Fascia

media/k2/galleries/26525/thumbs/Coro_Nosc_conzert_neva_mondura_Angela_Maria.jpg
23 de fauré 2024

L Coro Nosc à ciantà con soa neva mondura

I corisć, vidé dal maester Peter Decrestina, à avert l conzert con la ciantia ‘Bel Lingaz’. L guant nef é stat fat aldò de na enrescida storica de Maria Piccolin.
Con la ciantia ‘Bel Lingaz’ l Coro Nosc à avert en sabeda ai 17 de firé l conzert de prejentazion de soe neve mondure. N conzert che segna desvalives traverc emportanc per l Cor: 10 egn de vita, 9 egn da canche proprio te la medema sala de la Coprativa a Soraga l era stat tegnù l prum conzert, l nef corist Cristian Detomas e per ultim, ma no per valuta, na neva mondura.

I undesc corisć, vidé dal maester Peter Decrestina, ge à portà dant a la jent 17 ciantie, valguna de sie repertorie jà ...
media/k2/galleries/26524/thumbs/SentUgena_2024_fora.jpg
23 de fauré 2024

Jajun, ma con spirit de fradaa

L messaje per la Careisema de chest an l é ruà fort e chièr dal santuarie de Sènt’Ugèna: l jajun no l é demò na usanza, ma n percors per entener chel che serf dalbon.
Chest an la festa de Sènt’Ugèna patrona de Fascia, sul calandèr ai 16 de firé, la era l prum vender de Careisema. La dì dreta per recordèr l segnificat fon de la pratega del jajun. Per chest sun Ciaslir, te na dì maraveousa de soreie, l era dut sut: no demò la pontaa, olache no l era ne giacia ne èga che corea, no l era nience nia da beiver do messa, nia picol mesmesdì da sègra descheche vegnia fat per tradizion endèna che la Musega fajea vèlch sonèda. Per ge dèr maor forza al messaje del jajun ...
media/k2/galleries/26480/thumbs/Studenc_Cile_Museo_Ladin.jpg
21 de fauré 2024

Dal Cile a Fascia: la fradaa va inant

Cinch studenc dal Sud America i é te Fascia, olache per 6 setemènes i pel tor pèrt a la lezions e a de autra ativitèdes coi compagnes. I jirà de retorn ai 2 de mèrz e ai 10 de jugn sarà i studenc fascegn a jir colavia.
Via per l meis de jené passà cinch studenc é rué te Fascia dal Cile per tor pèrt a n projet de fradaa internazionèla anter la Scola Ladina de Fascia e l Istitut Alcide De Gasperi, na scola auta de la zità de La Serena, che la é loghèda a presciapech 500 chilometres da la capitala del stat, Santiago.

L projet é nasciù del 2019 de gra a al leam anter la Provinzia autonoma de Trent e chesta scola, che era stata metuda su acà 30 egn da migranc che dal Trentin se aea trapinà tel Sud America do la ...
media/k2/galleries/26477/thumbs/NJ_boletin_gadget_60Egn.jpg
19 de fauré 2024

Nosha Jent: na longia storia ladina

L ultim numer del boletin nasciù acà 60 egn a Moena ne met dant, travers sia piates del passà, l percors storich e la gran endesfida de chest grop de paisc per tegnir su l’identità ladina.

L an 2023 à segnà n cedean emportant per l mond ladin: chel arjont dal Grop Ladin da Moena, sezion de l’Union di Ladins de Fascia, e da sie boletin ‘Nosha Jent’, nasciù del 1963. 

L fat che n picol grop de paisc sie stat bon de tegnir viva e portèr inant per 60 egn na publicazion ladina no l é na roba da pech, amò de più se se conscidra che dut l é frut del lurier de biot volontariat de persones che à metù temp, pascion, cognoscenzes e empegn per tegnir empeà n fech de ...
media/k2/galleries/26475/thumbs/Peruchi_Marcialonga.jpg
18 de fauré 2024

Chi da Pera e Muncion, do la Marcialonga

La setemana do la competizion i se troa a se magnar la pizza, a se confrontar e se engaissar.
La Marcialonga no l é demò na gara de paslonch, l é ence na bela festa de amicizia e de condivijion. L lo desmostra l bel leam che se à creà anter i concorenc fascegn pascioné de chest sport che ogne an se met a la proa te chesta endesfida sui schi strenc de 70 chilometres. Na bela sfadiada ma se la vegn fata col spirit giust tinultima l é pa ence zeche da bel.

