La SITC se enjigna a orir

Data

13 de november 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Skipass online e telecameres che moscia la coudes sui portoes. Neva sentadoa Kristiania da sie pos
Amò na setemèna de temp per dezider. La previjions met freit sot zero dò dai 20 de november, enlouta la sozietèdes de impianc portamont podessa envièr via i canons de la neif artifizièla. Chisc dis les speta che rue i protocoi con la regoles per poder verjer endodanef en segureza i impianc, protocoi che cogn vegnir aproé dal Comitat tecnich scientifich e da la Conferenza Stat-Regions. L’assessor al turism de la Provinzia de Trent Roberto Failoni enstadì l’à dit che i proarà de duc i versc a fèr verjer i impianc e a fèr pontèr via endodanef la sajon da d’invern. L’é dis de scontrèdes e dezijions per ruèr dant che l’é meso a aer soluzions e prospetives.
Nos, amò en jebia ai 5 de november aon sentù Daniele Dezulian, president de la SITC, per saer coche i é dò che i se endreza per la neva sajon.

Co siede metui te chest moment?
Daniele Dezulian: Sion amò dò che speton che l Comitat tecnich scientifich ne dae la responeta sui protocoi. Nosc calandèr, ensema a dut l Dolomites Superski, pervedessa de orir ai 4 de dezember. Aon amò mingol de temp percheche via per chesta setemènes passèdes no l’à fat freit e no aon amò tacà a fèr neif, no l’é amò la condizions. Per solit, i etres egn, apenamai che tachèa a fèr freit tacaane ite i canons. Ma chesta l’é na dezijion de la sozietèdes, no cognon spetèr nesciuna autorisazion.

Che ve spetède per chesta neva sajon?
Endèna l’é amò mingol senester fèr programazion, l’ideal fossa poder pontèr via con dut però ge vel ence capir con che regoles e tanta de jent che pel vegnir e se se pel dèr duc i servijes.

De più su La Usc 45 di 13 de november


 (Monica Cigolla)