ULG: na bela atività dl Cunsëi nuef

Data

02 de fauré 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L cunsëi dla Union di Ladins de Gherdëina ULG à pra la senteda generela dan otodì prejentà l’atività fata via per l ann passà y nce l program de atività per l 2020. Pra la generela iel nce unì rujenà dl statut nuef dl Museum de Gherdëina.

Foto: La presidënta dla Union di Ladins de Gherdëina ULG Sofia Stuflesser.

Deplù tla edizion stampeda di 31.01.