Fascia

media/k2/galleries/11713/thumbs/UTETD_2_Lezion_Federico_Corradini.jpg
18 de jené 2020

L’é semper temp per jir a l’università

I é ben 70 chest an i studenc, dai 45 ai 90 egn, scric ite ai corsc de l’UTETD a Sèn Jan.
N bel grop de 70 students dai 45 ai 90 egn se à scrit ite chest uton passà ai bie corsc de l’università de la jent d’età e del temp a la leta te la sezion del Comun de Sèn Jan che tol ite duc i paìjes de Fascia da Soraga en ite.

Ades a mez de l’an de scola ve meton en consaputa de la bela lezions che l’é stat metù dant.

Col professor Cesare Bernard i students à podù descorir l’èrt e la storia de la gejies de la Val de Sot da Soraga fin a Pera, n auter an se jirà inant pean via da Moncion enscin ...
media/k2/galleries/11692/thumbs/Nicola_Zanet_fies_spiagia.jpg
17 de jené 2020

Fajon le valisc, se n jon tel Canada!

Acà doi egn ence n fascian à abù la medema pissada de Harry e Meghan: se tramudar con duta la familia a Vancouver.
L’é na familia aventurousa chela de Nicola Zanet da Muncion. Acà doi egn i à venù la ciasa, i à fat le valisc e i se à tramudà tel Canada, con dute le intenzion de no vegnir più deretorn. Na scelta che ge à mudà patoch la vita. Aon sentù Nicola che sot le feste da Nadal l’é ruà deretorn a Poza e se aon fat contar de soa neva vita a Vancouver. 

Nicola, co éla che aede dezidù de ve n jir tel Canada?

Nicola Zanet: Ere jit a Vancouver da soul en ferie del 2015, me aea piajù tant, é vedù che l’é ...
media/k2/galleries/11691/thumbs/Segra_Delba_SAntone.jpg
16 de jené 2020

L'é ora de sègres e de desleèr Carnascèr tinsom la val

Doman vender ai 17 l’é sègra ta Dèlba e ai 20 con Sèn Bastian ta Penìa taca ite ence la mascherèdes del Grop de la Mèscres.
Con Sènt Antone da la ciampaneles vegn desleà l Carnascèr. L’é temp de matitèdes, de sauc e pirlèdes… Ma dant de pissèr a se goder con faceres e mèscres, l’é pa da festejèr l Sènt de Dèlba.

En vender ai 17 de jené se taca ite con la messa grana ofizièda da don Mario Bravin da les 11.00 te gejia de Sènt Antone, sobito dò n pìcol bocon e zeche da beiver per duc chenc. Te chesta ocajion, descheche à fat saer l capofrazion Olivo Micheluzzi, vegn ence prejentà la neva Ape de la Frazion de Dèlba.

Dapò ...
media/k2/galleries/11677/thumbs/Stefano_Benatti_200maratone1.jpg
16 de jené 2020

L bancarie pascionà de maratones

Stefano Benatti, responsabol de l’area marketing de la Cassa Rurala Dolomites de Fascia, Primier e Belun, l’à portà a compiment passa 200 maratones. L ne conta de sia pascion e de si obietives del davegnir.
Te na domenia belebon freida al scomenz de dezember la zità de Reggio Emilia ge à dat alberch a sia maratona, ruèda a l’edizion numer 24. Desche ogne an, al via l’era beleche 3000 concorenc. Vèlch un con chela de venjer, vèlch un per n resultat personèl, vèlch un per aer fat del sport n stil de vita.

Te la zità emilièna l’era ence Stefano Benatti, ladin da Moena, che aló l’à arjont n auter travert, chel de ben 200 maratones portèdes a compiment en cariera. 

L’é stat n temp olache la maor ...
media/k2/galleries/11676/thumbs/Nepal_grop.jpg
15 de jené 2020

L Nepal restarà semper te mie cher

Attilio Dantone à realisà 2 scoles te vilajes del Nepal dessaté dal teremot, col didament de n muie de firmes e jent de Fascia, che l vel rengrazièr de cher.
Somea che l sie seren, zacan en pèsc con se enstes ades, Attilio Dantone de Nato de Pacifico da Dèlba. L’é passà béleche 5 egn da chel 25 de oril, canche l teremot tel Nepal l’à devastà e en pèrt descancelà per semper la val del Langtang, olache el l’era dò a fèr n trekking con 3 amisc.

