Atualité

18 de jené 2019

ULSS 1 Dolomiti: da doman muda i numer per le prenotaziogn de le vijite

Da doman, sabeda 19 de genaro, la jent de Souramont che avarà da prenotà na vijita ntei ospedai de la Ulss 1 Dolomiti l'avarà da tegnì cont de sti doi nuof numer:  - 800 890 500 per prenotà o desdije vijite con impegnativa - 0437 1849988 per prenotà vijite n libera professionI orari per podè prenotà resta dal lunes al vender da le 08.00 a le 18.00 e la sabeda da doman da le 08.00 a le 12.00.
media/k2/galleries/9140/thumbs/Bildschirmfoto_2019-01-18_um_09.54.16.jpg
18 de jené 2019

La secunda spana de Kompatscher

Le Consëi provinzial de Südtirol á lité, y a chësta manira reconfermé, Arno Kompatscher sciöche presidënt dla Provinzia por i proscims agn cun 19 usc a öna y 16 de cuntra. Al dij che la legalité y umanité é i valurs prinzipai che al ó mené inant
Le presidënt dla Provinzia é gnü confermé: Arno Kompatscher é gnü lité inier ai 17 de jená dal Consëi provinzial sciöche presidënt dla Provinzia de Balsan. Dles 35 usc nen él 19 che é jüdes a Kompatscher, do che al ê gnü designé sciöche candidat dla Südtiroler Volkspartei y dla Lega Salvini Alto Adige-Südtirol.

Tratan so discurs de insediamënt á le presidënt fat n referimënt tler ai dui valurs fondamentai dl program de govern: “la legalité y l’umanité”. Al se trata aladô ...
media/k2/galleries/122/thumbs/8d55905b56ee7a07306adf0acc56dc42.jpg
17 de jené 2019

Liejede l’edizion nueva!

18 de jené 2019

Comentar de pruma

Ladins talians, fascisć y partesans
Dan avisa 80 ani iel stat l'Opzion nce tla valedes ladines. Da ntlëuta iel te Gherdëina doi slates de jënt, chëi che à fat tudësch y chëi che à fat talian, da coche l univa dit. Da iló iel pona sautà ora, for da Gherdëina demez, che l talian ie n fascista y n partesan, sciche sce chël fossa l medemo. Vëira iel che nce la Union di Ladins, che l sibe chëla de Gherdëina che la Union Generela di Ladins dla Dolomites, y nce la Usc di Ladins vën ududes n pert coche na esprescion taliana fascista y ...
media/k2/galleries/9117/thumbs/naghena.jpg
16 de jené 2019

Mancia puoch a “Mendranze n Poejia”

Ncora demà cuater mes de temp per mandà ite poejie scrite per ladin al concors metù a jì dal Istitut cultural ladin Cesa de Jan.
L 2019 sarà l an ulache darè n par de agn tornarà l concors “Mendranze n Poejia”, concors de poejia n lingaz de mendranza che l Istitut cultural ladin Cesa de Jan auna al comun da Fodom i met sto viaz a jì per sua X edizion. L concors, davart a dute le mendranze taliane che stà sot la lege 482/99 e a la mendranza romancia dei grijogn svizeri, l é davart siebe a poejie scrite da privati che da le scole. Darè che ntel genaro 2018 l Istitut l ava davart le iscrizion a chesta X edizion, darè n an l ...
media/k2/galleries/9112/thumbs/manfredvallazza.jpg
16 de jené 2019

Manfred Vallazza: assessur regional ladin nü?

Aladô dles spizes dla SVP dess Manfred Vallazza da La Val deventé l’assessur regional ladin nü
A chësta manira podess Manfred Vallazza arpé l’inciaria atuala dl mandatar fascian Bepe Detomas.
L’ater badiot lité nü tl consëi provinzial a Balsan, Daniel Alfreider, gnará assessur provinzial ladin a Balsan y vizepresidënt dla Junta provinziala dl Südtirol, cun les competënzes: scora y cultura ladina, mobilité y strades.
media/k2/galleries/9111/thumbs/istitut_1_.jpg
15 de jené 2019

Sotscrita la convenzion per l progeto “I Ladini, una minoranza storica delle Dolomiti”

