Spezial

media/k2/galleries/22740/thumbs/8_23.2.23_web.jpg
24 de fauré 2023

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz
media/k2/galleries/22745/thumbs/foto10_web.jpg
24 de fauré 2023

Nutizies dal Aiut Alpin Dolomites

Riesc daduman ai 13 de fauré ie l Aiut Alpin Dolomites unì cherdà per n ntervënt a S. Cristina, ulache n jëunn se ova fat mel a na giama y à batù l cë. Do la prima cures àn menà l jëunn cun l joler a Persenon te spedel. Do marënda à la zentrela cherdà aiut per n jëunn che fova tumà tl snowpark a Colfosch. Do ti avëi dat zeche contra l gran mel al spinel, iel unì ciarià y menà cun l joler tl spedel de Bulsan.
Curt do iel mo stat da julé sun Mont de Sëuc, daujin al mplant Monte Piz. Tuman cun i ...
media/k2/galleries/22743/thumbs/foto5_web.jpg
24 de fauré 2023

Dancà y da na pert

Zacotan de domandes a Walter Willeit d’La Pli de Mareo, patrun de na ciasa vedla restaurada por dé alberch a sciori
Bun de Walter, co vára pa?
»Ara vá bun! Denant sciacarâi de ordöra, sën ái motü man döt en n’atra ativité, adöm con la fomena y döta la familia: i laorun con sciori te cösta ciasa ressanada tlo tal zënter d’La Pli dal ennom Somür.«

Pa cösta ciasa se trátera d’en frabicat storich, ressané y restauré da te, to möt y firmes t’en gröm d’agn de laurs y crüzi...

»Avisa! Do trec agn de laur sun­se piés ia dan Nadé, deache empormó enló sunse gnüs lassora che i ciafân conzedüs i lec che i orên – tla ...
media/k2/galleries/22704/thumbs/alimentazion_Mirella.jpg
22 de fauré 2023

Na alimentazion sèna deida i bec a crescer segn

L Comun General de Fascia à endrezà na lingia de scontrèdes coi bec de pruma e seconda populèra sul magnèr e la piramida alimentara.
Che él la piramida alimentara? E la proteines? E i grasc? Perché pa ge vel i magnèr? Proèr a ge spieghèr chisc conzec a bec picoi de 6 e 7 egn no l é sorì, ma se se taca prest a ge passèr chesta nozions l é più fazile che i se arvejine al magnèr a na vida più sèna e che, soraldut te la menses de la scoles, i magne dut chel che ge vegn dat. Per chesta rejons l Comun General de Fascia, tras sie referent per l servije de la menses Devi Brunel, à endrezà na lingia de scontrèdes coi scolees de pruma ...
media/k2/galleries/22703/thumbs/studenc_Olimpiades_Fisica_Trent.jpg
21 de fauré 2023

Cater fisics da Fascia a Trent

I studenc de la Scola de Fascia à tout pèrt a la fasa provinzièla de la Olimpiades de la Fisica 2023.
Complimenc ai cater studenc che à raprejentà la Scola Ladina de Fascia a la Olimpiades de la Fisica 2023. En lunesc ai 13 de firé se à tegnù a Trent la fasa provinzièla de chesta competizion e à tout pèrt a la proa cater venjidores de la gara de istitut. Chi che passarà chesta fasa provinzièla jirà a la finèles che sarà a Senigallia dai 12 ai 15 de oril.

De più su La Usc stampèda de vender ai 17 de firé.
media/k2/galleries/22702/thumbs/Filoreflex_soracuerta.jpg
20 de fauré 2023

Filoreflex ne mena tel mond de l’imaginazion

L é vegnù fora n auter numer del sfoi de la Scola Ladina de Fascia, con n muie de scric enteressanc e de spessor, che moscia la valuta del projet portà inant dai studenc di licees con si ensegnanc.
L temp del Covid, e soraldut chel de la carantena, à pesà debel sui joegn. Fosc l é proprio da chest besegn de troèr na vida per sciampèr, amancol col pensier, che l é nasciù l’idea de cerner per chest nef numer de Filoreflex l tem ‘fantasia e imaginazion’.

Chest argoment, te la 40 piates de chest numer del sfoi de la Scola Ladina de Fascia, l vegn tout dant da n muion de ponc de veduda desferenc, tropes con na competenza e na proprietà dassen granes.

De più su La Usc stampèda de vender ai 17 de ...
media/k2/galleries/22701/thumbs/Io_ho_un_piano.jpg
20 de fauré 2023

L liber del meis: "Io ho un piano"

Te sia rubrica "Da la coroneles al cher", Daniele Verra à cernù n nef liber che l ne prejenta tel meis de firé con chesta paroles.

