Fascia

media/k2/galleries/25081/thumbs/Sar_assente_lautore.jpg
01 de otober 2023

L liber del meis de Daniele Verra

Chest'outa te la rubrica "Da la coroneles al cher" Daniele Verra ne met dant l liber "Sarà assente l'autore“ de Giampaolo Simi.
De la tropa desgrazies che se à sentù chest istà, i amanc di libres se n à seguramenter segnà n par. Anter chestes la mort te n tragich azident de la presidenta de Bloomsbury USA, sor americhèna de la cèsa editora ingleisa cha à publicà i libres de Harry Potter che à mudà la storia de la letradura. 

En vacanza con sia familia, Adrienne Vaughan la é stata vitima de n azident anter doi bèrches tel mèr de Amalfi. E coscita per na dì l mond di libres l é stat protagonist no più con la scancies, ...
media/k2/galleries/25079/thumbs/Guglielmo_Lasagna_taada.jpg
30 de setember 2023

Fascia no pel se lascèr comprèr ju

Guglielmo Lasagna: »se cogn lurar duc ensema per meter ju n pian strategich per noscia val percheche noscia comunità no se perde fora e se lasce sopir dal turism«.
L é passà beleche n an da canche l hotelier da Vich Guglielmo Lasagna l é stat lità president de l’Asat del zenter Fascia. Aon rejonà con el del turism te Fascia, de sia prospetives, de la litazions e de n muie de etres argomenc leé al davegnir de la val, anter duc l besegn de se parèr da la svenuda di hotie. 

Co éla jita chest istà con la sajon del turism?

Guglielmo Lasagna Speton i dac ofiziai de l’Apt de Fascia endana posse dir che chiò tel zenter Fascia aon n resultat valif o mingol ...
media/k2/galleries/25078/thumbs/Premiazion_Studafech_Fascia.jpg
30 de setember 2023

Develpai a chi che ne à librà da l’èga e da la mauta

En sabeda ai 23 de setember via Vac se à binà i studafech di Distrec de Fascia, Fiem, Primier e Valsugana, che i é stat rengrazié per sie intervent te val de aost del 2022.
Con l’ocajion de la festa per i neves mesi di studafech stata ai 24 de setember, l dì dant se à binà via Vac i studafech di Distrec de Fascia, Fiem, Primier e Valsugana, che é stac envié per ge dir n gran develpai. 

L Ispetor del Distret de Fascia Alessandro Pellegrin à volù ge palesèr l fon rengraziament per l gran didament che i ge à sport a noscia comunanza l an passà, do la metes di 5 de aost, canche ben 407 studafech da chisc cater Distrec con sia prejenza, sie lurier e sie empegn te ...
media/k2/galleries/25076/thumbs/Alpine_Butterfly_Mont_Vich_2023.jpg
29 de setember 2023

L Pavel da Mont à sgolà per l autism

La sociazion Bambi e la coprativa sozièla Spazio Tempo à endrezà la terza edizion de Alpine Butterfly, l projet per families de bec con desturbes de autism.
Ence chest an n grop de bec con desturbes de autism à podù se passèr dotrei dis sa mont anter jeghes, raides e momenc de condivijion. Dut chest de gra a la Sociazion Bambi e la Coprativa sozièla Spazio Tempo che à endrezà la terza edizion de Alpine Butterfly, n projet che se cruzia de ge fèr troèr a chisc bec e sia families l ambient adatà a si besegnes. 

De gra a na rei de sostegnidores de Fascia e foravia, l Pavel da Mont à portà sun sia ales 8 families con 9 bec autistics per passèr na ...
media/k2/galleries/25075/thumbs/Azet_tendon_Bassetti_Svitlana.jpg
29 de setember 2023

Na cèsa per stèr ben te noscia comunanza

La setemèna del azet met dant n muie de scomenzadives te duta la Region e ence te Fascia.
Dai 30 de setember ai 8 de otober te dut l Trentin Südtirol se dejouc la 9^ edizion de la Setemèna del Azet, con passa 70 evenc e autra scomenzadives te duta la region.

Chest an l tem l é la cèsa, che tropes no i troa percheche i vegn da dalonc, i à problemes economics o personèi, o percheche istituzions, politica e comunanza no tol dezijions ascortes. Coscì nesc joegn i cogn se n jir fora de val e aon cèses de foresć serèdes diesc meisc al an.

