Atualité

media/k2/galleries/18387/thumbs/Scrita_Ciancel_Buchenwald.jpg
24 de jené 2022

Dì de la memoria: per no desmentièr

Ai 27 de jené vegn recordà la gran tragedia del olocaust. Scomenzadives de la Provinzia de Trent e te Fascia per no desmentièr.
L dì de la memoria l é na data che del 2005 l’Assemblea generèla del ONU à dezidù de dedichèr a la recordanza de la vitimes del olocaust, o amò miec fossa dir de la Shoah, parola che per ebraich vel dir destruzion, dessatament.  

Fèr cognoscer e entener la gran tragedia e l oror che te la Germania nazista à portà al genocidie di ebrees, ma ence a la condana de n muie de etres, desche zinghegn, persones con desabilità o malaties psichiches, de color o con preferenzes sessuèles ...
media/k2/galleries/18384/thumbs/Elezione_Pres_Repubblica_Slider_jpg_w485_h.jpg
24 de jené 2022

La lita mët man

Incö litará i parlamentars (mandatars tla Ciamena y tl Senat) y i rapresentanc dles Regiuns/Provinzies le pröm iade por la suzesciun de Sergio Mattarella
Le Presidënt dla Ciamena di deputac Roberto Fico á cherdé ite por incö, do avëi aldí la Presidënta dl Senat Maria Elisabetta Alberti Casellati, le Parlamënt te sentada deboriada, cun la partezipaziun di delegá regionai/provinziai. La sentada metará man dales 15:00.
Por le pröm iade tla storia dla Talia Republica ará i inviá ala lita tla condiziun de carantena o isolamënt ciasarin por Covid–19 la poscibilité da dé jö süa usc te n drive-in te Piazza Montecitorio dan ala sënta dla Ciamena.
La lita ...
media/k2/galleries/122/thumbs/fd6692ea9331fc8699abfa65c2d1c5cf.jpg
07 de mei 2021

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/18377/thumbs/Bildschirmfoto_2022-01-21_um_12.12.43.jpg
23 de jené 2022

Plann nazional PNRR: 20 miliuns de euro por l’atrativité di paisc

Cina ai 21 de forá pó i Comuns dl Südtirol presenté proiec por revalorisé n paisc o n post storich. La Junta provinziala chiriará fora un n proiet da presenté por le finaziamënt
Le Plann nazional por jí inant y se refá (PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) vëiga danfora fonds por finanzié proiec por che paisc manaciá dal despopolamënt y posć storics pois se trá sö economicamënter y sozialmënter. Ara se trata dl’Aziun A dla Mosöra 2.1 tl setur dl turism y dla cultura denominada "Attrattività dei borghi". Por vignun de chisc proiec mët le Ministere dla Cultura a desposiziun 20 miliuns de euro y chësc fej fora indöt 420 miliuns de ...
media/k2/galleries/18375/thumbs/Coppa_2019_-_20190118_122257_web.jpg
22 de jené 2022

Ra Copa in Anpezo

Dapò de tre ane se vede danoo ra gares in Tofana; el laoro ves ra Olimpiades 2026
Par doi dis, sabeda 22 de jenaro co ra discesa e domegna 23 col superG, torna ra gares de Copa del mondo de schie de ra femenes, su ra pista Olympia in Tofana. L é una de chera pistes agnó che i à fato i Canpionate del mondo 2021 e agnó che i fajarà ra gares de schie de ra femenes, par ra Olimpiades d'inverno 2026. Sta ota se fesc danoo ra gares, che manciaa dal 2019, parcé che del 2020 'l ea da fei ra Finales de Copa, ma 'l ea el Covid-19. (Mdm)

De plu tla edizion stampeda de La Usc di Ladins o ...
media/k2/galleries/18376/thumbs/23845590_10213499618437197_797356853630932689_o.jpg
22 de jené 2022

