Fascia

media/k2/galleries/11367/thumbs/joegn_Sutar_per_Aria_proes.jpg
22 de november 2019

Sutar per Aria, l spetacol

I joegn che à tout pèrt al projet de INOUT e La Risola porta dant en domenia ai 24 de november te Oratorie de Poza n show acrobatich che fèsc ence pissèr a la dependenzes da video games
L’é ruà beleche a la fin l projet »Sutar per Aria!« che la Coprativa Sozièla INOUT à endrezà via per l’uton con l sostegn del Pian de Zona La Risola per i joegn anter i 12 e i 16 egn.

Chest projet é nasciù per ge dèr lèrga a na pascion che cresc semper de più anter i joegn d’aldidanché, che l’é chela de fèr acrobazìes e sauc e viver coscita a na vida estrema n element te chel che per solit no sion usé a se mever: l’aria. Da la evoluzions sui schi o su la brea, ai sauc mortai sui trampolins, ...
media/k2/galleries/11341/thumbs/Mario_de_la_Ninotes.jpg
22 de november 2019

A Mario, testamonech prezious

Recordan Mario Dellantonio de la Ninotes, se n jit per semper enstadì da sia majon ta Penìa, l’antropologh Cesare Poppi ne aur la fonestra su n toch de storia de noscia jent
É cognosciù Mario de la Ninotes che ere giusta ruà ta Penìa, a mez di egn '70, per binèr sù, te chel ultim ciastel lo che ‘più in ite no l'é nia’ chel che restèa de la contìes populères de Fascia. A Mario son ruà per via de sie père, l mai desmentià Bepi Bandèr, l segat che zeche turist con spirit da romanticherìes aea sagrà co l'inom de ‘Bepi delle capinere’ (e no se à mai sapù perché e percò). Bepi sarà ben stat n personaje ‘romantich’, ma segur no del vers che podessa esser evocà da chela ...
media/k2/galleries/11297/thumbs/Lis_Vera_e_fia_manes.jpg
21 de november 2019

Autres colores ti pré de Fascia

Dò na bona carantina de egn che no se vedea più ciampes de òrc e siala, Sebastian e Stephanie Ghetta ne conta coche i se à arvejinà endondanef a chesta coltivazion
I più de età de Fascia e de la valèdes da mont de la Dolomites i se recorda segur di colores che dò mez istà via peaa ciampes, ciampopré e ciavezegne enlongia jù nesc paìjes. Colores endoré, l’era le vare enlouta coltivade a òrc, forment e siala. Dò mez aost via, se seslaa e nosce giave e besave le ciolaa le mane e le fajea su ae. Le bele ae me le recorde, en bela fila a 4-5 pasc una da l’autra.

Retrac che documentea n’é giusta teis, dai prumes retrac del gran fotograf Franz Dantone ...
media/k2/galleries/11295/thumbs/GAT4.jpg
20 de november 2019

GAT, minimaster de Madrid

I joegn hotelieres del Trentin i à tout pèrt a n viac de formazion te la capitèla spagnola. 8 fascegn à partezipà
Ence chest an i GAT, joegn albergatores del trentin, i à tout pèrt al tradizionèl viac de formazion che n’outa a l’an l ge dèsc l met de se confrontèr con desvaliva realtèdes de turism stroz per l’Europa. Chest an l projet dal titol Madrid e dintorni l se à dejout dai 5 ai 8 de november.

Fascia la era desche zenza n muie prejenta. Al viac à defat tout pèrt 35 joegn hotelieres da dut l Trentin e 8 i era fascegn: »La auta prejenza fascèna la é zenz’auter positiva – ne à dit ...
media/k2/galleries/11334/thumbs/Bec_Bielorusc1_bela_Vael.jpg
19 de november 2019

Kola, Vitaly, Matvei e i etres: che bel te Fascia!

Per dut l meis de otober de gra a la sociazion »I didon a viver«noscia val ge à dat azet a 17 picioi de la Bielorussia
L’à inom Mikalai, che fossa Nicolò, ma per duc l’é Kola. L’à 8 egn, l vegn dal raion de Gomel, a sud de la Bielorussia e ai 29 de setember l’é ruà te Fascia olache l’à troà azet te cèsa de Claudia e de sia mère Lucia, che per la pruma outa les se à tout sù l’empegn de ge dèr acolienza a n bez bielorus. Na esperienza beliscima, che à metù a la proa Claudia a rejonèr vèlch parola de rus studièda a scola, ma che soraldut empienesc l cher.

