L ie for bel a cianté deberieda

Data

03 de fauré 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L'ena passeda iel stat la senteda generela di Hosianna. Danter cialé de reviers tl 2022 y cialé inant tl 2023
N sada ai 28 de jené iel stat la senteda generela di Hosianna tla sala di Jëuni de Sëlva. Sun l orden dl di l rendicont dl’atività, i numeri dl bilanz y la veles dl cunsëi nuef. Da dedò ie la lia jita a maië deberieda da cëina. Per l ann che vën iel udù dant n’atività drët rica per abelì cërta manife­ stazions. I Hosianna chier al mumënt jëuni y jëunes che ëssa legrëza de cianté pea y suné l bas o la chitara.


Julia Lardschneider

L articul tla edizion nueva de ncuei, vënderdi 03 de fauré, dla Usc di Ladins.