Contribuc Cultura ladina: puscibltà de dé ju la dumandes tla valedes

Südtirol: L Ufize Cultura ladina y Junëza lascia al savëi che la dumandes per n contribut provinziel per l’atività culturela 2022 muessa unì dates ju nchina ai 31 de jené 2022
Nce chëst ann ti vëniel pità ai zitadins y ala zitadines la puscibltà de dé ju la dumandes diretamënter tla valedes a n culaburadëur / na culaburadëura dl Ufize Cultura ladina y Junëza.
Chisc servijes vën pitei n juebia, ai 27 de jené 2022 dala 16.00 ala 18.00 te chemun de S. Cristina y n vënderdi ai 28 de jené 2022 dala 16.00 ala 18.00 tl Ufize Inovazion y consulënza (1 partimënt) dl zënter pedagogich a Picolin/Val Badia.
La dumandes possa sambën nce unì mandedes nchina ...
media/k2/galleries/18353/thumbs/Situazion_contages_Provinzia_TN.jpg
21 de jené 2022

Enfeté a truz

La situazion Covid te Fascia anter vazins, contages chierii e fausc positives.
Fascia la é semper al prum post a livel provinzièl per perzentuèla de positives. L sit de la Provinzia de Trent su la situazion sanitèra Covid ai 19 de jené moscia che te duta la val i contagé i é 845 e de chisc 331 a Sèn Jan. Ai 15 e ai 16 de jené te la palestra de la scola mesènes a Sèn Jan l é stat endrezà doi dis de vazins, che vegnarà fac endò ai 5, ai 6 e ai 26 de firé. 

Ampò te duta la val l é jent che va stroz se la blagan de aer fat a truz a chierir de se enfetèr per dapò ciapèr la ...
media/k2/galleries/18374/thumbs/Bildschirmfoto_2022-01-21_um_11.47.12.jpg
21 de jené 2022

Sëgn bástel le test negatif

Por stlü ia la carantena. Y al n’ó nia plü ester la comunicaziun
La Aziënda Sanitara de Südtirol lascia al savëi incö che le numer dër alt de infeziuns ne conzeda nia plü la poscibilité da tigní sot control i caji de carantena, porchël bástel sëgn che al sides passé la spana de tëmp de 5 o 10 dis söla basa dles desposiziuns nöies ministeriales cun ala fin le test antigenich o molecolar cun resultat negatif. Te vigni caje é la carantena da araté stlüta jö ince zënza test negatif, mo impormó do 14 dis.
Miné él ma les carantenes aladô de contat cun porsones ...
media/k2/galleries/18330/thumbs/AdobeStock_66173484_web.jpg
21 de jené 2022

L'energia costa

Comentar de Pruma
Nia ma rodan cun l'auto privat fora por i Paisc Todësc s'intënon che le gasöre é alzé da n ann incá de n terz dl prisc, ince le cunt dl gas y dla löm te ciasa crësc da mëisc. L'energia nes costará en chësc ann deplü, y ara alza la inflaziun de plü punc. Ascutan les notizies ti media dla Talia, áldon che porsones y families sparagna deplü te ostaries y botëghes por ne messëi nia sté te ciasa al frët y tl scür, so ciol dla vita é bele trat pro le plü che ara vá. Por les families ala stënta n'él ...
media/k2/galleries/18342/thumbs/Bildschirmfoto_2022-01-20_um_14.54.38.jpg
20 de jené 2022

Iubileum y iubilanza

Incö dan 50 agn jôl en forza le secundo Statut d’Autonomia por la Regiun Trentin–Südtirol. Festejamënc a Balsan y presentaziun de plü iniziatives relevantes
"Nosta autonomia é gnüda arjunta cun l’impëgn de tröpes ëres y ëi, danter chi ch’i recordun dantadöt Silvius Magnago, a chi ch’al ti vá porchël reconescënza y respet. L’autonomia de Südtirol vëgn de fat conscidrada n ejëmpl positif por tröpes mendranzes linguistiches y culturales. Le Statut d’autonomia rapresentëia na basa iuridica solida y de gran importanza por la suraviënza, la conservaziun y le svilup linguistich y cultural di grups linguistics ladin y todësch. L’obietif che la Südtiroler ...
media/k2/galleries/18335/thumbs/Wolf1.jpg
20 de jené 2022

