Manifestazions atuales

Data

21 de messel 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 21 de messel 2023
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 22.07. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 24.07. ie l dutor Pablo Policastro tl ambula­tuere di dutores Kostner/We­ber, a Urtijëi tla streda Tre­binger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema dl 22 y 23 de messé él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin la doturia Stefania Febbraro, Al Plan de Mareo, tel. 377 3288595. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471 844200.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n sada ai 22.07. nchin n vënderdi ai 28.07. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471/796125 (orar de giaurida 9.00-12.00/15.00-19.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 21 de messé dales 19:00 al vëndres ai 28 de messé ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Avisc
21.07.
Con l’Union di Ladins se rejona de »fac«
Insnet vender ai 21 de messèl da les 21:00 te senta de l’Union di Ladins de Fascia a Sèn Jan terza scontrèda del projet »fac« con l artist Ismaele Soraperra per rejonèr e fèr mingol de confront e riflescion sun chel che sozet te nosc raion e tel mond. La scontrèda é debant e duc é envié.
23-26-28.07.
Ispirazions d’istà: ocajions de reflescion
Domenia ai 23 de messèl da les 21.15 te la Pieif de Sèn Jan conzert de museghes e cianties gregorianes de la Schola Cantorum Ianua Coeli; en mercol ai 26 de messèl da les 21:00 te piaz de Comun de Poza con conzert del cor Hosianna de Selva; vender ai 28 te piaz Marconi a Cianacei scontrèda con Nello Scavo giornalist e corespondent de vera.
24.07.
Luciana Palla te piaz a Poza
En lunesc ai 24 de messèl da les 21:00 te piaz de Comun a Poza tel chèder de la scontrèdes coi autores con Virna Pierobon l é n enconter con la studiousa e scritora ladina Luciana Palla che rejonarà del moviment de la migrazions.
25.07.
Scontrèda coi autores a Moena
En mèrtesc ai 25 de messèl da les 17:00 a Moena te piaz Perle Alpine per Moena Incontri l é na scontrèda con 3 magistrac a confront su la giustizia e la batuda a la coru­zion: Francesco Carin­gella, Luigi Carbone e Roberto Chieppa.
28.07.
Titul »S’incuntun te biblioteca«
La biblioteca Sas dla Crusc organisëia n domisdé de stories, jüc y pastelné por mituns y mitans dla scora elementara. Le proscim apuntamënt é en vëndres ai 28 dales 15:00 te biblioteca a La Ila.
Atualmenter
Mostra Aureon a Vich
Te la scola populèra de Vich se pel veder la mostra scien­tifica endrezèda dai studenc di Licees de Fascia con la Coprativa Inout. La restarà averta fin ai 25 de aost duc i dis da les 15:30 a les 18:30 e da les 20:00 a les 22:00. Info e prenotazions: www.inout fassa.com/mostra-scientifica.
Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmënter
Orares dl Museum Gherdëina
L Museum Gherdëina tla Cësa di Ladins a Urtijëi ie daviert dal lunesc nchin al vënderdi dala 10:00 -12:30, 14:00–18:00. Nchin ala fin de agost iel nce daviert la sada dala 10:00 -12:30. Per vijites ora dl orar reguler pòssen cherdé su danora: 0471 797554.
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referimënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Methilde (tel. 335 6977604).
Atualmënter
L’Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30, le mercui ince dales 15:00 ales 17:00. info@frauen helfenfrauenbruneck.it
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it
Atualmenter
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan é avert fin ai 10 de setember da la domenia al vender da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00. L é sera de sabeda e de mèrtesc da les 17:00 se pel se empre­valer de la vijita vidèda. Info sul sit www.istladin.net, prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
Sezions Museo Ladin de Fascia
La sezions sul teritorie é aver­tes da la domenia al vender e serèdes de sabeda. La Sia a Penia e l Molin a Pera da les 10:00 a les 12:00 e da les 16:00 a les 19:00. L Stont a Ciampedel, l Malghier a Pera e l Segat a Poza demò domesdì da les 16:00 a les 19:00. Ogne setemèna l é na vijita vidèda. Info su www.istladin.net e prenotazion al 0462 760182.

