Fascia

media/k2/galleries/13270/thumbs/Comun_general_senta.jpg
12 de agost 2020

Giuseppe Detomas e Matteo Iori candidac a Procurador

I doi candidac é sostegnui duc doi da doi listes, una de partit e una zivica. A sostegnir Detomas l’é »Uniti - Adum per Fascia« e »Neva Ual«, enveze per Iori l’é »Autonomisti Popolari« e »Fassa«
Dò doi mandac de doi femenes, l’é doi omegn chest’outa a se jièr fora l’encèria de Procurador del Comun General de Fascia. 

Da na man, sostegnù da la lista »Neva Ual« e da na lista zivica che à inom »Uniti - Adum per Fascia«, se met dant l’avocat Giuseppe Detomas, clas 1962 con na longia esperienza politica e militanza ladina; da l’autra, portà inant da la lista »Fassa« e da »Autonomisti Popolari« l’é Matteo Iori, Conseier de Procura ti ultimes 5 egn con delega al turism, sport, politiches ...
media/k2/galleries/13254/thumbs/temporal_vich_dans_2.jpg
11 de agost 2020

L’é crepà na nigola, dans a cèses e strèdes

L gran temporal de en lunesc sera à tocià debel l paìsc de Vich. Na cincantina de persones à cognù fora de cèsa
L burt temp à endò fat dans te Fascia, chest’outa l’à tocià debel l paìsc de Vich. En lunesc sera ai 10 de aost l’é crepà na nigola e l’à dat jù de pien èga e bozoles soraldut te la pèrt de Piz e Val.

L ruf de le Arce, n pìcol ruf che vegn jù de Vael, che l’é stat encanalà ite sot tera te n tubo e l vegn fora tel ruf de Vael, l’é vegnù per sora e con gran forza l’é vegnù jù dret anter la cèses de Piz e Val magnan jù l teren con gregn dans, fajan ence bujes de n metro. L’èga é ruèda ite te la ...
media/k2/galleries/13223/thumbs/Il_viaggio_di_Theodore.jpg
11 de agost 2020

Il viaggio di Theodore

Te chela fotografies vedee na storia passèda, situazions e personajes che adaut, enceben sie mutism, i me domanèa de esser reporté en vita
Aon lascià desche protagonist te noscia sumèda ‘N architet roman’ che, enceben che no vegne fora l’inom tel liber contà en pruma persona, corespon ben segur a l’autor Michele Bentivoglio: scritor talian (sie prum roman l’é stat apontin Il viaggio di Theodore; l secont Un’estate breve), Michele Bentivoglio l’é n architet pascionà de restaure. Sie esordie leterèr Il viaggio di Theodore l fèsc belimpont per nos, te chesta piata che rejona de fotografìa, vedon l perché.

De più su La Usc 31 de vender ...
media/k2/galleries/13222/thumbs/foto_lorenzo_dezulian2.jpg
10 de agost 2020

La fotografìa pel cambièr l mond da burt a bel

N (aspirant) fotograf da Cianacei ne rejona de sia pascion
I tempes muda, somea che l temp passe via semper più coran. Per dut chel che aon da fèr cognon semper aer i eies su l’orloi. Dut seghita a jir inant, aboncont l’é n met per fermèr chest moviment di zogres: la fotografìa, na moda per poder fermèr sun n tòch de chèrta na storia entrìa che la resta per semper. Apontin per chest é cernù de fèr de la fotografìa mia pascion e mia vita.

De più su la piata di Joegn de Fascia su La Usc 31 de vender ai 7 de aost
media/k2/galleries/13216/thumbs/troi_musega_ciampane.jpg
10 de agost 2020

200 egn de storia, dò l Troi de la Musega

I museganc da Vich à endrezà n percors tematich che da Valacin rua fin sun Pianac
Chest an 2020 fossa stat per la Musega da Vich n an da recordar sul calandar. L sarà pa ben istesc, ma no per le rejon che si componenc se aea metù dant. Belapontin chest an i aea en program n grum de scomenzadive per festejar i 200 egn.
Enceben che la festa grana te tendon no posse vegnir fata, i museganc no se à lascià destrameter e i é jic inant col program, per chel che i à podù. I à endrezà na bela mostra te Ciasa Marmolada, inaugurada l dì de Sènt’Uiana, che se pel veder fin ai 8 de ...
media/k2/galleries/13217/thumbs/I_Pizarei.jpg
09 de agost 2020