Metù ntel cuader dei finanziamenc de la lege 482/99, l progeto l vegnarà vardà sora dal Istitut cultural ladin Cesa de Jan.
L'é stada sotscrita ntei di passai la convenzion nanter l comun da Col e l Istitut cultural ladin Cesa de Jan per mete a jì l progeto “ I Ladini, una minoranza linguistica storica delle Dolomiti”. Chest l é finanzié per n total de 36.600 euro ntel cuadro dei fondi che l ministero de competenza l met su progeti liei a la lege 482/99. L vede a cef l comun de Col e l jirà a curvì con sue atività incia chi de Fodom, Anpezo e La Rocia. Trei i aspec che l revardarà: l'atività del sportello ...
media/k2/galleries/9107/thumbs/Bildschirmfoto_2019-01-15_um_09.37.49.jpg
15 de jené 2019

Contribuc per la cultura ladina: Ancuntedes a Urtijëi y a Picolin

La Repartizion provinziela per la cultura ladina a Bulsan lascia al savëi che la dumandes per n contribut provinziel per l’atività 2019 muessa unì dates ju nchina ai 31 de jené 2019
Nce chëst ann ti vëniel pità ai zitadins y ala zitadines la puscibltà de dé ju la dumandes diretamënter tla valedes a n culaburadëur / na culaburadëura dl Ufize Cultura y Scola ladina.

Chësc servisc vën pità n merdi, ai 29 de jené 2019 dala 16.00 ala 18.00 tl Ufize Inovazion y consulënza (1 partimënt) dl zënter pedagogich a Picolin/Val Badia. Te Gherdëina vëniel pità l servisc tla sala de cunsëi dl chemun de Urtijëi, n mierculdi ai 30 de jené dala 16.00 ala 18.00.

La dumandes ...
media/k2/galleries/9102/thumbs/Jonta_PAT_te_CGF.jpg
15 de jené 2019

La Jonta PAT te Fascia per rejonèr de prioritèdes

Ai 11 de jené la Jonta de la Provinzia de Trent se à binà te la senta del Comun general, tolan sù la proponetes di aministradores fascegn per i intervenc aldò di dans del catif temp e te etres setores.
L’é stat la vejinanza de la Provinzia envers i teritories batui dal catif temp de l'otober passà, l tem metù al zenter de l’atenzion da la Jonta PAT, che apontin per testimonièr chesta atenzion l’à dezidù de se binèr te sia pruma scontrèdes ti lesc periferics del Trentin olache l catif temp aea caujà i maores dans. 

Coscita en vender ai 11 de jené la Jonta vidèda dal President Maurizio Fugatti se à binà te la senta del Comun General de Fascia.

A ge dèr l benvegnù, te la senta ...
14 de jené 2019

Borse de studio de la region Trentin – Südtirol incia per i jovegn da Souramont

L muot per i jovegn de Col, Fodom e Anpezo de fà foravia l cuarto an de scola auta. Sarà temp fin a la fin de febraro per dà ju le domande.
Incia per l an de scola 2019/2020 i jovegn de le scole aute che i vif a Col, Fodom e Anpezo (auna a chi dei comugn de Pedemonte, Magasa e Valvestino, ndr) i podarà ruà permez a le borse de studio che la region Trentin-Südtirol la dà fora per chi che vol fà l cuarto an de scola auta foravia nte un dei pais nanter Austria, Germania, Gran Bretagna, Irlanda e Francia. 60 l é i posti che la Region la metarà a jì per l an che ven; le famee interessade i avarà da scrive fora na domanda e la prejentà ...
media/k2/galleries/9103/thumbs/Bildschirmfoto_2019-01-14_um_11.50.29.jpg
14 de jené 2019

Assessur provinzial Daniel Alfreider

Aladô dles indescriziuns atuales dess Alfreider ciafé dlungia ala "Scora y cultura ladina" les strades (repartiziun nr. 10 "Infrastrutöres") y la mobilité
Chisc podess ester i inoms dla Junta provinziala nöia dl Südtirol, gnüda a löm danter SVP y Lega:
- Presidënt Arno Kompatscher (SVP)
- Philipp Achammer (SVP)
- Arnold Schuler (SVP)
- Waltraud Deeg (SVP)
- Daniel Alfreider (SVP)
- Thomas Widmann (SVP)
- Maria Hochgruber Kuenzer (SVP)
- Massimo Bessone (Lega)
- Giuliano Vettorato (Lega)

