Chëst ann ne n’ons degun cunzert de Santa Zezilia

Data

28 de november 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Uni ann iel per na Mujiga tlo da nëus urmei tradizion che l vënie fat l Cunzert de Santa Zezilia. L ie l cunzert per la jënt dl luech, de nuvëmber, do che n à tla sajon da d’instà plucheauter sunà per i turisć. L ie na ucajion per sté deberieda, scuté su mujiga y da dedò s’la ciaculé y jì a se bever zeche. Ma chëst ann ne n’iela danz nia stata nscila...
La patrona dla mujiga ne n’àn chëst ann nia pudù festejé schiche l se toca.
On cuntatà i presidënc dla Mujighes de Sëlva, Santa Cristina, Urtijëi y Bula, che nes à cuntà de coche la ie jita y de si mprescions. L articul ie da liejer tla edizion stampeda de La Usc di Ladins di 27 de nuvëmber.