Mujiga d’uni sort per scumencé inò cun i cunzerc

Data

17 de otober 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Da passa 50 ani incà mët i Jëuni de Mujiga de Gherdëina a jì cunzerc ti luesc de Gherdëina. Chëst ann vàla de purté ite inò la ueia de cunzerc y la mutivazion per fé jì la jënt. La Usc à rujenà cun l diretëur artistich Egon Lardschneider
L articul tla edizion atuela de La Usc di Ladins.

Bruno Maruca