Sëira de bona ueia per l di dl’oma

Data

15 de mei 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La tradizion va inant: ie inò unì metù a jì l teater de bona ueia da pert dla Schiera Junila de Urtijëi per ti fé na legrëza ala umans
N ucajion dl di dl'oma à la Schiera Junila de Urtijëi metù a jì la sëira de bona ueia tradiziunela tla Cësa di Cungresc. Nce chëst ann à inò duta ot la grupes y l cor di mutons mparà ite, ntan i ultimi mënsc, pec
de teater de bal y scenes da rì, che ie unides prejentedes l'ena passeda n sada y n dumënia sëira. I mutons y la mutans danter i nuef y i catordesc ani à desmustrà si capaziteies de fé teater te raprejentazions d'uni sort,
metudes adum aposta dai:la 19 acumpaniadëures dla Schiera.


La Schiera Junila de Urtijëi


L articul tla edizion nueva de n vënderdi ai 17 de mei de La Usc di Ladins.