Fascia

media/k2/galleries/11018/thumbs/Scola_ambient_gropes_scolees.jpg
14 de otober 2019

L’é stat endò Friday for Future

En vender ai 4 de otober, na setemèna dò la manifestazion mondièla, la Scola Ladina de Fascia à endrezà na neva giornèda su l’ambient
Più jon inant coi tempes e più doventa emportant e premurous rejonèr de ambient, amancol fin canche no sarà ence massa tèrt per troèr vèlch soluzion. Na neva scontrèda sul tem la é stata fata en vender ai 4 de otober te oratorie de Poza, na setemèna più tèrt che la manifestazion mondièla Friday for Future. L joen Mattia Valentini ne à contà vèlch particolèr de chesta scomenzadiva.

»Ge volarà amancol 150 egn per veder endò da nef l bosch descheche l’era dant del tormen Vaia, che à rebaltà 18 ...
media/k2/galleries/11013/thumbs/Sera_Boliviegn_grop_Oratorie.jpg
14 de otober 2019

Defenon l’Amazonia, l’é la majon de duc

Tel chèder de la fradaa anter S. Ignacio de Mojos e Fascia, l gesuit P. Fabio Garbari, da 30 egn te la Bolivia, à rejonà del valor e del segnificat de l’Amazonia e del Sinodo volù da Papa Francesch 
»Chisc dis taca l Sinodo su l’Amazonia e é vedù che n muie de jent chiò tel Trentin peissa che sie vèlch che no à trop a che fèr con nos. Ma no l’é coscì: ogne 5 biceres de èga che beon, un ne rua da l’Amazionia; ogne 5 outes che tiron l fià, na outa tiron ite ossìgen che vegn da l’Amazonia.«

Con chesta paroles P. Fabio Garbari, gesuit da la Val Rendena da passa 30 egn te la Bolivia, à avert sie intervent en sabeda ai 5 de otober, te la sera endrezèda dal Grop miscionarie Freinademetz-Mato ...
media/k2/galleries/11012/thumbs/Mobilita_SenJan.jpg
13 de otober 2019

Neva mobilità a Sèn Jan: prum bilanz

Se sera sù con anché ai 13 de otober l servije de trasport publich metù en esser chest istà da l’aministrazion del Comun de Sèn Jan. Ge aon domanà a l’ombolt Giulio Florian coche la é jita
Se à sentù rejonar trop chest istà del nef endrez che l’aministrazion de Sèn Jan, vidada da l’ombolt Giulio Florian, à metù en esser per la mobilità e i trasporc sun dut l tegnir del comun.

La neva mobilità se à spartì te trei gregn intervenc. L prum per la strada per Gardecia, che é stata serada ence ai pulmins: chi che volea jir sul Ciadenac i cognea jir a pe o cerner anter forenadoa de Vich e sentadoa de Pera. Da le 10 da doman a le 4 domesdì l’é stat descomanà l’azess ence per i autorisé e ...
media/k2/galleries/11054/thumbs/Gejia_S_Lorenz_Pera.jpg
11 de otober 2019

Cognoscion i tesores de Pera

L FAI de Fiem e Fascia, l’Istitut Cultural Ladin e l Comun de Sèn Jan, ne envìa chesta domenia a veder l Molin de Pezol, l’Hotel Rizzi e la gejia de Sèn Lorenz.
Chesta domenia, ai 13 de otober, Pera sarà protagonista de la Giornèda da d’uton del FAI de Fiem e Fascia. La sezion de noscia valèdes del Fondo Ambiente Italiano, con sie president Roberto Daprà, à cernù defat chesta frazion del comun de Sèn Jan desche zenter de gran enteress dal pont de veduda storich, artistich, culturèl e religious, endrezan coscita l’apuntament FAI de chest uton con l titol “Tesori di Pietra”, con referiment a la gran pera che ge dèsc l’inom al paìsc.

Duc é envié a se ...
media/k2/galleries/10992/thumbs/Schermata_2019-10-04_alle_09.10.35.jpg
10 de otober 2019

Gé done, no sé per chi, ma sé perché

L’ADMO endreza na sera publica de informazion a Moena ai 14 de otober. L referent de Fascia Amedeo Valentini ne deida a descharir i dubies e l ne fèsc ocgnoscer miec la sociazion
Via per chest meis passà se à sentù rejonèr più che zenza te val de la donazion de megola de l’os. N grum de messajes de envit a se scriver ite a l’ADMO é śiré sui social e sui gropes Whatsapp per via de n cajo de na pìcola beza fascèna che é malèda de leucemìa. Per responer a duc i dubies e a la domanes de la jent l’ADMO del Trentin en colaborazion con la Crousc Checena e l Comun de Moena à endrezà en lunesc ai 14 de otober da les 20.30 te sala de Consei de Moena na sera de informazion ...
media/k2/galleries/11006/thumbs/trafich_Fascia.jpg
09 de otober 2019

