Prima bedaia de Copa dl Mond per Lara

Data

15 de fauré 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Lara Malsiner, la jëuna de 19 ani da Sacun a Urtijëi, se bat tres danter atletes che semiova nchin śën nia da bater y ruva per l prim iede sun l podest te na garejeda de Copa dl Mond.
A Hinzenbach tl'Austria iel unit a s'l dé cieche Lara Malsiner se semiova de arjonjer n di o l auter: na bedaia danter la elite dl'ëiles dl saut cun i schi. Si miëur plazamënt nchin śën fova n sesto post, arjont l ann passà a Nizhny Tagil tla Ruscia y per l segondo iede propi a Hinzenbach tla prima garejeda de n sada ai 8 de fauré. L di do n dumënia iela jita mo miec. Bele pra l prim saut à Lara fat scialdi bën y cun na bona lunghëza de 87 metri - mé mez meter de manco che la miëures - y na bela valutazion per l saut fòvela ntant al cuarto post. Dan ëila la gran cuncurëntes Chiara Hölzl, Maren Lundby y Eva Pinkelnig, scialdi dossù mo Sara Takanashi. Tl segondo saut fej Lara l bis n con' de lunghëza y giapa mo plu ponc, ntan che si cuncurëntes diretes te chël mumënt, Sara Takanashi y dantaldut la Lundby, ne fej nia tan bën. Per Lara Malsiner ulova chësc dì che ëila à pudù zapé sun l terzo scialier dl podest, se davanian si prima bedaia de Copa dl Mond. Al prim y segondo post à stlut ju - co pudëssel pa al mumënt vester autramënter - la doi austriaches Chiara Hölzl y Eva Pinkelnig, che fova nce bele sun l post l di dant.

Foto: Lara Malsiner, a man drëta.

La ntervista a Lara Malsiner ie da liejer tla edizion stampeda di 14 de fauré.

Galaria retrac