Mujiga
Uni mierculdi
Cunzert dla Mujiga de S. Cristina
La Mujiga de Santa Cristina sunerà uni mierculdi dala 20:30 tl Zënter Iman de S. Cristina. Duc ie nviei de cuer.
Uni vënderdi
»Trio Ladinia« sona te Val
L trio de corni da mont sunerà te Val uni vënderdi, dai 30 de juni inant, for dala 16:30.
22.07.
Fanes: conzert por recordé Luca Serianni
En doman sabeda ai 22.07. dales 20:00 él tla Ücia de Fanes n conzert dediché a Luca Serianni, che nes á lascé dan da n ann. Al sona Priska Comploi al fabló y Esther Craz­zolara ala vidora. Orga­nis­aziun: Istitut Ladin »Micurá de Rü«.
23.07.
Conzerc del Fascia Panorama Music
En domenia ai 23 de messèl sun Costabela da les 11:00 musega ladina con Laura Willeit e Hubert Dorigatti »Dalle Dolomiti al Missisippi«, se l é burt al Hotel Arnika (Pas Sèn Pelegrin) da les 14:30.
23.07.
Cianté y soné sön munt
La seria de conzerc sö alalt tla munt vá inant en domënia ai 23 de messé por la ütia Scotoni a San Ciascian cun le grup musical local »Aurela cörta« dales 13:30 ales 15:00.
24.07
Le Muse e le Dolomiti
La sociazion Le Muse e le Dolomiti endreza n laboratorie creatif su la musega a Moena ai 24 de messèl domesdì e ai 26 semper a Moena te Navalge da les 21:00 »Gran Gala Lirico« di studenc de la master­class. Info e prenota­zions su www.musedolomiti.it
25.07.
Cunzert dl’urchestra sinfonica di jëuni Matteo Goffriller
L cunzert sarà ai 25 de lugio dala 21:00 sun Plaza de Chemun te Sëlva. L unirà sunà opres de Morricone, Dvořák, Devienne y Mutsch­lechner. Duc ie nviei de cuer.
26.07
Conzert Orchestra Val Badia
En mercui ai 26 de messé él l’orchestra dla Val Badia che tëgn n conzert de müjiga classica y moderna tl salf dles manifestaziuns a La Ila. Le conzert mët man dales 21:15.
26.07.
I Hosianna cianta a Poza de Fascia
La grupa de mujiga nvieia a n cunzert alalergia via a Poza de Fascia, sun Plaza de Chemun, n mierculdi ai 26 de lugio dala 21:00.
26.07.
Cunzert de corni da mont
A Urtijëi, tl raion da jì a pe, sunerà na grupa dla Svizra n valguna meludies sun i corni da mont: n mierculdi, 26 de lugio dala 17:00.
27.07.
Cunzert dla Mujiga de Tluses
La Mujiga de Tluses sunerà n juebia ai 27 de lugio dala 21:00 sun Plaza de Chemun de Sëlva. Duc ie nviei de cuer a unì a scuté su.
27.07.
Cunzert dla Mujiga de Urtijëi
La Mujiga de Urtijëi sunerà n juebia ai 27 de lugio dala 21:00 sun Plaza de San Durich a Urtijëi. Duc ie nviei de cuer a unì a scuté su.
30.07.
Cunzert alalergia dla Mujiga de Sëlva
Ai 30 de lugio sunerà la mujiga de Sëlva pra la furnadoia dla Dantercëpies, dala 17:30 inant.
30.07.
Cunzert sun la Mont de Pana
N dumënia ai 30 de lugio puderàn scuté su n bel cunzert dla Böhmische de Santa Cristina, deberieda al Cor Sasslonch.