Ma ‘cèsa’ no vel dir demò frabicat, l é dut chel che ...
media/k2/galleries/25050/thumbs/1_Benediscion_Mesi_studafech_grana.jpg
28 de setember 2023

Mesi e persones per noscia segureza

A Poza l é stat benedì la neva autobot e la neva autoscèla, ma amò dant la persones che se dèsc ju ti Studafech e te duc i gropes de socors, la protezion zivila e orden publich.
I à defilà ju per duta strèda de Meida, bie fornii de fiores e compagné dai Studafech de duta Fascia con sia mondura da festa, ensema con la Musega de Poza, la autoritèdes e i mesi storics rué da Levico. I prumes protagonisć en domenia ai 24 de setember l é stat na autobot e na autoscèla, mesi de gran valor (anter duc doi zirca 1 milion e 300 mile euro) che da vèlch meis i é rué te la caserma de protezion zivila de Vac e che apontin en domenia i à abù sie batum ofizial.

Dedant a la caserma ...
media/k2/galleries/25041/thumbs/simboi_litazions_2023.jpg
28 de setember 2023

I candidac de val per la litazions di 22 de otober

Per la litazions tel Trentin se met dant set candidac per l’encèria de President. La doi listes fascènes: "Fassa" a sostegn de Maurizio Fugatti e "Fascegn" a sostegn de Francesco Valduga. 
En dut i é set i candidac per l’encèria de President de la Provinzia de Trent che se à metù dant per la litazions dai 22 de otober. En lunesc ai 25 de setember l é stat fat l’estrazion del orden di candidac president e del orden de la listes coleèdes ai candidac per dezider la posizion su la zedoles litèles e l tabelon moscia tel orden chisc inomes: 1. Maurizio Fugatti de la Lega; 2. Alex Marini del Movimento 5 Stelle; 3. Francesco Valduga per Alleanza Democratica e Autonomista; 4. Filippo ...
media/k2/galleries/25029/thumbs/Coa_picioi_Soraga.jpg
27 de setember 2023

Zacan ence te Fascia na coa di picioi

L nef servije per i fantolins pea via l’ultima setemèna de otober. Ai 27 de setember se à serà su la pruma fasa de enscinuazions e l é stat corì l numer de posć a la leta.
L era spetà da temp, e zacan l é ofizial: inant che sie fora l meis de otober la coa di fantolins a Soraga scomenzarà sia atività. 

...
media/k2/galleries/25019/thumbs/dessegn_ejames_ladin.jpg
26 de setember 2023

Ejames de ladin

L CGF met a jir na seconda sescion de november e dezember. Per tor pèrt l é da se scriver ite dant dai 16 de otober.
L Comun General de Fascia sporc ades vigni an doi ocajions per fèr l ejam de zertament de la cognoscenza del lengaz e de la cultura ladina. 

I ejames é spartii te 4 livie, A2 demò a ousc e  B1, B2 e C1 ence scric che dèsc derit de prezedenza te la desvaliva categories de lurier. Duc chi che à 17 egn compii i pel tor pèrt tel livel che i vel cerner, colun che sie l titol de studie che i à.

La domanes pel vegnir manèdes ite dut l an, per tor pèrt a chesta sescion che sarà ti ...
media/k2/galleries/25011/thumbs/1_Pizarei_Panarel.jpg
25 de setember 2023

Che saràl pa "Pizòtoi" e "pizarei"?

Te la rubrica "Paroles fora de crigna" troon endò vèlch da curious en cont de inomes veies e de sia prejenza con segnificac e variantes ence te l'autra valèdes ladines.
La speisa da chi egn, saon ben zenza, la era pureta assà. Ampò, con chel pech che portèa i ciampes, la vères e l bestiam i fajea de ogne sòrt de magnadives. A cojinèr i aea pa ence fantasìa e coriosità: mingol i tolea dal talian, mingol dal todesch e a chela vida sora desch no l’era pa semper »la medema supa«. Vèlch outa co la speisa vegnia ite ence l’inom forest: cianciarele dal talian (descheche aon vedù l’outa passèda), stèft e smòrn dal todesch, bele per fèr ...
media/k2/galleries/25007/thumbs/prej_Lara_Fernando2.jpg
24 de setember 2023

N melaur de storia, tradizions e lengaz

N muie de jent à tout pèrt a la prejentazion del nef liber de Fabio Chiocchetti che ne fèsc descorir persones, conties e paroles fascènes de la fin del ’800: n mond passà che pel ne dir amò trop.
Del liber »Letres da Larcioné. Amadio Calligari a Tita Cassan (1887-1897)« l é jà stat scrit tel ultim temp su La Usc. La publicazion de Fabio Chiocchetti aur la coltrines sun n mond de persones, conties e paroles fascènes de la fin del ’800 che ne sporc informazions e curiositèdes teis, se demò che se à voa de les descorir. Bèsta vardèr la rubrica che l medemo autor ne met dant sun chest sfoi e che chesta setemèna troon belapontin chiò apede. 

