I cëves dl scultëur Sergio Sommavilla

Data

11 de november 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Truepa jënt se à nuzà di mënsc dl lockdown per fé velch de criatif. Per scultëures y artisć iel suvënz stat n tëmp produtif te chël che un o l auter à laurà inant purtan ala lum truep lëures, coche nce Sergio Sommavilla, che à al mumënt na mostra persunela a Mühlbach
L articul tla edizon atuela de La Usc di Ladins.