Cater ciacoles tedant a n depent

Enstadì é scontrà l’artist Claus Soraperra endèna che l depenjea sia ultima opera, e l me à contà…

Vigni dì se scontra persones. Vèlch outa de manco, te chest temp de gran lurier de più. Encontres da pech l più de la outes, raporc ocajionèi de lurier, n salut, n develpai e stajé ben. Vèlch outa enveze vèlch de più fon, vèlch che met a jir l cervel, che te lascia zeche da nef. Chest me é sozedù enstadì canche é scontrà l’artist fascian e professor Claus Soraperra de la Zoch, endèna che sui pents da pitor l ge dajea vita a sia ultima opera en orden de temp, opera che spere de poder ve ...

media/k2/galleries/13218/thumbs/foto_toron.jpg
08 de agost 2020

Alice De Bortoli: anter social e umanità!

Ta Cianacei l’é ruà la joena influencer da Treviso, cognosciuda per aer tout pèrt a n program televisif
Dassen na gran ciacolona l’é la influencer Alice De Bortoli. L’aon scontrèda endèna na dì de soreie ta Cianacei en ocajion del My Idol Summer Camp, endrezà en colaborazion con la Union Hotels Canazei. La joena trevigiana l’à demò 16 egn, ma su sie canal prinzipal Instagram la conta più che un milion e mez de followers. Alice l’à arjont l suzess anter i joegn de gra a sia partezipazion al program televijif de Rai 2 »Il Collegio 3«. Te sie video de prejentazion la desmostra con gran e forta ...
media/k2/galleries/13214/thumbs/Drive_In_Moena_1.jpg
07 de agost 2020

A Moena l’atmosfera di egn ’50 col Drive In

Gran bon ejit e aprijiament per la scomenzadiva del Comitat Manifestazion metuda a jir te piaz dai auti jun Navalge. Ai 17 de aost l’é en program l secondo apuntament con la vijion del film Mamma mia
Te chest istà particolèr l’endrez de la manifestazions no l’é sorì per via di protocoi de segureza sanitèra. N muie de evenc à cognù vegnir anulé o aboncont l’é stat de besegn de i endrezèr a na vida alternativa o desvaliva.
Ence a Moena l Comitat Manifestazion à cognù revalutèr e pissèr da nef sia proponetes de entrategniment e te chest chèder l’é vegnù fora na belota idea che somea esser stata aprijièda dalbon n muie.
»Ajache l’é benfat evitar i evenc al serà, aon pensà a meter a jir l chino a ...
media/k2/galleries/13213/thumbs/trei_percorsc_Pra_Sort.jpg
07 de agost 2020

Pra de Sort: n’autra proponeta

N grop de sentadins respon a la touta de posizion de Italia Nostra e met dant n percors alternatif per garantir la soluzion per portar jù l legnam e la defendura del pra
Va inant la discuscion su la strada de Pra de Sort. Dò la touta de posizion de Italia Nostra, de chela che aane dat cont su La Usc di 24 de messèl passà, à manà ite sia posizion n grop de sentadins de Sort che amò de oril del 2019 ge aea portà dant a l’Aministrazion de Comun de Moena na proponeta de soluzion del problem de traversament del Pra de Sort per portèr jù l legnam sutà via per jabas a cauja del tormen Vaia.
»Da semper aprijion l’atività de Italia Nostra per i prinzipies a chi che la se ...
media/k2/galleries/13211/thumbs/Soraga.jpg
06 de agost 2020

Se aur n usc per l’impiant portamont de Soraga

L Consei provinzièl à aproà l’orden del dì del conseier ladin Guglielmi che à domanà la previjion urbanistica e la desponibilità finanzièla per l coleament col jouf de Ciareja
Se à serà sù en domenia ai 2 de aost i lurieres con longia discuscion te Consei provinzièl per l’aproazion de l’assestament del bilanz preventif de la Provinzia de Trent 2020 con 20 stimes a favor e la 2 astenscions di soi conseieres de mendranza resté te Consei dò che i etres aea arbandonà i lurieres i dis dant per protesta.
Te chesta ocajion l’é stat aproà ence na ressoluzion consiliara portèda dant da 13 conseieres de maoranza. Tel test tout sù vegn metù dant la linees de azion che ge vegn ...
media/k2/galleries/13162/thumbs/Pent_de_la_Roa.jpg
06 de agost 2020