L'ater ladin tl Consëi provinzial nü, Manfred Vallazza (SVP), podess deventé assessur regional, deboriada cun Arno Kompatscher (SVP) y la jona ...
media/k2/galleries/9088/thumbs/camera-quarta-proiezione-proiezione-ok.jpg
14 de jené 2019

Te cater meisc se litarà endò per la Cambra

Ai 26 de mé no sarà demò la litazions europeènes, ma aldò de la demiscions de Maurizio Fugatti dal Parlament, tel Colege de Perjen e donca ence te Fascia se é chiamé a dèr jù la stima per l nef raprejentant a Roma.
En mercol ai 9 de jené l President de la Provinzia de Trent Maurizio Fugatti ge à portà dant ofizialmenter al President de la Cambra Roberto Fico sia demiscions da la encèria de Deputat. L’incompatibilità anter la encèries tel Goern provinzièl e tel Parlament era cognosciuda e la dizijion de Fugatti de cerner la Provinzia era stata palesèda de fata dò la litazions de chest uton, ma demò ades l’é stat formalisà sia demiscions dal Parlament, e donca pel peèr via tecnicamenter la prozedures per la ...
media/k2/galleries/9095/thumbs/Bildschirmfoto_2019-01-11_um_11.30.42.jpg
12 de jené 2019

Neveres y neveres

La nëi devënta n problem ti Paisc Todësc. Danns y caji de mort
Ti Paisc Todësc y te plü Länder dl’Austria él tomé tan de nëi, che al á messü gní stlüt strades y scores. Y la nëi pê tomé inant chisc dis. La jënt é alarmada, le prigo da lovines é gran cina jö te funz dla val. Tl raiun de Berchtesgaden (ciara momënt dles registraziuns inier dla videocamera dla www.feratel.com) pón baié de na nëi secolara che á efec catastrofics. I caji de mort por la nëi tla Germania ê inier a cinch.

(foto: www.feratel.com)


11 de jené 2019

Comentar de pruma

L'assessur provinzial ladin nü
Che sarál pa? Daniel Alfreider o Manfred Vallazza? Tosc le savarunse, che chisc dis vëgnel moscedé les chertes tla SVP. Bunamënter sarara insciö che la Lega ne se moscedará nia ite tla cerna di inoms por la scuadra de Arno Kompatscher, porchël ará les spizes dl partí SVP - cun bel dant Alfreider desco vizepresidënt - löm vërda. Nia tröp dainciará dai inoms stá les competënzes y i assessorac, y chiló dijará la Lega la söa. Daniel Alfreider é aladô dles usc dles lites dan a Manfred Vallazza y se ...
media/k2/galleries/9090/thumbs/Bildschirmfoto_2018-03-31_um_10.57.03.jpg
10 de jené 2019

Bulsan: l program de coalizion ie tlo

Comentar de David Lardschneider Do enes y enes de sciacaramënt, iel mesun ti dé na udleda al program de coalizion per la Jonta provinziela de Bulsan. Truepa cosses iel scrit iló, de bones y de manco bones. Coche ladin vedi a ti cialé ala mesures per i ladins. Nia, ma propi nia, niancanó una na rissa ntiera mé per i ladins! Me aspitove n capitul aposta, scencajo almanco n sotcapitul. Ala fin, ajache ntendon pu la diplomazia, almanco na rissa, mineda una!, dedicheda ai ladins, a si cultura, a si ...
media/k2/galleries/9061/thumbs/lignan_tome.jpg
08 de jené 2019

