N gran suzes per l musical te Sëlva

Data

31 de merz 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La terza A dla scola mesana Arcangiul Lardschneider de Sëlva à reprejentà l musical »Le tonalità dell'amore«. La prima ie stat n juebia ai 21 de merz dala ot da sëira tla Cësa de Cultura Oswald Von Wolkenstein
L spetacul ie stat n frut de scialdi n gran lëur de preparazion de retorica y de mujiga y ie defin fat »n cësa«. »La scenejadura ovi bele scrit tl 2019 per na ex tlas da iló, n’autra 3A, nce chëla dassënn mujighela y metuda adum da persones purtedes a suné strumënc. Danz che pona iel stat la pandemia y ne on nia pudù mëter n scena l spetacul«, nscila Marta Piazza, autëura dl pez de teater, »É metù l cupion de reviers te ciauzela y l ie nce restà iló nchin de setëmber dl 2023, canche ie y mi colegh Claudio Kerschbaumer on tëut la dezijion de tò demez l stuep y dl purté inò ala lum, ti fajan la pruposta al cunsëi de tlas de fé chësc spetacul – y nce ala 3A, na tlas scialdi criativa, scialdi mujighela y scialdi utimista«

L articul va inant tla edizion atuela de La Usc.

Per la Scola Mesana de Sëlva, la prufessëura Marta Piazza, sceneja­ dëura y reghissera dl musical, y Claudio Kerschbaumer, diretëur mujighel

Traduzion tl ladin: Julia Lardschneider