Iadi y Jites
04.08.–06.08.
Jita de trëi dis tla Lechtaler Alpen
La grupa Nëus jon pa bel plan nvieia a na jita de trëi dis tla Lechtaler Alpen, ulache l unirà jit da na utia a l’autra. L se trata de na jita mesan­mënter saurida ma da messëi jì cun var segur. N possa se lascé nuté su dai 24 nchin ai 28.07. scrijan a arthurprinoth @hotmail.com o tres WhatsApp al 328 9146844. Per plu nfur­ma­­zions: 339 6563015 (Mo­nica), 338 8362004 (Valentin).
Uni mierculdi
Raida di mejes sa Sacun
L Museum Gherdëina mët a jì uni mierculdi la raida di mejes sa Sacun, cun vijita ai mejes de Mëune y Peza y ala dlieja da Sacun y ntroduzion ala storia dl nridlamënt tl Museum Gherdëina.N se anconta dala 09:00 tl Museum Gherdëina. La iscrizions vën tëutes su nchin al di dant dala 18:00 dal Museum Gherdëina al 0471 797554 y pra la lies turistiches de Gherdëina.

Televijion
Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
25.07.
Deboriada: Urtijëi à giatà l zertificat provinziel per l sustëni ala families
Dales 20:50 ca. Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Georg Penn, a cura de: Leo Senoner.
26.07.
Paisc dla Ladinia, vita y storia: Ciastel a Fodom
Dales 20:50 ca. Ciastel é n paisc te Fodom, al é a 1750 metri d’altëza y é le paisc abité plü alalt dla valada y le plü dalunc da La Pli de Fodom, olache al è le comun, la scora elementara y la dlijia. L’inom dl paisc vëgn dal Ciastel d’Andrac, che é gnü fat sö incër l’ann 1000 y che à albü na gran importanza tratan la storia de Fodom. Le Ciastel d’Andrac é sëgn n museum y al tira adalerch tröc vijitadus dantadöt d’isté. A Ciastel n’él degüna strotöra turistica y dai agn 70 inant é le numer di abitanc de Ciastel tres deventé mënder y aldedancö virel te paisc 6 porsones döt l’ann. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
27.07.
Cult rituai da inier y incö: la vita da prou
Dales 20:50 ca. Tres demanco é i proi che se dá jö cun la comunité de na ploania mo tres deplü foss le bojëgn da avëi te paisc na porsona de referimënt da ciafé te calonia. Ester prou se damana n gröm de cualités, savëi, paziënza, sensibilité da ti jí pormez ala jënt y nia inultima ince na bona orëdla da ascuté sö i bojëgns de vignun. Co fá da ti jí pormez ala mancianza de proi? Y ciodí dess pa n jonn se chirí fora le tru de Chël Bel Dî? Program de Daria Valentin y Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.

Radio
Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
21.07.
Viagé ie na sperienza de vita!
Dales 19:05. Sën d’instà va trueps de viac ruvan te d’autra nazions y cuntinënc. Ugo Insam de S.Cristina ova dan carant’ani fat si prim gran viac tl’America y da ntlëuta ie pieda via si ueia de viagé y de jì a mparé a cunëscer la cultures. Ël nes conta de si truepa aventures ora per l mond, dla bela speriënzes ma nce de vel’ntraunida che ëssa nce pudù jì a finé dut autra­mënter... Trasmiscion de Simon Moroder.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
23.07.
Vies fieredes te Gherdëina
Dales 19:05. Te Gherdëina ruvel adalerch trueps che va gën a crëp ma l ie nce na bela ufierta de vies fieredes. Chëstes ti cunsënt nce a chëi che scumëncia a mparé a cunëscer nosc biei crëps y si pizes jan su te na maniera plu segura se tacan te na corda de acel. Deberieda cun l mëinacrëp David Demetz ti cialons ala fieredes de Sas Rigais, sciorta Nives, Pitla y Gran Cir (prima pert). Tra­smiscion de Alex Runggaldier.
26.07.
Musiga da program
Dales 19:05. Na trasmisciun dedicada a musiga scrita cuntè val de plü spezifich, co ma na ispiraziun a val sentimënt o record... al ti vëgn dit musiga da program. Ara descrì conte­gnüs nia musicai, p.ej personaji fora de liëndes, paesaji, situa­ziuns y emoziuns da vigni dè o scemplëmënter n quader. Program de Esther Videsott.
27.07.
N some che devënta realté
Dales 19:05. Werner Costabiei nes cunta te chësc program sciöche al é deventé paur, zënza avëi n lüch, mo coltivan n some. N program de Sara Frenner.