Trafich te Fascia: rua l Bus Rapid Transit

La Provinzia de Trent finanza con 40 milions la terza corsìa per i mesi publics. Anter la operes fondamentèles l’é ence la circonvalazion Ciampedel Cianacei
L’é ruà respostes emportantes enstadì da man de la Provinzia de Trent per ressolver i problemes del trafich te Fascia. Te Consei de Aministrazion de l’Apt de Fascia l’assessor provinzièl al turism Roberto Failoni l’à confermà l’intenzion de la Provinzia de jir inant col studie de la corsìa per l Bus Rapid Transit. Nia più donca ferata o impianc a fun, projec che era stac touc dant da la Comiscion mobilità del Comun general de Fascia. La Provinzia à preferì meter dant n’autra soluzion, chela de ...
media/k2/galleries/10991/thumbs/Cianton_da_marevea1.jpg
09 de otober 2019

»Cianton da marevea« per didèr i etres

L projet de la sociazion INOUT se met dant de uzèr fora la pascion per ciantèr ma ence soscedèr na reflescion su la situazion de la Siria. A fin projet sarà doi spetacoi de benefizenza a Firenze e Poza
L’é pontà demez en mèrtesc ai 24 de setember l projet »Cianton da marevea« proponet dai joegn de INOUT col sostegn del Pian Joegn de Fascia La Risola e de la parochia de Poza en colaborazion con la Scola de musega Il Pentagramma e la Fondazion Giovanni Paolo II de Firenze.

Cianton da marevea l’é n percors che enterza ores de formazion e de tecnica te la disciplina del ciantèr vidèdes da esperc e na reflescion de carater sozièl su la situazion complichèda che da egn tormentea la Siria e sia ...
media/k2/galleries/10989/thumbs/Caserma_Studafech_Ciampedel.jpg
08 de otober 2019

Con na neva senta se ponta demez con maor forza

L’é stat inaudà la neva caserma di Studafech da Ciampedel con doi dis de festa e desmostrazions. Al moment ofizièl à tout pèrt n muie de autoritèdes
L grop di Studafech de noscia val l’é dassen pien e rès de omegn, femenes e joegn che met a desposizion de la comunanza sie temp. E apontin chest fin de setemèna passà l paìsc de Ciampedel se à strent entorn a ic, 27 studafech e na dejina de arleves, per festejèr en alegrìa i mioramenc e i smaoramenc che é stac fac su la neva senta.

Segur na neva senta l’é n gran pas inant dal pont de veduda tecnich per i Pompieres da Ciampedel, aboncont no se pel desmentièr chel che l’era dant. L’era apontin ...
media/k2/galleries/11000/thumbs/Icarus_1.jpg
07 de otober 2019

Trei dis… »sgolé«

Ai ultimes de setember l Club Icarus Flying Team Val de Fascia à prejentà la 6^ edizion de Fassa Sky Expo
Anter i 27 e i 29 de setember a Ciampedel l’é stat Fassa Sky Expo, manifestazion de sgol ledech con parapenc e deltaplans che é ruèda a la 6^ edizion. Na ocajion che i pascioné del sport estrem no à volù mencèr, ajache la fiera portèda te val dal Club fascian Icarus Flying Team dèsc l met de proèr desche pruma mondièla la novitèdes di materièi vegnui fora al Coupe Icare de Saint Hilaire na setemèna inant.

La fiera é tachèda ite en vender ai 27 de setember da les 10 dadoman. A Ciampedel, apede a ...
media/k2/galleries/10994/thumbs/Fuoricentro_Paola_Mirella_1.jpg
06 de otober 2019

L’é tacà ofizialmenter #Fuoricentro

L’é stat portà dant enstadì l projet de educazion inovativa che se met dant de fèr crescer nesc joegn con la colaborazion de enc desvalives con competenzes desvalives ma duc col medemo obietif
En mercol ai 25 de setember te sala de la Sorastanza de la Scola Ladina a Sèn Jan l’é stat portà dant »#Fuoricentro: coltiviamo le periferie«, n projet de inovazion educativa che tol ite trei teritories del Trentin, Comun general de Fascia, Paganella, Valsugana e Tesin, l soul selezionà e finanzià te noscia region da la impresa sozièla »Con i bambini«de Roma e anter la pruma 10 prateghes taliènes de inovazion educativa.

