Senteda de Chemun te Sëlva ncuei merdi

Data

29 de november 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La senteda dl Cunsëi de Chemun de Sëlva ie ncuei merdi ai 29 de nuvëmber dala 18:00 te Cësa de Chemun
1. Numinazion dl revisëur di conc per i trëi ani dal 2023–2025.

2. Dé pro la 4. anutazions de retifica al documënt unich de prugramazion (DUP) 2022-2024.

3. Setima mudazion de bilanz 2022-2024 cun aplicazion de pert dl avanz de aministrazion.

4. Ejam y dé pro l bilanz de previjion dl ann 2022 di Destudafuech Ulenters de Sëlva.

5. Cumiscion dala levines per l tëmp 2020-2025 – sostituzion de n cumëmber.

6. Valivamënt dl defizit dla "Pranives S.r.l.".

7. D’uni sort.