascegn e l catif temp de l’otober passà
Duc podon se recordèr zenza gran fadìa l dejaster ambientèl sozedù a la fin de l’otober passà canche, a cauja di peces rebalté e l’èga che no volea lascèr de ne scinternèr, Fascia é resteda zenza lum e con gregn dejèjes per zirca trei dis. No l’é stat dis sorii per la popolazion. N muie era sprigolé, i pompieres proèa a dèr socors a chi che chiamèa e i più se dajea jù per drezèr la situazion. E i bec? Na fraca de paroles é states scrites sul dejaster, aprofondiments economics e ambientèi, ma ...
media/k2/galleries/10208/thumbs/Grop_Cile.jpg
18 de jugn 2019

Fenesc la scola, taca la neves!

Desvalives plindernamenc de scoles, la stampa del nef numer de Filoreflex e la partenza de n grop de studenc e ensegnanc envers l Cile l’é anter la neves de chisc dis te la Scola de Fascia
La lezions é oramai fenides, ma te la Scola de Fascia l’é amò dut n ferment. Prum de dut, ben segur, per chi che cogn fèr i ejames, e che apontin chisc dis - zachei con mingol de tema - i va a veder sui chèdres fora de scola se la é jita e i podarà ge fèr front a l’ultima proa de sie zicle de studies.
Ma ence per tropes de chi che no à ejames l chiet e l relax é amò dalonc.

Empachèr e tramudèr l’é dut n lurèr...: l maor lurier chisc dis l’é per l Liceo artistich e per la Scola populèra de ...
media/k2/galleries/10204/thumbs/Ciamorces_foto_veia.jpg
17 de jugn 2019

Unesco e Ciamorces: 10 e 50 egn de vita

Per recordèr chisc doi cedeans de gran emportanza vegn endrezà na ligia de envenc con l Comitat manifestazions de Poza e la giornalista Virna Pierobon
L’an 2019 l’é n an emportant per la crepes e l’alpinism te Fascia ajache vegn recordà doi cedeans torons: 10 egn del recognosciment de la Dolomites Unesco desche patrimonie de l’Umanità e 50 egn de fondazion del storich grop di Ciamorces de Fascia. Chisc doi traverc vegnarà recordé via per dut l’istà con n enteressant program metù dant dal Comitat manifestazions de Poza rencurà da la giornalista Virna Pierobon. Na lingia de scontrèdes per prejentèr la stories de persones che à cernù la crepes ...
media/k2/galleries/10200/thumbs/TeAnterTobie_2017.jpg
16 de jugn 2019

Cianacei aur l’istà “Da na tieja in l’autra”

Na festa che vel fèr cognoscer i mestieres e i magnères de n’outa sa mont e l vièl che fajea nesc veies canche i portèa la chiena vin Gherdena 
Ta Cianacei, o miec, te Pradel e te Roa, ai 6 e ai 7 de messèl che vegn vegnarà avert la tiejes per na neva festa de chest istà che tol l post de la festa “Te anter i tobié”. Per n saer de più sion jic a intervistèr l president Luigi “Gigio” Dantone.

"Che él pa de particolèr te chesta neva festa? - L’ispirazion de segur la ne rua da la festa Ta Mont. L’é na festa su na mont olache enlouta se seèa e se stajea su beleche dut istà a fèr fegn, ensema al bestiam. Te Pradel e te Roa l’é duta ...
media/k2/galleries/10153/thumbs/Celso_alber_croda.jpg
13 de jugn 2019

Cognoscion nosc bosch

En vender ai 14 de jugn l’Union di Ladins de Fascia endreza na bela raida a pe co l’espert de bosch e conseier Celso Rizzi. La é averta a duc e no se cogn paèr nia
Chesta bela scomenzadiva era stata jà metuda per strèda per la pruma setemèna de mé, ampò per via del catif temp la é stata sburlèda a chest meis de jugn speran che sie mìngol più de soreie.

La raida vegn fata vender ai 14 de jugn, la é averta a duc e no se cogn paèr nia. No l’é de besegn de se ensciunèr, bèsta se troèr da les 16.30 aló da l’Hotel Vael sa Vich da olache se pearà via coi auti per jir fora Chiusel olache se perveit de se troèr entorn les 17.00.

Se jirà dò la veia strèda da mont fin ...
media/k2/galleries/10210/thumbs/Radunanza_UAL_Cristina.jpg
13 de jugn 2019

Inant per defener autonomìa e valores

La radunanza à nominà n grop de lurier per ge dèr n nef endrez a la UAL. Prum vèrech l confront con Moviment Ladin de Fascia
La UAL no pel serèr sù. Te la radunanza generèla chiamèda ite en vender ai 7 de jugn zirca 50 prejenc à confermà chel che l’era stat dit acà n an.