Ai 23 de november del 2019 Attilio l’é peà via amò n’outa per l Nepal, con sia femena e n grop de amisc. Ajache ogneun no pel portèr ite tel Nepal più che na soma stabelida, tel viac i se à spartì fora i scioldi ...
media/k2/galleries/11665/thumbs/dessegn_bilanz_familia_fuoricentro.jpg
14 de jené 2020

Strumenc web, co i durèr?

Va inant la scontrèdes del projet #Fuoricentro del Comun general de Fascia. En mercol ai 15 de jené se rejona de bilanzes de familia.
Va inant ence del 2020 l percors de inovazion educativa sul teritorie del Comun general de Fascia con l projet #Fuoricentro che del 2019 à abù gran partezipazion.

Via per l meis de jené e amò ti meisc che vegn vegnarà portà dant vèlch apuntament per l projet »Families educantes«che enten meter dant soluzions e strumenc concrec per responer ai besegnes de la comunitèdes de persones. Travers la profescionalitèdes di operatores l projet #iosonofuoricentro se met dant desche n soget teritorièl ...
media/k2/galleries/11663/thumbs/alberch_Heidi_Soraga.jpg
12 de jené 2020

De jugn taca ite i lurieres per la coa di picoi

I bec de la scolina de Soraga vegnarà tramudé te l’alberch Heidi ló apedeju che ades l’é serà. L cost de l’intervent su la strutura l’é de 950 mile euro.
A la fin de dezember del 2019 la Jonta de la Provinzia de Trent ge à conzedù, travers l fondo de finanza loacala, n contribut de 221 mile euro al Comun de Soraga per i lurieres de adeguament funzional de la strutura de la scola olache l’é pervedù che vegne fat la pruma coa di picioi publica de Fascia. Aon domanà fora l’ombolt de Soraga Devi Brunel per saer canche tacarà ite i lurieres.

De più su La usc stampèda de vender ai 10 de jené 2020.
media/k2/galleries/11669/thumbs/tubi_CEP_Soraga.jpg
10 de jené 2020

N gran dan per l Consorzie Eletrich

L’é crepà fora l tubo de la condota da l’èga anter Sèn Jan e Soraga. Te chest moment la zentrala é ceta e l CEP cogn comprèr la corente.
L’é segur n gran dan chel che cogn se tor dant l Consorzie Eletrich de Poza. Se stima na perdita de produzion de corente al dì de 3/4 mile euro. L’é sozedù che ai 31 de dezember da les 4 da doman l’é crepà fora l tubo de la condota che mena l’èga da Sèn Jan a Soraga, olache l’era vegnù jù na meta e l’é stat fat i lurieres de contegniment. L’èga é sutèda su per aria con na gran prescion, tant che se pel veder su la bores a tasson aló apede fin olache la é ruèda. “Ai 31 de dezember ne é ruà n ...
media/k2/galleries/11666/thumbs/Foto_Grop_Bela_Ladinia.jpg
10 de jené 2020

Con Bela Ladinia se rejona de segureza

La sociazion à peà via con gaissa la sajon da d’invern e la met dant 2 apuntamenc su la segureza sa mont. L prum é insnet vender ai 10 de jené te Comun general da le 9.00 da sera.
La sociazion Bela Ladinia à peà via con gaissa la sajon da d’invern.
La pruma assemblea, che à avert a sajon 2019/2020, la é stata  ja Soraga ai 29 de novembre del 2019 e l’é stat na bela ocajion per ge portar dant ai sozi i bilanzes e i programes de la sozietà per l’an passà e per l’an che vegn. Dedant a na sala piena e rasa de jent, l President Mauro Sommavilla l’à volù ge sporjer n bel devalpai a dut l diretif che, con gaissa e legreza, l lo deida a portar inant l’atività de la gran ...
media/k2/galleries/11658/thumbs/Musega_Moena_conzert1.jpg
10 de jené 2020

N conzert da emozions

La musega de Moena, sot la direzion de la maestra Annarosa Pederiva, à portà dant te teater de Navalge de bele sonade.
La Musega de Moena à portà dant enstadì n conzert rich de emozion. L’era amò temp de feste, en vender ai 3 de jené, n moment adatà per se lasciar ciapiar ite dai sentimenc. E te più che na sonada la Musega é stata bona de tociar le corde più sotile.

