L Calënder de Gherdëina 2021 ie stat n suzes

Data

23 de jené 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L Calënder nuef dat ora dala Union di Ladins de Gherdëina ie "jit via sciche l pan".
L Calënder de Gherdëina 2021 ie unì tëut su cun gran nteres. La presidënta ULG Sofia Stuflesser: "On vendù o dat ca duc i Calëndri, ades mile ejemplares. L ne n ie plu deguni danman da pudëi cumpré. L nes desplej che nia duc ne n ebe giapà un, povester fòvela nscila che la jënt ova chëst ann plu dl’aurela de liejer y nscila n iel jit sotora deplù. Ma chiche ne l à mo nia liet possa se mpresté ora l Calënder dala Biblioteca.

Deplù tla edizion stampeda ai 29 de jené.

DL

FOTO: Cunlauradëures ulenteres dl Calënder de Gherdëina.