Chino
Atualmenter
Al chino de Cianacei
Insnet, vender ai 21 de messèl da les 17:00 l é »La Sirenetta«, da les 21.15 l é »Mission: Impossible Dead Reckoning« che vegn moscià ence sabeda ai 22, domenia ai 23 e mercol ai 26 da les 21.15; sabeda, domenia da les 17:00 l é »Barbie« che va fora ence mèrtesc ai 25 e jebia ai 27 da els 21:15 e vender ai 28 da les 17:00. Lunesc ai 24 da les 21:15 l é »Indiana Jones e il quadrante del destino«.
Atualmenter
Al chino de Tieser
En vender ai 21 de messèl da les 17:15 l é »La Sirenetta« e da les 21:15 l é »Barbie« che vegn moscià ence sabeda ai 22 da les 21:15 e domenia ai 23 da les 17:15. Domenia ai 23 da les 21.15 l é »Mission: Impossible Dead Reckoning«.
Uni juebia
Chino da d’instà per mutons:ans
Dai 20 de lugio inant–per cater juebies ndolauter, for dala 17:00–uniràl mustrà n film per mutons:ans tla sala dla biblioteca de San Durich a Urtijëi. La ntreda ie debant.
25.07.
Conzert de Paolo e Gabriele Bernard
En mèrtesc ai 25 de messèl da les 21:00 te piaz de Cianacei Paolo Bernard e sie fi Gabriele porta dant n conzert al piano con vèlch un di toc di compo­sitores più cognosciui de la storia. Se l é catitemp l conzert vegn fat al chino Marmolèda.

Segres y Festes
23.07.
Sègra de Moncion
En domenia ai 23 de messèl l é la sègra de Sènt’Ana a Moncion. Da les 11:00 messa e dapò marena, musega coi Volxalp e jeghes per bec.
23.07.
Sègra de Mazin
En domenia ai 23 de messèl a Mazin vegn fat sègra per Sènta Maria Madalena. Da les 9:00 messa grana e do conzert de la Musega Auta Fascia.

Publizistica

25.07.
Prejentazion dl liber »Un anno con Mrs. Rose bear«
Tla biblioteca de Sëlva Oswald von Wolkenstein uniràl pre­jentà l liber de Luisa Menziani, ai 25 de lugio dala 16:00. La prejentazion sarà per talian.
26.07.
»N liber – Na mont«
Cun ncuei, 26 de lugio mët man na lingia de prejentazions de libri cun autëures. L se trata de libri scric da autëures taliani:es y unirà a s’l dé tla Cësa di Cungresc a Urtijëi, for dala 17:30. Ai 26 de lugio prejenterà Piero Damosso si liber »Può la Chiesa fermare la guerra« y doduman ai 28.07. uniràl prejentà »Il male dentro« de Matteo Macuglia. La prejentazions jirà inant nce de agost.

Teater
Atualmënter
Teater alalergia a Urtijëi
La Lia dl Teater de Urtijëi nvieia a si spetacul alalergia dal titul »Der wunderbare Massenselbstmord« tla chëurt dla scola elementera de Urtijëi. La raprejentazions ie ududes dant mo ncuei, 21 de lugio, y ai 22, 25,27 y 29 de lugio, for dala 21:00. Chertes danora ie da giapé sot a theater groeden.com/tickets.