Sèn Valantin, stat acà pec dis, fèsc scì che firé sie per tradizion l meis del amor. Meis del amor entenù l più de la outes desche ocajion per trèr ca l romantizism e la pascion amorousa de cobia. Seguramenter vèlch da bel, ma a mi me pièsc slarièr mingol la veièda ogne tant e voi pissèr che sie tropes la formes de amor te la vita. E l é per chest che anché voi ve prejentèr na desvaliva forma de amor, potenta e emportanta. Per l fèr ve mete dant n liber novità, vegnù fora a la fin del 2022 ...
media/k2/galleries/22656/thumbs/7_16.2.23_web.jpg
17 de fauré 2023

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz
media/k2/galleries/22658/thumbs/aiut-alpin-dolomites-29-4-2017-3_foliet_web.jpg
17 de fauré 2023

Nutizies dal Aiut Alpin Dolomites

Ai 9 de fauré iel stat deplù ntervënc sun i purtoies: doi per tei che se à fat mel al piet, tuman o firan adum cun i schi y doi per zachei che se ova rot l uf. Duc ie unic menei cun l joler te spedel. Dassëira pona mo n ntervënt a La Ila per na reazion alergica. L’ëila ie unida meneda a Burnech te spedel.

Ai 8 de fauré ie l joler dl Aiut Alpin Dolomites inò unì cherdà belau esclusivamënter per nzidënc sun pista: un sun Gardenacia per n ël cun l col dl oss dla cuessa rot - che n à menà tl spedel ...
media/k2/galleries/22657/thumbs/foto2_web.jpg
17 de fauré 2023

Dancà y da na pert

Ncuoi se l on ciacolada con Davide Pallabazzer, n joven da Col plen de pascion e de ambizion
Davide, podësseto n curt te prejenté?
Son Davide Pallabazzer e chest jugn faje 20 agn. Vive nta Col, ju n Pezei. M’ai diplomà a la scola edile de Sedico.

Ci festo de laour?

De d’invar laore sui lifc a Reba e chest’an ai scomenzé incia a jì col giat. Per l istà, inveze, me savesse bel jì col escavator.
 
De plu tla edizion stampeda de La Usc di Ladins o sun l e-paper a paiament www.lausc.it/e-paper
media/k2/galleries/22678/thumbs/nef_impiant_Ciampedel_Carnascial.jpg
16 de fauré 2023

L nef impiant de Rodela, n viac da no desmentièr

I capi à mudà projet, l é top secret, ma l empromet adrenalina.
La forenadoa de Ciampedel rua pian pian a la fin de soa vita. La vegnarà mudèda ju la sajon che vegn con n nef impiant. L projet era jà stat enjignà e aproà ma al ultim moment i capi de la sozietà se à pissà de l mudèr. Per endèna dut é amò ‘top secret’ ma valgugn che é stac bogn de l veder disc che l nef impiant sarà super tecnologich… o fosc demò super… 

L viac cogn esser n must – i à dit. Viver la sensazions de viajèr solevé da tera, taché su te l’aria, te na fun, e passèr sorafora ...
media/k2/galleries/22618/thumbs/Fondolo_beza_restor.jpg
13 de fauré 2023

Per se enjignèr a la Marcialonga l é miec tachèr da picoi

Beleche n centené de bec de la trei scolines provinzièles de Soraga, Pera e Cianacei se à binà te Fraine l prum de firé per na bela giornèda de festa su la neif e i à podù proèr a se trèr ite i schi strenc.
L é jà da egn che l Comitat de endrez de la Marcialonga l à entenù che i picoi l é l davegnir ence per chest event, e l à scomenzà a meter a jir de picoi projec te duc i livie de scola per i arvejinèr al paslonch e a la maor competizion talièna de chesta disciplina.
I raprejentanc del Comitat Marcialonga i va ogne an te la scolines a rejonèr de la Marcialonga e a ge dèr balons, bandierines e etres gadget envian duc i picoi a jir enlongia l percors a engaissèr i concorenc e chest an, per ...
media/k2/galleries/22591/thumbs/closeup-shot-lunar-eclipse-isolated-black_web.jpg
12 de fauré 2023

Che ne dijela pa la Luna chesta setemèna?