“Emozions d’invern” l’é stat l titol cernù per chest nef conzert che à binà a una i toc musicai emparé via per dut l’uton. I museganc, sot la direzion de la maestra Annarosa Pederiva, à avert soa ejibizion junsom sala del teater de Navalge portan ...
media/k2/galleries/11640/thumbs/Recort_Aldo_Fanet.jpg
09 de jené 2020

En recordanza de Aldo Gross Fanet

Ai 9 de dezember, a l’età de 86 egn, l’é se n jit te la Ciasa del Segnoredio Aldo Gross Fanet da Poza. Sul numer 50 de La Usc di Ladins, l’aon recordà travers la paroles de n amich desché n alpinist e n schiador de gran braùra, ma de carater umol e de pecia paroles.Ades, a n meis da sia departida, publicon chest auter bel recort, scrit da Federica Mormando.
1980 – Poza

“Varda”
L ciel l’era na strada desmesurada envers Sas da le Doudesc, chiara e neta dant del fiorir del soreie.
Soa man mosciaa en aut, jan dò l’eie brun, olache i ucìe sgolaa.

L’acort, l mot, l’eie. Cec. Chel om aea fermà l temp, i pensieres, l jir de dut. Con n mot.
“I ucìe”
“Coche i se lascia portar da l’aria”
L’é chest. L’aria, noi i ucìe l vent l brun, Sas da le Doudesc aldelà di erc i pins i troes.
No pel sozeder nia de auter.

L’era n gran menacrep. Da sera se l vedea jir a spas con ...
media/k2/galleries/11620/thumbs/Radunanza_box2_Vivana_Ciar.jpg
08 de jené 2020

La vivana e l cian te Museo Ladin

L’é n nef filmat che jirà a viventèr l'ùltima sala espositiva, tout da na contìa populèra binèda sù da Amadio Calligari da Larcioné.
L Museo raprejenta l speie de noscia identità, l’é l coleament col teritorie ma percheche no sie demò na esposizion de èrc e materièi l’é de besegn che l vegne semper viventà e fat cognoscer e sun chest aspet se dèsc jù con competenza dut l staff del Museo.

A l'ùltima radunanza stata a la fin de dezember, la responsabola del Museo Daniela Brovadan à prejentà en particolèr l projet Museo Vif che, travers la colaborazion de desvalives enc e gropes, vel ge fèr cognoscer l Museo a la neva ...
media/k2/galleries/11623/thumbs/Consegna_diplomes_Agatha.jpg
07 de jené 2020

La Scola de Fascia à festejà i neo diplomé

L’é endò ora de jir a scola: dant da la festes l’é stat metù a jir n bel moment per saludèr i ex studenc e sia families e uzèr fora l regoi de chel che l’é stat semenà.
Dò i dis de Ujes averc a la Scola de Fascia, te la sala de la Sorastanza a Sèn Jan l’é stat la zerimonia de consegna di diplomes ai 59 studenc di trei licei de la Scola de Fascia, Artistich, di Lengac e Scientifich, che à serà sù sie percors de studies te l’an de scola 2018/19.

L domesdì, portà dant con braùra e segureza da Mattia Valentini, student de terza del liceo scientifich, l’é tacà coi joegn del projet »Cianton da marevea« che à ciantà sot la vida de la maestra Samantha Pederiva, ...
media/k2/galleries/11621/thumbs/Scolina_Ciampedel_1.jpg
06 de jené 2020

N toch de storia de la scolina de Ciampedel

La radunanza de la scolina tel meis de dezember l’é stat l’ocajion per ge sporjer n picol recognosciment a Giacomino Soraruf e a sia femena Rosalinda. Mingol de storia de la scolina.
De dezember l’é stat la radunanza di sozi de la scolina de Ciampedel. L president Flaviano Riz ge à sport n bel develpai a la maestres, al personal, la istituzions publiches, i privac e a duta la persones che stèsc apede e dèsc na man a fèr scì che nesc picoi i posse stèr ben e viver de bie moments ti trei egn che i va a la scolina. L’à recordà la festes fates via per l’an, l lurier didatich e pedagogich de la maestres, e l’à metù al luster che va inant l projet per ge dèr l met ai bec de se ...
media/k2/galleries/11622/thumbs/Studafech2_meso_nona.jpg
05 de jené 2020

Develpai a voetres, Studafech!

Don Mario l’à benedì l nef meso per i pompieres de Cianacei, che ades i à na neva nona, che tol l post de la mai desmentièda Silvia Margoni.
En domenia ai15 de dezember a Cianacei, dò la messa grana l’é stat l’ocajion per duta la comunanza per ge sporjer l più bel develpai a si studafech, che te chela bela dì i à podù benedir l nef meso.

L Capo di studafech de Cianacei Tommaso Del Favero à volù ge sporjer n gran rengraziament a duc chi che à dat sie contribut acioche i pompieres podessa aer a la leta chest nef furgon: l Comun de Cianacei e la cater Frazions, la Provinzia de Trent, la Coprativa de Cianacei, la SITC, la Sozietà ...
media/k2/galleries/11617/thumbs/IMG_20200104_143652.jpg
04 de jené 2020

Rencuron nosc fascian!