L’é na scomenzadiva che va inant per trei egn e che veit tor pèrt ...
media/k2/galleries/10995/thumbs/Grop_Bolivia_Scola1.jpg
05 de otober 2019

Fradaa anter Fascia e Bolivia

N grop de studenc e ensegnanc da S. Ignacio de Mojos l’é te Fascia per na fradaa con la Scola Ladina. En sabeda ai 5 de otober da les 20:30 i se prejenta a duta la comunanza te oratorie de Poza
L confront anter cultures desvalives l’é n aspet emportant te la formazion de nesc joegn, sentadins del mond del davegnir. La Scola Ladina de Fascia ge tegn n muie a portèr inant chisc projec de barat, ence se no l’é semper sorì. La l’à sotrissà la Sorastanta Mirella Florian enstadì, recordan i projec porté inant con Ecuador, Cile e Palestina, tel ge dèr l benvegnù al grop de 6 ensegnanc e studenc boliviegn, rué per 15 dis te Fascia per n bel projet artistich.

I trei studenc, Danitza, Walter e ...
media/k2/galleries/10982/thumbs/APSP_Fascia.jpg
05 de otober 2019

Te Fascia e Fiem mencia personal

L’assessora provinzièla Stefania Segnana é ruèda te la doi valèdes a veder la situazion ensema con l dirigent generèl de l’Azienda Sanitèra Paolo Bordon e etres funzionaries 
No mencia i problemes te Fascia e Fiem per chel che vèrda la sanità, e fazile no i troarà resposta bele prest. I ge é stac porté dant en lunesc a l’Assessora provinzièla a la sanità Stefania Segnana, che é ruèda te la doi valèdes aldò de na vijita jà programèda te la Cèsa de Paussa de Pardac e te l’ocajion, su envit di aministradores, l’à dezidù de cognoscer la situazion de la sanità te noscia valèdes a na vida globala, per dèr n segnèl de atenzon envers i teritories più dalonc.

Ensema con l ...
media/k2/galleries/10996/thumbs/TrafficoFassa.jpg
04 de otober 2019

Mobilità te Fascia: PAT e CGF vel la corsìa per l trasport publich

La Comiscion mobilità del Comun general, reta dal conseier de procura Celestino Lasagna, la sostegn l projet del Bus Rapid Transit, da 40 milions de euro, con chel che la Provinzia la volessa smendrèr l trafich te Fascia.
La scontrèda anter l’assessor provinzièl al turism Roberto Failoni, l conseier provinzièl ladin Luca Guglielmi, l conseier de procura a la mobilità del Comun general de Fascia Celestino Lasagna e la direzion de l’Apt de Fascia, stata l prum de otober passà te senta de l’Apt ladina, l’à confermà l’intenzion de la Provinzia de Trent, per fèr fora la costion del trafich te Fascia, de jir inant col studie de ...
media/k2/galleries/10993/thumbs/Tram_Trent.jpg
04 de otober 2019

N Tram per Trent!

La proponeta portèda dant da la sociazion Transdolomites adum con l Comitat de sentadins »N Tram per Trent«vegn portèda dant INSNET, vender ai 4 de otober, da les 7 da sera al MUSE
La sociazion Transdolomites vidèda dal fascian Massimo Girardi, che da egn se dèsc jù per sensibilisèr envers na mobilità più sostegnìbola, porta dant na neva endesfida, chela de n tram per la zità de Trent. 

La proponeta, portèda inant adum con l Comitat de sentadins che se à dat inom apontin »N Tram per Trent«, vegn prejentèda te na sera publica insnet, vender ai 4 de otober, da les 7 da sera te la sala conferenzes del MUSE de Trent.

Chesta sera, spiega Girardi, vel esser no demò na ...
media/k2/galleries/10938/thumbs/Mile_Bechec_Dolores_Gioia.jpg
03 de otober 2019

I bechec no i é più mile

L’é tempes senestres per l grop de femene che a Poza da passa 30 egn met ensema recam e solidarietà
L dombra oramai passa 30 egn de vita l grop “Mile Bechec” da Poza. “Al scomenz – ne conta Maria Dolores de Bocol, siane ensema con l grop de femene da Vich, jiane a far la mostra sun Ciasa Marmolada. Dapò se aon pissà che podaane far ence a Poza. L’era mie amede Clara e Annamaria de Bocol, mia mare Mary e dapò la Lina Gasperini e de fata n’é vegnù ite n muie de autre. Se se troaa te stua da la Tante Clara a recamar, a veder coche siane metude coi lurieres, che che se podea far... se jìa inant ...
media/k2/galleries/10937/thumbs/Contrin_La_Risola_monc.jpg
02 de otober 2019

Cognoscer se enstesc per entener miec ence i etres

L Pian de Joegn La Risola à endrezà trei dis sa mont, te refuge Contrin, con n grop de joegn dai 16 ai 27 egn per spartir cognoscenzes e valores e creèr na comunanza a mesura de om
Per l Pian Joegn de Zona La Risola, ent metù sù da la Provinzia e dal Comun general de Fascia, endrezèr te Fascia na esperienza residenziala dedichèda ai joegn dai 17 ai 27 egn, tel temp da d’uton, te n post olache no se rua apede sorì, l’é na endesfida sot n muie de aspec.