Premies da 9 a 16,50€ al cubich por le lignan rosedé dal vënt

La Junta Provinziala dl Südtirol á fat fora ai 8 de jená les premies che gnará paiades por patruns de bosch che á albü dann dal gran vënt tla nöt dai 29 ai 30 d’otober 2018
La Junta Provinziala á fat fora da sostigní i patruns de bosch che á albü lignan rosedé por gauja dl gran vënt dla fin d’otober. La premia dess ester na motivaziun por che i patruns fistidiëies tantosc da lauré sö y romené sö i lëgns tomá. Les premies vá da 9,00€ cina 16,50€ y depenará dai injins o la manira che le lignan vëgn lauré sö. ”L’obietif prinzipal de chësta dezijiun é chël da sostigní cun contribuc i proprietars de bosć danejá dal bur tëmp ala fin d’otober”, dij l’assessur Arnold ...
media/k2/galleries/9058/thumbs/Bildschirmfoto_2019-01-08_um_12.12.36.jpg
08 de jené 2019

Alarm por neveres y lovines

Te Bayern, Salzburg, Tirol y itensom Türesc nëiel y gunfedëiel da dis. Vëgnel clamé le livel d’alarm 5?
Ince chisc dis dessel ciamó novëi cotant, ma nia tla Ladinia. L’invern é en chësc ann stort pro plü a Nord dla Ladinia, söla cresta dla ciadëna alpina. Problems él sté cina sëgn por la viabilité y le turism, deplü porsones é gnüdes evacuades. Deplü á ince messü lascé la vita. Te Bayern á pert dles scores stlüt les portes. Al é n gran prigo de lovines, al momënt él ti raiuns anunziá le livel 4, mo chësc podess gní alzé al maiú, le 5.

Söl retrat: La TT, Tiroler Tageszeitung, informëia chisc dis ...
media/k2/galleries/9055/thumbs/49249062_10218166093014270_6340436700396781568_n.jpg
07 de jené 2019

Degöna sconanza di Ladins tla acordanza de govern SVP-Lega

Dan 5 agn â i Ladins tl documënt de govern expressis verbis na sconanza importanta y sostanziala
I Ladins y le lingaz Ladin vëgn dant plü iadi tla acordanza frësca danter SVP y Lega, che dess porté chisc dis bele ala formaziun dla Junta provinziala nöia. Mo na conscideraziun sostanziala di Ladins y dl prozes de sconanza ladina mancia!

Dan 5 agn gnôl ciamó ancoré i comi suandënc tl program de coaliziun:

...Ajache l’autonomia se basëia söla fondamënta dla sconanza dles mendranzes - y chësta é ince por le dagní la corona zentrala dla autonomia - messará la cualité dl svilup dla autonomia ince ...
media/k2/galleries/9053/thumbs/47573784_2046277632166660_3139471216197238784_n.jpg
07 de jené 2019

I Ladins tla acordanza de govern

La SVP y la Lega Salvini Alto Adige-Südtirol á laoré fora i prinzips de söa colaboraziun por le govern de Südtirol. Sce la basa dla SVP dá pro ala proposta, ciafará Südtirol na Junta provinziala nöia. L’insegnamënt dl lingaz Ladin y la conescënza dl ester di Ladins dess gní ampliá ince - tles vals ladines - ai imigrá
I punc importanc che reverda i Ladins y le Ladin tl sboz de coaliziun danter les döes forzes é deplü:
- tles premesses stál scrit che "Südtiroler Volkspartei" y "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol", che é resultades dales lites provinziales 2018 desco rapresentanzes plü litades dl grup todësch, Ladin y talian, cuj chësta acordanza de govern por la spana dla legislatöra 2018-2023
- la Autonomia dla Provinzia, stromënt zentral por la scoananza dla mendranza todëscia y ladina, dess gní svilupada inant ...
media/k2/galleries/9047/thumbs/Schermata_2019-01-03_alle_22.48.05.jpg
04 de jené 2019

Scrif na letra ai Trei Rees

Da 27 egn n concors envìa i bec de la populères de la Sardegna a scriver te sie lengaz.

“ISCRIE NA LÌTERA A SOS TRES RES” l’é n concors che da 27 egn envìa i scolees de la populères de la Sardegna a scriver na letra tel lengaz sard ai Re Magi. La scomenzadiva é nasciuda per endrez de la cèsa editora de Nuoro “Papiros”, che l’à a cher la vitalità del lengaz sard e la chier de l slarièr fora soraldut te anter i più picioi.

Chest pest desmostra che, enceben che l lengaz sard padesce per la interferenzes semper maores dal talian, l ...