Mostres y Ert
Atualmënter
Mostra Idea Unika
Ntan chësc instà vëniel metù ora per l cuinto iede la mostra Idea Unika tl zënter de Urtijëi, sun Pana y tl raion da jì a pe de Sëlva, ulache artisć:tes dl luech prejenterà si lëures nchin a mez setëmber.
Atualmënter
»SUCCESSO«, na mostra de Fabrizio Biz Senoner
L Tublà da Nives nvieia a unì a ti cialé a chësta mostra, che resterà da udëi nchin ai 5 de agost, uni di ora che l lunesc dala 16:00 nchin la 19:00. De merdi, mierculdi y vënderdi nce dala 20:00 nchin la 22:00.
Atualmënter
Mostra »i minerai dles Dolomites«
Tl salf dles manifestaziuns a Corvara él da odëi cina en doman ai 22 de messé na mostra de corëc, sot al titul »I minerai dles Dolomites«. Ara é daverta dales 8:00 ales 12:00 y dales 15:00 ales 19:00.
Atualmënter
Mostra »i minerai dles Dolomites«
Cina ai 22 de messé vëgnel metü fora na mostra de corëc tl salf dles manifestaziuns a Corvara. An podará jí a ti ciaré ala mostra dal lönesc ala sabeda dales 08:00 ales 12:00 y domisdé dales 15:00 ales 19:00. La domënia deura la mostra dales 09:00 ales 12:00 y domisdé dales 16:00 ales 18:00. Incö ai 7 de messé gnarál fat na vijita adöm al geologh Paolo Ferretti dl MuSe de Trënt dales 17:00.
25.07.
Inauguraziun mostra
Dai 26 de messé cina ai 25 de agost él la poscibilité da jí a ciaré a La Ila tla ciasa dla cultura la mostra de corusc a ega de Silvia Nava, intitolada »Immersi nella bellezza«. L’inauguraziun dla mostra dl’artista è en program ai 25 de messé dales 18:00 a La Ila.
26.07.
Fossìi dla Mont de Sëuc
Tla sezion naturalistica dl Museum Gherdëina tla Cësa di Ladins a Urtijëi, prejenterà l prufessëur de paleontologia Andrea Tintori la mostra nueva »Fossìi dla Mont de Sëuc«, n mierculdi ai 26 de lugio dala 18:00.

Referac
24.07.
Na munt de emoziuns
En lönesc ai 24 de messé vëgnel tigní dales 21:15 tl salf dles manifestaziuns a Corvara n’incuntada cun Martina Valmassoi. L’atleta de schi alpinism, skyrunning y trailrunning partësc ince la pasciun por la fotografia y ala cuntará de sües aventöres tla munt.

Sport
Atualmenter
L Genoa te Fascia
L Genoa é te Fascia fin ai 23 de messèl. Jiadores e staff é de alberch a Soraga e i se arce­dea al zenter sportif Benatti de Moena olache doman, sabeda ai 22 de messèl da les 17:00 i jiarà na partida da peconc contra l Venezia.
Atualmënter
Iscrizions curs per purvé l sport dl volley
Es’a nce tu ueia de purvé l sport dl volley y ies nasciù danter l 2012 y l 2016? Pona scrì te ite a nosc curs per purvé che vën a s’l dé ala fin de agost sun l ciamp da beach volley dal Tennis Urtijëi. La iscri­zions ie daviertes nchin ai 15.08. sot al numer 333 1666922.
Uni juebia
Ancunteda de sauté
I Gherdëina Runners mët a jì na ancunteda cun alenadëur per miuré la tecnica de sauté y per mparé leprò n con’ de chësc sport, uni juebia dala 19:00 nchin la 20:00 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi. Dutes y duc ie de cuer nviei:des.
21.07.
Bike Challenge Tour
Ncuei, vënderdi ai 21 de lugio peia via la Bike Challenge Tour sun Pitla Plaza de S. Antone a Urtijëi dala 15:00. L possa fé pea cumëmbri:es dla Fisi, genitores y cumpanies dl sport da d’inviern – uni scua­dra muessa avëi 5 partezi­panc:tes. L fin ie de giapé adum l plu chilometri (peda­lei) che la va te 50 menuc.
22.07.
Mini Soraga Ramp
En sabeda ai 22 de messèl te Pra del Preve a Soraga la 3Esse endreza la Mini Soraga Ramp, la garejèda de roda da mont che fèsc pèrt del zircuit Mini Bike Fascia, Fiem e Primier.
25.07.
Giro delle Dolomiti – segonda tapa: Sellaronda
Pra chësta manifestazion puderà chëi:les dala roda fé la raida di cater jëufs: l vën pià via dala 09:00 da Sëlva demez per pië su de viers dl Jëuf de Sela, da ulache la jirà inant su per i jëufs dl Pordoi, dl Ciaulonch y per l Jëuf de Frea. Da iló jiràla pona ju nchin a Bulsan. N possa se nuté su sot a www.girodolo miti.com/de/prodotto/anmeldung