Na endesfida che, nesciugn se aessa spetà e imaginà, proprio per merit de 15 joegn engaissé, l’é doventà na aventura de amicizia dalbon da no se desmentièr. Son dò che rejone de »Una montagna de abilità«che se à tegnù al ...
media/k2/galleries/10935/thumbs/Alpine_Butterfly_bec.jpg
30 de setember 2019

L sgol di pavei da mont

Alpine Butterfly l’é l projet endrezà da Elena Zanon e Biju Vadagnini out a la families de bec con autism col didament de na emportanta rei sozièla
»Vèlch outa l’é la jent de chela che nesciugn pel imaginèr nia che fèsc la robes che nesciugn pel se fegurèr«.

Te chesta frase de Alan Touring, cognosciù matematich del secol passà, l’é ite dut l spirit del projet Alpine Butterfly, portà inant a Moena dai 7 ai 14 de setember.

Se trata de n projet out a la families e ai bec con desturbes de autism – à dit la dotora logopedista Elena Zanon, ideatora del projet – che é nasciù endèna na ciacolèda con na super mère de la val con n bez a chel che la ge ...
media/k2/galleries/10934/thumbs/Capanna_PizFassa_jent.jpg
29 de setember 2019

La utia Piz Fassa à compì 50 egn

I lurieres é taché l’istà del 1968 e l’an dò la era vertia a tor dant i prumes ghesć. En domenia passèda sacotanta jent se à strent dintorn l patron Guido Bernard Pierac per fèr festa con el
La utia da mont Piz Fassa à festejà si prumes 50 egn de atività. En domenia ai 15 de setember, te na maraveousa giornèda de fin istà, con bel soreie sgalizent e n ciel de n brun da chèrta de posta, l’é stat endrezà na gran festa per chesta ocajion dalbon spezièla che à vedù ruèr sun Piz Boè, a 3152 metres de auteza, n bel grum de jent per spartir col patron Guido Bernard Pierac la legreza e la sodesfazion de chest bel cedean. 

A tor dant i ghesć rué per l’ocajion l’é stat la bela musega de ...
media/k2/galleries/10910/thumbs/Schermata_2019-09-25_alle_10.49.08.jpg
28 de setember 2019

L’enrosadira ne sporc stories de femenes

Dai 15 ai 22 de setember Fascia se à entent de resa con desvalives evenc endrezé dal Comun general, con la Conseiera de Procura Lara Battisti, per valorisèr la femenes e duta sia esprescions
N’autra bela edizion de Enrosadira, la scomenzadiva pissèda dal Comun general per ge dèr lèrga e luster a la eles, é stat endrezèda con bon ejit la setemèna passèda te Fascia. 

La lingia de evenc se à avert en domenia ai 15 de setember con na raida te na bela dì de soreie fin al Refuge Vaiolet olache Lara Battisti, conseiera de Procura del Comun general, à podù compagnèr n grop de femenes a viver na bela esperienza de Quantic Yoga sot la vida de Frida Vian.

Ogne dì l’é stat dapò na proponeta ...
media/k2/galleries/10944/thumbs/ScritaStnt_2rid.jpg
27 de setember 2019

L Stont l’é endò “Imperial Regio”

La veia scrita I.R., che tel lurier de restaure era stata lascèda fora, fèsc ades bela parbuda su la sezion del Museo a Ciampedel.
Fin da canche del 2018 l Stont de Ciampedel era stat restaurà da la Provinzia de Trent per enteressament de Gabriele Valentini “Mambo”, del Comun de Ciampedel, di Scizeres de Fascia e de l’Istitut Cultural Ladin, i medemi Scizeres, en particolèr Manuel Adami, e la storica Maria Piccolin, aea uzà fora l problem de na scrita che era stata desmentièda. “L’é n pecià – i aea dit – che te l’intervent de restaure no sie stat tegnù en conscidrazion duta entrìa la veia scrita che l’era sul frabicat: ti ...