Ence per Kola l’era na novità, la pruma outa che l jìa fora ...
17 de november 2019

»Far sentir nesc velges amò a ciasa«

L liber de Alberta Rossi »Misteres, aventures e magica creatures« à fat nascer n bel domesdì te cèsa de paussa, con n spetacol e na letura
En vender ai 8 de november la cèsa de paussa se à tramudà en teater de gra al spetacol portà dant da la sociazion Marijene - Picoi da mont en colaborazion coi Bontemponi. I doi gropes se à metù adum per meter en scena da les 16:15 n gustegol spetacol che à sia reijes tel liber de Alberta Rossi »Misteres, aventures e magica creatures«.

N event che à mescedà legrezà e utol, l’utol de ge fèr viver n bel viac tel mond de la contìes ai ghesć de la cèsa de paussa, l’utol de averjer i ujes de la ...
media/k2/galleries/11289/thumbs/Schermata_2019-11-14_alle_09.18.23.jpg
17 de november 2019

»Far sentir nesc velges amò a ciasa«

L liber de Alberta Rossi »Misteres, aventures e magica creatures« à fat nascer n bel domesdì te cèsa de paussa, con n spetacol e na letura
En vender ai 8 de november la cèsa de paussa se à tramudà en teater de gra al spetacol portà dant da la sociazion Marijene - Picoi da mont en colaborazion coi Bontemponi. I doi gropes se à metù adum per meter en scena da les 16:15 n gustegol spetacol che à sia reijes tel liber de Alberta Rossi »Misteres, aventures e magica creatures«.

N event che à mescedà legrezà e utol, l’utol de ge fèr viver n bel viac tel mond de la contìes ai ghesć de la cèsa de paussa, l’utol de averjer i ujes de la ...
media/k2/galleries/11287/thumbs/Giorgio_Fave_Monesc_DonLuigi_autorita.jpg
17 de november 2019

Na vita al servije de Die e de la gejia

La comunanza à festejà Giorgio Lazzer, che de passa 90 egn, dò na vita da monech, l’à lascià sia encèria. N develpai é jit ence a duc i monesc de la parochia e a don Luigi, da 20 egn a Ciampedel  
L’é stat festa grana ai 10 de november a Ciampedel. Te la gejia di Sènc Felip e Giacum con na bela zelebrazion l’é stat rengrazà doi persones che à compagnà la comunanza di fidei per n muie de egn. Dantfora l vizepresident del Consei pastoral Vigilio Lazzer ge à sport de bela paroles de develpai a don Luigi Trottner, che da 20 egn l rec la parochia de Ciampedel, che tol ite ence la gejies de Ciampestrin, Fontanac e Pian.

Don Luigi à responet dijan che no l’era el l festejà, ma Giorgio Lazzer, e ...
media/k2/galleries/11298/thumbs/logo_fascia.jpg
16 de november 2019

Assegnes de studie per studenc fascegn

L’é temp per fèr domana al Comun general de Fascia fin ai 13 de dezember
L Comun General de Fascia, aldò de l’articol 72 de la L.P. dai 7 de aost del 2006, n. 5, met a la leta di studenc residenc te Fascia che fèsc l prum e l secont livel de istruzion e formazion e che à i requisic pervedui, assegnes de studie e didamenc per l viac per l’a.s. 2019/2020.

La domanes les cogn vegnir portedes dant al Comun General de Fascia – Strèda di Pre de gejia, 2 – 38036 SEN JAN, dant da les 12.00 de vender ai ...
media/k2/galleries/11286/thumbs/Copertina_13.jpg
16 de november 2019

Da la coroneles al Cher: Tredici

"Spere che te sies vertech, perché te contaré la storia de mia vita. Più avisa, del perché mia vita sie fenida. Se ties dò che te scoutes chesta registrazions, vel dir che tu ties una de la rejons"
Ogne meis n viac anter piata biences macèdes de inchioster color emozion, a la descuerta de ensegnamenc, contìes e amisc da tor jù da la coroneles e se portèr tel Cher per semper. Chest meis, per l prum numer de chesta rubrica, é cernù Tredici de Jay Asher.