Chest tant i lo à entenù ence chi che à tout ...
media/k2/galleries/25005/thumbs/20APSP_Torta.jpg
23 de setember 2023

N gran batiman a nesc giaves e a sia beleza!

La Cèsa de Paussa de Fascia à festejà l cedean con don Lauro Tisi e i preves, i aministradores, i ghesć, i lurieranc, i volontères e i alpins... e amò na bela gran torta e la notes de la Musega de Vich.
L é endò ciutà fora i couribocia en domenia ai 17 de setember, canche a Sèn Jan l é stat endrezà la festa per i 20 egn de la Cèsa de Paussa de Fascia. L Covid scomenza śirèr, e chel virus che oramai per grazia fèsc manco tema l é amò n pericol per la persones più scherpentes, descheche l é i ghesć de la Cèsa de Paussa. Che festa sie, donca, ma en duta segureza!

Per l’ocajion l é ruà da Trent ence l Piscop Lauro Tisi, che l à ofizià la messa da les 11 ensema con don Andrea, don Erminio e l ...
media/k2/galleries/25004/thumbs/Oies_2022_Cor_Joegn_Poza.jpg
23 de setember 2023

A Oies da Freinademetz, sènt da 20 egn

En sabeda ai 30 de setember domesdì vegn endrezà l pelegrinaje te la Val Badia per onorèr l miscionarie stat te la Cina e prum sènt ladin. L'Unnion di Ladins de Fascia endreza n pulmin per jir via.
En sabeda ai 30 de setember l’Union Generela di Ladins dla Dolomites endreza l pelegrinaje a Oies da Sèn Giosef Freinademetz, n apuntament de fe e devozion de la comunanza ladina doventà oramai tradizionèl.
Chest an l pelegrinaje à amò n valor de più ajache l é l cedean di 20 egn da la santificazion del miscionarie badiot, stata ai 5 de otober del 2003.
L program perveit che i pelegrins se bine da les 14.30 te cortina de la gejia de Sèn Linert a Badia e da lo, do n moment de benvegnù e de ...
media/k2/galleries/24985/thumbs/love_in_lions_grop_ladiniatour.jpg
22 de setember 2023

Doman la Ladiniatour rua te Fascia!

A Cianacei te chino Marmolèda sun paladina 7 gropes e 1 ghest spezial per na sera de musega moderna ladina.
Descheche aede podù lejer su La Usc soraldut te la ultima setemènes, l é stat metù endodanef a jir do n bon trat de temp la Ladiniatour. L event musical, semper endrezà da la Union Generela di Ladins dla Dolomites, à n passà che ge fèsc onor: ite per i egn Nonanta sacotenc gropes e artisć se aea ejibì sun chesta paladina, portan dant inovazion e neva sonoritèdes tel panoram de musega ladina. 

La Ladiniatour, te chesta otava edizion che vegn portèda dant chesta fin de setemèna, vel restèr n ...
media/k2/galleries/24984/thumbs/Projet_Foto_ICL.jpg
22 de setember 2023

Retrac d’aldidanché desche chi da zacan

L Istitut Cultural Ladin domana la desponibilità de la jent de Fascia per n projet fotografich de endrez e archiviazion de retrac.
L à inom »Carte da visite« e l é n projet fotografich che tol ispirazion da la fotografies de retrac del Otcent e di prumes del Nefcent, che l pea via da na reflescion sul argoment de la memoria.
Defat la fotografia la nasc e la vegn enventèda de gra al besegn de capir co conservèr la memoria de chel che se veit. Da canche la fotografia é stata enventèda (1839) la tecniches durèdes per fèr i retrac les é mudèdes ma la fotografia stampèda seghita a passèr fora i tempes e la generazions, restan a ...
media/k2/galleries/24983/thumbs/Musega_Torn_duta1_MattiaRizzi.jpg
21 de setember 2023