Domenia. La Luna chèla. La é descendenta
Scorpion, segn de èga, foa e carboidrac. L é indò l’ora di orghegn genitèi e la via urinères. Soraldut te chest segn più che te la Stadia la femenes che speta cogn dassen stèr ascortes a no ciapèr ite l freit e no fèr fadia ajache sot chest segn l pericol de perder l piciol o comprèr dant del temp é più gran. Se siede autramenter no ejagerà nience a jir a spas e a portèr peisc, no pissà che ampò stajede benon e podede ence fèr chesta picola fadia, percheche se te etres dis chest pel esser manco ...
media/k2/galleries/22598/thumbs/2_rezeta_Cristopher_Verra_cher_ciocolata.jpg
11 de fauré 2023

N cher de ciocolata per Sèn Valantin

L chef Cristopher Verra ne sporc ogne meis su la piates de La Usc di ladins na rezeta neva.Sul numer 6 de chest an 2023 de nosc sfoi podede troèr la rezeta per n bon douc a foje de cher, da enjignèr per i 14 de firé.
media/k2/galleries/22558/thumbs/6_9.2.23_web.jpg
10 de fauré 2023

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz
media/k2/galleries/22556/thumbs/boto1_web.jpg
10 de fauré 2023

Andrea Detomas da Ciampestrin, l se dèsc ju te la comunanza

Dancà y da na pert
Andrea, ne diste vèlch de te?
Gio son da Ciampestrin, son del 1986, é fat la scola alberghiera a Tieser e é la califica de sala/bar e de cojina. Sobito é tacà a lurar ti hotie te la val de Sot ma ajache la sajon la é semper più curta son jit a lurar ti bares per aer l met de aer n lurier dut l an, del 2009 é taca al Tobià son stat 4 egn, dapò dal 2013 al Bar Esso autres 9 egn e mez e ades, da la metà de otober, é tacà a lurar te la boteiga di sfoes Anesi a Cianacei.

Se n venel amò giornai?

Ei, i ...
media/k2/galleries/22555/thumbs/foto_aad_1Colonna_web.jpg
10 de fauré 2023

Nutizies dal Aiut Alpin Dolomites

Ai 30 de jené à l’ambulanza dla Crëusc Blancia menà adalerch n mut de Sëlva che fova tumà ju da n mur de cater metri. L ie unì menà cun l joler a Bulsan per i cuntroi.
Per n ël che se ova rot l os dla cuessa iesen pona mo julei sun l purtoi de Col Raiser. Do la prima cures deberieda ai Carabinieri n servisc sun purtoi àn menà l pazient a Bulsan.
Da dedò iel mo stat n ntervënt a La Ila. N ël se ova trat na sciabla ora de luegia. Sun luegia fova nce l prim aiut sun purtoi de La Ila. Do avëi giapà ...
media/k2/galleries/22531/thumbs/ProjetEves_scolees1.jpg
07 de fauré 2023

Lurenta eves, douc marindel

I scolees de Vich va inant con l projet ambientèl su la eves. Chesta setemèna ve conton del logo che i à pissà per la sociazion Arlevaeves.
I dessegnes, ma soraldut i pensieres di bec, i à maraveà Marco Vettori, president de la Sociazion Arlevaeves de Fiem, Fascia e Cembra che l à manà fora n concors per la realisazion del logo raprejentatif per la sociazion.

A chest concors à tout pèrt duta la clasc quartes de la scola populères de Fascia e dutes la clasc de la scola populèra de Vich, cheles che les à cernù ence na frasa de gran segnificat da ge meter apede: »Aon cernù chest logo, percheche zenza eves no l é miel, fruc, ortames e ...
media/k2/galleries/22529/thumbs/studenc_scatola_portafonins.jpg
06 de fauré 2023

Col portafonins nia distrazions a scola

Ti licees endèna la lezions i fonins cogn restèr da na man. I studenc de 3^ LAD i à studià fora e realisà na soluzion ‘su mesura’ da dèr fora te ogne clas.
Da n pez se rejona de la doura del fonin a scola: te vèlch situazion chest strument l pel esser de utol desche strument didatich, ma più de spes l é na ocajion de distrazion per i studenc. Chest an ence l nef Minister de l’Istruzion e del merit à dit che i cogn esser descomané, ma te la Scola de Fascia i ge aea jà pissà. Da la Sorastanza l é stat dezidù defat che se no i serf per la didatica i fonins i cogn esser lascé zaolà dai bec dant de jir te sie banch. Ma olà? Per chest l é stat metù a ...
media/k2/galleries/22528/thumbs/VIF1_caserma_grop.jpg
05 de fauré 2023

I bec endò adum te caserma col projet VIF

Do aer cognù lascèr su chisc momenc de confront e agregazion, l é stat endò la ‘full immersion’ de formazion di ‘peer leader’ che va a rejonèr coi compagnes più joegn de dependenze, afetività e sessualità.
Amò n’outa, l projet VIF à compagnà i bec de la Scola Ladina te n percors dedicà a ic, per rejonar de argomenc emportanc e delicac leé al temp de la joeneza: le dependenze, e l’afetività e sessualità. De fat, massa de spes vegn fat de chisc n tabù, canche enveze fossa dassen emportant n rejonar. Belimpont chest projet, scomenzà jà chest uton, se spartesc te doi part, che à l zil de ge spiegar ai bec chisc temes e responer a soe domane ensema a esperc del setor.

Per chela leada a le dependenze, ...