Le lu raité sot

Dlungia Mühlbach él gnü ciafé en sëra n lu mort
Ester n’él nia n tier che an ciafa vignidé. En mercui sëra ai 19 de jená él gnü ciafé n lu mort sön ur dla strada che liëia Mühlbach y le stradun de Puster. Al ê gnü odü da n ciafêr che passâ de chi versc. Sciöche l’Ofize Ciacia y Pëscia scri te n comunicat, se tratera de n mandl jonn de za. 2 agn, che pësa 38,4 chili. Le tier mort é gnü condüt tla sënta dl Ofize, olache i tecnics á fat les mosoraziuns preodüdes. Incö vëgn le tier trasferí tl Istitut zooprofilatich por i azertamënc sanitars. ...
media/k2/galleries/18307/thumbs/Conferenza_mendranzes.jpg
18 de jené 2022

L 20% de manco sul Fondo per la mendranzes

La Conferenza de la Mendranzes de la PAT à dat parer a favor sui intervenc per editoria e informazion, la spartijon del Fondo provinzièl per la mendranzes e la convenzion con la RAI.
L era la nr 34, la Conferenza per la Mendranzes de la Provinzia Autonoma de Trent chiamèda ite en mèrtesc ai 11 de jené da les 5 domesdì en videoconferenza dal president de la PAT Maurizio Fugatti. 

La scontrèda metuda a jir dal Servije mendranzes PAT con sia dirigenta Giuliana Cristoforetti, l é n passaje de obligh pervedù da la legislazion provinzièla su la mendranzes linguistiches, olache duc i raprejentanc istituzionèi de la comunanzes ladina, mochena e cimbra i cogn dèr de obligh l ...
media/k2/galleries/18318/thumbs/Bildschirmfoto_2022-01-18_um_13.57.20.jpg
18 de jené 2022

213 caji nüs te Badia y Gherdëna

Les infeziuns dal coronavirus SARS-CoV-2 y les carantenes crësc da döes edemes incá dër tröp tles döes valades ladines de Gherdëna y Badia. Al momënt resultëia 1.677 porsones residëntes ti ot comuns ladins de Südtirol positives
Mai ciamó denant n’é stá i numeri de infeziuns atuales dal coronavirus 2019 tan alc tles döes valades ladines de Südtirol.
Incö publichëia l’Aziënda Sanitara de Südtirol chisc numeri:
Badia: 27 caji nüs, 292 porsones é atualmënter positives, da merz 2019 incá: 765 caji de infeziun ofiziai
Corvara: 12 caji nüs, 78 porsones é atualmënter positives, da merz 2019 incá: 298 caji de infeziun ofiziai
Mareo: 22 caji nüs, 271 porsones é atualmënter positives, da merz 2019 incá: 759 caji de infeziun ofiziai
...
media/k2/galleries/18299/thumbs/lingaz_cumpedada.jpg
16 de jené 2022

Cumpedada sburlada

Cun i pröms de jená ess messü mëte man tl Südtirol la cumpedada cun detlaraziun anonima de lingaz. Püc dis dan Nadé éra indere gnüda sburlada: por la situaziun dla pandemia, mo ince por chestiuns tecniches zities incër la privacy. Can che ara gnará fata, n’é nia ciamó tler. L’invit resta indere le medemo: se detlaré Ladins
L’Ofize de Statistica Provinzial ASTAT fej vigni diesc agn la cum­ pedada di grups linguistics, tres chëra che an inrësc plü avisa tan sterch che vigni grup linguistich tla provinzia de Balsan é. Dit damperfora: ara ne se trata nia dla detlaraziun individuala che vigni porsona fej por podëi tó pert a concursc publics cun posć resservá aladô dl lingaz; ara se trata dla detlaraziun anonima, che é spo de basa por deplü ciamps: ara vëgn tuta ca por la composiziun di organns ...
media/k2/galleries/18303/thumbs/Bildschirmfoto_2022-01-14_um_15.58.22.jpg
15 de jené 2022

Proes INVALSI: i resultac dla scoles ladines te Südtirol

I resultac dla proes INVALSI per la scoles ladines de Gherdëina y dla Val Badia mostra su n livel ezelënt de nglëisc y drët aut de matematica ti istituc tecnics ecnomics ladins
Duc i resultac tla edizion de n vënderdi ai 21 de jené de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/18284/thumbs/foto_corieres.jpg
15 de jené 2022

