Urtijëi presidieda dal militer

Data

23 de merz 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
A Urtijëi iel da n lunesc monce l militer che cuntrulea che duc se tënie ala regules y stebe a cësa. Plu inant dajerons nfurmazions plu avisa, ajache l ambolt de Urtijëi ie iusta mpenià te na cunferënza Skype te na senteda de Jonta cun si assessëures.

David Lardschneider

Foto: L auto dl militer a Urtijëi.