Temp Lede
Atualmënter
La Val: ala descurida dl paisc
Ince fora por i mëisc da d’isté pón tó pert a na ciacia al tesur particolara fora por le paisc da La Val. Ara se trata de na spazirada interativa da na staziun al’atra fora por les fraziuns dl paisc cun le travert da ciafé la parora de soluziun. Dötes les informaziuns y i materiai da pié ia ciafon tl ofize turistich da La Val.
Atualmënter
Ala descurida dl paisc
Ince fora por i mëisc d’isté pon tó pert a na ciacia al tesur particolara fora por le paisc de La Val. Ala se trata de na spazirada interativa da na staziun al’atra fora por les fraziuns dl paisc cun le travert de ciafé la parora de soluziun. Dütes les informaziuns y i materiai da pié ia ciafen tl ofize turistich a La Val.
Uni lunesc
Kids Night – juesc y dever­timënt per mutons y mutans
La Lia dl Turism de Sëlva nvieia a chësta manifestazion, che vën a s’l dé sun Plaza Nives te Sëlva dala 20:00 inant uni lunesc nchin ai 4 de setëmber.
Uni merdi
Pastelné cun materiai naturei
Sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi puderà i mëndri y la mëndres pastelné cun materiai naturei (putes, rames, pleces, ciofes, yni.), uni merdi dala 14:30 nchin la 18:00.
Uni merdi
Marcià di paures y artejans
L vën inò metù a ji l marcià tra­diziunel di paures y arte­jans, tl raion de jì a pe de Santa Cristina dala 19:00 inant.
Uni mierculdi
Cumpré ite da sëira
La butëighes de Urtijëi sarà daviertes uni mierculdi sëira dala 21:00 nchin la 22:30.
Uni mierculdi
Marcià de prudoc dl luech
L pitl marcià de prudoc dl luech sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi ie inò daviert. I stonc sarà davierc dala 15:00 nchin la 19:00.
Uni mierculdi
Marcià sun Plaza Nives
L marcià tradiziunel, ulache n puderà cialé, ciarcë y cumpré roba y spëisa locala, unirà a s’l dé uni mierculdi dala 14:30 nchin la 17:00 sun Plaza Nives te Sëlva.
Uni juebia
Sëira per mutons:ans cun l Strion Bryan
Tl Zënter Iman uniral metù a jì uni juebia na sëira de aurela curta, juech y deverti­mënt cun l strion Strion Bryan, for dala 20:30 inant.
Uni vënderdi
Butëighes daviertes te Sëlva
La butëiges de Sëlva sarà daviertes da ncuei inant uni vënderdi sëira nchin ai 18.08., for dala 21:00 nchin la 22:30.
21.07.
Sportensema Day a Moena
Anché, vender ai 21 de messèl (se fossa burt temp vender 28) di de spas, amicizia e inclujion a Moena. Da les 10:00 azet al Navalge e atività tel zenter sportif con squadres a abilità mescedèda, da les 12:30 al Parch Fiabilandia marena e dapò jeghes, spas e premiazion. Event debant con atenzion a la desabilità. Info e prenotazins al 353 3575534.
21.07.
Gherdëina Craft Beer Festival
Sun Plaza Nives te Sëlva puderàn ciarcë d’uni sort de piers artejanei, ncuei vënderdi ai 21 y n duman sada ai 22 de lugio, for dala 16:00 inant.
24.07.
Eco-Hiker
Al se trata de na spazirada ecologica, tratan chëla che an pó dé n contribut ala natöra cuian sö le ciomënt desmentié fora por i trusc. Ai 24 de messé se incunten dales 9:30 dan l’ofize turistich da La Ila por jí en direziun dl Lech da Sompunt. Prenotaziuns pro i ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
24.07.
Vijita ai implanc portamunt
