La cuinta sajon tl hockey: i playoffs

Data

28 de fauré 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Chëst'ena à scumencià la pert ciauda dl campiunat, cun i doi juesc di pre-playoffs vàla de abiné l'ultima doi scuadres che puderà jughé ti cherc de finela dla Alps Hockey League. Chëst'ena che vën scumëncia la cuinta sajon, nsci ti dìjen tl mond dl hockey
N merdi à scumencià i pre­playoffs, l HC Gherdëina che fova ruvà prim te si grupa à messù se bater contra i Unterland Cavaliers. Dal'autra pert fòvel l Maran, che à messù furné a Kitzbühel. Da tramedoi juesc ne à l pudëi fé n cësa nia purtà scialdi. Sibe l Gherdëina coche nce l Kitzbühel à perdù. L HCG ova n gran publich da si pert, l Pranives fova, coche ultimamënter scialdi suvënz, drët plën, ma l tifo ne à nia juà. L'enes passedes òven udù n Gherdëina scialdi...

L articul va inant tla edizion nueva de doduman vënderdi ai 1. de merz.

SPM