Ogne an, la setemana do la Marcialonga l grop de chi da Pera e Muncion se bina a se magnar na pizza e a se contar de coche la é jita. »L ...
media/k2/galleries/26474/thumbs/Coop_Moena_frabicat.jpg
18 de fauré 2024

Coop Moena: n an da meter te cornisc

L bilanz del ultim ejencizie é stat aproà endèna la radunanza en sabeda passèda con la stimes de 210 sozi, che à abù paroles de lauda per i aministradores.
No i à sconet sia sodesfazion, i aministradores de la Coprativa de Moena, che en sabeda ai 10 de firé tel teater parochial i ge à portà dant ai sozi i bogn dac del ultim bilanz, frut de n percors che ti ultimes egn à mudà no demò i numeres ma ence la parbuda de la sentes de la Coprativa vidèda dal president Maurizio Deville, col vizepresident Stefano Benatti e dut l Consei, che l tol ite Nicola Zanoner, Marco Ganz, Emanuela Bez, Daniela Chiocchetti e Zaira Gloder, e portèda inant da ...
media/k2/galleries/26473/thumbs/Schermata_2024-02-16_alle_16.15.12.jpg
17 de fauré 2024

Donèr medejines a chi che no pel se les comprèr

Se à tanche serà su la setemèna dedichèda al Banco Farmaceutich. Te Fascia à tout pèrt doi speziaries.

Dal 2000, ogne an de firé i volontères de ‘Banco Farmaceutico’ i va fora per la speziaries che tol pèrt a la scomenzadiva per envièr la jent a donèr vèlch medejina per la sociazions assistenzièles del teritorie; vegn tout su duta la categories de prodoc che vegn venù al banco. Chest an la regoeta del ‘Banco Farmaceutico’ la é stata metuda a jir dai 6 ai 12 de firé e te Fascia la speziaries che à aderì l é stat la Farmacia Rigoni a Moena e la Farmacia Vinante a Poza. 

La spezièla Cristina ...
media/k2/galleries/26471/thumbs/Zircol_Sonadores_grop1.jpg
17 de fauré 2024

L é semper valch per poder far festa

Anter n cedean, n travert e l Carnascial, l Zircol de la Jent de età de Poza troa semper na vertola per se goder.
viva la é ruada de jené, ajache Fortunata Rossi da Soraga la é doventada besava. Dapò amò inant che vae fora l meis de jené l é stat da se congratular con autres doi sozi fidei del Zircol: Colombo e Alessandra, defat, i à podù festejar 59 egn da sposc. 

L meis de firé l é tacà via coi augures per i 70 egn de Rosanna da Dèlba, e pech do l é stat n’autra ocajion de chele che tol ite duc: ai 8 de firé, che l era jebia grassa, l é stat la giornada più bela, rica e gustegola che tel grop i se ...
media/k2/galleries/26456/thumbs/Giovanni_Rizzi_spezial_2.jpg
16 de fauré 2024

Medejines, n tolone massa?

Smaora l consum e l sfrelaus de medicamenc. Armeres piens de medejines jites fora che vegn trates te bidon de cèsa. N aon rejonà col joen spezièl Giovanni Rizzi.

Da pech l é vegnù fora n studie de la Fda (Food and drug administration), la verscion americhèna de noscia Aifa (Agenzia talièna de la medejines) sul consum e l sfrelaus de medicamenc. Aldò de la Fda sion gregn consumadores de piroles soraldut do i 60 egn, tant che un consumador sun 10 n pèra ju più che 10 en dì. Ma les duron mèl percheche te presciapech l 40% di caji lascion su la terapies inant del temp opura se desmention de les tor. Amò apede una pirola sun diesc la rua te bidon, percheche ...
media/k2/galleries/26453/thumbs/Pinocchio_bec_Marangoni_maestres.jpg
15 de fauré 2024

Pinocchio a cent mans

Tel PalaDolomites l é stat portà dant l frut de n projet de teater de la regista Michela Marangoni coi bec de la scola populèra de Poza.
‘Pinocchio a cent mans’ l é doventà Pinocchio a 262 mans. 131 bec de la scola populèra de Poza à empienì de gaissa, de viveza, de colores e de naturaleza la gran paladina del PalaDolomites per portèr en scena en mèrtesc ai 6 e en mercol ai 7 de firé la storia de Pinocchio. Da chi de pruma a chi de quinta clasc, duc chenc é doventé Pinocchio, la fata, l giat e la bolp, Mangiafuoco, i dotores, la montagnoles e l pesc-cian. Duc chenc ensema à viventà la storia de chel buratin che doventa n bez ...
media/k2/galleries/26451/thumbs/molin_veies2_piaz_ph_Baldrati.jpg
15 de fauré 2024

L Molin à ciapà ite ogne veiata

Gran empegn da man di volontadives per endrezèr l Molin de la veies e i desvalives cères che à viventà la defilèda. Na festa che an do an met adum la jent de paisc.