Trama: de retorn da scola l joen Clay Jensen l troa dedant sie usc n pachet con ite cassetes da scutèr, registrèdes da sia compagna de clasc Hannah Baker dant che la se copassa. La beza l’aea defat registrà 13 cassetes, con 13 contìes su ...
media/k2/galleries/11305/thumbs/Riflescion_Auschwitz1.jpg
15 de november 2019

Valivanza: la rezeta per na ziviltà miora

L pensier de n joen da Masi de Ciavaleis en cont de Auschwitz e de la crudeltà del nazism
»La reisc de duc i mèi l’é i ebrei«. No l’é n descors de Hitler, ma la paroles che à dit Stephan Balliet, joen todesch che à maza doi persones dedant a na sinagoga a Halle, Germania. Tanta outes pisson che no aon nia da fèr con chel che l’é sozedu endèna la seconda vera, ma a la dir dreta somea che no sie mudà nia. Aon n muie de deric de più, più ledeza, manco oprescion, ma no saon les durèr. Vedon dut chest desche l met per fèr dut chel che volon. Amò aldidanché se veit persones ti ciampes, te ...
media/k2/galleries/11304/thumbs/ICL_Consei_depedenc.jpg
14 de november 2019

L’Istitut cultural ladin te man del Comun general?

L conseier provinzièl ladin Luca Guglielmi portarà dant n dessegn de lege per passèr la gestion de l’ICL da la PAT al Comun general. Na declarazion che à envià via l debatit
Te chisc dis che vegn prejentaré n dessegn de lege per ge passèr la gestion de l’Istitut cultural ladin »majon di fascegn«al Comun general de Fascia. L’é stat la declarazion del conseier provinzièl ladin e secretèr politich Luca Guglielmi a la Radunanza generèla de la Sociazion Fassa.

A La Usc di Ladins Guglielmi à spiegà che »La lege perveit che l’Istitut cultural ladin posse esser n ent diretamenter strumental del Comun general de Fascia.Te chest moment te Consei de l’Istitut ladin ...
media/k2/galleries/11232/thumbs/Foto_Alberel.jpg
14 de november 2019

N »AlberEL« per viventèr l bosch

A n an dal tormen Vaia, te Museo ladin l’é stat portà dant la situazion e prejentà n projet per sostegnir l’embosćiament te la Mont de Poza
Linda l’à na firma de produzion de ceramica, la se à enciasà te Fascia del 2018 con sia familia e l’à orì laboratorie e boteiga a Poza con l’inom ELEL. Te Museo, ensema con so fi Francesco, l’à contà che canche l’é stat l tormen Vaia i é resté n muie tocé, dal dan ma ence da la gran resposta de duc i volontadives de noscia comunanza, e i se à pissà per chest de fèr ence ic vèlch per l bosch, se sà ben con chel che i sà fèr, donca lurèr la ceramica. 

L’é nasciù coscita, amò chest ...
media/k2/galleries/11277/thumbs/Foto_Oltre.jpg
13 de november 2019

I scolees de Ciampedel a la Coprativa Oltre

Per trei dis i studenc de la 2^ E de la mesènes laora ensema ai utenc per fèr douces e pìcoi lurieres de legn.
L’é n bel projet de inovazion educativa chel metù dant da la Coprativa Oltre de Ciampedel che per trei dis, da en mercol ai 13 fin en vender ai 15 de november, ge aur si ujes ai studenc de la scoles mesènes de Ciampedel. L fèsc pèrt del projet #Fuoricentro: coltiviamo le periferie endrezà da la Fondazion Trentin per l Volontariat sozièl en colaborazion con NPN-CSV Trentin e Provinzia de Trent e l’é coordenà te Fascia dal Comun general. L’é un di 86 projec selezioné da l’impresa sozièla Con ...
media/k2/galleries/11230/thumbs/zelebrazion_Ciavaleis_1.jpg
13 de november 2019

"Dut che che à na ènema l’é destinà a renascer"

Tel pra entorn la gejia de la Pieif, fora Ciavaleis, la comunanza se à binà per rengrazièr che la jent é stata stravardèda da la furia del temp de l’otober 2018
I pelegrins é rué a Ciavaleis dai paìjes che fèsc pèrt de la Magnifica Comunità e ence da chi entornvìa per prèer la Madona, tropes a pe, descheche la tradizon vel per la festa granes e te la ocajions emportantes.