L’é chesta na proponeta per l’an nef che ne vegn portèda dant da Nives Iori, che la laora te Istitut Ladin e che, con Alberta Rossi, l’à metù ensema l calandèr ladin del 2020.
Chest an l calandèr ladin l’é mìngol desvalif respet ai etres egn, no tant per la fotografìes o per l soget chierì fora, ma per l lengaz: da più mans l’é ruà critiches percheche l’é senester da entener che che l’é scrit, che l somea scrit enscinamai te n lengaz forest!

Embendapò gé dighe che chi che à moet chesta critiches l’à rejon! Perfinamai nos che l’aon scrit aon abù debesen de vardèr fora i dizionères per durèr delvers chesta paroles!

Ma gé me domane, co él possìbol che stenton scì tant ...
media/k2/galleries/11605/thumbs/picol_marcia_albres_Vich.jpg
30 de dezember 2019

N pìcol marcià con èlbres de vita

L grop Mille Centrini de Vich à metù fora te Ciasa Marmolada de bie lurieres fac a man per tor sù bonamans per Giada e i orfegn di boschieres
Te Ciasa Marmolada de Vich l’é en mostra de bie lurieres fac a man. Se trata de recames, pìcoi cadrec, lurieres de legn, fac con l’acherle o con autra tecniches, dut lurieres che ge va dò a la forma di èlbres. L’é l pìcol marcià del Grop Mille Centrini de Vich che per la festes de Nadèl à endrezà chesta bela esposizion per tor sù bonamans per n fin de solidarietà. L Grop Mille Centrini no se desmentia mai che l’é semper jent che à gran besegn de aiut e chest an l’à pissà che fossa stat benfat ...
media/k2/galleries/11590/thumbs/CAISAT_Torta.jpg
30 de dezember 2019

N an spezièl per l CAI SAT Auta Fascia

L Grop da Mont de la Val de Sora à metù a jir sia radunanza per aproèr l rendicont finanzièl e per serèr sù l cedean con la prejentazion del bel liber "50 egn col cher sa mont".
L’é stat n an particolèr, l 2019, per l Grop da Mont CAI SAT Auta Fascia… e no aessa podù no esser coscì, vedù che l’é passà apontin 50 egn da la naa de chesta gloriousa sociazion de pascioné de nesc crepes e nosc ambient. 

N bel grop de sozi (en dut i é 271 i scric ite te l’an 2019) se à binà en sabeda ai 14 de dezember te sala del Consei de Comun de Cianacei per la radunanza generèla, che desche ogne an l’é stat l’ocajion per portèr dant la relazion de l’atività e di conts de l’an, ma ...
media/k2/galleries/11586/thumbs/comedia_Mizacoles_1.jpg
29 de dezember 2019

Èla dalbon joà chela ferlèda?

La filodramatica La Mizacoles à portà dant na comedia de Loredana Cont. Ultim apuntament col teater en lunesc ai 30 de dezember con la sociazion Antermoa.
Se à beleche deldut serà sù i apuntamenc con la comedies da d’uton te Fascia. Mencia amò l spetacol de la sociazion culturèla Antermoa che era pervedù en vender ai 13 de dezember ma che dapò, per na manconia che à tocià davejin una atora, l’é stat sburlà a la fin de dezember. Donca l’apuntament unich l’é en vender ai 30 de dezember tel PalaDolomites de Ciampestrin da les 21.00.

L grop di Bontemponi à prejentà chest’outa la comedia dal titol L’ucel del marescialde Loredana Cont e desche ...
media/k2/galleries/11589/thumbs/radunanza_APT_Moena_dez2019.jpg
27 de dezember 2019

Endesfides e strategìes per l turism

A Moena l’é stat la radunanza de l’Apt dant da la sajon da d’invern, con bilanz, nomines, valutazions e la costion de la reforma de la lege sul turism portèda dant da l’assessor provinzièl Roberto Failoni.
En jebia ai 12 de dezember se à dejout la radunanza de l’Apt de Fascia, te sala Simonin Maza de la scoles de Moena a la prejenza de 150 sozi. I ponts al orden del dì i revardèa la prejentazion, discuscion e aproazion del bilanz preventif, del pian operatif per l’an 2020 e del pian strategich plurienal; l’integrazion del Consei de Aministrazion; autra costions eventuèles a carater no deliberatif.
 
Flavio Volcan: mobilità e rodes
L prum a tor la parola su envit del president Fausto Lorenz l’é ...