Brum y or, or y brum …

Data

30 de mei 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Brum y or, or y brum,
na mëisa cun n spiedl
cun decurazions fines te nvieia a
te fermé, y dlongia na man de lën
cun na varëta …
y l viac va inant tl mond dl’ert:
cë, cuer y man ie l fil che cunlieia
la figures fines brujedes tl lën,
o i portrec sun l parëi,
y cëla cavia »spiedl, spiedl …«,
na popa à plajëi a se spidlé,
d’or y cun culëures de marueia
la figures de Klimt sun la curnisc.
Cëla dlongia, n ucel de dlacia
che se arleva dal’ega y la gotes
semea reéles, tan frësces
per chi che ti cëla.
Che l sibe dessëni, scultura, video
o pitura o n portret de lën,
n »Creative-Memory« cun na rojula fina,
o na scultura de n cërf,
varietà, prezijion y spontanità,
la parola tle ie criatività

Ulrica Perathoner, Urtijëi

Poejia scrita n ucajion dla mostra dla Scola Prufesciunela per l Artejanat Artistich de Urtijëi tl self dla Lia Mostra d’Ert-Circolo (03.05.-14.05.2023)

Galaria retrac