Retrac d’aldidanché desche chi da zacan

Data

22 de setember 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L Istitut Cultural Ladin domana la desponibilità de la jent de Fascia per n projet fotografich de endrez e archiviazion de retrac.


L à inom »Carte da visite« e l é n projet fotografich che tol ispirazion da la fotografies de retrac del Otcent e di prumes del Nefcent, che l pea via da na reflescion sul argoment de la memoria.
Defat la fotografia la nasc e la vegn enventèda de gra al besegn de capir co conservèr la memoria de chel che se veit. Da canche la fotografia é stata enventèda (1839) la tecniches durèdes per fèr i retrac les é mudèdes ma la fotografia stampèda seghita a passèr fora i tempes e la generazions, restan a testimonianza del temp. 
Per chesta rejon l ICL ge domana a la comunanza de Fascia de tor pèrt debant a n dombrament fotografich per ajornèr l archivie del Istitut con retrac d’aldidanché, per ge lascèr a chi che vegn do da nos n recort de chi che sion ades, de coche se regolon e de coche aon inom.
L é stat fat ju n calandèr con lech e dis che vegn tout ju i retrac, te duc i paijes de Fascia semper tel Piaz zentrèl. Se pea via en sabeda ai 23 de setember dadoman (10:00-12:00) a Moena (Piaz de Ramon) e domesdì (15:00-17:00) a Soraga; en domenia ai 24 dadoman a Vich e domesdì a Poza; en sabeda ai 30 a Mazin e Ciampedel e en domenia prum de otober dadoman a Cianacei. 
L projet, sostegnù da la Region Trentin Sudtirol vegn portà inant col fotograf Davide Baldrati che l é aboncont a la leta ence su apuntament e l pel vegnir contatà per mail (davidebaldrati@gmail.com) o per telefon al 348 0818184.

En domenia ai 8 de otober da mesa les 6 da sera te Istitut Cultural Ladin vegnarà prejentà l projet al publich e consegnà la fotografies a la jent touta ju.  (LG)