La fondaziun "dolomites unesco" chir n/na diretur/ia

Data

16 de jené 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Le post é gnü tut ite chisc agn dala pröma direturia dla Fondaziun cun sënta te Anpezo Marcella Morandini
Les domandes por la störa vacanta dla "Dolomites Unesco" vëgn presentades cina ai 10 de forá 2021.
Le contrat de laur vel por scalins da trëi agn a trëi agn.
Les domandes pó gní menades tres posta racomanada o ince tres pec ala misciun fondazione.dolomitiunesco@pec.it
Dla Fondaziun "Dolomites Unesco" fej pert dal 2010 incá chëstes provinzies resp. regiuns: Provinzia Autonoma de Balsan, Provinzia Autonoma de Trënt, Provinzies de Belun, Pordenun y Udin, la Regiun Venet y la Regiun Autonoma Friul–Auneja–Iulia.

Infos pon pié do sot a dolomitiunesco.info

Foto: La Fondaziun "Dolomites Unesco" chir n/na diretur/ria nü/nöia. Söl retrat la sënta dla Fondaziun a Cortina d'Anpezo. (foto: Fondaziun Dolomites Unesco)  (Iaco Rigo)