L à seghità a fiochèr e mescedèr, ma canche l é stat ora de peèr via con la raprejentazion del Molin de la veies ence l temp à bele lascià su con si vic per se goder chesta mascherèda. L era belimpont entorn la does domesdì che i Fleimstaler à scomenzà a sonèr con legreza e la jent a se binèr te Piaz. Sacotenc ghesć e jent da duta Fascia no à volù se perder chest apuntament zis particolèr del Gran Carnascèr de Ciampedel, che l é stat portà dant a ence chest an, l’ultima domenia de chest temp ...
media/k2/galleries/26434/thumbs/Libres_scola_corsc_Dilf.jpg
14 de fauré 2024

Taca endò i corsc de ladin

Vegn endrezà n livel de basa e doi de livel più aut. Ge vel se enscinuèr a la Scola Ladina de Fascia dant dai 23 de firé.
La Scola Ladina de Fascia met a jir ence chest’aisciuda i corsc de lengaz ladin. Vegn endrezà trei corsc, un de basa (livel Qcer A1), un de livel Qcer B2 e un de livel Qcer C1.

Duc i corsc i scomenza ai 4 de mèrz, i à na regnèda de 24 ores con modui de 1h30’ e i vegn metui a jir te la senta del Liceo Scientifich a Sèn Jan. I à duc n cost de 100 euro ma i é debant per i sentadins di Comuns de Fascia che i à manco che 20 egn; i vegnarà envié via demò se vegn arjont n numer de amancol 8 ...
media/k2/galleries/26432/thumbs/teater_Romeo_Giulietta.jpg
13 de fauré 2024

I studenc à spilenà ‘Romeo and Juliet’

14 atores de la classes terzes, quartes e quintes del Liceo Linguistich de la Scola Ladina à portà dant l cognosciù dram te desferenc lengac.
L teater rua con sbunf ence tel Liceo Ladin di Lengac e l lo fèsc con gran suzes. Ai 22 de jené, te doi spetacoi, un da doman e un domesdì, 14 atores de la classes terzes, quartes e quintes del Liceo di Lengac de la Scola Ladina à portà en scena, te teater del oratorie de Poza, ‘Romeo and Juliet’, l cognosciù test de William Shakespeare. 

Anna e Fabio de 3 LLLA, Iris, Anna, Greta, Sebastian, Ginevra, Jasmin, Amir, Carolina e Giulia de 3 LLLB, Giuditta de 4 LLLA, Elena de 4 LLLB e Nicolò de ...
media/k2/galleries/26424/thumbs/Fac_Ismaele_studenc.jpg
12 de fauré 2024

»Fac« e paroles, anter èrt e tecnica

L’Union di Ladins de Fascia à serà su te Liceo artistich l projet »Fac«, che la sociazion à portà inant fora per dut l an 2023 col joen artist e ex student Ismaele Soraperra.
L é stat n confront percacent anter i studenc da ades e l ex student del Liceo artistich de Fascia Ismaele Soraperra, en vender ai 2 de firé te la sala esposizions de la scola. L’Union di Ladins de Fascia à cernù apontin chest lech per serèr su l projet »Fac«, che l é stat portà inant fora per dut l an 2023 ensema col joen artist fascian. N projet pissà do che l é stat serà su l lonch percors del Almanach coi dessegnes de Manuel Riz, dozent a la mesènes te la medema Scola de Fascia, per palesèr ...
media/k2/galleries/26423/thumbs/maschereda3_neves_atores_sala.jpg
12 de fauré 2024

Atores veies e neves per recordèr Fabio de la Menina

Acà 20 egn l é vegnù a mencèr Fabio Dantone, èmena de sacotanta mascherèdes. Sun paladina l é stat spilenà sia raprejentazion »Un foresto ta Penìa«.
De el no se troa scrit trop, alincontra da el scì, enceben che no publicà. Fabiano Dantone de la Menina, da duc coscosciù desche Fabio, autor de sacotanta mascherèdes l é mort acà 20 egn, ai 5 de mèrz del 2004. Nasciù ai 20 de november del 1949, l se à dat ju te la comunità tel mond del volontariat: l é stat te la Crousc Biencia, coi Studafech, ti Alpins. L é stat te anter chi che entorn la fin di egn Setanta se à dat ju per meter su l Grop de la Mèscres de Dèlba e Penìa, n grop de volontadives ...
media/k2/galleries/26422/thumbs/Ciaura_Nadal_CreativeFabrica.jpg
11 de fauré 2024