Fenii i lurieres al Pent de la Roa

L pent che lea Cianacei a sia frazions de Dèlba e Penìa l’é stat restruturà da la Provinzia de Trent
Apede al confin anter Cianacei e sia frazion de Dèlba su la SS 641, aló per se entener olache l’é la senta de la Protezion Zivila de Cianacei, l’é stat fat n intervent da man de la Provinzia de Trent sul Pent de la Roa. I lurieres era scomenzé amò tel meis de mé e da n trat en ca (ordenanza comunèla nr 38 dal prum de messèl) l’era stat ence ativà l sens unich alternà da man del comun de Cianacei per consentir i lurieres de restruturazion pervedui.
Con la metà del meis de messèl i lurieres é ...
media/k2/galleries/13175/thumbs/Schermata_2020-07-28_alle_22.50.53.jpg
05 de agost 2020

La Provinzia à nominà la Comiscion paritetica

L’é stat costituì dò passa doi egn l’organism che cognessa tor dant l passaje de competenzes da Provinzia e Region al Comun general de Fascia. Ma vèlch costion resta averta
La Jonta provinzièla à nominà la Comiscion paritetica che cogn troèr fora la competenzes de emportanza per la valorisazion de la mendranza linguistica ladina che pel ge vegnir dates sù al Comun General de Fascia.
La Provinzia de Trent à enciarià de fèr pèrt de chest Desch l professor ordenèr de derit costituzionèl comparà de la facoltà de Giurisprudenza de l’Università de Trent Jens Woelk, la dirigenta generèla del Departiment afares e relazions istituzionèles de la PAT Valeria Placidi e la ...
media/k2/galleries/13173/thumbs/Samuel_Pellegrin_balet_Torns_Vaiolet.jpg
04 de agost 2020

Samuel, n balarin fascian te l’Estonia National Ballet

Se concretisea pian pian l’ensomech del joen da Soraga che con forza e determinazion l se à diplomà a la Tanz Akademie de Zurigo
Si eies sgalizea de na lum rara e l’esprescion del vis l’é chela de la contenteza. No serf tante de parole per entener la pascion che l’à tel cher, Samuel Pellegrin da Soraga, clas 2001. L’é chela per l balet classich, na pascion nasciuda jà da canche l’era pìcol e l jìa amò a la scola popolara, che dapò la é cresciuda tel temp e l’à ciapà forza.
Cognosce Samuel da la scolina e posse testimoniar che l balet classich l’é semper stat so pensier fis. L volea doventar balarin e n balarin l’é ...
media/k2/galleries/13164/thumbs/cantier_Moena_ciasa_Comun.jpg
03 de agost 2020

Edoardo Felicetti: »La jent à soravalutà l dejaje«

L’ombolt de Moena spiega le rejon de aer avert n cantier te paìsc tel pien de la sajon
Rejonon di lurieres te Ciasa de Comun. De che lurieres se tratel?
Edoardo Felicetti: Cognon far fora l pe pian del comun coscita podon spostar i ambulatories te la part evers sud a na vida che i sie int dret a strada e no sarà più l problem de la bariera architetonica. L’era n projet preliminar rità da la velgia aministrazion che noi aon ciapà te man. Del 2019 sion stac bogn de ciapar i scioldi col Fondo Strategich. Ajache noi ge aon zedù na part del nosc a Ciampedel, che i l’à dorà per la senta ...
media/k2/galleries/13172/thumbs/CircenDolomitesFestival3.jpg
02 de agost 2020

Circen Dolomites Festival, inant con la seconda!

Dai 2 ai 9 de aost se dejujarà l festival de jocolerìa te Fascia dò l suzess de l’an passà

Che no fossa stat n unicum se l’aea jà capì l’an passà, canche la pruma edizion del Circen Dolomites Festival aea maraveà e entrategnù duc te Fascia, ghesć e fascegn, joegn e veies. Defat, dò l bon suzess de la pruma edizion l’é sun usc l secondo festival de jocolerìa del grop Circensema. Dai 2 ai 9 de aost se podarà veder artisć de vigni sort tant da la val che de nonzech nazionèl e internazionèl te n event che chest an é doventà amò più green: »L  festival l’é vegnù fora su le trei ...

media/k2/galleries/13165/thumbs/DanieleDezulian_TullioPitscheider_SITC.jpg
02 de agost 2020

Nef president e beleche 8 milions de utol per S.i.t.C.