En domenia ai 27 de otober chesta tradizion se à renovà canche l piscop Lauro Tisi à dit na messa solena en recordanza del dessatament cajonà da la furia del temp giusta n an dant. Enlouta nosc raion l’era stat desfegurà da la forza del vent e de la pievia che à mudà la parbuda de ...
media/k2/galleries/11229/thumbs/Padre_Leopoldo_Riz_don_Luigi.jpg
12 de november 2019

Padre Leopoldo Riz, 50 egn da preve

En domenia ai 27 de otober la comunanza de Ciampedel à fat festa grana per se strenjer dintorn a sie preve e per l don del sacerdozie
L’à fat festa grana la comunanza parochiala de Ciampedel en domenia ai 27 de otober per se strenjer dintorn a Padre Leopoldo Riz, carmelitan, che à fat 50 egn de ordenazion sacerdotala.

»L’é dai 14 de jugn del 1969, dì de tia ordenazion sacerdotala – à dit don Luigi Trottner te sia perdicia – che tu Padre Leopoldo ogne dì te toles te tia mans l calesc de la salveza e te ge dis de gra al Segnoredio per i sacotenc benefizies ciapé te l’Orden di Carmelitani Scalzi: a Unejia, a Roma olache te te ès ...
media/k2/galleries/11222/thumbs/Vasca_Campagnola_Moena.jpg
11 de november 2019

Co èla la situazion de l'èga a...Mazin, Soraga e Moena?

Amò la situazion de la èghes, con autres trei comuns de Fascia. A Mazin la fontènes é dutes tel crep, a Soraga dut sot control co na app, a Moena mai stat èga entesseèda.
Jon inant chesta setemèna con la raida fora per i Comuns de Fascia per veder la situazion de la èghes. Per l paìsc de Soraga sion jic a domanèr fora l’ombolt Devi Brunel, per i comuns de Moena e Mazin aon sentù i ofizies tecnics.

En cont di problemes de contaminazion vegnui fora chest istà a Sèn Jan, Lorenzo Pederiva, del Servije Tecnich de Mazin, ne à contà che »le sorgenti le é dute sot tera donca pel sozeder che su per chisc monc, olache l’é bestie che vif, sie ence escremenc, carognes, ...
media/k2/galleries/11264/thumbs/istitut_ladin.jpg
10 de november 2019

L’Istitut cultural ladin te man del Comun general

L conseier provinzièl ladin Luca Guglielmi portarà dant n dessegn de lege.
Te doi setemènes prejentaré n dessegn de lege per ge passèr duta la gestion de l’Istitut cultural ladin “majon di fascegn” al Comun general de Fascia. L’é stat la declarazion del conseier provinzièl ladin Luca Guglielmi a la Radunanza generèla de la Sociazion Fassa en vender ai 8 de november.

Te na intervista a La Usc di Ladins Guglielmi à spiegà che “jà la lege del Comun general de Fascia perveit che la provinzia de Trent ge passe diretamenter desvaliva competenzes. Saon che la politica ...
media/k2/galleries/11215/thumbs/studenc_grop_Usc.jpg
10 de november 2019

I studenc del Liceo cognosc La Usc

La clas III de l’Artistich é stata compagnèda da sia ensegnanta Agatha Brunel te redazion del sfoi ladin a Sèn Jan
Cognoscer e veder dal vif coche vegn scrit e empaginà n giornal l’é semper na roba curiousa e soraldut enteressanta dal pont de veduda didatich per i scolees che tol dant chest argoment ence te clas.

En vender ai 18 de otober te redazion de La Usc di Ladins a Sèn Jan l’é ruà 19 studenc de la III clas del liceo Artistich Design e Feguratif compagné da si ensegnanc Agatha Brunel, Flavio Tessadri, Lorenza Florian e la fazilitadora Alessia Degregori. 

La professora Agatha Brunel, che ge ensegna ...
media/k2/galleries/11263/thumbs/Sociazion_Fassa_conseieres.jpg
09 de november 2019

Armando Mich nef president de la Sociazion Fassa

L’é stat lità al post de Francesco Pitscheider. Luca Guglielmi resta secretèr politich.
En vender ai 8 de november la Sociazion Fassa à chiamà ite te sala de Consei de l’ex Comun de Vich la radunanza generèla. Con n gran batiman duc i sozi prejenc a la scontrèda, ben 69 che à dat jù la stima, i à lità Armando Mich nef president de la Sociazion. L tol l post de Francesco Pitscheider che à corì l’encèria via per chisc ultimes meisc dò che Elena Testor é stata litèda senatora. Pitscheider à dit de no voler più se meter a la leta e de voler lascèr lèrga a autra persone che pel dèr sie ...