Fe e unità per i ladins

Data

03 de fauré 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
A Poza l é stat onorà Sèn Giosef Freinademetz prean sia interzescion acioche l popul ladin posse ruèr endò dut adum e jir inant te la solidarietà cristiana.


Ence te Fascia l Sènt ladin Giosef Freinademetz l é cognosciù e onorà. L grop miscionarie de Pera à cernù de tor su so inom e te gejia de Poza l é n basrelief con sie retrat. Apede chest da 5 egn en ca a Poza l é conservà ence na reliquia del Sènt, »ex arca sepulchralis«, n pìcol toch de legn del vascel del miscionarie badiot mort del 1908 e sepolì te la Cina, olache l’aea volù restèr fin en ultima, cineis anter i cineisc. L tochet de legn del vascel é stat metù te na crousc che é stata fissèda te n bloch de legn che à la foja di crepes del Grop del Sela. L é n don prezious che l piscop emerit Luigi Bressan aea ciapà da Siur Pire Irsara e che l à volù dapò ge donèr  a la comunanza de Fascia, conscidran la venerazion de noscia val per chest prum Sènt ladin.

En vender ai 27 de jené chesta reliquia era su utèr te gejia de Poza en ocajion de na zelebrazion en onor de S. Freinademetz, e japede utèr l era ence n chèder del Sènt fat dal president de l’Union di Ladins de Fascia Fernando Brunel.

Te la bela messa, ciantèda adum dai cores de la parochies de Poza, Pera Vich e Soraga, don Andrea Malfatti à rejonà de la vita e de l’ejempie del Sènt ladin, che à sapù se fèr ite con umiltà e amor tel popul cineisc. 

Don Andrea à recordà ence l cedean da la spartijon di ladins voluda dal fascism e l’aspirazion a l’unità de nosc popul, domanan l’interzescion de Freinademetz acioche i ladins posse ruèr endò duc adum e i posse jir inant te la solidarietà cristiana; la fe e l’unità de noscia comunanzaes é states domanèdes ence te la orazions del orazional ladin per Sèn Giosef Freinademetz.

L Sènt ladin é stat recordà ence la sera do, en sabeda ai 28, tel cedean de sia mort, te la zelebrazion prefestiva che i ciantores del Cor di joegn de Poza à viventà con la bela cianties per ladin che i aea abù ocajion de portèr dant l uton passà al pelegrinaje ladin a Oies.  (LG)