L’é giust e utol recordèr i obietives arjonc, soraldut te chisc tempes de memoria curta, e chest l’é stat sotrissà da n muie de intervenc: dut chel che Fascia à otegnù ti ultimes 40 egn, tant a livel giuridich, de conscidrazion, che ence economich - l’é stat dit - l’é merit de la UAL.

Ampò fèr ejercizie de memoria no l’é assà. 

La UAL l’é n ...
media/k2/galleries/10193/thumbs/Fausto_Lorenz_APT.jpg
12 de jugn 2019

L’APT con Lorenz “ferma” la Fiorentina

Dut confermà per l ritiro de la squadra viola a Moena
I campionac de Enduro World Series 2019 de roda da mont ai 29 e 30 de jugn a Cianacei e l ritiro de la Fiorentina a Moena, en program dai 6 ai 21 de messèl, sarà i prumes evenc emportant che se tolarà dant l nef Comitat esecutif de l’Apt de Fascia.

La litazions é states en jebia ai 30 de mé e l Consei dut a una ge à renovà la stima al president Fausto Lorenz. Apede el l’é stat lità Elisa Maccagni desche vize presidenta, Tullio Pitscheider per i impianc portamont, Filippo Debertol e Patrizio ...
media/k2/galleries/10147/thumbs/Cai_Sat_AutaFascia.jpg
12 de jugn 2019

Emparon a doentèr… Amisc di monc

L Cai-Sat Auta Val de Fascia ne conta vèlch un de si projec metui a jir coi bec
L’à inom projet “Montagna Amica”, l tol ite desvalives bec e l’à chela de desmostrèr la beleza di monts, de la natura e de la raides sul teritorie. Desmostrèr che chel che aon apede l’é dassen gustegol, che ge vel l respetèr e che l’amor per noscia crepes l pel fèr nascer na gran pascion. Desmostrèr amò l spirit e l gust di raprejentanc del Cai-Sat Auta Fascia, che ne à contà vèlch un di projec porté inant tel chèder de “Montagna Amica”.

Respet per la natura e devertiment: chel che l Cai-Sat vel ...
media/k2/galleries/10146/thumbs/grop_joegn_teater_Uccelli.jpg
11 de jugn 2019

Che bel aer la ales!

N bel grop de bec e joegn à portà sun paladina la comedia “Uccelli” de Aristofane sot la regìa de Michela Marangoni
Che gaissa, che snait e che energìa che i sprizèa chi joegn!! N’energìa contagiousa che à ciapà ite duc i spetatores te sala tant che a la fin no i era più bogn de stèr senté jù sun chela carieghes…

L spetacol de teater portà dant en vender ai 24 de mé al PalaDolomites de Ciampestrin l’é stat dalbon zeche da bel. N bel grop de 22 bec e joegn da duta la val, che à tout pèrt al laboratorie de teater finanzià dal Comun general de Fascia, à portà sun paladina la comedia dal tìtol “Uccelli”, touta cà ...
media/k2/galleries/10145/thumbs/Betlem_studen_ensegnanc_Faltas.jpg
10 de jugn 2019

A scola te la Tera Sènta

Va inant l leam anter la Scola Ladina de Fascia e la Fondazion Jan Paul II scomenzà jà acà trei egn per n barat culturèl e didatich
A la fin del meis de mèrz n grop de students meritegoi del quarto an del Liceo artistich sezion de l’Èrt fegurativa, compagné dai professores Tiziano Deflorian e Maria Pia Desilvestro, é jic a Betlem per portèr inant l projet de barat culturèl e didatich anter la Scola de Fascia e la Fondazion Jan Paul II de Firenze. Chiò a i spetèr l’era l coordenador del projet Riccardo Imberti. L’era Alessia Carbonara, Maria Chiara Contrini, Francesca Ferrari, Leonardo Jellici, Davide Petrone e Ismaele ...
media/k2/galleries/10186/thumbs/DSCN8124.jpg
09 de jugn 2019

Inant per defener autonomìa e valores

La radunanza à nominà n grop de lurier per ge dèr n nef endrez a la UAL, che l’é n strument - l’é stat dit - no na bandiera. Prum vèrech l confront con Moviment Ladin de Fascia.

La UAL no pel serèr sù. Te la radunanza chiamèda ite en vender ai 7 de jugn zirca 50 prejenc à confermà chel che l’era stat dit acà n an.

L’é giust e utol recordèr i obietives arjonc, soraldut te chisc tempes de memoria curta, e chest l’é stat sotrissa da n muie de intervenc: dut chel che Fascia à otegnù ti ultimes 40 egn, tant a livel giuridich, de conscidrazion, che ence economich - l’é stat dit - l’é merit de la UAL.

Ampò fèr ejercizie de memoria no l’é assà. La UAL l’é n strument, no na ...