Manifestazions atuales

Data

23 de setember 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 23 de setember
La Nuet Longia dla Dliejes
»De viers dla speranza« ie l argumënt che unirà tratà te de plu sëires, da ncuei vënderdi ai 23.09. nchin dumënia ai 25.09., tla dliejes dla Union Pasturela de Gherdëina
Dlieja de Urtijëi
Vënderdi ai 23.09. dala 20:00 nchin la 21:30: »L svei desperà do la salvëza«.
Na vita tacheda pra n fil - ce aiut possa pa dé l crëidum?
La mëssa ie dedicheda a chi che ie tumà a jì a crëp y ala families. Descuscion/referat cun Sn. Vijo y doi reprejentanc di judacrëp.
L sona Georg Malfertheiner, percuscion
Dlieja de Sant’Ana
Vënderdi ai 23.09. dala 20:00 nchin la 20.50: »La speranza mor coche ultima. Mòrela pa vëiramënter?
Dala 21:00 sun curtina: La curtina, luech de speranza: testemunianzes de crëidum mantenì - Mag. Renate Torggler.
L cianta y sona la grupa De Cater y Armin Lardschneider – oboe
Dlieja de Sant Antone
Sada ai 24.09. dala 17:00: »Mi angiul vardian y ie«
L cianta l cor Legrëza
Dlieja de Santa Cristina
Sada ai 24.09. dala 18:00: Pelegrinaje dla stëiles
L vën pià via da 4 luesc: Residence Anna dala 18:05, Pelda Hotel Carmen dala 18:15, Triech a Soplajes dala 18:10, Col da Mëssa - Dolomieu dala 18:05.
L sona: grupa de strumënc a fla de S. Cristina / Cuartet di ëi
Dlieja de Runcadic
Sada ai 24.09. dala 20:00: »L’eucaristia ie nosta speranza« - Referat de Diego Manetti (per talian).
Dumënia ai 25.09. dala 20:00: Azesc ala speranza - descuscion meneda da Rita Glira y Doris Ploner.
L cianta la grupa Lumina (n dumënia)
Dlieja de Sëlva
Sada ai 24.09. dala 18:00: 150 ani Cor de Dlieja de Sëlva.
Cunzert dl Cor de Dlieja de Sëlva per l aniverser di 150 ani. Da dedò prejentazion dl liber »150 ani Cor de Sëlva«.
Dumënia 25.09. dala 09:30: Mëssa solene, descursc y uneranzes. Da dedò uniràl pità crafons sun Plaza de Dlieja. Giaurida dla mostra »150 ani Cor de Sëlva« (te calonia).
L cianta l Cor de Dlieja de Sëlva y autri
Dlieja da Sacun
Dumëniaai 25.09. dala 17:00: Credo in Deum.
Tla dlieja da Sacun iel da udëi n bel afrësch di 12 apostuli. A uniun iel assenià una dla frases dl crëidum. Prof. Maria Theresa Ploner les porta dant.
L cianta i ex-Helios

Alcol y droga: informaziun y prevenziun
L’APCAT Südtirol en colaboraziun cun le Consëi de Formaziun Badia mët a jí n referat en mertesc ai 27 de setëmber
»Consum de alcol y droga: informaziun, prevenziun y aspec iuridics«. Chësc é le titul dl referat che vëgn metü a jí en mertesc ai 27 de setëmber dales 20:00, tla Ciasa J. B. Runcher a Badia. Referënt é le dr. Peter Mazzurana dla Polizia de Stat da Balsan, n gran espert de problems liá al consum y ala maladoranza de alcol y droga. Le referat vëgn organisé dal APCAT Südtirol, en colaboraziun cun le Consëi de Formaziun Badia.

Prozesciun di ëi y jogn
La Uniun di Ëi dl’Unité pastorala Val Badia inviëia
La Uniun di Ëi dl decanat Val Badia inviëia düć i ëi y i jogn da tó pert ala prozesciun cun linternes dala Dlijia de Badia sö Oies en vëndres, ai 30 de setëmber 2022, dales 19:30.
Recordesse da se tó cun os na linterna o na cian­dëra!

Curs da fá scofuns de felter
Le Consëi de Formaziun de Badia mët a jí n curs da fá scofuns de felter (Filzpatschn), ai 3 d’otober a La Ila
En lönesc ai 3 d’otober dales 19:30 vëgnel tigní te calonia a La Ila n curs de basa por fá scofuns de felter. Al vëgn metü a desposiziun le material (lana, spëisc y d’ater) y les plates cun istruziuns che an pó spo se tó para a ciasa. I partezipanc dess savëi da fá cialza sön le dërt y rodus (»stricken«). I podëis se scrí ite cina ai 28.09. pro Margit, al numer de fonin +39 340 3438709. Organisaziun: Consëi de Formaziun de Badia.

Festa de chi dl ‘62
En sabeda ai 8 d’otober se incunta chi che é nasciüs dl 1962 dla Val Badia por festejé deboriada i 60 agn. An pó se scrí ite cina ai 28 de setëmber
La festa de chi dl ‘62 mët man en sabeda ai 8 de otober dales 15.00 cun na santa mëssa tla dlijia da Calfosch. Dedô gnaral fat l’apertif y cëna, cun musiga da bal, tla ütia Edelweiss da Calfosch. Al gnará metü a desposiziun n sorvisc de taxis, che portará dala plaza da parché dl lift de Col Pradat cina sö dala ütia y indô zoruch. Le cost é de 90,00 euro por porsona da paié ite anter le 28 de setëmber sön l’IBAN intesté a Andrea Pizzinini IT73N0801058181000407410123 cun descri­ziun »Cëna dla classa 1962«. Por informaziuns pon cherdé sö André al numer 333 2525740.

Galaria retrac