En lönesc ai 24 de messé pon jí a vijité i implanc portamunt »Impianti Colfosco«, olache an podará ciaré ite tl monn di implanc. An se incunta dala plaza dai auti »Pera Ciaslat« a Calfosch dales 16:30. Prenotaziuns pro i ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
25.07.
Entorn Vich
En mèrtesc ai 25 de messèl per endrez de Comitat Vich Events l paisc se empienesc de sons, saores e tradizions locales. Da les 19:30 aur i stonc olache se pel aer na bona cena itineranta con piac tipics compagné da vins trentins e da notes gustegoles de musega. Se pel comprèr dantfora l biliet per la magnadiva, info sui sic Vich Events o fassa.com.
25.07.
Domisdé di mituns
Mituns dai 3 ai 12 agn á la poscibilité da passé n domisdé creatif en mertesc ai 25 de messé dal paiun a La Ila dales 15:00 ales 17:00. I mituns podará cujiné adöm a Chiara na picia marëna sana cun ingrediënc dedicá. Preno­taziuns pro i ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
25.07.
Gosté da paur
Ai 25 de messé dales 8:00 podaran jí a gosté al Bio Lüch Ruances a San Ciascian, na strotöra nöia che porta inant les tradiziuns da inlaota. Le lat é le produt prinzipal de chësc lüch y adöm a Olga podarán cujiné val’de bun che podará gní mangé dedô dai partezipanc. Prenotaziuns pro i ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
26.07.
Laboratore didatich tl Musem Ladins Ursus ladinicus:
Le mercui ai 26 de messé pó i mituns tó pert a dües incun­tades didatiches tl Museum Ladin a San Ciascian: dales 15:30 ales 17:00 pó i mituns dai 7 ai 12 agn imparé val’sura les Dolomites y dales 17:00 ales 18:30 á i mituns dai 4 ai 8 agn la poscibilité da vijité le Museum Ladins Ursus ladinicus. Prenotaziuns pro le Museum Ladin.
26.07.
Guanc dala gherdëina
Ntan la defileda che jirà dala Plaza de Chemun a Santa Cristina nchin pra l Zënter Iman puderàn ti cialé a nosc biei guanc dala gherdëina, che ie pra i plu biei te dut l raion dla Elpes. Tl Zënter da Iman uniràl pona mo spiegà la trohtes.
28.07.
Nuet longia a Urtijëi
Tl raion da jì a pe a Urtijëi uniràl inò a s’l dé la Nuet Longia n vënderdi ai 28 de lugio dala 21 inant. L ne mancerà nia de bela mujiga dal vif, drinks speziei y zeche de bon da pesslé.
29.07.
Marcià »L podl«
Coche uni ann mët l VKE Gherdëina a jì l marcià di pulesc per mutons:ans, fat da mutons:ans, n sada ai 29 de lugio dala 15:00 nchin la 17:30. sun Plaza Rezia a Urtijëi. Sambën ne manceràl nce chëst’ann nia l bus dai juesc. Sce l ëssa da vester bur’ tëmp ne uniràl nia a s’l dé.
05.08.
Cie jola pa tlo?
La biblioteca San Durich de Urtijëi, deberieda cun la Lia Uciei Gherdëina, nvieia a na jita per jì a ti cialé ai uciei sun Col de Flam. L vën pià via n sada ai 5 de agost dala 07:30 dan la biblioteca. L vën prià bel de se lascé nuté su.

Sozial
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Families y porsones che á debojëgn ciafa dailó spëisa debann. Ala bancarela pó s’oje la jënt di comuns de Badia, Corvara y La Val.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Seniores). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).
21.07.
Deberieda: Mostra de minerei a Tiesens
La grupa Deberieda, na grupa cun ulenteres per se ancunté danter persones che à pro­blems psichics o de soziali­sazion, nvieia a unì pea a Tiesens per jì a ti cialé a na mostra de minerei. N se anconta ncuei, vënderdi dala 14:00 dan la Cësa de Paussa a Urtijëi.

Galaria retrac