La ciaures da Nadèl de Vito Despec

Na mostra e n concors de livel internazionèl l é l’idea geniala del sotsecretèr... o ex sotsecretèr...
La neva é ruèda ensema con la conferma del ruol a cef de prestije del maor Museo de èrt de nosc teritorie per l sotsecretèr de stat (o ex sotsecretèr, no l é amò deldut chièr). Fascia sarà la protagonista de n gran event nazionèl che conjobia la ciaures e l Nadèl. Enstadì (o miec enstanet) Vito Despec l é ruà te val con si autisć e colaboradores per fèr na pruma recognizion sui pastreces di joegn bachegn fascegn e troèr fora la ciaures più beles: duc sà che con chesta bestia l à n feeling ...
media/k2/galleries/26421/thumbs/Biblio_Vich_partimenc_tosac.jpg
11 de fauré 2024

20 egn te biblioteca

Barbara Pederiva la laora da n pez te la Majon di libres a Vich. Do aer vedù la setemana passada la biblioteca de Cianacei, chest’outa vedon l'atività e i servijes che sporc chesta strutura.
Chest’aisciuda sarà 20 egn che Barbara Pederiva da Soraga la laora te la Majon di libres de Vich, na bibloteca che, da canche jai 6 egn i doi Comuns de Poza e Vich se à metù adum, la é doventada del Comun de Sèn Jan. Se aon fat contar valch de che che vel dir lurar te na biblioteca, che che vegn fat e sport a la comunanza e la resposta di utenc. 

Barbara, peon via da l’ultima roba, chela scrita sul volantin tacà fora sun usc de la biblioteca: »L’isola che non c’è«: de che se tratel?

Barbara ...
media/k2/galleries/26420/thumbs/Consei_CRAL_FassaCoop.jpg
11 de fauré 2024

CRAL FassaCoop, adum ence ju dal lurier

N grop de ot dependenc de la Coprativa de Sèn Jan à metù ensema l Zircol ricreatif. L é jà en program n muie de scomenzadive e atività e ence n corpet col logo nef.
L é na bela neva te Fascia. L é nasciù l CRAL FassaCoop. Che che l é e che che l fasc i ne l à contà i sozi fondadores. Te ofize de la Coprativa de Sèn Jan é fat na bela ciacolada con Elena, Stefano, Mattia, Alessandra e Giuseppe che ensema a Martina, Dennis e Pierpaolo l é stat i prumes a se dar ju per meter ju i fondamenc per chesta neva realtà. Co éla nasciuda l’idea de meter su l CRAL?

L é stat l president de la Coprativa Norbert Bernard che ne à rejonà del CRAL – ne à contà Stefano ...
media/k2/galleries/26418/thumbs/radunanza_coprativa_Cianacei.jpg
10 de fauré 2024

La Coprativa de Cianacei à aproà n bilanz en atif

Te la radunanza con na pèrt straordenèra l é stat pervedù n nef Comitat de control. Per l CdA l Ingross no l é na priorità. Pollam e Iori conseieres confermé apede al nef Ivan Noal.


En domenia domesdì te Chino Marmolèda de Cianacei l é stat chiamà ite la Radunanza anuèla di sozi de la Coprativa de Cianacei, con al orden del dì ence na pèrt straordenèra. Con la prejenza del notèr Alessandro Franco, i sozi de la Coprativa à aproà a l’unanimità desvalives mudaments de lege al Statut, mascima adeguaments de carater tecnich, e più tel spezifich l é stat comedà ponts soraldut respet al oget, i sozi, l patrimonie sozièl e i orghegn.

Da sotrissèr che te chesta ocajion l é stat ...
media/k2/galleries/26413/thumbs/Euregio_Kids2_DalAut.jpg
09 de fauré 2024

Corpes e stories en mostra per i studenc

Te la sala esposizions del Liceo artistich se à serà su la mostra de Euregio-KIDS, nasciuda per portèr te la scoles la operes envian studenc e dozenc a les studièr e se fèr sia opinion critica.
12 operes de artistes e artisć di trei teritories de Trentin, Sudtirol e Tirol, cernudes dal MART de Rorei, dal Museion de Busan e da Tiroler Landesmuseen, é states metudes fora tel meis de jené te la sala esposizions del Liceo artistich a Sèn Jan, a la leta di studenc, che con si dozenc de desvaliva disciplines i à podù jir a les veder e les conscidrèr a livel tecnich, scientifich e emozionèl. 

Dut chest aldò de n projet che à inom ‘KIDS – Èrt a scola’, che dal Tirol travers ...