Ai 23 de messèl aló dal chino de Cianacei, se à dejout tel respet de la normatives la radunanza anuèla di sozi. A vidèr la sozietà l’é ades Daniele Dezulian
Enstadì i sozi de la Sozietà Increment Turistich Cianacei S.i.t.C. i à aproà l bilanz serà sù ai 31 de dezember 2019 che à vedù n utol de 7.904.585 euro. L vadagn maor vegn da vendites e prestazions con 30.401.800 euro. La speisa maora la é per l personal con 8.143.768 euro.
De gra a l’incorporazion de la funifor Doleda, che dant la era en partezipazion con la Provinzia, l patrimonie de la firma l’é cresciù passan dai 86.068.955 euro de l’an dant a 97.327.249 euro.

Amò apede, l’é stat fat la ...
media/k2/galleries/13174/thumbs/Solaria_Mazin.jpg
01 de agost 2020

Chest model turistich no va ben per Fascia

Fugatti à portà dant te Consei n emendament per la sospenjion de la lege Gilmozzi e l’assegnazion de neves volumes per cèses o cartieres per vacanza. Neva UAL e Sociazion Fitacartieres de contra
La é jita inant duta chesta setemèna la discuscion su l’assestament de bilanz te Consei de la Provinzia de Trent che pervedea 44 articoi e 8.500 emendamenc.
Anter chisc l’é ence chel de peis prejentà dal goernador Maurizio Fugatti per la »sospenjion« de la lege Gilmozzi su la seconda cèses, lege provinzièla nr 16 del 2005. Chest emendament perveit la possibilità de restruturazion de volumes che l’é jà per i destinèr a cèses o cartieres per vacanza o temp ledech. La Jonta aea jà proà a portèr ...
media/k2/galleries/13168/thumbs/Pierobon_Canins_paladina_1.jpg
01 de agost 2020

»Maria Canins cor desche l vent«

Coscita vegnìa dit de l’atleta badiota che con Enjoy Pozza à contà sia storia per »Sportives ladins se nasc«

Al zenter de la scontrèdes che vegn fat per dut l’istà a Poza l’é chest an l sport. »Sportives ladins se nasc« conta la carieres de forc atlec ladins, ma ence l sport desche leam con l teritorie e la Dolomites, sport amò desche persones, omegn e femenes, che pel esser gran ejempies sozièi. Chesta la pissèda del comitat manifestazions Enjoy Pozza con sia presidenta Mara Dorich, che porta dant na lingia de scontrèdes con sportives cresciui te la Ladinia de gra al projet finanzià da la Region. E ...

media/k2/galleries/13166/thumbs/Sorastanza_liceo.jpg
31 de messel 2020

Chi sarèl a rejer la Scola Ladina de Fascia?

A n meis dal scomenz de n nef an de scola, amò più senester per la precauzions sanitères, no l’é stat amò ofizialisà la nomina, ma somea che sie stat cernù l vicarie Claudio Valentini
En vender passà la Jonta de la Provinzia Autonoma de Trent à nominà i dirigenc che col prum de setember rejarà i desvalives istituc de scola del Trentin e che arà l’encèria no sorida de endrezèr dut per tachèr via n an de scola più senester e delicat che zenza per l’obligh de arsegurèr tel medemo temp l derit a l’ensegnament di bec e la segureza sanitèra.
Te la delibera, per chel che vèrda la Scola Ladina de Fascia, vegn confermà che la Sorastanta Mirella Florian jirà en penscion, ma no vegn ...
media/k2/galleries/13171/thumbs/FestataMont_grop_joegn.jpg
31 de messel 2020

Festa ta Mont? Ei, ma en verscion lijiera!

Chest an la manifestazion vegn metuda a jir ampò de gra a l’empegn de n bel grop de joegn, ence se a na vida desvaliva, tel respet di protocoi de segureza per via del Covid-19
Tel prum fin de setemèna de aost da oramai 12 egn vegn endrezà la Festa ta Mont, n event dalbon n muie spetà e aprijià da ghesć e jent dal post, che met dant storia e tradizion ladina, fata de guanc, musega e magnadiva, te la cornisc da marevea de la val de Sèn Nicolò.
Chest an per la restrizions contra l Covid l’é stat pissà trop se la meter a jir o no e a la fin l’é stat dezidù de la fèr ampò ma demò te na dì, en domenia ai 2 de aost, te na verscion desvaliva e più lijiera.
A ne contèr coche ...