Al n'ó nia ciamó ester le 2G por jí a scora cun la coriera

Do les vacanzes da Nadé, cun i 10 de jená, aratân che al gniss porté ite l'oblianza dla regola 2G por jí a scora cun i mesi de trasport publich. Chësta regola é gnüda sburlada ai 10 de forá
Tröc é i scolars y les scolares, dai 12 agn insö, che n'á nia ciamó fat la variora y/o che n'á nia albü le Covid y pó mostré sö de ester varis dala infeziun. Por chisc ne fossel nia plü sté poscibl da jí a scora cun la coriera, sce al foss jü en forza la lege che obliëia da respeté la regola 2G (variora o varijiujn dal virus, ndr) por jí cun i mesi de trasport publich scolastich. En domënia, ai 9 de jená, á le Minister dla Sanité, Roberto Speranza, firmé n decret che sbürla chësta lege de n ...
media/k2/galleries/18302/thumbs/lifc_Fascia.jpg
14 de jené 2022

N didament emportant per la sozietèdes

Daniele Dezulian, president de la SITC: i impianc, che i sie seré o averc, i à cosć fisc. I sostegnes deida en pèrt a paèr ju la debites con la banches.
Apede al rescomenz de la sajon da d’invern e i schiadores sui portoes, la sozietèdes de impianc à ence n’autra rejon per esser contentes. L paament di sostegnes Covid da man del Goern. La SITC l é la sozietà che à abù l contribut più aut, en dut 13.305.856 euro. Nos aon sentù l president Daniele Dezulian.

Podede lejer duta l'intervista su La usc stampèda de vender ai 14 de jené.
media/k2/galleries/18288/thumbs/David_Sassoli_mur_berlin_picola_web.jpg
14 de jené 2022

David Sassoli e i mures batui ju

Comentar de pruma
La mort de n esponent de la istitu­zions ai maores livie, endèna sia encèria, soscedea semper de gran reazions, con intervenc de recordanza e lauda da dut l mond politich. Sozet ampò da chièr che paroles de despiajer, encresciujum e rengra­ziament se leve en scì gran numer ence da n muion de jent.
La departida del president del Parlament European David Sassoli, ai 11 de jené, à lascià n gran vet ence ti sentadins ‘normai’, perché Sassoli l é stat n om de valores e de coerenza e l à ...
media/k2/galleries/18298/thumbs/numerifreepik.jpg
13 de jené 2022

Basta cun les zifres vigni de

Da dui agn incá vëgnel fat de por de le boletin cun les zifres Covid. Tres plü usc se damana che ares vëgnes ma plü n iade al’edema
Oramai nes acompagnëieres vigni de da dui agn incá. I baiun dles zifres sön infeziuns y morc de o cun Covid, che vëgn publicades a livel nazional y ince local. Zifres che podô tl pröm ince ester interessantes por ester informá sön la situaziun. Indere éseres deventades bele da n pez n »ritual pesoch«. Al n’é tres deplü che critichëia chësc "bo­mbardamënt" cuotidian che mët plü co ater trica tla jënt. Y chësc tratan che al foss gran debojëgn che la jënt podess ...
media/k2/galleries/18262/thumbs/Bildschirmfoto_2022-01-10_um_14.29.09.jpg
10 de jené 2022

Le virus a galop ince te Badia y Gherdëna

Tles ultimes 24 ores él gnü registré tles döes valades ladines 86 caji nüs. Sëgn unse 759 porsones atualmënter positives, 855 en carantena. Cun incö 10 de jená velel regoles nöies por la carantena.
Ince la provinzia de Balsan é tl bel mez dla ona nöia de coronavirus, plü avisa dla varianta "Omicron", che é cotan plü tacosa co les atres. Por fortüna él indere dorata manco porsones che röia ti ospedai, ci che tëgn tla provinzia la situaziun relativamënter stabila. Tles ultimes 24 ores él gnü registré tl Südtirol 175 infeziuns nöies tres test PCR y 960 tres test antigenich. La gran ona de infeziuns n’á nia sconé les valades de Gherdëna y Badia, olache al é gnü a löm bëgn 86 caji nüs. An á ...