La Torns, pilèster per etres 90 egn per la Musega de Poza

Gran emozion per i sonadores che à rampeà, sonà, fat sgolèr la bandiera ladina, strent l leam anter i componenc e passà l testamonech ai più joegn do 20 egn.
No l é sorì contèr l gordeon de emozions che à vivù i sonadores de la Musega de Poza en sabeda ai 16 de setember, canche per festejèr i 90 egn de sia Banda i é jic a sonèr sunsom la Torns del Vaiolet. L’emozion per l’aventura, per zachei la pruma e magari la soula outa te la vita, de stèr sunsom n spiz e se sentir duc un a rampeèr, sonèr, fèr sgolèr la bandiera ladina, fèr grop e fèr festa.

No l é sorì render con la paroles la marevea, l spetacol, l ardiment de l’esperienza vivuda da 26 ...
media/k2/galleries/24937/thumbs/Salut_procurador_Molinari.jpg
19 de setember 2023

Fascia à saludà l comandant Molinari

L Procurador à envià te Comun General de Fascia i raprejentanc de la istituzions e de la sociazions de protezion zivila per ge dir develpai al tenent colonel amich de la mont.
I era de tropes i raprejentanc del Comun General de Fascia e de la sociazions de protezion zivila e del sozièl che en lunesc ai 11 de setember à tout su l envit del procurador del CGF Bepe Detomas per jir a saludèr e rengrazièr l tenent colonel Enzo Molinari, Comandant de la Compagnia di Carabinieres de Ciavaleis, che ai 28 de setember l jirà en penscion.

Molinari era ruà chiò da la Val d’Aosta del 2016 e ge à semper piajù i lesc da mont. Te chisc egn l é stat n referiment emportant per Fascia, ...
media/k2/galleries/24936/thumbs/Padre_Giovanni_Baila_messa_90egn.jpg
18 de setember 2023

Festa per i 90 egn de Padre Giovanni

En martesc ai 5 de setember l miscionarie del Baila é stat rengrazià te la messa grana a Soraga.
Le ciampane de la gejia di Sènc Piere e Paul de Soraga le à sonà a festa en martesc ai 5 de setember. La comunanza parochiala à festejà Padre Giovanni Rossi del Baila che belapontin en chel dì l à compì 90 egn e l à volù dir messa anter soa jent.

Con el sun utar apede al paroch don Andrea Malfatti l era ence so fra Padre Mario che l stasc a Trent, don Erminio Vanzetta, don Luciano Mainini e don Alessio Pellegrin. N bel segn de vejinanza a Padre Giovanni che l se à emozionà canche l à tacà ite la ...
media/k2/galleries/24935/thumbs/Sorastant_Federico_Corradini.jpg
17 de setember 2023

Adum col teritorie per formèr i sentadins del davegnir

L é peà via n auter an scolastich per 1200 bec e joegn te la Scola Ladina de Fascia. Aon domanà fora l sorastant Federico Corradini.
En lunesc ai 11 de setember l é peà via n nef an de scola te dut l Trentin, e ben segur ence te la Scola Ladina de Fascia. I ensegnanc e vèlch student en realtà i aea jà tacà mingol dant, per recuperèr vèlch materia che l an passà no era jita delvers. Do l lurier per meter ensema la classes ades l é l empegn de esser bogn de troèr amò zachei che mencia per completèr l organich, tant per l personal dozent che per chel aministratif.
Aon rejonà de l’organisazion scolastica, ma ence de projec e ...
media/k2/galleries/24925/thumbs/Granfesta_2023_Defileda1_Sessa.jpg
16 de setember 2023

Colores e musega per la 42^ Gran Festa da d’Istà

De bona magnadiva con de bela notes é states protagonistes tel tendon de Pian de Parèda. A la defilèda 900 ladins, ma ampò peces la Museghes che à tout pèrt, soraldut da Gherdëina e da la Val Badia.
Segur na endesfida no da pech chela de meter a jir per la 42^ outa la Gran Festa da d’Istà, che desche zenza à bina te Pian de Parèda per trei dis de seghit n grumon de jent ruèda da dut entorn. Crousc Biencia e Studafech de Cianacei, dessema con sacotenc volontadives da desvalives paijes de Val, à metù a jir te Pian de Parèda un di più gregn e cognosciui tendons del Trentin-Südtirol. N gran lurier che l va a se jontèr ite ai intervents de emergenza, che desche zenza à vedù empegné i ...